Prospect Xyzal

 PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Xyzal Prospect

5 mg, comprimate filmate

diclorhidrat de levocetirizină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să uti­lizaţi acest medicament.

–  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie nevoie să-l recitiţi.

–  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoas­tră sau farmacistului.

–  Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

–  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi me­dicului dumneavoastră sau farmacistului.

în acest prospect găsiţi:

  1. Ce este Xyzal şi pentru ce se utilizează
  2. înainte să utilizaţi Xyzal
  3. Cum să utilizaţi Xyzal
  4. Reacţii adverse posibile
  5. Cum se păstrează Xyzal
  6. Informaţii suplimentare
xyzal prospect
xyzal prospect

1. CE ESTE XYZAL Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Levocetirizină este un medicament antialergic utilizat pentru tratamentul simpto- melor asociate cu stări alergice, curţi sunt:

–  febra de fân,

–  rinite,

–  erupţie urticariană cronică.

2.ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI XYZAL

Nu utilizaţi Xyzal

–  dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la levocetirizină sau la orice alte substanţe cu o structură chimică asemănătoare sau la oricare dintre celelalte componente ale Xyzal (vezi punctul 6).

–  dacă suferiţi de insuficienţă renală severă.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Xyzal

Administrarea levocetirizinei comprimate nu este recomandată la copii cu vârsta

sub 6 ani, deoarece comprimatele filmate disponibile nu permit ajustarea cores­punzătoare a dozei.

Nu este recomandată utilizarea Xyzal la copiii cu vârsta sub 2 ani, datorită lipsei datelor.

Utilizarea altor medicamente

Acţiunea altor medicamente poate fi influenţată de Xyzal. Acestea la rândul lor pot influenţa modul în care acţionează Xyzal. Xyzal poate interacţiona cu: – medicamente care deprimă sistemul nervos central (medicamente care înceti­nesc activitatea normală a creierului, cum sunt sedativele şi tranchilizantele), de exemplu diazepam, morfină. La pacienţii sensibili, efectul asupra creierului poa­te fi accentuat sau diferit de cel aşteptat. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescrip­ţie medicală.

Utilizarea Xyzal cu alimente şi băuturi

Xyzal poate fi luat cu sau fără alimente.

Trebuie să aveţi grijă dacă aţi luat Xyzal concomitent cu alcool etilic. La pacienţii sensibili, efectele alcoolului etilic pot fi accentuate.

Sarcina şi alăptarea

Nu sunt disponibile informaţii privind siguranţa utilizării Xyzal în timpul sarcinii sau alăptării. Atunci când sunteţi gravidă sau alăptaţi, utilizaţi Xyzal doar dacă bene­ficiile depăşesc posibilele riscuri. Medicul dumneavoastră vă poate ajuta să luaţi această decizie.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări îna­inte de a lua orice medicament. Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

La anumiţi pacienţi, Xyzal poate provoca somnolenţă, oboseală şi epuizare. Dacă resimţiţi vreunul dintre aceste simptome, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Xyzal

Aceste comprimate conţin lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament (vezi punctul 2).

3. CUM SĂ UTILIZAŢI XYZAL

Luaţi întotdeauna Xyzal exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Trebuie să înghiţiţi comprimatul întreg cu apă sau alt lichid. Doza uzuală pentru adulţi şi copii cu vârsta peste 6 ani este de un comprimat pe zi. Xyzal comprimate filmate nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani (vezi punctul 2).

Dacă suferiţi de insuficienţă renală uşoară până la moderată, medicul dumnea­voastră vă poate prescrie o doză mai redusă conform cu severitatea afecţiunii renale.

Durata tratamentului depinde de tipul, durata şi evoluţia simptomelor. Medicul dumneavoastră sau farmacistul vă vor sfătui în această privinţă.

Acum se mai citeste