Eritromicină Sandoz 200 mg – Infectii Digestive cutanate

Dă Share să știe și altii!!
Shares

-Prospect

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOREritromicină Sandoz 200 mg, comprimate

Eritromicină

 1. CE ESTE ERITROMICINĂ SANDOZ ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

  Eritromicină Sandoz conţine ca substanţă activă eritromicina. Aceasta aparţine unui grup de medicamente denumite macrolide şi este utilizat în tratamentul diferitelor infecţii determinate de bacterii sensibile la eritromicină:

  • infecţii ale tractului respirator superior (incluzând infecţii ORL): sinuzită, otită medie acută, angine streptococice şi difterice.

  • infecţii ale tractului respirator inferior : acutizări ale bronşitelor cronice, pneumonii determinate de pneumococi (ca alternativă la penicilină), micoplasme, chlamidii.

  • infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi : acnee, antrax, infecţii produse de actinomicete, eritrasma.

  infecţii genito-urinare: gonoree (ca alternativă la penicilină), endocervicite chlamidiene, uretrite negonococice, sifilis (în caz de alergie la peniciline), şancru moale.

  • infecţii digestive: enterite cu Campylobacter jejuni .

  • prevenirea endocarditelor bacteriene şi a recăderilor reumatismului articular acut la pacienţii alergici la betalactamine, conjuctivite chlamidiene, listerioză, infecţii cu Legionella pneumophila , tuse convulsivă.

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devin gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi: 1. Ce este Eritromicină Sandoz şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să utilizaţi Eritromicină Sandoz

 3. Cum să utilizaţi Eritromicină Sandoz

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cum se păstrează Eritromicină Sandoz

 6. Informaţii suplimentare

  •  

 1. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ERITROMICINĂ SANDOZ Nu utilizaţi Eritromicină Sandoz

  • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la eritromicină, la alte macrolide sau la oricare dintre celelalte componente ale Eritromicină Sandoz;

  • dacă sunteţi în tratament cu cisapridă, astemizol, terfenadină, pimozidă, ergotamină, dihidroergotamină.

   Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Eritromicină Sandoz

   La pacienţii cu tulburări cardiovasculare se recomandă prudenţă, eventual monitorizarea electrocardiogramei în cazul utilizării dozelor mari. Prelungirea intervalului QT impune întreruperea administrării.

   Administrarea eritromicinei la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau trataţi concomitent cu medicamente hepatotoxice impune prudenţă şi supravegherea funcţiei hepatice; eventual se ajustează doza. Dacă în timpul tratamentului apar semne de afectare hepatică (creştere a transaminazelor, icter, colestază), administrarea antibioticului trebuie întreruptă.

   Insuficienţa renală severă favorizează acumularea unor cantităţi excesive de antibiotic cu risc de hipoacuzie tranzitorie; în caz de tratament prelungit se recomandă micşorarea dozei.

   La pacienţii cu astm bronşic cărora li se administrează teofilină, trebuie monitorizate concentraţiile plasmatice ale teofilinei, urmărind o eventuală apariţie a simptomelor caracteristice intoxicaţiei cu teofilină (vezi punctul Utilizarea altor medicamente).

   Au fost raportate cazuri de agravare a manifestărilor miasteniei gravis.

   Eritromicina interferă cu determinarea prin metode fluorometrice a catecolaminelor urinare.

   Similar altor antibiotice cu spectru larg, colita pseudomembranoasă a fost raportată după utilizarea eritromicinei.

   Rabdomioliza cu sau fără insuficienţă renală a fost raportată la pacienţii cu afecţiuni grave cărora li se adminstrează eritromicină.

   Utilizarea altor medicamente

   Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

   Eritromicina inhibă citocromul P450, diminuând metabolizarea unor medicamente, cu risc de creştere a concentraţiei lor plasmatice şi de toxicitate cumulativă.

   Asocierea cu anumite medicamente favorizează apariţia tulburărilor de ritm ventricular, incluzând torsada vârfurilor. Din acest motiv este contraindicată asocierea cu: cisapridă, astemizol, terfenadină, pimozidă. De asemenea, este contraindicată asocierea cu ergotamină şi dihidroergotamină, care prezintă risc major de torsada vârfurilor şi posibilitatea tulburărilor ischemice la nivelul extremităţilor. Nu se recomandă asocierea cu bromocriptină, carbamazepină, ciclosporină, teofilină, triazolam – eritromicina le inhibă metabolizarea cu risc de acumulare şi efecte toxice.

   Este necesară prudenţă în cazul asocierii cu alfentanil, digoxină, lisuridă, midazolam, warfarină şi alte anticoagulante cumarinice.

