Prospect Cefuroxima pulbere | Prospecte.Net

Prospect Cefuroxima pulbere

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR
CEFUROXIMA ANTIBIOTICE 750 mg, pulbere pentru suspensie (i.m)/soluţie injectabilă
(i.m, i.v.)
Cefuroximă
CEFUROXIMA ANTIBIOTICE 1,5 g, pulbere pentru suspensie (i.m)/soluţie injectabilă
(i.m, i.v.)
Cefuroximă
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.
– Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
– Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
– Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
– Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.Cefuroxima Prospect Înacest prospect găsiţi:
1. Ce este Cefuroxima Antibiotice şi pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizaţi Cefuroxima Antibiotice
3. Cum să utilizaţi Cefuroxima Antibiotice
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Cefuroxima Antibiotice
6. Informaţii suplimentare
1. CE ESTE CEFUROXIMA ANTIBIOTICE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ
Cefuroxim face parte din grupa: cefalosporine de generaţia a doua
Cefuroxima Antibiotice este utilizată în tratamentul infecţiilor cu germeni sensibili, cu diverse
localizări: tract respirator, piele şi ţesut subcutanat, sistem osteoarticular, tract uro-genital, septicemii,
meningite, peritonite. Cefuroxima este indicată şi profilactic înaintea unor intervenţii chirurgicale cu
risc.
2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CEFUROXIMA ANTIBIOTICE
Nu utilizaţi Cefuroxima Antibiotice
Dacă sunteţi alergic la cefuroximă sau la alte cefalosporine.
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Cefuroxima Antibiotice
-La pacienţii alergici la peniciline se recomandă prudenţă extremă (deoarece 5 – 10% prezintă
reactivitate imunologică încrucişată pentru cefalosporine). La aceşti pacienţi tratamentul se iniţiază
sub supravegherea medicului, deoarece eventuala reacţie alergică poate fi de mare gravitate. Reacţiile
de hipersensibilizare (anafilaxie) la peniciline sau cefalosporine pot fi grave şi uneori fatale. În caz de
apariţie a alergiei în timpul tratamentului, întrerupeţi utilizarea cefuroximei şi anunţaţi imediat
medicul.
– În cazul insuficienţei renale, dozele se vor adapta în funcţie de clearance-ul creatininei. Este indicată
supravegherea funcţiei renale în cursul tratamentului cu cefuroximă, în cazul asocierii acesteia cu
antibiotice potenţial nefrotoxice sau cu diuretice de tip furosemid sau acid etacrinic.
– Ca şi în cazul altor antibiotice, utilizarea prelungită de cefuroximă poate determina selectarea
germenilor rezistenţi, ceea ce poate impune întreruperea tratamentului. Excepţional, în timpul
tratamentului, poate să apară diaree severă şi persistentă; în acest caz se impune întreruperea
administrării antibioticului. Dacă simptomatologia persistă trebuie suspectată colita
pseudomembranoasă. În această situaţie, diagnosticul se strabileşte în urma efectuării colonoscopiei şi
se recomandă instituirea tratamentului antibiotic specific.
– Cefuroxima nu se va administra intravenos împreună cu lidocaină. Lidocaina poate induce rezultate
pozitive la testele anti-doping.
– În cursul tratamentelor cu cefalosporine se poate observa pozitivarea testului Coombs.
Ca şi alte cefalosporine, cefuroxima poate modifica rezultatele dozării glucozei în urină prin metode
neenzimatice, dar nu poate interacţiona cu metodele enzimatice de tipul glucoz-oxidază sau
hexokinază
Utilizarea altor medicamente
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.
Dacă luaţi acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acţiune. Consultaţi
medicul în condiţiile în care mai luaţi: alte antibiotice, diuretice, contraceptive orale, probenecid.
Cefuroxima nu se va administra împreună cu o soluţie de bicarbonat de sodiu.
Utilizarea Cefuroxima Antibiotice cu alimente şi băuturi
Nu se cunosc interacţiuni între cefuroximă şi alimente sau băuturi.
Sarcina şi alăptarea
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.
Dacă sunteţi însărcinată sau alăptaţi, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru
recomandări înainte de a lua orice medicament.
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Cefuroxima Antibiotice nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Informaţii importante privind unele componente ale
– Acest medicament conţine sodiu (1,767 mmoli sodiu/ flaconul de 750 mg).
