Prospect Captopril 25mg – 50mg- Hipertensiune arteriala Insuficienta Cardiaca

PROSPECT:  CE ESTE CAPTOPRIL LPH ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ ?

Captoprilul are următoarele indicaţii terapeutice:

hipertensiune arterială;

insuficienţă cardiacă congestivă;

-perioada post-infarct miocardic la pacienţii stabili din punct de vedere clinic cu disfuncţie

ventriculară stângă cu fracţie de ejecţie < 40%. Tratamentul de lungă durată cu captopril creşte

speranţa de viaţă, reduce riscul de recidivă a infarctului precum şi riscul dezvoltării insuficienţei

cardiace.

nefropatia diabetică la pacienţii cu diabet de tip I (insulinodependent). Tratamentul de lungă durată

încetineşte progresia afectării renale.

Captopril LPH face parte din grupa: agenţi activi pe sistemul renină-angiotensină, inhibitori ai enzimei

de conversie a angiotensinei

CAPTOPRIL LPH 25 mg, comprimate

Captopril

CAPTOPRIL LPH 50 mg, comprimate

Captopril

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

–                Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

–                Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

–          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

–          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau

farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.             Ce este CAPTOPRIL LPH şi pentru ce se utilizează

2.             Înainte să utilizaţi CAPTOPRIL LPH

3.             Cum să utilizaţi CAPTOPRIL LPH

4.             Reacţii adverse posibile

5.             Cum se păstrează CAPTOPRIL LPH

6.             Informaţii suplimentare

Captopril 25mg Prospect
Captopril 25mg Prospect

2.              ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CAPTOPRIL LPH

Nu utilizaţi CAPTOPRIL LPH în următoarele cazuri:

-Hipersensibilitate la captopril sau la oricare dintre excipienţii produsului medicamentos;

-Angioedem în antecedente (edem Quincke) asociat administrării unui inhibitor al enzimei de

conversie;

-Sarcină şi alăptare;

-Stenoză bilaterală de arteră renală sau pe rinichi unic funcţional;

-Hiperpotasemie.

-Copii sub 6 ani.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi CAPTOPRIL LPH

La pacienţii imunodeprimaţi, inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei pot produce

agranulocitoză sau/şi depresie medulară. În cazul acestor pacienţi trebuie evaluat atent raportul

risc/beneficiu înainte de începerea terapiei şi nu trebuie depăşită doza de 150 mg captopril pe zi.

Hipersensibilitate, angioedem (edem Quincke):

Apariţia unui edem al feţei, buzelor, limbii, glotei şi/sau laringelui, membrelor a fost raportată rar la

pacienţii aflaţi în tratament cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (inclusiv captopril). In

asemenea cazuri, tratamentul trebuie întrerupt imediat iar pacientul trebuie supravegheat atent până la

dispariţia edemelor. Dacă edemul apare numai la nivelul feţei şi buzelor, evoluţia este în general

regresivă fără tratament.

Edemele de la nivelul limbii, laringelui şi/sau glotei pot fi fatale datorită riscului de obstrucţie a căilor

aeriene. În acest caz se recomandă administrarea rapidă, subcutanat, a 0,3-0,5 ml soluţie adrenalină

1/1000 precum şi aplicarea altor măsuri terapeutice corespunzătoare.

Pacienţi hemodializaţi

La pacienţii dializaţi şi trataţi simultan cu un inhibitor al enzimei de conversie au fost raportate reacţii

anafilactoide mai ales când se folosesc membrane cu permeabilitate mare. La aceşti pacienţi se

recomandă utilizarea altor tipuri de membrane de dializă sau a altor clase de agenţi antihipertensivi.

Tuse

Inhibitorii enzimei de conversie pot produce tuse. În mod caracteristic tusea este neproductivă,

persistentă şi dispare la întreruperea tratamentului. Diagnosticul diferenţial al tusei trebuie să aibă în

vedere şi posibilitatea producerii acesteia de către inhibitorii enzimei de conversie.

Risc de hipotensiune arterială şi/sau de insuficienţă renală (insuficienţă cardiacă, depleţie

hidrosodată)

La pacienţii cu tensiune arterială scăzută la începutul tratamentului, la cei cu stenoză arterială renală,

insuficienţă cardiacă congestivă şi ciroză decompensată vascular s-a observat apariţia unei stimulări

importante a sistemului renină-angiotensină-aldosteron, în special în cursul depleţiilor hidrosodate

importante (regim desodat strict sau tratament diuretic prelungit).

