Prospect

PROSPECTUL: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Azatol 40 mg comprimate gastrorezistente

Pantoprazol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Azatol şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să luaţi Azatol

 3. Cum să luaţi Azatol

 4. Reacţii adverse posibile

5 Cum se păstrează Azatol

6. Informaţii suplimentare

 1. CE ESTE AZATOL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

  Azatol aparţine grupului de inhibitori de pompă de protoni şi este indicat în următoarele cazuri:

  Eradicarea Helicobacter pylori, în asociere cu terapia cu antibiotice la pacienţii cu ulcer gastro-duodenal, pentru a reduce recurenţa ulcerului gastric şi duodenal, determinată de acest microorganism.

  Ulcer duodenal Ulcer gastric

  Esofagită de reflux moderată şi severă

  Sindrom Zollinger-Ellison şi alte afecţiuni hipersecretorii patologice

 2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI AZATOL Nu luaţi Azatol

  Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la pantoprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Azatol Dacă luaţi atazanavir (care este utilizat în tratamentul infecţiei cu HIV).

  Aveţi grijă deosebită când luaţi Azatol

  Pantoprazolul nu este indicat în afecţiunile gastro-intestinale uşoare, cum este dispepsia apărută pe fond nervos.

  În cazul terapiei asociate pentru eradicarea Helicobacter pylori, trebuie studiat Rezumatul caracteristicilor produsului medicamentelor respective.

  Înainte de tratament, trebuie exclusă posibilitatea unei boli maligne a esofagului sau stomacului, deoarece tratamentul cu pantoprazol poate masca simptomele afecţiunilor maligne şi astfel să întârzie diagnosticul.

  Diagnosticul esofagitei de reflux trebuie confirmat endoscopic.

  La pacienţii cu sindrom Zollinger-Ellison şi alte afecţiuni hipersecretorii patologice care necesită tratament de lungă durată, pantoprazol, similar tuturor medicamentelor care inhibă secreţia acidă, poate

  reduce absorbţia vitaminei B12 (ciancobalamină) datorită hipo- sau aclorhidriei. Acest lucru trebuie luat în considerare dacă se observă simptomele clinice respective.

  Folosirea altor medicamente

  Azatol 40 mg poate să reducă absorbţia medicamentelor, a căror biodisponibilitate este dependentă de pH (de exemplu ketoconazol, itraconazol, atazanavir).

  Pantoprazol este metabolizat la nivelul ficatului prin intermediul sistemului enzimatic al citocromului P450. Nu poate fi exclusă interacţiunea pantoprazolului cu alte medicamente sau alţi compuşi care sunt metabolizaţi prin intermediul aceluiaşi sistem enzimatic. Cu toate acestea, nu s-au observat interacţiuni semnificative clinic în testele specifice pentru astfel de medicamente sau compuşi, respectiv carbamazepină, cafeină, diazepam, diclofenac, digoxină, alcool etilic, glibenclamidă, metoprolol, naproxen, nifedipină, fenitoină. piroxicam, teofilină şi contraceptive orale.

  Deşi nu s-au observat interacţiuni în timpul administrării concomitente de fenprocumonă sau warfarină în studiile clinice de farmacocinetică după punerea pe piaţă, s-au raportat câteva cazuri izolate de modificări ale valorilor INR (raport normalizat internaţional) în timpul tratamentului concomitent. Ca urmare, la pacienţii trataţi cu anticoagulante cumarinice, se recomandă monitorizarea timpului de protrombină/INR după începerea, finalizarea sau în timpul administrării neregulate de pantoprazol.

  De asemenea, nu au existat interacţiuni la administrarea concomitentă de antiacide.

  Studii de interacţiuni farmacocinetice s-au efectuat la om, constând în administrarea concomitentă de pantoprazol şi următoarele antibioticele: claritromicină, metronidazol, amoxicilină. Nu există interacţiuni semnificative clinic.

  Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

  Folosirea Azatol cu alimente şi băuturi

  Azatol 40 mg comprimate gastrorezistente nu trebuie mestecate sau sfărâmate şi trebuie înghiţite întregi cu lichid, înainte de masă.

  Sarcina şi alăptarea

  Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

  Experienţa clinică la femeile gravide este limitată. Nu există informaţii privind excreţia de pantoprazol în laptele matern.

  Dacă sunteţi gravidă sau credeţi că sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi, trebuie să utilizaţi acest medicament numai dacă medicul dumneavoastră consideră că beneficiul pentru mamă este mai mare decât riscul potenţial pentru făt sau sugar.

  Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

  Nu se cunosc efectele asupra capacităţii de a conduce şi de a folosi utilaje. Pot apărea reacţii adverse, cum sunt ameţeli şi tulburări de vedere. În aceste condiţii, poate scădea capacitata de reacţie.