Tineţi cont de acest lucru în condiţiile în care trebuie să urmaţi un regim cu consum redus de sare
3. CUM SĂ UTILIZAŢI CEFUROXIMA ANTIBIOTICE
Utilizaţi întotdeauna Cefuroxima Antibiotice exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie
să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Cefuroxima Antibiotice se administrează injectabil, intramuscular sau intravenos, de către personal
medical calificat.
Dozele, calea de administrare şi durata tratamentului se vor alege în funcţie de gravitatea infecţiei, de
sensibilitatea germenului implicat şi de starea pacientului.
Adulţi: doza uzuală, în infecţiile necomplicate este de 750 mg i.v./i.m.la 8 ore, iar în infecţiile grave,
1,5 g i.v., la 8 ore sau la 6 ore.
Copii şi sugari: 30-100 mg/kg/zi, în 3-4 doze
Nou-născut: 30-100 mg/kg/zi, în 2-3 doze.
Pentru profilaxia infecţiilor post-operatorii în chirurgie: 1,5 g la inducţia anestezică, în perfuzie de
20-30 minute, urmate de alte două doze de 750 mg i.m. după 8, respectiv 16 ore. În cazul intervenţiilor
chirurgicale cardiace, pulmonare, esofagiene sau vasculare, se vor administra 1,5 g i.v. la inducerea
anesteziei, apoi 750 mg i.m. de 3 ori pe zi, timp de 1-2 zile.
Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Cefuroxima Antibiotice
Luarea oricărui medicament în exces poate avea consecinţe grave. Dacă suspectaţi supradozajul,
anunţaţi de urgenţă medicul.
Dacă uitaţi să utilizaţi Cefuroxima Antibiotice
Daca aţi uitat o doză, trebuie să vi se administreze medicamentul imediat ce vă amintiţi. Totuşi, dacă
este timpul pentru urmatoarea doză, medicul poate să v-o recomande doar pe aceasta. Nu luaţi o doză
dublă pentru a compensa doza uitată fără recomandarea medicului.
Dacă încetaţi să utilizaţi Cefuroxima Antibiotice
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.
4. REACŢII ADVERSE POSIBILE
Ca toate medicamentele, Cefuroxima Antibiotice poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar
la toate persoanele.
Infecţii şi infestări:
-frecvente: în cazul administrării prelungite, proliferarea unor germeni rezistenţi (ex. Candida)
Tulburări hematologice şi limfatice:
-frecvente: neutropenie, eozinofilie;
-mai puţin frecvente: leucopenie, scăderea nivelului de hemoglobină, test Coombs pozitiv.
-rare: trombocitopenie;
-foarte rare: anemie hemolitică.
Tulburări ale sistemului imunitar:
-mai puţin frecvente: erupţii cutanate maculopapuloase sau urticariene, prurit;
-rare: febră medicamentoasă;
-foarte rare: şoc anafilactic, vasculită cutanată.
Tulburări gastro-intestinale:
-mai puţin frecvente: greaţă, vărsături, diaree;
-foarte rare: colită pseudomembranoasă (determinată de Clostridium difficile, poate apărea în cursul
tratamentului sau după întreruperea acestuia)
Tulburări hepato-biliare:
-frecvente: creşterea tranzitorie a nivelului seric al enzimelor hepatice;
-mai puţin frecvente: creşterea tranzitorie a nivelului bilirubinei;
(Creşterea tranzitorie a nivelelor serice ale enzimelor hepatice sau a bilirubinei este posibilă în special
la pacienţii cu antecedente de afecţiuni hepatice).
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:
-foarte rare: eritem polimorf, epidermoliză toxică, sindrom Stevens-Johnson.
Tulburări renale şi ale căilor urinare:
-foarte rare: nefrită interstiţială acută, creşterea creatininei serice şi/sau a azotului ureic sanguin
(BUN), precum şi scăderea clearance-ului creatininei.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:
-frecvente: reacţii la locul de injectare, durere şi tromboflebită. Apariţia tromboflebitei poate fi evitată
într-o mare măsură injectând medicamentul lent (3-5 minute). La doze mari, apariţia durerii la locul de
injectare intramusculară este foarte probabilă. Totuşi este puţin probabil ca aceasta să determine
întreruperea tratamentului.
In cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a
gravităţii: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100, <1/10), mai puţin frecvente (>1/1000, <1/100), rare (>1/10000,<1/1000) şi foarte rare (<1/10000).
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.
5. CUM SE PĂSTREAZĂ CEFUROXIMA ANTIBIOTICE
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de lumina
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Nu utilizaţi Cefuroxima Antibiotice după data de expirare înscrisă pe ambalaj dupa exp.. Data de
