Prospect Prednison – Alergii

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Prospect Prednison 

5 mg, comprimate

Prednisonă

Indicaţii terapeutice

-colagenoze: pusee evolutive ate afecţiunilor sistemice -în special lupus eritematos ststemic, vasculite, polimiozite, sarcoidoză viscerală;

 –afecţiuni dermatologice: lupus eritematos, pemfigus şi pemfigoid bulos, forme severe de psoriazis eritrodermic sau pustular, rezistent la alte tratamente, forme severe de urticarie acută;

-afecţiuni digestive: forme severe de rectocolită hemoragică şi boala Crohn, hepatită cronică activă autoimuna, hepatită alcoolică acută severă;

-afecţiuni endocrine: tiroidită (nesupurativă), cazuri selecţionate de hipercalcemie:

-afecţiuni hematologice: purpură trombodtopenica autoimuna severă, hernie hemolitică autoimuna, eritroblastopenie, hemopatii maligne limfoide – leucemie limfocitara acută sau crontca. limfoame Hodgkiniene sau non Hodgkiniene (în asocieri polichimioterapice);

 -afecţiuni neoplazice: amelioraea simptomatologiei determinate de neoplazie. a unor reacţii adverse la citostatice (greaţă, vărsături), ameliorarea calitatii vieţii bolnavutli şi cadrul unor asoaen polichimioterapice;

-afecţiuni renale: sindrom nefrotic cu leziuni glomerulare minime, sindrom nefrotic cu hialinoză segmetara şi focală primitive, nefropatie lupica stadiiie III – IV, sarcoidoza granulomatoasă intrarenala, vaculite cu afectare renală, glomerulonefrite extracapilare primitive;

-afecţiuni neurologice: edem cerebral asociat neoplasmelor cerebrale, poliradiculonevrită cronică, idiopatieă, inflamaterie, spasme infantile (sindrom West), sindrom Lennox-Gastaut scleroză multiplă în puseu, miastenia gravis, meningită tuberculoasă (asociat chimioterapiei specifice, ca tratament adjuvant);

-afecţiuni oftalmologice: uveită anterioară şi posterioară severă, exoftalmie edematoasă, nevrită optică confirmată (în continuarea une; glucocorticoid intravenos); -afecţiuni ORL: polipi nazali, cazuri selecţionate de otită seroasă şi de sinuzită acută sau cronică, rinite alergice sezoniere (cure scurte), laringită acută severă la copii;

-afecţiuni respiratorii: astm bronşic corticodependent – forme rezistente la tratamentul uzual, indusiv la glucocorticoizi inhalatori, crize severe de astm bronşic (cure scurte), stare de rău astmatic (în continuarea unui glucocorticoid intravenos); bronhopneumopabe cronică obstructiva, (pentru evaluarea reversibilităţii sindromului obstructiv), sarooidoza evolutivă, fibroza pulmonară interstitiala difuză; -afecţiuni reumatice: forme sever de poliartrită reumatoidă pusee acute ale artrozei, reumatism pofiartricular acut, nevralgie cervico-brahială severă, rebelă la tratamentul uzual: -transplant de organe şi măduvă osoasă: profilaxia şi tratamentul rejetului de grefă, profilaxia şi tratamentul reacţiei grefă contra gazdă.

 Compoziţie

 Un comprimat conţine prednisonă 5 mg (sub formă de acetat de prednisonă) şi excipienţi: gelatină, lactoză monohidrat, stearat de magneziu, talc, amidon de porumb, laurilsulfat de sodiu.

Grupa farmacoterapeutica: preparate hormonale sistemice (excluzand hormoni sexuali) şi insuline, corticosteroizi de uz sistemic; glucocorticoizi.

 

Prednison ProspectPrednison Prospect

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la prednisonă sau la oricare dintre excipienti:

Psihoze severe:

Infecţii sistemice netratate;

Cu circa 8 săptămani înainte şi 2 săptămani după vaccinările profilactice.

Nu există contraindicaţii absolute ale glucocorticoizilor, atunci cand administrarea acestora este de importanţă vitală.

Precauţii

Glucocorticoizii sunt medicamente foarte eficace, deosebit de utile terapeutic, dar cu risc mare de reacţii adverse, inclusiv corticodependenţă. Se recomandă administrarea sub control medical, evitand tratamentul pe termen lung, cu doze mari.