Blocarea acestui sistem cu un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei poate provoca, în

special după administrarea primei doze şi în cursul primelor 2 săptămâni de tratament, o scădere

bruscă a tensiunii arteriale şi/sau, o creştere a creatininei plasmatice (chiar dacă mai rar şi într-un

interval de timp întârziat), care poate indica o insuficienţă renală funcţională uneori acută.

In toate aceste cazuri, iniţierea tratamentului se va face progresiv.

Chirurgie/anestezie

La pacienţii supuşi unor intervenţii chirurgicale majore sau în timpul anesteziei cu agenţi care produc

hipotensiune arterială, inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei pot produce hipotensiune

arterială. Dacă apare hipotensiunea arterială, se recomandă corectarea acesteia prin expansiune

volemică.

In insuficienţa renală, dozele de captopril trebuie adaptate în funcţie de valorile clearance-ului

creatininei.

Se recomandă prudenţă la bolnavii cu ateroscleroză cunoscută, cu cardiopatie ischemică şi

insuficienţă circulatorie cerebrală, deoarece scăderea bruscă a tensiunii arteriale poate precipita un

accident vascular ischemic cerebral sau coronarian..

La pacienţii cu insuficienţă cardiacă severă (de stadiu IV) sau la pacienţii cu diabet insulinodependent

(tendinţă spontană de hiperpotasemie), iniţierea tratamentului se va face sub supraveghere medicală cu

doze reduse iniţial.

Vârstnici:

La vârstnici, se recomandă evaluarea funcţiei renale a pacientului înainte de iniţierea terapiei cu

inhibitori ai enzimei de conversie iar dozajul va fi stabilit în conformitate cu aceasta. Iniţial se

recomandă administrarea medicamentului în doze mici, dozele urmând a fi crescute treptat în funcţie

de răspunsul terapeutic, pentru a evita scăderea bruscă a tensiunii arteriale.

Copii:

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea la copii.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte

medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Asocieri contraindicate:

–           Diuretice antialdosteronice (amilorid, spironolactonă, triamteren), săruri de potasiu: risc de

hiperpotasemie potenţial letală.

–           Săruri de litiu: litemia poate atinge valori toxice.

–          Estramustină: creşterea riscului de edem angioneurotic.

Asocieri care necesită prudenţă:

–          Diuretice care reduc potasiul: risc de hipotensiune arterială bruscă şi/sau de insuficienţă renală

acută în caz de depleţie hidrosodată preexistentă.

–          Baclofen: potenţarea efectului antihipertensiv (se recomandă supravegherea tensiunii arteriale şi

ajustarea dozei de antihipertensiv).

–          Antiinflamatoarele nesteroidiene pot reduce efectul antihipertensiv al captoprilului prin inhibarea

prostaglandinelor vasodilatatoare şi retenţie hidrosalină.

–          Insulină sau sulfamide antidiabetice: creşte riscul reacţiilor hipoglicemice.

Asocieri de avut în vedere:

–          Antidepresive imipraminice şi neuroleptice: potenţarea efectului antihipertensiv şi creşterea

riscului de hipotensiune arterială ortostatică.

–          Amifostina: creşterea efectului antihipertensiv.

–           Se recomandă evitarea asocierii inhibitorilor enzimei de conversie cu medicamente

imunosupresoare (creşte riscul de neutropenie/agranulocitoză).

–          Glucocorticoizii pot diminua efectul antihipertensiv (prin retenţie hidrosalină).

Alfa-blocante cu utilizare în urologie (alfluzosin, doxazosin, prazosin, terazosin, tamsulosin):

majorarea efectului antihipertensiv, creşterea riscului de hipotensiune arterială ortostatică.

Utilizarea CAPTOPRIL LPH cu alimente şi băuturi

Comprimatele se administrează cu o oră înaintea meselor principale, deoarece în prezenţa alimentelor

absorbţia este diminuată.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice

medicament.

Este contraindicată administrarea captoprilului în timpul sarcinii, datorită posibilelor efecte toxice

asupra fătului. Dacă în timpul tratamentului survine o sarcină, administrarea de captopril trebuie

întreruptă cât mai rapid posibil.

Deoarece captoprilul se excretă în laptele matern, se va lua în considerare fie întreruperea alăptării, fie

întreruperea administrării medicamentului în perioada alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Captoprilul nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje dar pacienţii trebuie

avertizaţi asupra riscului de producere a senzaţiei de vertij pe parcursul terapiei cu captopril.

