Prospect CO-TRIM EEL comprimate – Infectii

Dă Share să știe și altii!!
Shares

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

CO-TRIM EEL

Comprimate

Sulfametoxazol, Trimetoprim

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

– Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

– Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

– Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

– Dacă vreuna dintre reacţiile adversedevine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.                   Ce este CO-TRIM EEL comprimate şi pentru ce se utilizează

2.                   Înainte să luaţi CO-TRIM EEL comprimate

3.                   Cum să luaţi CO-TRIM EEL comprimate

4.                   Reacţii adverse posibile

5.                   Cum se păstrează CO-TRIM EEL comprimate

6.                   Informaţii suplimentare

CO-TRIM PROSPECTCO-TRIM PROSPECT

1.  CE ESTE CO-TRIM EEL comprimate

ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Acest medicament este o combinaţie între o sulfamidă antibacteriană – sulfametoxazolul şi o
diaminopirimidină – trimetoprimul, în raport 5/1.

CO-TRIM EEL este indicat în infecţii produse de germeni sensibili.

Pentru tratament curativ este indicat în:

-infecţii produse de Pneumocystis carinii;

-toxoplasmoză (boală cauzată de către un protozor parazit numit Toxoplasma gondii) fără atingere
cerebrală la pacienţi imunocompetenţi (capacitatea de a dezvolta un răspuns imun);

-infecţii uro-genitale la bărbaţi, în special în caz de prostatită;

-infecţii urinare joase (cistită acută) necomplicate la femei sub 65 ani – se poate administra în doză
unica;

-infecţii ORL (otită sau sinuzită), de preferat pe baza antibiogramei;

-infecţii bronhopulmonare;

-infecţii digestive, febră tifoidă (boală infecţioasă specifică omului, cauzată de către bacteria
Salmonella typhi).

Ca tratament profilactic este indicat:-pentru profilaxia infecţiei cu Pneumocystis carinii la pacienţii imunodeprimaţi (la pacienţii infectaţi
cu HIV, administrarea profilactică pe termen lung a sulfametoxazolului şi trimetoprimului a redus
riscul de pneumocistoză (infecţia plămânilor provocată de un microorganism, denumit pneumocystis
carinii) şi toxoplasmoză cerebrală (boală cauzată de către un protozor parazit numit Toxoplasma
gondii)); -la pacienţii supuşi transplantului de măduvă osoasă sau transplantului de organe

1.                    ÎNAINTE SĂ LUAŢI CO-TRIM EEL comprimate
Nu luaţi CO-TRIM EEL comprimate

–  dacă sunteţi alergic la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale CO-TRIM
EEL comprimate.

–  dacă aţi avut reacţii alergice în antecedente la alte sulfamide.

–  dacă suferiţi de insuficienţă hepatică severă.

–  dacă suferiţi de insuficienţă renală severă şi nu sunteţi sub dializă.

–  dacă aveţi deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază (risc de hemoliză)

–  Nou-născuţi sau prematuri datorită imaturităţii sistemului lor enzimatic.

–   Copii sub 6 ani (se utilizează forme farmaceutice vârstei).

–  dacă alăptaţi.

–  dacă sunteţi sub tratament concomitent cu metotrexat.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi CO-TRIM EEL comprimate

Reacţiile adverse cutanate sau hematologice impun întreruperea imediată şi definitivă a tratamentului.
Dacă sunteţi alergici la furosemidă, diuretice tiazidice, sulfoniluree sau inhibitori ai anhidrazei
carbonice puteţi fi alergici şi la sulfamide antibacteriene.

La nou-născuţi, mai ales la prematuri, sulfamidele pot produce hiperbilirubinemie, cu favorizarea
icterului nuclear (cantităţi foarte mari de bilirubină se acumulează în sânge). Acest fenomen este
posibil şi în cazul administrării la mamă înaintea naşterii sau alăptării sugarilor mai mici de o lună
(nou-născuţi).

Reacţiile adverse hematologice sunt mai frecvente la vârstnici, în cazul carenţei preexistente de folaţi
(vârstnici, sarcină, alcoolism cronic, insuficienţă hepatică cronică, malnutriţie, malabsorbţie cronică).
În aceste cazuri tulburările hematologice sunt reversibile după administrarea de acid folic.

