Prospect Ketoconazol – Infectii Cutanate

Prospect

Ketoconazol Farmex 200 mg, comprimate Ketoconazol

Compoziţie

Un comprimat conţine ketoconazol 200 mg şi excipienţi: lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă, talc, stearat de magneziu.

Grupa farmacoterapeutică: antimicotice de uz sistemic, derivaţi de imidazol.

Indicaţii terapeutice

Datorită riscului de toxicitate hepatică gravă, comprimatele Ketoconazol Farmex trebuie utilizate numai dacă se consideră că beneficiile terapeutice depăşesc riscurile potenţiale, luând în considerare disponibilitatea altor tratamente antifungice eficace.

Ketoconazol Farmex 200 mg este indicat în:

– infecţii cutaneo-mucoase determinate de dermatofiţi şi/sau ciuperci, care nu pot fi tratate topic datorită localizării, extinderii sau profunzimii infecţiei cutanate: dermatofitoze, pitiriazis versicolor, candidoză cutaneo-mucoasă cronică gravă, candidoză gravă a tractului gastro-intestinal, candidoză vaginală cronică.

– infecţii fungice sistemice: paracoccidioidomicoză, coccidioidomicoză, blastomicoză, histoplasmoză.

Ketoconazolul nu traversează bariera hemato-encefalică, de aceea tratamentul nu este indicat în tratamentul meningitelor fungice.

Contraindicaţii

– hipersensibilitate la ketoconazol, la alţi derivaţi de imidazol sau la oricare dintre excipienţi. – afecţiuni hepatice acute sau cornice; – administrarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 cum sunt: astemizol, bepridil, cisapridă, dofetilidă, mizolastină, pimozidă, chinidină sau terfenadină este contraindicată, deoarece creşterea concentraţiilor plasmatice ale acestor medicamente poate determina prelungirea intervalului QT şi, rar, apariţia torsadei vârfurilor; – administrarea concomitentă de domperidonă este contraindicată, deoarece asocierea poate determina prelungirea intervalului QT; – administrarea concomitentă de triazolam şi midazolam pe cale orală; – administrarea concomitentă de inhibitori ai HMG-CoA reductazei (cum sunt simvastatină şi lovastatină) metabolizaţi de către CYP3A4; – administrarea concomitentă de alcaloizi din secară cornută cum sunt dihidroergotamina,

ergometrina (ergonovina), ergotamina şi metilergometrina (metilergonovina); – administrarea concomitentă de halofantrină, disopiramidă, sertindol, levacetilmetadol, nisoldipină, eplerenonă; – copii cu vârsta sub 6 ani, datorită formei farmaceutice.

Precauţii

1

Datorită riscului de toxicitate hepatică gravă, comprimatele Ketoconazol Farmex 200 mg trebuie administrate numai dacă se consideră că beneficiile terapeutice depăşesc riscurile potenţiale, luând în considerare disponibilitatea altor tratamente antifungice eficace.

Funcţiile hepatice trebuie evaluate înainte de iniţierea tratamentului, pentru a exclude existenţa afecţiunilor hepatice cronice sau acute, şi trebuie monitorizate la intervale frecvente şi regulate în timpul tratamentului, precum şi la primele semne sau simptome de posibilă hepatotoxicitate.

Hepatotoxicitate Foarte rar, în timpul tratamentului cu ketoconazol pe cale orală, au apărut cazuri de hepatotoxicitate gravă, inclusiv cazuri cu evoluţie letală sau care au necesitat transplant hepatic.

Unii pacienţi nu aveau nici un risc evident de afectare hepatică. Au fost raportate cazuri care au apărut în prima lună de tratament, inclusiv câteva cazuri în prima săptămână.

Doza cumulativă de medicament în cadrul tratamentului este un factor de risc pentru hepatotoxicitate gravă.

Funcţiile hepatice trebuie monitorizate la toţi pacienţii care primesc tratament cu Ketoconazol Farmex comprimate (vezi Monitorizarea funcţiilor hepatice).

Pacienţii trebuie instruiţi să raporteze prompt medicului lor semne şi simptome sugestive pentru hepatită, cum sunt: anorexie, greaţă, vărsături, astenie, icter, durere abdominală sau urină de culoare închisă.

La aceşti pacienţi, tratamentul trebuie întrerupt imediat şi trebuie efectuată testarea funcţiilor hepatice.

Potenţialul de interacţiune cu alte medicamente Ketoconazol Farmex are un potenţial de interacţiuni medicamentoase important clinic (vezi pct. 4.5).

Administrarea cu domperidonă În studiul de interacţiune medicamentoasă cu domperidonă pe cale orală, a fost raportată o uşoară creştere a intervalului QT (în medie, sub 10 msec).