Informaţii importante privind unele componente ale

Datorită prezenţei lactozei în compoziţia comprimatului, este contraindicată administrarea acestui

produs medicamentos la pacienţii cu galactozemie congenitală, sindrom de malabsorbţie a glucozei şi

galactozei sau deficit de lactază.

3.              CUM SĂ UTILIZAŢI CAPTOPRIL LPH

Utilizaţi întotdeauna CAPTOPRIL LPH exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să

discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Atât la începutul tratamentului cu captopril cât şi pe parcursul acestuia se recomandă determinarea

valorilor creatininemiei şi potasemiei.

In hipertensiunea arterială:

La pacienţii fără depleţie hidrosodată prealabilă sau insuficienţă renală: doza iniţială recomandată

este de 25-50 mg captopril pe zi, în două prize administrate la interval de 12 ore.

Dozajul poate fi ajustat în funcţie de răspunsul terapeutic, la intervale de cel puţin                                  2

săptămâni, până la atingerea dozei zilnice de 100 mg captopril administrată în 2 prize.

Pentru tratamentul hipertensiunii arteriale severe pot fi necesare, cel puţin la începutul tratamentului,

doze mai mari (până la 150 mg captopril pe zi, administrate în 2 sau 3 prize), acestea putând fi reduse

ulterior.

In cazuri excepţionale, în condiţiile monitorizării funcţiei renale şi al controlului hematologic, pot fi

folosite doze mai mari de 150 mg captopril pe zi.

In hipertensiunea arterială tratată cu diuretice:

–          Fie va fi întreruptă administrarea diureticului cu 3 zile înainte de iniţierea terapiei cu captopril (cu

controlul atent al valorilor tensionale în aceasta perioadă), cu reluarea ulterioară a administrării

diureticului, dacă este necesar;

–          Fie se va administra o doză iniţială de 12,5 mg captopril, urmând ca dozajul să fie ajustat în

funcţie de răspunsul terapeutic obţinut şi de toleranţă.

În hipertensiunea renovasculară, este recomandată iniţierea tratamentului cu o doză zilnică de 6,25

mg captopril, urmând ca aceasta să fie ajustată ulterior în funcţie de răspunsul terapeutic.

În insuficienţa renală, dozele de captopril vor fi ajustate în funcţie de clearance-ul creatininei conform

tabelului de mai jos.

Clearance-ul creatininei

(ml/min/1,73 m2)

Doza maximă zilnică

(mg)

Doza iniţială zilnică

(mg)

> 41

în principiu 150

25 – 50

21

1

0

4

100

25

20 – 11

75

12,5

< 10

37,5

6,25

Captoprilul este dializabil.

În insuficienţa cardiacă congestivă:

Tratamentul va fi iniţiat sub strictă supraveghere medicală.

Doza iniţială recomandată este de 6,25 – 12,5 mg captopril administrată de 2-3 ori pe zi. Ulterior,

dozele pot fi crescute progresiv, la intervale de cel puţin 2 săptămâni, până la atingerea dozei eficace

care se situează între 50 şi 100 mg captopril pe zi repartizată în 2-3 prize.

Doza de întreţinere se stabileşte astfel încât tensiunea arterială sistolică în ortostatism să nu scadă sub

90 mm Hg.

Perioada post-infarct miocardic:

Tratamentul poate fi iniţiat, după 3 zile de la producerea infarctul miocardic, cu o doză unică de 6,25

mg captopril; urmând ca dozajul să fie crescut progresiv în funcţie de toleranţa pacientului şi răspunsul

terapeutic până la o doză de 25 mg captopril administrată 3 ori pe zi.

Doza recomandată pentru o cardioprotecţie eficientă în tratamentul de lungă durată este de 75-150 mg

captopril pe zi, administrată în 2 sau 3 prize.

În cazul apariţiei hipotensiunii simptomatice, eventual determinată de insuficienţa cardiacă, dozajul

diureticelor şi/sau al altor vasodilatatoare asociate poate fi redus pentru a permite atingerea dozei de

echilibru a captoprilului. Dacă este necesar, doza de captopril va fi ajustată în funcţie de toleranţa

clinică a pacientului.

Nefropatia diabetică:

Doza zilnică este de 50 – 100 mg captopril, administrată în 2 – 3 prize.

În caz de insuficienţă renală cronică cunoscută, posologia va fi ajustată în funcţie de gradul

insuficienţei renale.