Glucocorticoizii în doze mari şi administrare prelungită, deprimăfuncţia corticosuprarenalei, cu fenomene de hipocorticism endogen şi dependenţă de tratament hormonal întreruperea bruscă a administrării poate determina agravarea simptomelor afecţiunii tratate şi fenomene de insuficienţă suprarenală.

Pentru profilaxia insuficienţei corticosuprarenale este necesară indicarea cu discernămant a medicaţiei cu glucocorticoizi şi evitarea tratamentului prelungit, cu doze mari.Dacă este necesa tratamentul de întreţinere, prednisonă trebuie administrată o singură dată pe zi, dimineaţa, eventual se încearcă administrarea alternativă, o dată la două zile.

Pentru evitarea fenomenelor de sevraj Ia intreuperea tratamentul cortizonic se face pana la scăderea treptată a dozelor.

Tratamentul cortizonic se efectuează obligatoriu sub protecţie cu antibiotice/chimioterapice specifice (in măsura în care acestea sunt disponibile)

Deoarece conţine lactoza. dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

Atenţionare pentru sportiv

Prednisonă şi alţi glucocortioizi sistemici  pot să determine o reacţie pozitivă în cadrul testelor pentru oontrolul antidoping.

Interacţiuni

Medicamentele care pot să determine torsada varfurilor (astemizol, terfanadină, bepridil, eritromicina intravenos, halofantrină, pentamidină, sparfloxadnă. vincamină), inclusiv unele antiaritmice din clasele la, III (amiodaronă. bretiSum. disopiramidă, chinidină, sotalol)-risc crescut de aritmii severe, în special la persoanele cu interval QT prelungit şi în condiţii de hipopotasemie. Asocierea este contraindicata. în cazul antiaritmicelor cu risc se impune precauţie la administrare; hipopotasemia trebuie corectată. Medicamente hipopotasemiante (diuretice, purgative, amfotericină B i.v.): risc crescut de hipopotasemie.

Glucocorticoizii digitalid: hipopotasemia determinată de dozele mari de glucocorticoizi, administrate timp îndelungat, creşte riscul aritmiilor determinate de glicozizii digitalici.

Insutină, metformină, sulfamide antidiabetice: micşorarea eficacităţii acestora, datorită favorizării hiperglicemiei de către glucocorticoizi; poate fi necesară ajustarea dozelor de insulina sau antidiabetice orale.

Anticoagulante: risc hemoragic crescut pentru dozele mari sau tratamentul prelungit cu glucocorticoizi. Antihipertensive eficacitatea acestora poate fi micşorat datorită favorizări retentiei hidrosaline de către glococorticoizi.

Acid acetilsalicilic: glucocorticoizii pot să scadă salicilemia prin creşterea eliminarii salicilatului la întreruperea tratamentului cu glucocorticoizi salicilemia poate să crească.

Carbamazepină, fenobarbital, fenitoină, primidona ffabutma rtamptdnă şi alte medicamente inhibitoare ezimatice: posibilitatea micşorării concentraţiei plasmatice de glucocorticoizi, cu diminuarea eficacităţii.

Izoniazidă: posibilitatea scăderii concentraţiei plasmatice a izoniazidei, datorită favorizări metabolizarii sale.

Antiacide conţinand aluminiu, magneziu şi calciu- este posibila scăderea absorbţiei intestinale a predrednisonei; se recomandă un interval de 2 ore între administrarea acestor medicamente. Interfero alfa: efectul interferonului poate fi scăzut

Vaccinuri vii atenuate: risc de boală generalizată cu posbiitatea de evoluţie letală, datorită acţiunii imunodepresive a glucocorticoizilor.

Se folosesc numai vacdnuri inactivate.

Atenţionări speciale

Ulcerul gastro-duodenal activ reprezintă o contraindicaţie relativă a corticoterapiei. Cand administrarea prednisonei se impune, se recomandă asocierea cu inhibitori ai secreţiei gastrice acide şi evitarea tratamentului prelungit.

Se recomandă precauţie la administrarea glucocorticoizilor şi supraveghere medicală atentă în antecedente de ulcer gastro-duodenal.

Datorită efectului antiinflamator şi imunodepresiv, glucocorticoizii favorizează dezvoltarea infecţiilor – infecţii bacteriene localizate se pot generaaliza, tuberculoza poate fi reactivată, micozele locale pot deveni sistemice, virozele )îndeosebi herpesul ocular, zona zoster şi varicela) se pot exacerba, urteie parazitoze se agravează. Semnele evolutive ale unei infecţii potfi mascate.