Deşi semnificaţia clinică a acestui studiu nu este foarte clară, opţiuni terapeutice alternative trebuie avute în vedere dacă este necesar tratamentul cu ketoconazol.

Datorită conţinutului de lactoză, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Interacţiuni

Medicamente care afectează absorbţia ketoconazolului Medicamentele care afectează aciditatea gastrică reduc absorbţia ketoconazolului, datorită creşterii pH-ului gastric; administrarea preparatelor antiacide trebuie făcută la distanţă de cel puţin 2 ore faţă de ketoconazol.

De asemenea, didanozina determină scăderea absorbţiei ketoconazolului, datorită creşterii pH ului gastric (comprimatul de didanozină conţine un antiacid); este necesară administrarea ketoconazolului cu 2 ore înainte sau cu 6 ore după administrarea didanozinei.

Medicamente care afectează metabolizarea ketoconazolului Medicamentele inductoare enzimatice cum sunt rifampicina, carbamazepina, izoniazida şi fenitoina scad semnificativ biodisponibilitatea ketoconazolului.

Deoarece în cazul administrării asociate concentraţiile plasmatice ale ketoconazolului sunt mai mici decât cele aşteptate în cazul administrării numai a ketoconazolului, nu este absolut necesară monitorizarea acestor concentraţii plasmatice.

2

Medicamentele care scad aciditatea gastrică influenţează absorbţia ketoconazolului.

Ritonavirul creşte biodisponibilitatea ketoconazolului. De aceea, atunci când este administrat concomitent cu acesta, trebuie luată în considerare scăderea dozei de ketoconazol.

Efectele ketoconazolului asupra metabolizării altor medicamente Ketoconazolul poate inhiba metabolizarea medicamentelor de unele enzime hepatice ale citocromului P450, în special din familia CYP3A.

Acest fapt poate avea ca rezultat creşterea şi/sau prelungirea efectelor acestora, inclusiv a reacţiilor adverse.

Administrarea concomitentă de ketoconazol şi domperidonă nu se recomandă, deoarece asocierea poate determina creşterea concentraţiei plasmatice a domperidonei şi prelungirea intervalului QT.

Medicamente care sunt contraindicate în timpul tratamentului cu Ketoconazol Farmex comprimate:

– Administrarea concomitentă de Ketoconazol Farmex comprimate şi medicamente inhibitoare a CYP3A4 cum sunt terfenadină, mizolastină, cisapridă, dofetilidă, chinidină sau pimozidă, este contraindicată deoarece creşterea concentraţiilor plasmatice ale acestor medicamente poate determina prelungirea intervalului QT şi, rar, apariţia torsadei vârfurilor.

– Administrarea concomitentă de triazolam şi midazolam pe cale orală este contraindicată datorită răspunsului farmacodinamic prelungit şi exagerat.

– Administrarea concomitentă de ketoconazol şi inhibitori ai HMG-CoA reductazei (cum sunt simvastatină şi lovastatină) metabolizaţi de către CYP3A4 este contraindicată.

Medicamente care trebuie administrate cu precauţie, medicamente ale căror concentraţii plasmatice, efecte sau reacţii adverse trebuie monitorizate, şi dacă este necesar doza poate fi scăzută, când ketoconazol este administrat concomitent cu:

– alcaloizi din secară cornută cum sunt: dihidroergotamină, ergometrină (ergonovină), ergotamină şi metilergometrină (metilergonovină);

– anticoagulante orale; – inhibitori ai proteazei HIV cum sunt indinavir şi saquinavir; – unele medicamente antineoplazice cum sunt: alcaloizi de vinca, busulfan şi docetaxel; – blocante ale canalelor de calciu metabolizate de CYP3A4, cum sunt dihidropiridinele şi probabil, verapamil;

– unele medicamente imunosupresoare: ciclosporină, tacrolimus, sirolimus (rapamicină); – alte medicamente: digoxină, carbamazepină, buspironă, alfentanil, sildenafil, alprazolam, brotizolam, midazolam intravenos, rifabutină, metilprednisolon, trimetrexat, ebastină şi reboxetină.

În cazuri izolate, la administrarea concomitentă cu alcool etilic, au fost raportate reacţii de tip disulfiram caracterizate prin: eritem tranzitor al feţei şi gâtului, erupţie cutanată tranzitorie, edeme periferice, cefalee, greaţă. Toate aceste simptome se remit complet în câteva ore.

Atenţionări speciale

Monitorizarea funcţiilor hepatice Funcţiile hepatice trebuie monitorizate la toţi pacienţii trataţi cu Ketoconazol Farmex. Funcţiile hepatice trebuie evaluate înainte de iniţierea tratamentului, pentru a exclude existenţa afecţiunilor hepatice cronice sau acute şi trebuie monitorizate la intervale frecvente şi regulate în timpul tratamentului, precum şi la primele semne sau simptome de posibilă hepatotoxicitate.

