Prospect Ketoconazol pastile 200mg

Prospect: Informatii pentru utilizatori

 

KETOCONAZOL ARENA 200 mg, comprimate

 

Ketoconazol

Compoziţie

Un comprimat conţine ketoconazol 200 mg şi excipienţi: amidon de porumb, lactoză monohidrat,
celuloză microcristalină PH 101, dioxid de siliciu coloidal, stearat de magneziu, povidonă K30,
laurilsulfat de sodiu.

Grupă farmacoterapeutică: antimicotice sistemice, derivaţi de imidazol

Ketoconazol capsule Prospect
Ketoconazol capsule Prospect

Indicaţii terapeutice

Infecţiile micotice sistemice şi de organ: histoplasmoză, blastomicoză, coccidioidomicoză,
paracoccidioidomicoză; candidoze cutanate (cutaneo-mucoasă, orală, vaginală) şi micoze ale pielii,
părului şi mucoaselor, care nu răspund la tratamentul local. Deoarece efectul se instalează lent,
Ketoconazolul este mai eficace în infecţiile cronice.

 

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la ketoconazol şi alţi derivaţi de imidazol, boli hepatice, sarcină. Anticolinergicele,
cimetidina, antiacidele micşorează absorbţia intestinală a ketoconazolului.

Copii sub 6 ani.

Administrarea în asociere cu: astemizol, terfenadină, mizolastină, cisapridă, bepridil, pimozidă, triazolam,
midazolam, simvastatină, cerivastatină, atorvastatină, nevirapină, tacrolimus, tolterodină, lercanidipină,
ebastină, halofantrină şi etanol.

 

Precauţii

O supraveghere atentă este indicată în următoarele cazuri: pacienţi peste 50 ani, antecedente alergice
cunoscute, idiosincrazie la medicamente, alcoolism, antecedente hepatice cunoscute.

Dacă este necesară administrarea la femei de vârstă fertilă, trebuie exclusă, prin mijloace diagnostice,
prezenţa sarcinii.

La voluntarii ce au primit doze zilnice maxime de ketoconazol s-a observat, la efectuarea testului cu
ACTH, o diminuare a răspunsului secretor de cortizol. De aceea se recomandă monitorizarea atentă a
funcţiei suprarenaliene la pacienţii cu insuficienţă suprarenaliană sau cu afectare suprarenaliană şi la
pacienţii aflaţi în condiţii de stres prelungit (intervenţii chirurgicale majore, terapie intensivă etc.)
Deoarece medicamentul conţine lactoză, administrarea nu este recomandată la pacienţii cu intoleranţă
ereditară la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză.

Interacţiuni

Antihistaminice H1 lipsite de efect sedativ (astemizol, terfenadină): risc crescut de producere a aritmiilor
ventriculare, mai ales a torsadei vârfurilor, datorită reducerii metabolizării hepatice a antihistaminicului
de către ketoconazol.

Mizolastină: risc de producere a aritmilor ventriculare, mai ales a torsadei vârfurilor.

Cisapridă, bepridil, pimozide: risc crescut de producere a aritmiilor ventriculare, mai ales a torsadei
vârfurilor.

Nevirapină: pe de o parte, creşterea concentraţiilor plasmatice ale nevirapinei prin reducerea metabolizării
sale hepatice de către ketoconazol şi pe de altă parte, scăderea concentraţiilor plasmatice ale
ketoconazolului prin creşterea metabolizării sale hepatice de către nevirapină.

Triazolam, midazolam: creşterea concentraţiilor plasmatice de benzodiazepină prin reducerea
metabolizării sale hepatice şi potenţarea efectului sedativ.

Simvastatină, cerivastatină, atorvastatină (inhibitori ai HMG Co-A reductazei) : risc crescut de producere
a reacţiilor adverse (dependente de doză) cum ar fi rabdomioliza, prin reducerea metabolizării
hipocolesterolemiantului. În cazul administrării de ketoconazol, trebuie întrerupt tratamentul
hipocolesterolemiant. În cazul tratamentului concomitent îndelungat cu ketoconazol sau medicamente
înrudite, trebuie aleasă o altă statină.

Tacrolimus: creşterea concentraţiilor plasmatice ale tacrolimusului prin inhibarea metabolizării sale la
nivel intestinal.

Etanol: potenţarea efectelor consumului de etanol (senzaţie de căldură, roşeaţă, vărsături, tahicardie). În
timpul tratamentului cu ketoconazol trebuie evitate consumarea băuturilor ce conţin etanol sau utilizarea
medicamentelor ce conţin etanol.

Tolterodină: creşterea concentraţiilor plasmatice ale tolterodinei în cazul metabolizării sale lente, cu riscul
produceri supradozajului.

Lercanidipină: risc crescut de producere a reacţiilor adverse prin reducerea metabolizării hepatice a
dihidropirdinei.

Ebastină: risc crescut de producere a aritmiilor ventriculare mai ales la pacienţii cu predispoziţie (sindrom
de QT lung congenital).

Halofantrină: risc crescut de producere a aritmiilor ventriculare, mai ales a torsadei vârfurilor. Dacă este
posibil, trebuie întreruptă administrarea medicamentului torsadogen non-antiinfecţios. Dacă administrarea
asociată nu poate fi evitată, trebuie analizat, în prealabil, intervalul QT şi trebuie efectuată monitorizare
ECG.

Busulfan: s-a abservat creşterea riscului relativ de apariţie a bolii venoocluzive hepatice la copil, ca
urmare a administrării asociate de ketoconazol şi doze mari de busulfan.

Ciclosporină: risc de creştere a concentraţiilor plasmatice de imunosupresor (prin inhibarea
metabolismului acestuia) şi a creatininemiei. În cazul admnistrării acestei asociaţii trebuie monitorizate
funcţia renală, concentraţiile plasmatice ale imunosupresorului şi ajustarea, înfuncţie de caz, a dozelor
administrate.

Acum se mai citeste