Prospect Epicocillin

EPICOCILLIN 500 mg

 

pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Ampicilină

Compoziţie

Un flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă conţine ampicilină 500 mg sub
formă de ampicilină sare de sodiu.

Grupa farmacoterapeutică: antibiotice beta-lactamice, peniciline cu spectru larg
Indicaţii terapeutice

Ampicilina este o penicilină cu spectru larg, indicată în infecţii cu germeni sensibili, cu
următoarele localizări:

               infecţii ale tractului respirator superior, inclusiv infecţii nazofaringiene şi infecţii otice :otită
medie acută, sinuzită acută, epiglotite, faringite bacteriene;

                infecţii ale aparatului respirator inferior: pneumonii bacteriene, bronşite acute, bronşite
cronice acutizate;

               infecţii uro-genitale: infecţii urinare (cistite, pilonefrite), uretrite acute gonococice, infecţii
ginecologice (anexite, salpingite, endometrite, parametrite, avort septic, febra puerperală), prostatite;

               infecţii ale aparatului digestiv: gastroenterite bacteriene, dizenterie, infecţii biliare, ca
alternativă terapeutică în febra tifoidă şi paratifoidă;

               alte infecţii cu germeni sensibili: septicemii, endocardite bacteriene, meningite bacteriene,
leptospiroza, listerioza, peritonite.

Contraindicaţii

              hipersensibilitate la peniciline sau la oricare dintre excipienţii medicamentului;

              hipersensibilitate la penicilină; reacţii de hipersensibilitate încrucişată cu alte beta-lactamine,
cum sunt cefalosporinele;

              mononucleoză infecţioasă, infecţie cu virus citomegalic.

Precauţii

înaintea iniţierii tratamentului cu ampicilină, este obligatorie o anamneză completă privind
reacţiile anterioare de hipersensibilitate la antibioticele beta-lactamice.

Apariţia oricăror manifestări alergice impune întreruperea tratamentului şi instituirea
tratamentului specific.

Se recomandă prudenţă la pacienţii cu teren atopic.

Pacienţii alergici la peniciline pot prezenta reactivitate încrucişată pentru cefalosporine.

În timpul tratamentului îndelungat există riscul suprainfecţiilor bacteriene sau fungice cu
germeni rezistenţi.

Administrarea medicamentelor antiperistaltice este contraindicată.

La bolnavii cu insuficienţă renală, doza se ajustează în funcţie de clearance-ul creatininei; la
aceşti pacienţi se recomandă supravegherea funcţiei renale pe durata tratamentului.

Interacţiuni

Deoarece penicilinele au acţiune bactericidă nu se asociază cu antibiotice bacteriostatice.

Nu se recomandă administrarea concomitentă cu alopurinol (creşte riscul erupţiilor cutanate).

Ampicilina poate reduce eficacitatea contraceptivelor orale care conţin estrogeni.

In unele cazuri medicamentul poate prelungi timpul de protrombină, de aceea administrarea
concomitentă a anticoagulantelor orale cu ampicilină trebuie făcută cu precauţie.

Administrarea concomitentă de probenecid determină concentraţii plasmatice crescute şi
prelungite de antibiotic, prin reducerea eliminării renale.

La doze mari, ampicilina poate modifica rezultatele dozării glicemiei şi glicozuriei, precum şi
a proteinelor serice totale, în cazul utilizării metodelor colorimetrice.

Metodele enzimatice de dozare a glucozei nu sunt influenţate.

Atenţionări speciale

Pentru tratamentul colangitei şi colecistitei, antibioterapia trebuie completată cu tratament
specific, cu excepţia formelor uşoare, fără colestază majoră.

La pacienţii cu tratament prelungit cu doze mari trebuie monitorizată funcţia hepatică.

Se recomandă prudenţă în administrare la pacienţii cu diateze alergice sau cu astm bronşic
precum şi la cei cu afecţiuni micotice.

În timpul tratamentului îndelungat există riscul suprainfecţiilor bacteriene sau fungice cu
germeni rezistenţi.

Dacă în timpul tratamentului apare diaree severă şi persistentă, trebuie suspectată apariţia colitei
pseudomembranoase (diaree apoasă mucoidă cu striuri sanguinolente, dureri abdominale difuze sau
colicative, febră şi, ocazional, tenesme), care este potenţial letală.

In acest caz, tratamentul cu ampicilină trebuie întrerupt imediat şi instituit tratament specific (de
exemplu, vancomicină).

Sarcina şi alăptarea

Ampicilina traversează bariera fetoplacentară. Studii efectuate la animale nu au evidenţiat
potenţial embriotoxic sau fetotoxic.

Deoarece nu există studii controlate la om, care să evidenţieze eventualele efecte teratogene,
ampicilina se va administra în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar.

Deoarece ampicilina se excretă în laptele matern şi poate produce reacţii de hipersensibilizare la
sugar, se vor lua în considerare fie întreruperea alăptării, fie întreruperea tratamentului.

Acum se mai citeste