Se recomandă monitorizare hematologică în caz de tratament prelungit sau iterativ, pacienţi peste 65
ani, carenţă de folaţi.

Nu se recomandă administrarea asociaţiei sulfametoxazol-trimetoprim la pacienţii cu anemie
macrocitară (anemia datorată unui deficit de vitamine).

Au fost raportate cazuri de pancitopenie (scădere globală a elementelor figurate sangvine) în cazul
asocierii cu metotrexat.

Co-Trim EEL nu se administrează copiilor sub 6 ani. La această categorie de pacienţi se vor utiliza
forme farmaceutice şi concentraţii adecvate vârstei.

La pacienţii cu insuficienţă renală doza se ajustează în funcţie de clearance-ul creatininei (proba
funcţională renală cu cea mai largă utilizare în clinica medicală).

La pacienţii cu insuficienţă hepatică se recomandă monitorizarea nivelului transaminazelor şi
bilirubinei; în caz de antecedente de reacţii adverse hematologice se recomandă monitorizarea
hemogramei, iar la pacienţii cu insuficienţă renală, monitorizarea cretininemiei.

Supravegherea kaliemiei este necesară la pacienţii cu insuficienţă renală, pacienţii infectaţi cu HIV, la
cei trataţi cu doze mari de trimetoprim, la vârstnici sau la cei trataţi concomitent cu medicamente
hiperkaliemiante (care cresc nivelul potasiului în sânge).

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sulfamidele antibacteriene pot creşte efectul, respectiv riscul toxicităţii metotrexatului (risc de
pancitopenie (scădere globală a elementelor figurate sangvine); asocierea este contraindicată.
Sulfamidele antibacteriene pot creşte efectul, respectiv riscul toxicităţii anticoagulantelor cumarinice
(datorită riscului de hemoragii se recomandă monitorizarea timpul de protrombină (timp de coagulare
a plasmei sangvine) şi a INR (alt parametru de laborator legat de timpul de protrombină)),
sulfamidelor antidiabetice (risc de hipoglicemie), fenitoinei (medicament antiepileptic); aceste
fenomene sunt produse prin deplasarea de pe proteinele plasmatice şi inhibarea metabolizării
medicamentelor respective. Asocierea trimetoprimului cu medicamente hiperkaliemiante (care cresc
nivelul potasiului în sânge). impune prudenţă, eventual monitorizarea kaliemiei.

Administrarea concomitentă cu zidovudina (medicament folosit în tratamentul SIDA) poate creşte
riscul toxicităţii hematologice. In cazul în care asocierea este necesară, se impune monitorizarea
hemogramei.

Asocierea cu pirimetamină (medicament folosit pentru tratamentul infecţiilor protozoice) creşte riscul
de anemie megaloblastică (prezenţa în sânge a unui număr ridicat de globule roşii cu nucleul anormal
mărit).

Administrarea concomitentă cu ciclosporină (imunosupresant) poate determina creşterea
creatininemiei şi scăderea concentraţiei plasmatice şi a eficacităţii ciclosporinei.

Asocierea sulfamidelor antibacteriene cu acidul p-aminobenzoic (substanţă vitaminică), procaina
(anestezic local) şi acidul folic nu este recomandată, deoarece acestea antagonizează acţiunea
antibacteriană a sulfamidelor.

Asocierea cu mandelamina (antibiotic) şi, în general, cu substanţe care acidifică urina favorizează
precipitarea sulfamidelor în căile urinare.

Teste de laborator

Trimetoprimul poate interfera cu dozarea creatininei plasmatice prin metoda acidului picric. Asocierea
trimetoprim-sulfametoxazol poate interfera cu dozarea metotrexatului prin metoda legării de proteine.

Folosirea CO-TRIM EEL comprimate cu alimente şi băuturi

În timpul tratamentului se recomandă un aport hidric suficient (minim 2 1 pe zi) pentru a preveni
cristaluria (apariţia cristalelor de săruri minerale în urină).

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Administrarea sulfamidelor antibacteriene la femeia gravidă nu este recomandată.