Dacă testele funcţionale hepatice indică leziuni hepatice, tratamentul cu Ketoconazol Farmex trebuie imediat întrerupt.

3

La pacienţii cu valori crescute ale enzimelor hepatice, sau care au prezentat hepatotoxicitate cu alte medicamente, tratamentul cu Ketoconazol Farmex nu trebuie iniţiat decât dacă beneficiile anticipate depăşesc riscul de afectare hepatică. În astfel de cazuri, este necesară monitorizarea enzimelor hepatice.

Ketoconazolul nutraversează bariera hemato-encefalică, de aceea, nu este indicat în administrarea orală în tratamentul meningitei fungice.

Monitorizarea funcţiei corticosuprarenaliene La voluntarii care au primit doze zilnice de 400 mg şi mai mult, s-a demonstrat că ketoconazolul diminuă răspunsul cortizolic la stimularea cu ACTH.

De aceea, funcţia suprarenaliană trebuie monitorizată la pacienţii cu boală Addison (insuficienţă corticosuprarenaliană cronică primară), insuficienţă corticosuprarenaliană acută sau cu funcţie corticosuprarenaliană la limită şi la pacienţii aflaţi timp îndelungat în stare de stres (intervenţii chirurgicale majore, terapie intensivă).

Copii Datele privind utilizarea comprimatelor Ketoconazol Farmex 200 mg la copiii cu greutate sub 15 kg sunt foarte limitate.

De aceea, nu se recomandă administrarea comprimatelor Nizoral la copiii mici.

Aciditate gastrică scăzută Absorbţia medicamentului este afectată când aciditatea gastrică este scăzută. La pacienţii care utilizează concomitent medicamente antiacide (de exemplu hidroxid de aluminiu), acestea trebuie administrate la cel puţin 2 ore de la ingestia comprimatelor de Ketoconazol Farmex.

La pacienţii cu aclorhidrie, cum sunt unii pacienţi cu SIDA sau la pacienţii care sunt trataţi cu medicamente inhibitoare ale secreţiei gastrice (de exemplu antagonişti H2, inhibitori de pompă de protoni) se recomandă administrarea comprimatelor de Ketoconazol Farmex cu o băutură de tip cola.

În cazul afecţiunilor care pot pune viaţa în pericol şi care necesită tratament de lungă durată, se recomandă evaluarea atentă a raportului risc/beneficiu.

Sarcina şi alăptarea

Sarcina Există informaţii limitate despre administrarea comprimatelor Ketoconazol Farmex în timpul sarcinii. Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra funcţiei de reproducere.

Riscul potenţial la om nu se cunoaşte. De aceea, comprimatele Ketoconazol Farmex nu trebuie administrate în timpul sarcinii, decât dacă beneficiul potenţial pentru mamă depăşeşte riscul posibil la făt.

Alăptarea Deoarece ketoconazolul se excretă în laptele matern, mamele tratate cu Ketoconazol Farmex nu trebuie să alăpteze.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Ketoconazol Farmex 200 mg nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare

Ketoconazol Farmex 200 mg trebuie administrat în timpul mesei, pentru a asigura o absorbţie maximă.

Adulţi:

4

– Infecţii cutaneo-mucoase determinate de dermatofiţi şi/sau ciuperci, infecţii fungice sistemice: doza recomandată este de 200 mg ketoconazol (un comprimat Ketoconazol Farmex) pe zi.

Dacă este necesar, doza poate fi crescută la 400 mg ketoconazol (2 comprimate Ketoconazol Farmex) pe zi.

– Candidoză vaginală cronică: doza recomandată este de 400 mg ketoconazol (2 comprimate Ketoconazol Farmex) o dată pe zi.

Copii Ketoconazolul nu se administrează la copiii cu greutatea mai mică de 15 kg.

– Copii cu greutate între 15 kg şi 30 kg: doza recomandată este de 100 mg ketoconazol o dată pe zi.

– Copii cu greutate peste 30 kg: aceleaşi doze ca pentru adulţi.

Durata uzuală de tratament este: – dermatofitoze: aproximativ 4 săptămâni; – pitiriazis versicolor: 10 zile; – candidoze cutaneo-mucoase: 2 – 3 săptămâni; – candidoză vaginală cronică: 5 zile consecutive. – paracoccidioidomicoză, coccidioidomicoză, histoplasmoză: durata optimă de tratament este de 6 luni.

Pentru toate indicaţiile, tratamentul trebuie continuat până la remisiunea simptomelor şi negativizarea culturilor.

