Prospect Ferrum Hausmann

  Prospect : Informatii pentru utilizator

Ferrum  Hausmann Prospect

Sirop, 10 mg/ml

Compoziţie

1 ml de sirop conţine fer(lll) 10 mg sub formă de com­plex hidroxid defer(HI) – polimaltoză 35,7 mg şi ex- cipienţi: zahăr, sorbitol soluţie 70% (necristaliza- bil), p-hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de propil, alcool etilic 96%, aromă (Cream Es- sence), hidroxid de sodiu, apă purificată.

Grupa farmacoterapeutică: Antianemice, prepa­rate cu fier trivalent-preparate orale.

Indicaţii terapeutice

Tratamentul carenţei latente de fer şi a anemiei feri- prive (carenţa de fer manifestă). Profilaxia carenţei de fer în timpul sarcinii. Tratament anemie.

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la oricare dintre componenţii pro­dusului.

Cazuri de supraîncărcare cu fer (ex: hemocromatoză, hemosideroză) sau tulburări în metabolismul ferului (anemia saturnină, anemia sideroacrestică, talase- mia, etc.) şi alte anemii care nu sunt determinate de carenţa de fer (ex: anemia hemolitică).

Ferrum Hausmann Prospect
Ferrum Hausmann Prospect

Precauţii

Informaţie pentru diabetici: produsul conţine 0,04 unităţi pâine/ml.

Interacţiuni

Până în prezent nu au fost observate interacţiuni. Deoarece ferul este legat într-un complex este puţin probabil să apară interacţiuni ionice cu componentele din alimente (fitina, oxalaţi, tanin etc.) sau cu medi­camente administrate concomitent (tetracicline, anti- acide).

Ţestul Haemoccult (selectiv pentru hemoglobină) pentru detectarea hemoragiilor oculte nu este influ­enţat, de aceea nu este necesar ca tratamentul cu fer să fie întrerupt.

Ferrum Hausmann, sirop, nu pătează dinţii.

Atenţionări speciale

In cazul anemiei datorată unei infecţii sau unei afecţiuni maligne, ferul substituit este stocat în siste­mul reticulo-endotelial, din care este mobilizat şi uti­lizat numai după tratarea afecţiunii primare.

Sarcină şi alăptare

Studiile privind efectele asupra procesului de repro­ducere efectuate pe animale nu au evidenţiat nici un risc fetal. Studiile controlate efectuate la gravide, după primul trimestru de sarcină, nu au arătat nici o reacţie adversă la mamă sau nou-născut. Nu există dovezi ale unui risc în timpul primului trimestru de sarcină şi este puţin probabil să apară o influenţă ne­gativă asupra fătului.

Laptele matern conţine fer legat sub”formă de lacto- ferină. Nu se ştie ce cantitate din ferul din complex trece în laptele matern. Administrarea Ferrum Haus­mann la mamă este puţin probabil să provoace reacţii adverse la copilul alăptat.

In timpul sarcinii şi alăptării Ferrum Hausmann tre­buie utilizat doar după ce a fost analizat raportul beneficiu matern/risc fetal.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Produsul nu are efecte asupra capacităţii de a con­duce vehicule sau de a folosi utilaje.

Acum se mai citeste