Prospect Rispolept

Prospect : Informatii pentru utilizator

Rispolept Prospect

1. DENUMIREA COMERCIALA A PRODUSULUI RISPOLEPT

2. COMPOZIŢIE CALITATIVĂ Şl CANTITATIVĂ

Tabletele conţin 1 mg, 2 mg, 3 mg sau 4 mg risperidone.

4.1    Indicaţii terapeutice

Rispolept este indicat pentru tratamentul unei largi categorii de pacienţi cu schizofrenie, incluzând primul episod psihotic acut, recăderile (exacerbările acute), schizofrenia cronică şi alte stări psihotice în care sunt predominante simptome pozitive (cum ar fi: halucinaţii, idei delirante, tulburări de gândire, ostilitate, suspiciune), şi/sau simptome negative (cum ar fi: aplatizare afectivă, retragere emoţională şi socială, vocabular redus). Rispolept atenuează simptomele afective (cum ar fi: depresie, sentimente de vinovăţie, anxietate) asociate cu schizofrenia. Rispolept este de asemenea indicat şi ca tratament pe termen lung pentru prevenirea recăderilor (exacerbări acute) la pacienţii cu schizofrenie cronică.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Tablete filmate, pentru uz oral:

1mg risperidone, în tablete oblongate, secabile, albe

2 mg risperidone, în tablete oblongate, secabile, portocalii

3 mg risperidone, în tablete oblongate, secabile, galbene

4 mg risperidone, în tablete oblongate, secabile, verzi

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1    Indicaţii terapeutice

Rispolept este indicat pentru tratamentul unei largi categorii de pacienţi cu schizofrenie, incluzând primul episod psihotic acut, recăderile (exacerbările acute), schizofrenia cronică şi alte stări psihotice în care sunt predominante simptome pozitive (cum ar fi: halucinaţii, idei delirante, tulburări de gândire, ostilitate, suspiciune), şi/sau simptome negative (cum ar fi: aplatizare afectivă, retragere emoţională şi socială, vocabular redus). Rispolept atenuează simptomele afective (cum ar fi: depresie, sentimente de vinovăţie, anxietate) asociate cu schizofrenia. Rispolept este de asemenea indicat şi ca tratament pe termen lung pentru prevenirea recăderilor (exacerbări acute) la pacienţii cu schizofrenie cronică.

 

rispolept prospect
rispolept prospect

4.2    Posologie şi metode de administrare

Rispolept poate fi administrat sub formă de tablete.

4.2.a       Schizofrenie

Schimbarea medicaţiei antipsihotice anterioare

Când se consideră necesar din punct de vedere medical, este recomandată întreruperea gradată a tratamentului anterior, pe măsură ce se iniţiază tratamentul cu Rispolept.

De asemenea, când se consideră necesar din

-punct de vedere medical, la trecerea de la un antipsihotic depozit, iniţierea terapiei cu Rispolept trebuie făcută înlocuind următoarea injectare programată. Necesitatea de a continua medicaţia antiparkinsoniană trebuie reevaluată periodic.

Adulţi:

Rispolept poate fi administrat o dată sau de două ori pe zi.

Doza iniţială de Rispolept este de 2 mg/zi. în ziua a doua doza poate fi crescută la 4 mg. Din acest moment doza poate fi menţinută neschimbată, sau individualizată dacă se consideră necesar. Majoritatea pacienţilor răspund optim la doze zilnice între 4 şi 6 mg. La unii pacienţi este posibil săJanecesară o fază de titrare mai îndelungată, precum şi o doză de start, respectiv de întreţinere, mai scăzute. Dozele mai mari de 10 mglzi nu s-au dovedit a fi superioare în eficienţă în comparaţie cu dozele mai scăzute şi pot determina simptome extrapiramidale. întrucât siguranţa în cazul unor doze mai mari de 16 mglzi nu a fost evaluată, nu se recomandă doze peste acest nivel.

Atunci când se impune o sedare suplimentară se poate administra o benzodiazepină împreună cu Rispolept.

Vârstnici:

Se recomandă o doză de start de 0.5 mg de două ori pe zi. Această dozare poate fi ajustată individual prin creşteri de câte 0.5 mg de două ori pe zi până la o doză de 1 până la 2 mg de două ori pe zi.

Rispolept este bine tolerat de pacienţii în vârstă.

Copii:

Experienţa lipseşte la copii având vârste mai mici de 15 ani.

Boli renale şi hepatice:

Se recomandă o doză de start de 0.5 mg de două ori pe zi. Această dozare poate fi ajustată individual prin creşteri de câte 0.5 mg de două ori pe zi până la o doză de 1 până la 2 mg de două ori pe zi.

La această categorie de pacienţi Rispolept trebuie utilizat cu precauţie până la acumularea unei experienţe suplimentare.

Acum se mai citeste