Reacţii adverse

Studii clinice

Reacţiile adverse raportate în studii clinice cu ketoconazol cu o incidenţă de ≥0,5 %, sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1: Reacţiile adverse cu o incidenţă ≥ 0,5 % în timpul tratamentului cu ketoconazol în 1361 cazuri cu diferite tipuri de micoze, superficiale şi profunde

Clasificare pe aparate, organe şi sisteme

Micoze superficiale Micoze profunde Total

% (N=1026) % (N=335) % (N=1361) Tulburări ale sistemului nervos Cefalee 0,7 0,9 0,7 Ameţeli 0,5 1,2 0,7 Somnolenţă 0,5 1,2 0,7 Tulburări gastro- intestinale Greaţă/Vărsături 1,8 6,9 3,0 Dureri abdominale 1,2 1,2 1,2 Diaree 0,7 0,6 0,7 Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit 0,8 3,3 1,4 Erupţii cutanate 0,6 0,6 0,6

Experienţa după punerea pe piaţă:

Reacţiile adverse rezultate din raportări spontane după punerea pe piaţă a ketoconazolului sunt prezentate mai jos. Reacţiile adverse la medicament sunt clasificate după frecvenţă, folosind

5

următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100, <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10000, <1/1000), foarte rare (<1/10000), incluzând cazuri izolate.

Tulburări hematologice şi limfatice Foarte rare trombocitopenie;

Tulburări ale sistemului imunitar Foarte rare stări alergice inclusiv şoc anafilactic, reacţii anafilactice şi anafilactoide şi

edem angioneurotic;

Tulburări endocrine Foarte rare insuficienţă corticosuprarenaliană;

Tulburări ale sistemului nervos Foarte rare tensiune intracraniană crescută, reversibilă, (de exemplu edem papilar,

bombarea fontanelei la sugari), ameţeli, cefalee, parestezii;

Tulburări oculare Foarte rare fotofobie;

Tulburări gastro-intestinale Foarte rare vărsături, dureri abdominale, diaree, dispepsie, greaţă;

Tulburări hepatobiliare Foarte rare hepatotoxicitate gravă, inclusiv icter, hepatită, necroză hepatică confirmată

prin biopsie, ciroză, insuficienţă hepatică inclusiv cazuri de transplant sau deces, teste anormale ale funcţiilor hepatice;

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Foarte rare urticarie, prurit, erupţii cutanate, alopecie;

Tulburări ale aparatului genital şi sânului Foarte rare disfuncţie erectilă, ginecomastie, tulburări menstruale; azoospermie la doze

mai mari decât doza terapeutică recomandată, de 200 sau 400 mg ketoconazol pe zi;

La doza terapeutică de 200 mg ketoconazol o dată pe zi, poate fi observată o scădere tranzitorie a concentraţiei plasmatice ale testosteronului.

Concentraţiile plasmatice ale testosteron revin la valorile anterioare în decurs de 24 de ore de la administrarea ketoconazolului. În general, în timpul tratamentului de lungă durată cu această doză, concentraţiile plasmatice ale testosteronului nu diferă semnificativ de cele din grupul de control.

La voluntarii care au primit doze zilnice de 400 mg şi mai mult, s-a demonstrat că ketoconazolul diminuă răspunsul cortizolic la stimularea cu ACTH.

Datele obţinute din câteva studii clinice de farmacocinetică/farmacodinamie şi studii de interacţiune medicamentoasă sugerează că administrarea unei doze orale de 200 mg ketoconazol de două ori pe zi, timp de 3-7 zile poate determina o uşoară creştere a a intervalului QT: valoarea medie a creşterii maxime este de aproximativ 6 până la 12 msec şi a fost observată la concentraţii plasmatice maxime ale ketoconazolului, după aproximativ 1-4 ore de la administrare. Totuşi, această mică alungire a intervalului QT nu este considerată a fi semnificativă clinic.

Supradozaj

Nu se cunoaşte un antidot pentru ketoconazol.

În eventualitatea unui supradozaj accidental, tratamentul constă în măsuri de susţinere.

6

În cursul primei ore după ingestie se poate efectua lavaj gastric. Dacă se consideră oportun, poate fi administrat cărbune activat.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A se păstra la temperaturi sub 25oC, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu un blister din PVC/Al a 10 comprimate. Cutie cu 50 blistere din PVC/Al a 10 comprimate.

Producător

S.C. Farmex Company S.R.L. Str. Drumul Potcoavei nr. 30, Comuna Voluntari, Jud. Ilfov, România

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

S.C. Farmex Company S.R.L. Str. Drumul Potcoavei nr. 30, Comuna Voluntari, Jud. Ilfov, România

Data ultimei verificări a prospectului

Ianuarie 2008

7

Lasati un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close