Deoarece sulfamidele antibacteriene se excretă în lapte, alăptarea este contraindicată; se va lua în
considerare fie întreruperea tratamentului, fie întreruperea alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu există date care să sugereze că CO-TRIM EEL influenţează negativ capacitatea de a conduce
vehicule sau de a folosi utilaje; pacienţii trebuie avertizaţi despre riscul foarte mic de apariţie a
vertijului.

Informaţii importante privind unele componente ale CO-TRIM EEL comprimate

Nu este cazul

  2.                    CUM SĂ LUAŢI CO-TRIM EEL comprimate

Luaţi întotdeauna CO-TRIM EEL comprimate exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Adulţi: doza recomandată este de 2 comprimate Co-Trim EEL la intervale de 12 ore, timp de 10-14
zile. În caz de infecţii severe, se pot administra 6 comprimate pe zi în 2 sau 3 prize.

Pentru tratamentul cistitelor acute necomplicate (boală caracterizată prin inflamarea vezicii urinare în
urma unei infecţii) la femei sub 65 ani se pot administra 6 comprimate Co-Trim EEL în priză unică.
Pentru tratamentul infecţiilor produse de Pneumocistiscarinii, doza recomandată este de 80-100 mg
sulfametoxazol/kg şi zi, respectiv 16-20 mg trimetoprim/kg şi zi.

Pentru profilaxia infecţiilor cu Pneumocistiscarinii la pacienţii infectaţi cu HIV doza recomandată
este, de 1 comprimat Co-Trim EEL pe zi.

Pentru tratament profilactic în cazul pacienţilor supuşi transplantului de măduvă osoasă doza
recomandată este de 2 comprimate Co-Trim EEL de două ori pe zi, 2 zile consecutive pe săptămână,
cel puţin 6 luni după transplant.

În cazul transplantului de organe se pot administra 2 comprimate Co-Trim EEL pe zi sau 2
comprimate de 3 ori pe săptămână.

La pacienţii cu insuficienţă renală doza se ajustează în funcţie de clearance-ul creatininei.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din CO-TRIM EEL comprimate

Supradozajul cronic poate determina deprimarea funcţiei hematopoietice medulare (formarea sângelui
în măduva spinării), manifestată prin trombocitopenie, leucopenie sau printr-o altă tulburare
hematologică datorată carenţei de acid folic.

In caz de supradozaj recent se recomandă efectuarea lavajului gastric, provocarea vărsăturilor forţarea
diurezei, la nevoie hemodializă (dializa peritoneală nu este eficace). Este necesară supraveghere
hematologică şi electrolitică. In cazul apariţiei tulburărilor hematologice sau icterului (boală a ficatului
şi a vezicii biliare, care se caracterizează prin coloraţia galbenă a pielii şi a mucoaselor) se instituie
tratamentul specific. Uneori poate fi necesară administrarea injectabilă intramuscular a acidului folic.

Dacă uitaţi să luaţi CO-TRIM EEL comprimate

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi utilizaţi CO-TRIM EEL comprimate

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

3.                    REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, CO-TRIM EEL comprimate poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu
apar la toate persoanele.Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Calsificarea reacţiilor adverse în funcţie de frecvenţa apariţiei

Foarte frecvente:                                              care afectează mai mult de 1 pacient din 10

Frecvente:                                                       care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi

Mai puţin frecvente:                                        care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi

Rare:                                                            care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

Foarte rare:                                                  care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

Cu frecvenţă necunoscută:                               care nu poate fi estimată din datele disponibile

Tulburări hematologice şi limfatice:

Au fost semnalate cazuri de trombocitopenie (scăderea anormală a numărului de trombocite din
sânge), leucopenie (scăderea patologică a numărului globulelor albe din sânge), agranulocitoză
(sindrom hematologic caracterizat prin lipsa granulocitelor din sânge), aplazie (atrofiere) medulară,
anemie hemolitică (care provoacă distrugerea globulelor roşii din sânge) (provocate probabil printr-un
mecanism imunoalergic). La pacienţii peste 65 ani datorită deficitului de folaţi, riscul reacţiilor
adverse hematologice este mai mare, în special al anemiei megaloblastice (prezenţa în sânge a unui
număr ridicat de globule roşii cu nucleul anormal mărit).şi al pancitopenie (scădere globală a
elementelor figurate sangvine).