Comprimatele se administrează cu o oră înaintea meselor principale, deoarece în prezenţa alimentelor

absorbţia este diminuată.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din CAPTOPRIL LPH

Dacă aţi utilizat mai mult Captopril LPH 25 mg/Captopril LPH 50 mg decât doza recomandată,

adresaţi-vă imediat medicului.

În caz de supradozaj, fenomenul cel mai des întâlnit este hipotensiunea arterială.

În cazul apariţiei unei hipotensiuni arteriale importante, bolnavul trebuie să stea culcat, iar la nevoie se

va administra în perfuzie ser fiziologic sau înlocuitori de plasmă.

Se impun măsuri de susţinere a funcţiilor vitale.

Captoprilul poate fi eliminat prin hemodializă.

Dacă uitaţi să utilizaţi CAPTOPRIL LPH

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

Dacă încetaţi să utilizaţi CAPTOPRIL LPH

Adresaţi-vă mai întâi medicului.

4.              REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Captopril LPH poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate

persoanele.

Pentru captopril, au fost raportate:

–          Cefalee, astenie, vertij;

–          Hipotensiune arterială şi hipotensiune ortostatică (a se vedea pct. 4.4 Precauţii şi atenţionări

speciale);

–          Prurit, erupţii cutanate;

–          Greaţă, anorexie, dureri abdominale (epigastralgii);

–           Disgeuzia (tulburări de gust), apare mai frecvent în primele trei luni de tratament, pentru dozele

mari şi la bolnavii cu insuficienţă renală;

–          Tusea uscată însoţită sau nu de obstrucţie nazală, este un fenomen nedorit, caracteristic grupei. (a

se vedea pct. 4.4 Precauţii şi atenţionări speciale);

–          Excepţional: pancreatită şi hepatite colestatice sau mixte;

–          Exceptional: angioedem (edem Quincke). (a se vedea pct. 4.4 Precauţii şi atenţionări speciale);

–          Fenomene de insuficienţă renală funcţională, reversibilă la oprirea tratamentului, apar mai frecvent

la bolnavii cu insuficienţă cardiacă, la deshidrataţi şi la cei trataţi cu diuretice. Aceste fenomene pot fi

severe la bolnavii cu stenoză de arteră renală bilaterală sau pe rinichi unic funcţional şi la cei cu

coarctaţie de aortă.

–          Proteinurie: apare în cazul tratamentului cu doze mai mari de 150 mg captopril/zi sau în caz de

afectare renală preexistentă;

–          Hiperpotasemie, de obicei tranzitorie;

–          Excepţional, trombocitopenie;

–           Când captoprilul se administrează bolnavilor cu insuficienţă renală, colagenoze (lupus eritematos

sistemic, sclerodermie) sau la cei trataţi cu imunosupresoare pot să apară neutropenie sau

agranulocitoză. (a se vedea pct. 4.4 Precauţii şi atenţionări speciale);

–          Creşterea transaminazelor hepatice şi/sau a bilirubinei;

–           Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei pot produce anemie aplastică (mai frecventă la

bolnavii dializaţi sau transplantaţi renal).

–          Impotenţă, ginecomastie.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.              CUM SE PĂSTREAZĂ CAPTOPRIL LPH

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Captopril LPH după data de expirare înscrisă pe ambalaj dupa exp.. Data de expirare se

referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi

farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la

protejarea mediului.

1.              INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine CAPTOPRIL LPH

Captopril LPH 25 mg

-Substanţa activă este captopril 25 mg.

-Celelalte componente sunt: Lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb, stearat

de magneziu

Captopril LPH 50 mg

-Substanţa activă este captopril 50 mg.

-Celelalte componente sunt: Lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb, stearat

de magneziu

Cum arată CAPTOPRIL LPH şi conţinutul ambalajului

Captopril LPH se prezinta sub forma de:

Captopril LPH 25 mg

-comprimate de culoare albă sau aproape albă, plate, gravate pe o faţă cu două diametre

perpendiculare şi inscripţiile ,,C’’ şi ,,25’’, cu diametrul de 9 mm

Captopril LPH 50 mg

-comprimate de culoare albă sau aproape albă, plate, gravate pe o faţă cu un diametru şi inscripţiile

,,C’’ şi ,,50’’, cu diametrul de 9 mm

Captopril LPH 25 mg

Voteaza si comenteaza cum ti-a folosit, sa stie toti parerea ta!

Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( 1 -voturi, Media: 5.00 out of 5)

Loading...
Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila