Prospect Epitrim 200 mg – Infectii Digestive

Dă Share să știe și altii!!
Shares
 • infecţii ale tractului uro-genital feminin şi masculin, în special prostatite şi cistite acute necomplicate;

 • infecţii digestive;

 • febră tifoidă;

 • bruceloză;

 • nocardioză.

EPITRIM

Suspensie orală, 200 mg/40 mg/5 ml

Compoziţie

100 ml suspensie orală conţin sulfametoxazol 4 g şi trimetoprim 0,8 g.

5 ml suspensie orală conţin sulfametoxazol 200 mg şi trimetoprim 40 mg.

Grupa farmacoterapeutică: antiinfecţioase de uz sistemic; antibiotice; combinaţii de sulfonamide cu trimetoprim, inclusiv derivaţi.

Indicaţii terapeutice

Infecţii cu germeni sensibili cum sunt: • infecţii ale căilor respiratorii superioare şi inferioare;

 • profilaxia şi tratamentul pneumoniei cu Pnemocystis carinii;

 • infecţii ORL (otite şi sinuzite), numai după efectuarea antibiogramei;

   

  Contraindicaţii

 • hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului (în special la sulfonamide);

 • prematuri şi nou-născuţi, datorită imaturităţii sistemului enzimatic;

 • deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază eritrocitară (G6PD), inclusiv la copiii alăptaţi la sân, datorită riscului de declanşare a hemolizei;

 • afecţiuni hepatice severe;

 • tratament concomitent cu metotrexat;

 • în timpul alăptării, dacă nou-născutul are vârsta sub 1 lună.

  Precauţii

  Apariţia manifestărilor cutanate (eritem exsudativ multiform) sau hematologice (trombocitopenie, granulocitopenie, anemie megaloblastică) impun întreruperea imediată a tratamentului.

  În timpul tratamentului trebuie asigurat un aport hidric suficient (2 litri pe zi) pentru a preveni riscul de cristalurie.

  Examene de laborator

  Trimetoprim poate interfera cu dozarea creatininemiei când se utilizează metoda acidului picric (cu o eroare de până la 10%).

  Asocierea trimetoprim – sulfametoxazol, şi mai ales trimetoprimul, poate interfera cu dozarea metotrexatului care utilizează metoda legării competitive de proteine, atunci când dihidrofolat-reductaza bacteriană este utilizată ca proteină de legare. Totuşi, nu există interferenţă dacă metotrexatul este dozat printr-o metodă radio-imunologică.

  Interacţiuni

  Interacţiuni contraindicate

  Metotrexat: creşterea efectului şi a toxicităţii hematologice a metotrexatului prin legarea de proteinele plasmatice şi scăderea excreţiei renale, precum şi prin inhibarea suplimentară a dihidrofolat-reductazei.

  Interacţiuni nerecomandate

  Fenitoină: creşterea concentraţiei plasmatice a fenitoinei la valori toxice (prin inhibarea metabolizării acesteia). Se recomandă utilizarea altei clase de antibiotic, monitorizarea clinică, monitorizarea concentraţiei plasmatice de fenitoină şi, eventual, ajustarea dozei în timpul tratamentului cu Epitrim şi după întreruperea acestuia.

  Hiperkaliemiante: anumite medicamente sau clase terapeutice sunt susceptibile să favorizeze apariţia hiperkaliemiei: săruri de potasiu, diuretice care economisesc kaliu, inhibitori ai enzimei de conversie, inhibitori ai angiotensinei II, antiinflamatoare nesteroidiene, heparine (cu greutate moleculară mică sau nefracţionate), ciclosporină şi tacrolimus, trimetoprim. Apariţia hiperkaliemiei poate depinde de existenţa factorilor de risc asociaţi. Riscul este major în cazul asocierii cu medicamentele mai sus menţionate. În consecinţă, nu se recomandă utilizarea lor concomitentă.

  Interacţiuni ce necesită prudenţă

  Zidovudina: creşterea toxicităţii hematologice prin inhibarea suplimentară a dihidrofolat- reductazei. Se recomandă control frecvent al hemogramei.

  Clorpropamida, tolbutamida: hipoglicemie severă prin deplasarea de pe proteinele plasmatice. Se recomandă autosupravegherea glicemiei, eventual ajustarea dozei de sulfamide hipoglicemiante în timpul tratamentului cu Epitrim şi după întreruperea acestuia.

  Pirimetamină: anemie megaloblastică, în special la doze mari pentru ambele medicamente (deficit de acid folic prin asocierea a 2-4 diaminopirimidine). Se recomandă control frecvent al hemogramei şi asocierea unui tratament cu acid folic (injecţii intramusculare).

  Warfarina (şi, prin extrapolare, alte anticoagulante orale): creşterea efectului anticoagulant şi a riscului hemoragic prin deplasarea de pe proteinele plasmatice. Se recomandă monitorizarea protrombinemiei şi a INR-ului (International Normalised Ratio), ajustarea dozei de anticoagulant oral în timpul tratamentului cu Epitrim şi 8 zile după întreruperea acestuia.

  Interacţiuni care trebuie avute în vedere

  Ciclosporina: creşterea creatininemiei şi, posibil, scăderea concentraţiei plasmatice de ciclosporină.

  Particularităţi ale INR-ului (International Normalised Ratio)

  La pacienţii care utilizează antibiotice au fost raportate creşteri ale activităţii anticoagulantelor orale. Contextul infecţios sau inflamator marcat, vârsta şi starea generală a pacientului par să fie factori de risc. În aceste circumstanţe, pare dificil să se facă diferenţa între patologia infecţioasă şi tratamentul său în cazul apariţiei unui dezechilibru al INR-ului. Totuşi, anumite clase de antibiotice sunt implicate mai mult: fluorochinolone, macrolide, cicline, cotrimoxazol şi unele cefalosporine.

  Atenţionări speciale

  Accidentele hematologice sunt mai frecvente la vârstnici şi la pacienţii cu un deficit preexistent de folaţi (vârstnici, sarcină, alcoolism, insuficienţă hepatică cronică, denutriţie, malabsorbţie cronică). Aceste modificări hematologice sunt reversibile după tratament cu acid folic. La aceşti pacienţi se recomandă să nu se depăşească 10 zile de tratament cu Epitrim.

  Se recomandă control hematologic periodic în caz de tratament prelungit sau repetat, la pacienţi cu deficit de folaţi sau pacienţi peste 65 ani.

  Utilizarea asocierii trimetoprim – sulfametoxazol nu se recomandă în caz de anemie macrocitară.

  Au fost raportate cazuri de pancitopenie la pacienţii care au utilizat concomitent Epitrim şi metotrexat.

  Deoarece produsul conţine zahăr (3 g/5 ml suspensie orală), Epitrim este contraindicat în caz de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză şi galactoză sau deficit de sucrază-izomaltază.

  În caz de insuficienţă renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min) se recomandă scăderea dozelor.

  Se recomandă o monitorizare biologică particulară în caz de insuficienţă hepatică (transaminaze şi bilirubină), antecedente hematologice (hemogramă, număr de trombocite, număr de reticulocite) şi insuficienţă renală (clearance al creatininei).

  La pacienţii cu insuficienţă renală, pacienţii infectaţi cu HIV, la pacienţii care utilizează doze mari de trimetoprim, vârstnici sau la pacienţii care utilizează alte medicamente hiperkaliemiante se recomandă monitorizarea kaliemiei.

  La pacienţii diabetici trebuie avut în vedere conţinutul de zahăr al produsului (3 g/5 ml).

  La pacienţii cu regim hiposodat strict trebuie avut în vedere conţinutul de sodiu al produsului.

  Sarcina şi alăptarea

  Studiile la animale au evidenţiat un efect teratogen la doze mari.

  Utilizarea asocierii trimetoprim – sulfametoxazol la un număr redus de gravide nu a relevat vreun efect malformativ particular, până în prezent. Totuşi, sunt necesare studii suplimentare pentru a evalua consecinţele expunerii în timpul sarcinii. Până în prezent nu a fost raportat nici un caz de icter neonatal.

  În caz de deficit congenital de G6PD poate să apară hemoliză la nou-născut. Se recomandă supraveghere hematologică neonatală, în special în caz de tratament prelungit, în ultima perioadă de sarcină.

  Astfel, Epitrim va fi utilizat în timpul sarcinii numai după evaluarea raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal.

  Epitrim se excretă în laptele matern.

  Pentru a preveni apariţia hemolizei, se contraindică alăptarea în cazul în care mama sau copilul prezintă deficit de G6PD. Deoarece sulfamidele au un timp de înjumătăţire plasmatică prelungit, au fost raportate cazuri de icter nuclear la nou-născuţi. Prin urmare, alăptarea este contraindicată la nou-născuţii cu vârstă sub 1 lună.

  Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

  La pacienţii trataţi cu Epitrim pot să apară ataxie, convulsii, vertij sau tremurături, care pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

  Doze şi mod de administrare

  Doza uzuală este de 30 mg/kg şi zi sulfametoxazol şi 6 mg/kg şi zi trimetoprim, administrată în 2 prize pe zi.

  În caz de infecţii severe doza poate fi crescută cu jumătate din doza zilnică.

  Tratamentul curativ al infecţiei cu Pnemocystis carinii: doza recomandată este de 100 mg/kg şi zi sulfametoxazol şi 20 mg/kg şi zi trimetoprim (2,5 ml/kg şi zi suspensie orală Epitrim), administrată în 2 prize.

