Prospect Candesartan

Prospect: Informatii pentru pacienti

 

Candesartan Hidroclorotiazidă

 

 

1.                     DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Candesartan Hidroclorotiazidă Mylan 8 mg/12.5 mg comprimate [pentru 8mg/12,5 mg]

Candesartan Hidroclorotiazidă Mylan 16 mg/12.5 mg comprimate [pentru 16mg/12,5 mg]

 

2.                     COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat de Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă 8 mg/12.5 mg conţine 8 mg
candesartan cilexetil şi 12,5 mg hidroclorotiazidă.

Excipient: Fiecare comprimat conţine 110,9 mg lactoză monohidrat [pentru 8mg/12,5 mg]

Fiecare comprimat de Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă 16 mg/12.5 mg conţine 16 mg
candesartan cilexetil şi 12,5 mg hidroclorotiazidă.

Excipient: Fiecare comprimat conţine 102,9 mg lactoză monohidrat [pentru 16mg/12,5 mg]

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

Candesartan Prospect
Candesartan Prospect

3.                   FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate.

Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă 8 mg/12.5 mg comprimate sunt de culoare galbenă, pestriţe,
rotunde, biconvexe marcate cu „M” pe una din feţe şi cu „CH1” pe cealaltă faţă. [pentru 8mg/12,5
mg].

Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă 16 mg/12.5 mg comprimate sunt de culoarea piersicii pestriţe,
rotunde, biconvexe marcate cu „M” pe una din feţe şi cu „CH2” pe cealaltă faţă [pentru 16mg/12,5
mg]

4.                 DATE CLINICE

4.1              Indicaţii terapeutice

Tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale la pacienţii adulţi a căror tensiune arterială nu este
controlată corespunzător cu candesartan cilexetil sau cu hidroclorotiazidă administrate în monoterapie.

 

4.2        Doze şi mod de administrare

Doze

Doza recomandată de Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă 8 mg/12.5 mg comprimate este de un
comprimat o dată pe zi. [pentru 8mg/12,5 mg]

Doza recomandată de Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă 16 mg/12.5 mg comprimate este de un
comprimat o dată pe zi. [pentru 16mg/12,5 mg]

Este recomandată ajustarea dozei în ceea ce priveşte componentele individuale (candesartan cilexetil şi
hidroclorotiazidă). Atunci când este permis din punct de vedere clinic, trecerea directă de la
monoterapie la administrarea Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă poate fi luată în considerare.
Ajustarea dozei de candesartan cilexetil este recomandată când se trece de la monoterapie cu
hidroclorotiazidă. Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă poate fi administrat la pacienţi a căror
tensiune arterială nu este controlată corespunzător cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazidă în
monoterapie sau cu candesartan cilexetil/hidroclorotiazidă în doze mici.

Efectul antihipertensiv este de obicei obţinut în 4 săptămâni de la iniţierea tratamentului.

Mod de administrare

Calea de administrare: administrare orală

Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă trebuie administrat o dată pe zi cu sau fără alimente.
Comprimatele trebuie înghiţite cu o cantitate suficientă de lichide (de exemplu un pahar cu apă).

Utilizarea la vârstnici

Nu este necesară ajustarea iniţială a dozei la pacienţii vârstnici.

Utilizarea la pacienţi cu depleţie volemică intravasculară

Ajustarea dozei de candesartan cilexetil este recomandată la pacienţii cu risc de hipotensiune arterială,
cum sunt cei cu posibilă depleţie a volumului intravascular (o doză iniţială de candesartan cilexetil de
4 mg poate fi luată în considerare).

Utilizarea la pacienţi cu insuficienţă renală

Diureticele de ansă sunt preferate în locul tiazidelor la aceşti pacienţi. La pacienţi cu insuficienţă
renală cu clearance-ul creatininei >30 ml/min/1,73 m2 suprafaţă corporală, este recomandată ajustarea
dozei de candesartan cilexetil înainte de tratamentul cu Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă (doza
iniţială de candesartan cilexetil este de 4 mg la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la
moderată).

Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă renală severă
(clearance-ul creatininei <30 ml/min/1,73 m2 suprafaţă corporală).

Utilizarea la pacienţi cu insuficienţă hepatică

Ajustarea dozei de candesartan cilexetil este recomandată la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară
până la moderată înainte de tratamentul cu Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă (doza iniţială
recomandată de candesartan cilexetil este de 4 mg la aceşti pacienţi).

Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă
şi/sau colestază.

Utilizarea la copii şi adolescenţi (cu vârstă mai mică de 18 ani)

Nu se recomandă utilizarea Candesartan Cilexetil/Hidroclorotiazidă la copii şi adolescenţi (cu vârstă
mai mică de 18 ani) din cauza lipsei de date în ceea ce priveşte siguranţa şi eficacitatea.

 

4.3                             Contraindicaţii

                      Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi sau la derivaţii de
sulfonamide. Hidroclorotiazida este un derivat de sulfonamidă.

                      Al doilea şi al treilea trimestru de sarcină (vezi pct. 4.4 şi 4.6).

                      Insuficienţă renală severă (clearance-ul al creatininei <30 ml/min/1,73m2 suprafaţă corporală).

                      Insuficienţă hepatică severă şi/sau colestază

                      Hipokaliemie sau hipercalcemie refractară la tratament

                      Gută

 

4.4                Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Sarcină

Tratamentul cu inhibitori ai ECA şi antagonişti ai receptorilor angiotensinei II nu trebuie iniţiat în
timpul sarcinii. Cu excepţia cazului în care continuarea terapiei cu antagonişti ai receptorilor
angiotensinei II este considerată esenţială, pacientelor care îşi planifică o sarcină trebuie să li se
prescrie un tratament alternativ cu antihipetensive care au un profil de siguranţă stabilit pentru
utilizarea în timpul sarcinii. Când sarcina este diagnosticată, tratamentul cu antagonişti ai receptorilor
angiotensinei II trebuie întrerupt imediat şi dacă este necesar, se va începe un tratament alternativ.(vezi
pct. 4.3 şi 4.6).

Fotosensibilitate

Au fost raportate cazuri de fotosensibilitate în tratamentul cu diuretice tiazidice (vezi pct. 4.8). Dacă în
timpul tratamentului apar reacţii de fotosensibilitate, se recomandă întreruperea tratamentului. Dacă
readministrarea diureticului este considerată necesară, se recomandă protejarea zonelor expuse la soare
sau la UVA.

Acum se mai citeste