Prospect Rispen

Sharing

 Prospect : Informatii pentru utilizator

RISPEN Prospect

RISPEN 1 Comprimate filmate, 1 mg

RISPEN 2 Comprimate filmate, 2 mg

RISPEN 3 Comprimate filmate, 3 mg

RISPEN 4 Comprimate filmate, 4 mg

Compoziţie

Rispen 1

Un comprimat filmat conţine risperidonă 1 mg şi excipienţi: nucleu – lactoză anhidră, celuloză microcristalină, amidon de porumb pregelatinizat, stearat de magneziu, film: hipromeloză 2910, macrogol 6000, dioxid de titan (E 171).

Rispen 2

Un comprimat filmat conţine risperidonă 2 mg şi excipienţi: nucleu – lactoză anhidră, celuloză microcristalină, amidon de porumb pregelatinizat, stearat de magneziu, film: hipromeloză 2910, macrogol 6000, dioxid de titan (E 171), oxid galben de fer (E 172), oxid roşu de fer (E 172).

Rispen 3

Un comprimat filmat conţine risperidonă 3 mg şi excipienţi: nucleu – lactoză anhidră, celuloză microcristalină, amidon de porumb pregelatinizat, stearat de magneziu, film: hipromeloză 2910, macrogol 6000, dioxid de titan (E 171), oxid galben de fer (E 172).

Rispen 4

Un comprimat filmat conţine risperidonă 4 mg mg şi excipienţi: nucleu – lactoză anhidră, celuloză microcristalină, amidon de porumb pregelatinizat, stearat de magneziu, film: hipromeloză 2910, macrogol 6000, dioxid de titan (E 171), amestec colorant verde (E 104/E132).

Grupa farmacoterapeutică: sistemul nervos, psiholeptice, neuroleptice (antipsihotice), alte antipsihotice.

rispen prospect
rispen prospect

Indicaţii terapeutice

Rispen este indicat pentru tratamentul unei categorii largi de tipuri de schizofrenie, incluzând un prim episod de psihoză, exacerbarea acută a schizofreniei, schizofrenia cronică, precum şi alte stări psihotice cu predominante simptome pozitive (de exemplu, halucinaţii, iluzii, tulburări de gândire, ostilitate, suspiciune) şi/sau simptome negative (de exemplu, aplatizare afectivă, eşec în plan emoţional şi în cel al relaţiilor sociale, tulburări de vorbire). Rispen atenuează simptomele corelate cu afectivitatea (de exemplu, depresiile, sentimentul de vinovăţiei, anxietatea) asociate cu schizofrenia.

De asemenea, Rispen menţine o îmbunătăţire eficace în timpul tratamentelor de lungă durată, la pacienţii care au răspuns iniţial la tratament.

În plus, Rispen este indicat pentru tratamentul de întreţinere al tulburărilor de comportament grave, la pacienţii cu demenţă la care apar predominant următoarele simptome: agresivitate (agresiuni verbale, violenţă fizică), tulburări de activitate (agitaţie, dromomanie) sau simptome psihotice dacă aceste simptome conduc la marginalizarea pacientului, la invaliditate, la pericol potenţial pentru mediul înconjurător, la autoagresivitate şi, în acelaşi timp, nu pot fi controlate prin intermediul procedurilor nefarmacologice.

De asemenea, Rispen este indicat ca terapie adjuvantă, atunci când se utilizează timostabilizatori pentru tratamentul episoadelor (acceselor) maniacale asociate bolii bipolare. Aceste episoade pot fi caracterizate prin simptome cum sunt dispoziţie expansivă sau iritabilitate, autoapreciere excesivă, nevoie scăzută de somn, vorbire precipitată, fugă de idei, incapacitate de concentrare sau tulburări de raţionament, incluzând tulburările de comportament sau comportament agresiv.

În plus, Rispen este indicat pentru tratamentul tulburărilor de comportament şi al altor tulburări de comportament disruptive la copii, adolescenţi şi persoane adulte cu funcţii intelectuale sub nivelul mediu sau la cei cu retard mintal atunci când comportamentul distructiv reprezintă un element esenţial (de exemplu, agresivitate, impulsivitate şi autoagresivitate).

Nu există suficientă experienţă privind tratamentul tulburărilor de comportament la copii cu vârsta sub 5 ani şi al schizofreniei la copii cu vârsta sub 15 ani, de aceea, medicamentul poate fi folosit la această categorie de pacienţi numai după evaluarea atentă a raportului beneficiu terapeutic/risc potenţial (vezi şi pct. Doze şi mod de administrare).