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu utilizaţi Cefuroxima Antibiotice dacă observaţi semne vizibile de deteriorare.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.
6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Cefuroxima Antibiotice
Cefuroxima Antibiotice 750 mg
-Substanţa activă este cefuroxima 750 mg.
Cefuroxima Antibiotice 1,5 g
-Substanţa activă este cefuroxima 1,5 g
Cum arată Cefuroxima Antibiotice şi conţinutul ambalajului
Cefuroxim se prezinta sub forma de pulbere albă sau aproape albă, higroscopică
Cefuroxima Antibiotice 750 mg
Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră, capacitate 17 ml sau 15 ml, închis cu dop din cauciuc sigilat cu
capsă din aluminiu prevăzută cu disc din polipropilenă, conţinând pulbere pentru suspensie
injectabilă/soluţie injectabilă
Cutie cu 100 flacoane din sticlă incoloră, capacitate 17 ml sau 15 ml, închise cu dop din cauciuc sigilat
cu capsă din aluminiu prevăzută cu disc din polipropilenă, conţinând pulbere pentru suspensie
injectabilă/soluţie injectabilă
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, capacitate 17 ml sau 15 ml, închise cu dop din cauciuc sigilat
cu capsă din aluminiu prevăzută cu disc din polipropilenă, conţinând pulbere pentru suspensie
injectabilă/soluţie injectabilă
Cefuroxima Antibiotice 1,5 g
Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră, capacitate 17 ml sau 30 ml, închis cu dop din cauciuc sigilat cu
capsă din aluminiu prevăzută cu disc din polipropilenă, conţinând pulbere pentru suspensie
injectabilă/soluţie injectabilă
Cutie cu 50 flacoane din sticlă incoloră, capacitate 17 ml sau 30 ml, închise cu dop din cauciuc sigilat
cu capsă din aluminiu prevăzută cu disc din polipropilenă, conţinând pulbere pentru suspensie
injectabilă/soluţie injectabilă
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, capacitate 17 ml sau 30 ml, închise cu dop din cauciuc sigilat
cu capsă din aluminiu prevăzută cu disc din polipropilenă, conţinând pulbere pentru suspensie
injectabilă/soluţie injectabilă
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul
Antibiotice SA.,
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iaşi, România
Acest prospect a fost aprobat in
Ianuarie 2012
Administrarea intra-musculară:
Pentru prepararea suspensiilor şi soluţiilor pentru administrare i.m se recomandă ca lichid de diluţie
apa pentru preparate injectabile.
Pentru prepararea suspensiilor se recomandă utilizarea a cel puţin 1 ml apă pentru preparate injectabile
pentru fiecare 250 mg de cefuroximă. Se obţin suspensii cu o concentraţie de 200-250
mg/ml. Suspensia se prepară prin agitarea timp de 5-10 secunde a pulberii de cefuroximă sodică cu
apă pentru preparate injectabile. Se obţine o suspensie omogenă de culoare albă.
Administrarea intravenoasă:
Pentru administrarea i.v. a medicamentului Cefuroxima Antibiotice-pulbere pentru suspensie /soluţie
injectabilă se recomandă soluţii de concentraţii 15-125 mg/ml. Soluţiile de cefuroximă cu concentraţii
mai mici de 70 mg/ml sunt hipotone. Pentru administrarea i.v. prin perfuzie se impune reconstituirea
pulberii cu soluţii compatibile cu administrarea parenterală.
Cefuroxima este compatibilă cu: apă pentru preparate injectabile, soluţia de clorură de sodiu 0,9%,
soluţia de glucoză 5% şi 10%, soluţia Ringer, soluţia de lactat de sodiu 0,1M.
Soluţiile reconstituite de Cefuroximă Antibiotice-pulbere pentru suspensie/ soluţie injectabilă sunt
transparente şi sunt incolore sau prezintă o coloraţie slab gălbuie de diferite intensităţi în funcţie de
concentraţie şi de lichidul de diluţie folosit. Variaţii ale intensităţii culorii soluţiilor nu indică
modificări ale eficacităţii sau siguranţei produsului.
Se recomandă administrarea imediat după reconstituire.

Afla mai multe despre...
Prospect Baneocin

Sharing

Voteaza si comenteaza cum ti-a folosit, sa stie toti parerea ta!

Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( 1 -voturi, Media: 5,00 out of 5)

Încarc...

Lasă un comentariu

Solve : *
18 + 9 =


Urmatorul regulament trebuie acceptat pentru a publica comentariul:

In conformitate cu GDPR va anunt ca emailul si comentariul d-voastra va fi stocat .  Pentru mai multe detalii vizitati Politica cookie. Sau scrieti-ne pe pagina de Contact.

 

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Acum esti aici: Home » Prospect Cefuroxima pulbere