Prospect Xilina

XILINĂ 40 mg/2 ml

Soluţie injectabilă, 40 mg/2 ml

COMPOZIŢIE

O fiolă (2 ml) soluţie injectabilă conţine clorhidrat de lidocaină 40 mg şi excipienţi: clorură de sodiu, hidrogenocarbonatde sodiu, apă pentru preparate injectabile.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ: anestezice locale, amide

xilina prospect
xilina prospect

INDICAŢII TERAPEUTICE Anestezie locală prin infiltraţie.

Anestezie regională: caudală, peridurală, tronculară, a plexurilor nervoase.

Infiltraţie peri-sau intraarticulară.

Infiltratie simpatică.

CONTRAINDICAŢII ale Xilinei

Hipersensibilitate la lidocaină sau la alte anestezice locale cu structură amidică.

Porfirie.

Epilepsie necontrolată corespunzător prin tratament.

Antecedente de hipertermie malignă.

Contraindicaţii proprii tehnicii de anestezie.

Tulburări de conducere atrioventriculare care necesită stimulare electrosistolică permanentă, nerealizată încă.

PRECAUŢII

Trebuie utilizată doza adecvată, precum şi concentraţia cea mai mică posibil, pentru fiecare caz în parte. Utilizarea lidocainei necesită anamneză atentă în ceea ce priveşte antecedentele alergice, medicaţia concomitentă şi efectuarea unui test cu 5-10% din doză (preferabil asociată cu adrenalina, deoarece injectarea intravasculară a adrenalinei poate fi recunoscută după creşterea de scurtă durată a ritmului cardiac).

Se recomandă administrarea prin injectare lentă, cu aspiraţie frecventă, pentru a se evita injectarea intravasculară rapidă accidentală, care poate fi urmată de reacţii toxice.

Dacă este necesar se efectuează premedicaţie cu benzodiazepine în cazul anesteziei locale, iar în cazul celei regionale trebuie să fie disponibile medicamente cu proprietăţi anticonvulsivante, miorelaxante, atropină şi vasopresoare.

INTERACŢIUNI

–  cimetidina – creşte concentraţia plasmatică a lidocainei, cu posibilitatea apariţiei reacţiilor adverse neurologice şi cardiace (prin inhibarea metabolizării hepatice a lidocainei). Se va supraveghea clinic şi electrocardiografie pacientul;

– beta-blocante (propranolol, metoprolol, nadolol) – cresc concentraţia plasmatică a lidocainei, cu creşterea riscului de reacţii adverse neurologice şi cardiace. Se va supraveghea clinic şi electrocardiografie pacientul;

– digitalice – este necesară prudenţă în cazul asocierii, din cauza riscului de bradicardie severă şi tulburări de conducere.

– epinefrină, norepinefrină – potenţarea efectelor cardiace ale lidocainei.

– suxametoniu – lidocaina prelungeşte acţiunea suxametoniului.

ATENŢIONĂRI SPECIALE

Nu se recomandă injectarea locală prin infiltraţie în zone inflamate sau infectate.

Tehnicile de anestezie locală nu sunt recomandate la pacienţii trataţi cu anticoagulante.

Se impune prudenţă la pacienţii cu epilepsie, insuficienţă cardiacă congestivă, boli renale severe, tulburări de conducere atrioventriculară, deprimare respiratorie.

Clorhidratul de lidocaină este metabolizat la nivel hepatic. în cazul insuficienţei hepatice, dozele de anestezic trebuie să fie scăzute.

Având în vedere reacţii adverse cardiovasculare, în cazul insuficienţei cardiace dozele trebuie să fie limitate. La pacienţi cu regim hiposodat sau desodat trebuie să fie luat în considerare conţinutul de clorură de sodiu. Sarcina şi alăptarea:

Nu se utilizează pentru anestezia prin bloc paracervical datorită afectării neonatale (hipertonie-hipoxie).

Nu există date disponibile privind teratogenitatea la animale.

Nu s-au raportat efecte malformative sau fetotoxice în cazul administrării produsului medicamentos la gravide. Cu toate acestea sunt necesare studii epidemiologice pentru a putea exclude acest risc la gravide. Prin urmare, se recomandă administrarea lidocainei în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar.

Nu există suficiente date privind excreţia lidocainei în lapte. Se recomandă precauţie în cazul administrării la femeile care alăptează.

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Lidocaina poate influenţa negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Acum se mai citeste