Prospect Omacor

Sharing

Citiţi cu atenţie acest  prospect  înainte de a utiliza acest medicament, deoarece vă furnizează informaţii importante.

Dacă aveţi întrebări sau neclari tăţi privind acest medicament, întrebaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul.

OMACOR PROSPECT

Capsule moi, 1000 mg

Compoziţie

O capsulă moale conţine esteri etilici 90 ai acidului omega – 3 1000 mg (840 mg ester etilic ai acidu- lui eicosapentenoic (460 mg) şi ester etilic al aedului doeosahexenqiq (380 mg)) şi excipieoţi: conţinutul capsulei -a- tocoferol, capsula – gela­tină, glicerol; excipienţi utilizaţi pentru procesul de fabricaţie ^ lecitină, ulei de cocos fracţionat.

 

Prospect Omacor
Prospect Omacor

 

 Grupa farmacoterapeutică: alte hipocolestero- lemiante şi hipotrigliceridemiante.

 Indicaţii terapeutice

 Post infarct miocardic

Ca tratament adjuvant după infarct miocardic pentru profilaxia secundară a accidentelor coronariene, în asociere cu terapia standard (de exemplu, statine, antiagregante plachetare, betablocante, inhibitori ai ECA).

Hipertrigliceridemie

  • hipertrigliceridemie endogenă ca supliment nutriţional atunci când măsurile dietetice singure sunt insuficiente pentru a produce un răspuns adecvat,
  • hipertrigliceridemie tip IV, în monoterapie,
  • hipertrigliceridemie tip II b/Ill  în asociere cu statine, când controlul valorilor  trigliceridelor este insuficient.

 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, soia sau la oricare dintre excipienţi.

Precauţii

Monitorizarea funcţiei hepatice (ASAT şi ALAT) este necesară la pacienţii cu insuficienţă hepatică (în special la doze mari, de exemplu  4  capsule  moi  Omacor).

 Interacţiuni

Anticoagulante orale: vezi pct. Atenţionări speciale. Omacor a fost administrat în asociere cu warfa­rina, fără complicaţii hemoragice. Totuşi, trebuie monizorizat timpul de protrombină la asocierea Omacor cu warfarina sau când tratamentul cu Omacor este întrerupt.

 Atenţionări speciale

Datorită creştem moderate a timpului de sângera­re (la doza cea mai mare, de exemplu, 4 capsule moi Omacor), pacienţii cu afecţiuni hemoragipare sau care urmează terapie anticoagulantă trebuie monitorizaţi cu atenţie şi, dacă este necesar, se va ajusta doza de anticoagulant (vezi Interacţiuni). Utilizarea acestui medicament nu elimină necesi­tatea supravegherii recomandată în mod normal la aceşti pacienţi.

Trebuie luată în considerare creşterea timpului de sângerare la pacienţii cu risc creşcut de hemora­gii (datorită unor traumatisme severe, interventii chirurgicale).

Omacor nu este indicat în hipertrigliceridemia exogenă (hiperchilomicronemie de tip I). Experienţa clinică în hipertrigliceridemia endogenă secundară (în special diabet zaharat necontrolât), este limitată.

Nu există experienţă clinică privind tratamentul în asociere cu fibraţi al hipertriglieeridemiei.

 Copii şi adolescenţi

Deoarece nu sunt disponibife date privind efi­cacitatea şi siguranţa, nu se recomandă utilizarea acestui medicament la copii şi adolescenţi.

 Sarcina şi alăptarea

  Sarcina

Nu există suficiente date clinice privind adminis­trarea Omacor la gravide. Studiile la animale nu au demonstrat toxicitate asupra funcţiei de repro­ducere. Riscul potenţial pentru om nu este cunos­cut şi, prin urmare, Omacor nu este recomandat  în timpul sarcinii, decât în caz de strictă necesi­tate.

 Alăptare

Nu există suficiente date privind excreţia Omacor în lapte la animale şi om. Omacor nu este reco­mandat în timpul alăptării.

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Omacor nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 Doze şi mod de administrare

 Post infarct miocardic

Doza recomandată este de o capsulă moale Omacor pe zi.

 Hipertrigliceridemie

Doza recomandată în tratamentul iniţial este de 2 capsule moi Omacor pe zi. Dâcă nu se obţine răspunsul adecvat, doza poate fi Crescută la 4 capsule moi Omacor pe zi.

Capsulele pot fi administrate cu alimente, pentru a se evita tulburările gastro-intestinale.

Nu există date privind administrarea Omacor la copii şi adolescenţi, pacienţi peste 70 ani sau la pacienţi cu insuficienţă hepatică. Experienţa clinică la pacienţi cu insuficienţă renală este limitată.

 

Acum se mai citeste