în general, corticoterapia este contraindicată în infecţiile care nu pot fi controlate prin tratament specific.

înaintea instituirii tratamentului cu glucocorticoizi, pentru orice indicaţie, trebuie îndepărtată posibilitatea existenţei unor focare de infecţie viscerale.

Bolnavi; trebuie investigaţi privitor la eventualitatea infecţiei tuberculoase (care impune chimiote-apa specifică).

Dacă apare o infecţie în timpii tratamentului cortizonic este obligatorie instituirea tratamentului antarrfecţios specific

în cazul varicete , tratamentul cortizonic prelungit nu trebuie întrerupt datorită riscului de insuficienţă suprarenală.

în timpul tratamentului, pacienţii trebuie avertizaţi să evite contactul cu persoane bolnave de rujeola sau varicelă.

La contacţi se recomandă administrarea gamaglobulinelor specifice.

Glucocorticoizii pot fi indicaţii în cazuri selecţionate de infecţii (menţinerea homeostaziei în codiui de criză şi/sau prin efectul antiinflamator). Glucocorticoizii pot fi indicaţi în infecţii grave însoţite de şoc, forme severe de tuberculoză, encefalite virale acute. Glucocorticoizii favorizează apariţia osteoporozei.

La bolnavii cu poliartrită reumatoidă acest efect, alături de favorizarea fenomenelor degenerative articulare, reprerzinta dezavantaje care pot depăşi benefidul terapeutic. Pentru profilaxia osteoporozei cortizonice se recomandă administrarea concomitentă de caldu şi, dacă este cazul, de vitamina D. în formele sever de osteoporoză, steroizii se vor utiliza doar în indicaţii vitale, pe termen scurt şi cu doze cat mai mid. La copii, glucocorticoizii inhibă maturarea osoasă şi pot să întarzie creşterea. Acest efect poate fi minimalizat prin evitarea tratamentului îndelungat cu doze mari.

Dacă este necesar un tratament de întreţinere, se recomandă, în măsura posibilului, mărirea intervalului între doze (o dată la două zile). 

Prednisona, similar celorlalţi glucocorticoizi, poate să determine excitaţie la nivelul sistemului nevos central, chiar fenomene psihotice. Indicarea la bolnavii cu antecedente psihotice este justificată numai în situaţii de excepţie, ţinand seama de posiblitatea decompensării psihice. Glucocorticoizii au efect hiperglicemiant.

Se recomandă precauţie la administrare pacienţilor cu antecedente familiale de diabet zaharat.

Diabetul zaharat este o contraindicaţie relativă.

Dacă administrarea glucocorticoizilor se impune, se recomandă reevaluarea tratamentului antidiabetic pentru menţinerea glicemiei sub control.

Deşi prednisona are efect slab de retenţie hidrosalină, trebuie administrată cu precauţie în toate situaţiile în care retenţia hidrosalină poate avea efecte negative – insuficienţă cardiacă, hiperte arterială, epilepsie.

în timpul tratamentului se recomandă evitarea consumului excesiv de sare.

Dozele mari şi tratamentul îndelungat cu glucocorticoizi pot să determine hipokaîiemie.

Varstnici

Administrarea glucocorticoizilor necesită precauţie ia administrare la pacienţii varstnici, la pacienţi cu colită ulceroasă (risc de perforaţie), anastomoze intestinale recente, insuficienţă renală, insufic

hepatică, miasteniagravis.

Sarcina şi alăptarea

Studii la animale au evidenţiat efecte teratogene variabile în funcţie de specie. Glucocorticoizii traversează bariera fetoplacentară. Studii epidemiologice nu au evidenţiat malformaţii congenitale la om, dacă glucocorticoizii sunt administraţi în primul trimestru de sarcină. Corticoterapia de lungă durată în timpul sarcinii poate întarzia creşterea fătului.

pozele mari administrate la gravide pot să determine, excepţional, insuficienţă corticosuprarenală la nou-născut.

în general, glucocorticoizii trebuie administraţi în timpul sarcinii numai la indicaţia şi sub supravegherea medicului.

în cazul adminisrării glucocorticoizilor în doze mari, timp îndelungat, alăptarea nu este recomandată

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Glucocorticoizii nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare

Prednison la adult, tratamentul acut se începe cu doze mari, 30-80 mg prednisona pe zi, respectiv 6-12 comprimate Prednison Arena 5 mg 

Prednison la copii 1-3 mg prednisonă/kg şi zi la copii, în administrare orală, fracţional .