Contraindicaţii

Hipersensibilitate cunoscută la risperidonă sau la oricare dintre excipienţii medicamentului. Precautii

Datorită activităţii alfa-blocante a risperidonei poate să apară hipotensiune ortostatică, în special în perioada iniţială de creştere treptată a dozei.

Dacă în timpul tratamentului intervalul QT este prelungit, doza trebuie scăzută (întreruptă dacă intervalul QT >500 ms). Ca şi în cazul altor antipsihotice, se recomandă prudenţă în prescrierea medicamentelor care prelungesc intervalului QT (de exemplu, antiaritmice, unele medicamente pentru bolile psihice şi antidepresive, eritromicină, ketoconazol, sulfametoxazol- trimetoprim, terfenadină).

Utilizarea medicamentelor cu efecte antagoniste la nivelul receptorilor dopaminergici este asociată cu risc de apariţie a diskineziei tardive, caracterizată prin mişcări ritmice involuntare predominant ale limbii sau ale muşchilor faciali. S-a raportat că apariţia simptomelor extrapiramidale reprezintă un factor de risc pentru diskinezia tardivă. Deoarece, Rispen are un potenţial de inducere a simptomelor extrapiramidale mai mic decât neurolepticele clasice, administrarea sa este asociată cu un risc mai mic de inducere a diskineziei tardive.

Totuşi, dacă apar semne ale diskineziei tardive, trebuie luată în considerare întreruperea întregii medicaţii antipsihotice. De asemenea, în timpul tratamentului cu neuroleptice clasice s-a raportat rareori apariţia sindromului neuroleptic malign, caracterizat prin hipertermie, rigiditate musculară, instabilitate nervoasă vegetativă, alterarea conştienţei şi concentraţii plasmatice crescute ale creatin fosfokinazei (CPK). În acest caz, trebuie întrerupt tratamentul cu orice medicament antipsihotic, inclusiv cu Rispen.

Pacienţii trebuie sfătuiţi să respecte principiile nutriţionale adecvate, pentru a evita creşterea în greutate.

Datorită conţinutului în lactoză, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Interactiuni

Riscul utilizării risperidonei în asociere cu alte medicamente nu a fost evaluat sistematic. Se recomandă prudenţă în administrarea risperidonei în asociere cu alte medicamente cu acţiune nervos centrală. Antipsihoticele cresc efectul alcoolului etilic, al opiaceelor, antihistaminicelor şi benzodiazepinelor. De aceea, nu se recomandă utilizarea alcoolului etilic.

Tratamentul concomitent cu alte antipsihotice, litiu, antidepresive, antiparkinsoniene şi anticolinergice creşte riscul unei diskinezii tardive.

Risperidonă poate antagoniza efectul levodopa şi al altor agonişti dopaminergici.

Carbamazepina scade concentraţia plasmatică a risperidonei datorită accelerării metabolizării. Efecte similare pot fi observate şi cu alţi inductori enzimatici cum sunt barbituricele şi fenitoina. La întreruperea administrării carbamazepinei sau a altor inductori enzimatici, doza de risperidonă trebuie reevaluată şi, la nevoie, redusă..

Fenotiazinele, antidepresivele triciclice şi unele blocante beta-adrenergice pot creşte concentraţiile plasmatice de risperidonă, dar nu şi pe cele ale fracţiunii antipsihotice. Fluoxetina poate creşte concentraţiile plasmatice ale risperidonei prin inhibarea izoenzimei 2D6 a citocromului P450. Totuşi, datorită acestei inhibări, metabolitului activ este format într-o proporţie mai mică. Drept rezultat, fracţiunea totală antipsihotică activă (risperidonă netransformată şi metabolit activ) va creşte într-o proporţie mai mică.

Efectul blocant alfa 1 adrenergic (în special cu fenotiazine) poate creşte tensiunea arterială prin scăderea efectului fenoxibenzaminei, labetalolului şi a altor substanţe active alfa- blocante simpatomimetice, de asemenea al metildopei, rezerpinei şi a altor substanţe active cu acţiune centrală antihipertensivă. Dimpotrivă, efectul guanetidinei de scădere a tensiunii arteriale este blocat.

Administrarea concomitentă a unor medicamente antipsihotice cu diuretice cum este furosemidul şi clorotiazida poate creşte eliminarea de apă, sodiu şi uneori cloruri în cantitate mare.

Acum se mai citeste

Vreau sa stiu si eu Daca ti-a folosit ? Voteaza cum ti-a folosit !

Abia ca mi-a folositMi-a folosit putinMi-a folosit indeajunsMi-a folositMi-a folosit foarte mult (2voturi, Media: 5.00 out of 5)

Loading...