   În cazul utilizării concomitente cu simvastatină, atorvastatină, există un risc crescut de rabdomioliză (se recomandă utilizarea unor doze mici de hipocolesterolemiant).

   Eritromicina poate să interfere cu unele teste de laborator: determinarea prin metode fluorometrice a catecolaminelor urinare.

   Sarcina şi alăptarea

   Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

   Eritromicina traversează bariera feto-placentară, realizează concentraţii plasmatice fetale mici (5-20% din concentraţia plasmatică maternă). Experienţa clinică nu a demonstrat că antibioticul are efecte teratogene sau fetotoxice. În timpul sarcinii, eritromicina poate fi administrată numai după evaluarea atentă a raportului risc fetal/beneficiu matern.

   Eritromicina se excretă în laptele matern. Deoarece nu se cunosc efectele asupra sugarului, se vor lua în cosiderare fie întreruperea alăptării, fie întreruperea tratamentului.

   Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

   Eritromicina nu influenţează negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 2. CUM SĂ UTILIZAŢI ERITROMICINĂ SANDOZ

  Utilizaţi întotdeauna Eritromicină Sandoz exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

  Adulţi, pacienţi vârstnici cu funcţie renală normală şi adolescenţi: doza recomandată este de 800 mg – 1 g eritromicină (4-5 comprimate Eritromicină Sandoz 200 mg) pe zi, fracţionat la intervale de 8-12 ore; în funcţie de severitatea infecţiei doza poate fi crescută fără a depăşi 4 g eritromicină pe zi.

  Copii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani : doza recomandată este de 30-50 mg eritromicină/kg şi zi, fracţionat la 6-8 ore. În funcţie de severitatea infecţiei doza poate fi crescută până la 60-100 mg eritromicină/kg şi zi.

  La copii cu vârsta sub 6 ani se recomandă forme farmaceutice şi concentraţii adecvate vârstei.

  Mod de administrare

  Comprimatele se administrează oral, în timpul sau înainte de masă şi se înghit întregi, cu un pahar cu apă.

  Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Eritromicină Sandoz

  În caz de supradozaj se recomandă întreruperea administrării eritromicinei, eliminarea medicamentului neabsorbit prin spălături gastrice, tratament simptomatic.

  Hemodializa sau dializa peritoneală nu sunt eficiente.

  Dacă uitaţi să utilizaţi Eritromicină Sandoz

  Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi-o imediat ce vă aduceţi aminte. Totuşi, dacă este aproape timpul pentru doza următoare, săriţi peste doza uitată şi reveniţi la programul normal de administrare. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 3. REACŢII ADVERSE POSIBILE

  Ca toate medicamentele, Eritromicină Sandoz poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

  Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe:

  Foarte frecvente:

  care afectează mai mult de 1 pacient din 10

  Frecvente:

  care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi

  Mai puţin frecvente:

  care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi

  Rare:

  care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

  Foarte rare:

  afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

  Cu frecvenţă necunoscută

  care nu poate fi estimată din datele disponibile

  Tulburări gastro-intestinale

  Mai puţin frecvent: greaţă, vărsături, dureri abdominale, diaree.

  Foarte rare: colită pseudomembranoasă.

  Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

  Rare : reacţii cutanate alergice de tip erupţii cutanate tranzitorii

  Foarte rare : eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson şi necroliză epidermică toxică.

  Tulburări cardiace

  Foarte rare : prelungirea intervalului QT, extrasistole ventriculare, torsada vârfurilor, bloc atrioventricular

  Tulburări acustice şi vestibulare

  Rare : tulburări auditive, incluzând surditate tranzitorie (în special la vârstnici, la pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică şi la pacienţii cărora li se administrează doze mai mari de 4 g pe zi).

  Tulburări hepatobiliare

  Rare : creşterea valorilor serice ale transaminazelor (ALAT, ASAT), fosfatazei alcaline

  Foarte rare : hepatită colestatică (la doze mari).

  Infecţii şi infestări

  Rare: candidoză orală sau vaginală.

  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 4. CUM SE PĂSTREAZĂ ERITROMICINĂ SANDOZ

  A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

  A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

  Nu utilizaţi Eritromicină Sandoz după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

  Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Eritromicină Sandoz

 • Substanţa activă este eritromicina. Un comprimat conţine eritromicină 200 mg sub formă de etilsuccinat de eritromicină.

 • Celelalte componente sunt: celuloza microcristalină, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal, amidonglicolat de sodiu, amidon de porumb, amidon pregelatinizat.

Cum arată Eritromicină Sandoz şi conţinutul ambalajului

Eritromicină Sandoz se prezintă sub formă de comprimate cilindrice, de culoare albă.Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

S.C. Sandoz SRL Str. Livezeni nr.7A Târgu Mureş 540472 România

Acest prospect a fost aprobat în Mai 2009

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close