Dacă tratamentul durează mai mult de 10 zile, doza scade, în funcţie de răspunsul terapeutic, pană la întreruperea tratamentului.

La nevoie, în afecţiunile severe cu evoluţie prelungită, tratamentul se continuă cu doza minimă eficace – doza de întreţinere recomandată este de 10 mg prednisonă pe zi (5-15 mg), administrate într-o singură priză zilnică, dimineaţa, la trezire, încercand eventual o schemă de tratament alternativ, o dată la două zile.

Jrecerea de la administrarea zilnică la cea alternativă se face prin creşterea treptată a dozei din prima zi, pe măsura scăderii pană la suprimare a dozei din cea de a doua zi. întreruperea tratamentului se face prin scăderea treptată a dozei – obişnuit doza zilnică se scade cu un comprimat la intervale de 1 -2 săptămani.

în afecţiuni cronice evolutive se începe cu o doză mică: 5-10 mg zilnic la adult, 0,25 -0,5 mg/kg şi zi la copii, care se creşte treptat pană la obţinerea efectului terapeutic optim. în continuare, doza se scade

treptat pană la doza minimă eficace.Durata tratamentului depinde de starea clinică a pacientului.

Dacă tratamentul trebuie continuat, se va evalua cu grijă raportul risc/beneficiu terapeutic pentru glucocorticoizi, îndeosebi posibilitatea dezvoltării corticodependenţei.

Prospect Prednison : Reacţii adverse

Apar în general în cazul tratamentului prelungit sau cand se administrează doze mari.

Tulburări cardiace

-tendinţa de retenţie hidrosalină, cu posibilitatea unor consecinţe nedorite în caz de insuficienţă cardiacă sau hipertensiune arterială;

Tulburări hematologice şi limfatice

-leucocitoză moderată, limfopenie,eozjnopenle, potatemie, afectarea proceselor imune (favorizarea infecţiilor, mascarea infecţiilor).

Tulburări oculare

-glaucom, cataractă subcapsulara, exoftaimie.

Tulburări gastro-intestinale

-ulcer gastro-duodenal, ulceraţii ale intestinului subţire, perforaţii şi hemoragii digestive; -pancreatită acută (rareori, semnalată în special la copii). Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

-jcnee,purpură, echimoze, hipertriooza întarzierea cicatrizării.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesuţi lui conjunctiv -atrofie musculară precedată de astenie; -ruptură de tendon;

-osteoporoză, fracturi pe os patologic, în special tasări ale corpilor vertebral; osteonecroză aseptică a capului femura (rareori).

Tulburări endocrine -sindron Cushing iatrogen;

-fenomene de hipocorticism endogen (prin inhibarea axului Hypotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian); în cazul tratamentului prelungit cu doze mari se poate produce atrofia corticosuprarenalei cu corticodependenţă definitivă; -hipertrigliceridemie şi hiperaHestefoterme; -hirsutism;

-scăderea toleranţei la glucoza, activarea dabetuoi latent sau agravarea diabetului manifest; -întarzierea creşterii la copi;

-alcaloză metabolică, în cazul tratamentului prelungit cu doze mari;

-ciclul menstrual neregulat şi amenoree.

Tulburări metabolice şi de nutriţie

-creşterea apetitului alimentar;

-creşterea în greutate;

-creşterea excreţiei de potasiu (risc de apariţie a aritmilor);

-alcaloză hipopotasemică;-edeme;

-retenţie de sodiu şi apă.

Tulburări ale sistemului im unitar

-reacţii de hipersensibilitate, incluzand anafilaxia

Tulburări psihice

-euforie, stare de excitaţie, insomnie;

-tulburări psihotice de tip maniacal, stări oonluziQnaie, stare depresivă;

-rar, convulsii.

Supradozaj

Nu s-a raportat rm un caz de supradozaj

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Ase păstra la temperaturi sub 25 ° C, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemana şi vederea copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a cate 10 comprimate. Cutie cu 100 blistere din PVC/Al a cate 10 comprimate. Producător S.C. Arena Group SA

B-dul Dunării, Nr. 54, Comuna Voluntari, Jud. Ilfov,Romania

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă S.C. Arena Group S.A.

Str. Ştefan Mihăileanu Nr.31, Sector 2, Bucureşti, Romania

Data ultimei verificări a prospectului

Decembrie 2007

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close