 3. CUM SĂ LUAŢI PANTOPRAZOL TECNIMEDE

  Luaţi întotdeauna Azatol exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

  Azatol 40 mg comprimate gastrorezistente nu trebuie mestecate sau sfărâmate şi trebuie înghiţite întregi cu lichid, înainte de masă.

  Dacă nu se prescrie altfel, se recomandă administrarea următoarelor doze. Pentru ca Azatol să fie eficient, este important să se urmeze aceste indicaţii.

  Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 12 ani şi peste:

  Tratamentul refluxului gastro-esofagian moderat sau sever

  Un comprimat Azatol pe zi.

  Adulţi:

  La pacienţii Helicobacter pylori-pozitiv, cu ulcere gastrice şi duodenale, eradicarea bacteriei trebuie realizată prin terapie asociată. În funcţie de modelul de rezistenţă, se poate recomanda următoarea asociere pentru eradicarea Helicobacter pylori:

  1. un comprimat gastrorezistent Azatol 40 mg de două ori pe zi plus 1000 mg amoxicilină de două ori pe zi

   plus 500 mg claritromicină de două ori pe zi

  2. un comprimat gastrorezistent Azatol 40 mg de două ori pe zi plus 500 mg metronidazol de două ori pe zi

   plus 500 mg claritromicină de două ori pe zi

  3. un comprimat gastrorezistent Azatol 40 mg de două ori pe zi plus 1000 mg amoxicilină de două ori pe zi

  plus 500 mg metronidazol de două ori pe zi

  Dacă terapia asociată nu este o opţiune, de exemplu dacă pacientul a fost diagnosticat Helicobacter pylori– negativ, următoarele doze se aplică în cazul monoterapiei cu Azatol 40 mg:

  Tratamentul ulcerului duodenal şi gastric şi a esofagitei de reflux: un comprimat gastrorezistent Azatol 40 mg pe zi.

  În cazuri individuale, doza poate fi crescută până la 2 comprimate gastrorezistente Azatol 40 mg pe zi, în special dacă nu a existat răspuns la alt tratament.

  Pentru tratamentul pe termen lung a sindromului Zollinger-Ellison şi a altor afecţiuni hipersecretorii patologice, pacienţii trebuie să înceapă tratamentul cu o doză zilnică de 80 mg (2 comprimate Azatol 40 mg). Ulterior, dozajul poate fi ajustat, după caz, utilizând ca referinţă determinările secreţie acide gastrice. În cazul administrării unei doze de peste 80 mg pe zi, doza trebuie divizată şi administrată de două ori pe zi. O creştere temporară a dozei peste 160 mg pantoprazol este posibilă, dar nu trebuie menţinută mai mult decât este necesar pentru controlul corespunzător al acidităţii.

  Durata tratamentului sindromului Zollinger-Ellison şi a altor afecţiuni hipersecretorii patologice nu este limitată şi trebuie adaptată la necesităţile clinice.

  La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, doza trebuie ajustată la un comprimat (pantoprazol 40 mg), în zile alternative. De asemenea, valorile serice ale enzimelor hepatice trebuie monitorizate regulat în timpul tratamentului cu Azatol 40 mg.

  În caz de creştere a valorilor serice ale enzimelor hepatice, tratamentul cu Azatol 40 mg, trebuie întrerupt.

  La pacienţii vârstnici şi la cei cu insuficienţă renală, nu trebuie depăşită doza zilnică de 40 mg pantoprazol. Excepţie face terapia asociată pentru eradicarea Helicobacter pylori, când pacienţilor vârstnici trebuie să li se administreze doza uzuală de pantoprazol (2 x 40 mg pe zi) în cadrul tratamentului de o săptămână.

  Copii cu vârsta sub 12 ani:

  Azatol nu este recomandat pentru utilizarea la copii cu vârsta sub 12 ani, datorită datelor limitate la acest grup de vârstă.

  Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Azatol

  Nu sunt cunoscute simptomele supradozajului la om.

  S-au administrat doze de până la 240 mg intravenos în decurs de 2 minute şi au fost bine tolerate. Deoarece pantoprazol se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, nu este uşor dializabil.

  În caz de supradozaj cu semne clinice de intoxicare, se aplică regulile generale ale terapiei intoxicaţiei.

  Dacă apar alte reacţii adverse decât cele descrise în acest prospect, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  Dacă uitaţi să luaţi Azatol

  Luaţi acest medicament aşa cum v-a prescris medicul dumneavoastră. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. Continuaţi tratamentul conform dozelor stabilite anterior. Dacă uitaţi să luaţi mai multe doze, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

 4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

  Ca toate medicamentele, Azatol poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Frecvenţele sunt definite astfel:

  Foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10 Frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 100

  Mai puţin frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 1000 Rare: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 10000

  Foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000

  Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile

  Tulburări hematologice şi limfatice

  Foarte rare: leucopenie, trombocitopenie