  Profilaxia infecţiei cu Pnemocystis carinii la pacienţii seropozitivi, cu valori ale limfocitelor CD4 dependente de vârstă sau cu valori ale limfocitelor sub 15% din limfocitele totale: doza recomandată este de 20 – 30 mg/kg şi zi sulfametoxazol şi 4 -6 mg/kg şi zi trimetoprim, de 3 ori pe săptămână.

  Vârstă

  CD4 (celule/mm3)

  < 1 an

  < 750

  1- 5 ani

  < 500

  > 6 ani

  < 200

  Pacienţi cu insuficienţă renală:

 • clearance al creatininei > 30 ml/min: se recomandă doza uzuală.

 • clearance al creatininei între 30 – 15 ml/min: se recomandă înjumătăţirea dozei. Doza va fi administrată în priză unică.

 • clearance al creatininei < 15 ml/min: nu se recomandă utilizarea produsului medicamentos decât în caz de hemodializă. Doza uzuală recomandată trebuie înjumătăţită şi administrată după hemodializă. Se recomandă monitorizarea concentraţiei plasmatice de antibiotic.

Epitrim se administrează oral, de preferinţă după masă. Flaconul se va agita bine înainte de utilizare.

Reacţii adverse

Tulburări generale

 • reacţii de hipersensibilitate: hipertermie, edem Quincke, şoc anafilactic şi reacţii anafilactoide;

 • foarte rar, pneumonie interstiţială.

  Tulburări cutanate

 • erupţii cutanate pruriginoase, urticarie. Manifestările sunt în general moderate şi rapid reversibile la întreruperea tratamentului;

 • eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, epidermoliză toxică acută (sindrom Lyell) şi fotodermatoză.

  Tulburări digestive

 • greaţă, vărsături, epigastralgii, diaree, colită pseudomembranoasă;

 • la pacienţii imunodeprimaţi (transplantaţi, pacienţi cu HIV, SIDA) a fost raportată apariţia pancreatitei.

  Tulburări hepatice

 • hepatite colestatice, creşterea transaminazelor serice şi a bilirubinemiei.

  Tulburări hematologice

 • trombopenie, leuconeutropenie, agranulocitoză, aplazie medulară, anemie hemolitică, probabil prin mecanism imuno-alergic;

 • la pacienţii cu vârstă peste 65 ani sau la cei cu deficit de folaţi au fost raportate accidente hematologice, în special anemie megaloblastică şi citopenie, probabil prin mecanism toxic dependent de doză şi durata tratamentului.

  Tulburări urinare

 • alterarea funcţiei renale, nefropatie interstiţială, creşterea izolată a creatininemiei, cristalurie.

  Tulburări neurologice

 • neuropatii (incluzând neuropatie periferică şi parestezii);

 • au fost raportate meningite aseptice sau simptome pseudomeningeale, ataxie, convulsii, vertij şi tremurături;

 • foarte rar, uveită.

  Tulburări musculoscheletale

 • rar, artralgii şi mialgii;

 • foarte rar, rabdomioliză.

  Tulburări metabolice

 • hiperkaliemie la doze uzuale în caz de tulburări ale metabolismului kaliului, insuficienţă renală sau tratament cu diuretice care economisesc potasiul, sau la doze mari, utilizate în tratamentul pneumopatiei cu Pneumocystis carinii. Creşterea kaliemiei este progresivă şi reversibilă la întreruperea tratamentului;

 • hiponatremie, acidoză metabolică;

 • la pacienţii nediabetici s-a raportat hipoglicemie.

  Manifestări la pacienţii infectaţi cu HIV/SIDA

 • frecvent, în special reacţii adverse cutanate, hipertermie, leucopenie, creşterea transaminazelor serice şi hiperkaliemie la doze mari;

 • pancreatită şi rabdomioliză.

Supradozaj

Simptomele supradozajului cu Epitrim sunt similare celor descrise anterior. În caz de supradozaj cronic, datorită carenţei de acid folic poate să apară deprimarea măduvei osoase cu leucopenie, trombopenie sau altă discrazie sanguină.

În funcţie de severitatea simptomelor de supradozaj, se vor lua următoarele măsuri terapeutice: lavaj gastric, accelerarea excreţiei renale cu forţarea diurezei prin creşterea ingestiei de lichide, hemodializă şi administrare de acid folic. Se vor monitoriza, de asemenea, hemograma şi electroliţii plasmatici.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25oC, în ambalajul original.

După prima deschidere a flaconului maxim 20 zile la temperaturi sub 25°C sau maxim 30 zile la temperaturi între 2°-8°C, în ambalajul original.Ambalaj

Cutie cu un flacon din sticlă brună cu măsură dozatoare, a 100 ml suspensie orală.

Producător

E.I.P.I.CO., Egipt

Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă

E.I.P.I.CO.Tenth of Ramadan City, Egipt

Data ultimei verificări a prospectului

Iulie 2004

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close