Tulburări ale sistemului nervos:

–   Rare: neuropatie periferică (stare patologică constând într-o afecţiune a sistemului nervos periferic),
parestezii (senzaţie de furnicătură, amorţeală, înţepătură), meningită aseptică (inflamaţia meningelor),
ataxie (tulburare a coordonării mişcărilor voluntare), convulsii, vertij, tremor şi convulsii.

–  Forte rare: uveită.

Tulburări gastro-intestinale:

Rare: fenomene de intoleranţă digestivă – anorexie, greaţă, vărsături, epigastralgii (durere în regiunea
epigastrului), diaree, colită pseudomembranoasă (infecţia colonului), hepatită colestatică (caracterizată
prin staza biliară), creşterea transaminazelor şi bilirubinemiei.

La pacienţii imunocompromişi (infectaţi cu HIV, supuşi transplantului de organe) au fost raportate
cazuri de pancreatită.

Tulburări renale şi ale căilor urinare:

Au fost semnalate cazuri de insuficienţă renală prin nefropatie interstiţială (boală caracterizată printr-o
atingere a ţesutului renal de susţinere a nefronilor).

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv:

Au fost raportate rare cazuri de artralgii (durere localizată la articulaţii), mialgii (durere musculară),
rabdomioliză (colorare brună a urinei cauzată de prezenţa celulor musculare distruse).

Tulburări metabolice şi de nutriţie:

–  Frecvent:hiperkaliemie reversibilă la întreruperea tratamentului,

–     Rare: hiponatriemie şi acidoză metabolică; hipoglicemia a fost semnalată uneori la pacienţi
nediabetici.

La nou-născuţi sulfamidele antibacteriene pot favoriza icterul nuclear.

Tulburări ale sistemului imunitar: Alergia este de multe ori încrucişată pentru diferite sulfamide

–  Frecvente: febra şi erupţiile cutanate

–   Rare: edemul angioneurotic (reacţie alergică ce este caracterizată printr-o erupţie edematoasă
subcutanată), boala serului (cauzate de un răspuns imun întârziat), fenomenele de fotosensibilizare şi
vasculitele alergice asemănătoare eritemului nodos inflamaţie acută a stratului profund al pielii)–  Foarte rare: cazuri de sindrom Stevens-Johnson (afecţiune a pielii foarte gravă) şi sindrom Lyell
(afecţiune dermatologică gravă caracterizată printr-o dezlipire a întregului epiderm).

Reacţii adverse mai frecvente la pacienţii cu SIDA (infectaţi cu HIV): tulburări cutanate, hipertermie,
leucopenie (scădere patologică a numărului globulelor albe din sânge), şi hiperkaliemie (creşterea
nivelului de potasiu în sânge) au fost semnalate în special după administrarea unor doze mari.
Producerea pancreatitei şi rabdomioliză (colorare brună a urinei cauzată de prezenţa celulor musculare
distruse) este mai frecventă în cazul asocierii cu alte medicamente care favorizează aceste reacţii
adverse.

4.                    CUM SE PĂSTREAZĂ CO-TRIM EEL comprimate

A se păstra la temperaturisub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi CO-TRIM EEL comprimate după data de expirare înscrisă pe cutie după “Data expirării:”.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizaţi CO-TRIM EEL comprimate dacă observaţi semne vizibile de deteriorare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.

5.                    INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine CO-TRIM EEL comprimate

– Substanţele active sunt: fiecare comprimat conţine: sulfametoxazol 400,0 mg şi
trimetoprimul 80,0 mg

– Celelalte componente sunt: amidon de porumb, povidonă K30, laurilsulfat de sodiu, dioxid
de siliciu coloidal, talc, stearat de magneziu

Cum arată CO-TRIM EEL comprimate şi conţinutul ambalajului

Comprimate neacoperite, de culoare albă, plate, cu un şanţ median pe una din feţe.

Fiecare cutie conţine 2 blistere din Al/PVC a câte10 comprimate

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

SC. BIO EEL S.R.L.,

Str Bega nr. 4, Târgu Mureş, România

Acest prospect a fost aprobat în:

Mai 2012.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close