Prospect Izoniazidă – Tuberculoza Boli Pulmonare

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Prospect Izoniazidă

 100 mg comprimate

IzoniazidăCitiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agraveazǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

  În acest prospect găsiţi:

  1. Ce este Izoniazidă Atb şi pentru ce se utilizează

  2. Înainte să utilizaţi Izoniazidă Atb

  3. Cum să utilizaţi Izoniazidă Atb

  4. Reacţii adverse posibile

  5. Cum se păstrează Izoniazidă Atb

  6. Informaţii suplimentare

  1. Ce este Izoniazidă Atb şi pentru ce se utilizează

   Izoniazidă Atb este un antibiotic utilizat în tratamentul tuberculozei împreună cu alte medicamente:

 • tratamentul tuberculozei active pulmonare sau extrapulmonare în asociere cu alte tuberculostatice;

 • tratamentul primo-infecţiei tuberculoase simptomatice;

 • tratamentul infecţiilor micobacteriene atipice sensibile (sensibilitate determinată prin concentraţia minimă inhibitorie). Acest tratament se bazează pe o asociere de antibiotice active;

 • chimioprofilaxia infecţiei tuberculoase;

 • profilaxia secundară la copii şi adolescenţi asimptomatici cu test cutanat tuberculinic pozitiv.

  1. Înainte să utilizaţi Izoniazidă Atb Nu utilizaţi Izoniazidă Atb

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la izoniazidă sau la oricare dintre celelalte componente ale Izoniazidă Atb;

 • dacă aţi fost diagnosticat cu insuficienţă hepatică severă.

  Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Izoniazidă Atb

  Tratamentul cu Izoniazidă Atb trebuie urmat întreaga perioadă recomandată de medic şi după schema indicată de acesta.

  Dacă aveţi insuficienţă hepatică, medicul dumneavoastră vă va se recomanda doze mai mici decât cele uzuale. Înaintea administrării tratamentului cu Izoniazidă Atb medicul dumneavoastră vă va recomanda efectuarea unor teste ale funcţiei ficatului (transaminaze, fosfatază alcalină, bilirubină totală). Medicul dumneavoastră vă va recomanda efectuarea acestor teste săptămânal în prima lună, apoi lunar în lunile următoare de tratament. O creştere moderată a valorilor (< de 3 ori valoarea normală) nu necesită întreruperea tratamentului. În cazul constatării creşterii valorilor transaminazelor

  hepatice la valori de 5 ori mai mari decât valorile normale, tratamentul antituberculos trebuie întrerupt până la normalizarea rezultatului probelor biologice, după care se reia tratamentul antituberculos.

  Medicul dumneavostră vă va individualiza tratamentul în funcţie de starea dumneavoastră clinică.

  Tratamentul cu Izoniazidă Atb trebuie urmat întreaga perioadă recomandată de medic. Nu întrerupeţi tratamentul prematur datorită riscului de apariţie a rezistenţei, precum şi a reactivării bolii.

  Dacă aţi fost diagnosticat cu o boală severă a rinichilor s-ar putea ca medicul dumneavoastră să vă modifice doza de Izoniazidă Atb.

  Medicul dumneavoastră vă va recomanda examen neurologic periodic şi administrarea cu prudenţă a Izoniazidă Atb datorită riscului de apariţie a neuropatiei periferice. Dacă în acelaşi timp cu Izoniazidă Atb utilizaţi şi stavudină, există un risc crescut de neuropatie periferică.

  Izoniazida Atb poate provoca convulsii în cazul supradozajului sau în cazul unui teren favorabil (la pacienţi care sunt acetilatori lenţi). Este necesară supraveghere medicală şi administrare de anticonvulsivante.

  Utilizarea altor medicamente

  Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau medicamente pe bază de plante.

  Dacă medicul v-a recomandat Izoniazidă Atb asociată cu pirazinamidă, atunci veţi fi supus unei supravegheri atente clinică şi a analizelor de laborator, datorită însumării efectelor toxice hepatice şi posibilităţii apariţiei unor reacţii adverse grave. În cazul apariţiei hepatitei trebuie întreruptă utilizarea Izoniazidă Atb. Aceleaşi efecte le pot avea şi medicamentele cu rol de inductori enzimatici (de exemplu rifampicina, barbituricele) (vezi şi pct. Reacţii adverse posibile).

  Nu se recomandă utilizarea Izoniazidă Atb împreună cu carbamazepină (creşterea concentraţiei plasmatice a carbamazepinei cu semne de supradozaj în urma inhibării metabolizării hepatice a carbamazepinei) sau disulfiramului (tulburări de comportament şi de coordonare).

  Izoniazidă Atb creşte efectul fenitoinei şi de asemenea inhibă metabolismul primidonei.

  Sărurile şi hidroxidul de aluminiu scad absorbţia digestivă a Izoniazidă Atb. Administrarea acestora se va face la distanţă de izoniazidă (mai mult de 2 ore, dacă este posibil).

  Anestezicele volatile halogenate favorizează efectul hepatotoxic al izoniazidei, datorită formării în cantităţi mari a metaboliţilor toxici ai Izoniazidă Atb. În cazul unor intervenţii chirurgicale programate, se întrerupe cu prudenţă tratamentul cu isoniazidă cu o săptămână înaintea intervenţiei şi nu se reia decât după 15 zile.

  Glucocorticoizii scad concentraţia plasmatică a Izoniazidă Atb. Mecanismul invocat este creşterea metabolizării hepatice a izoniazidei şi scăderea metabolizării glucocorticoizilor.

  Izoniazidă Atb determină scăderea concentraţiei plasmatice a ketoconazolului. Intervalul dintre administrările celor două antibiotice trebuie să fie de cel puţin 12 ore. Eventual, se va supraveghea concentraţia serică de ketoconazol şi se vor adapta dozele.

  Asocierea Izoniazidă Atb cu stavudină creşte riscul apariţiei neuropatiei periferice, prin cumularea reacţiilor adverse.

  La unii pacienţi, în cursul asocierii Izoniazidă Atb cu etionamidă, pot să apară accese maniacale, delir acut sau depresie.

  Utilizarea Izoniazidă Atb împreună cu alimente şi băuturi

  Consumul de alcool etilic în timpul utilizării Izoniazidă Atb creşte riscul afectării ficatului.

  Sarcina şi alăptarea

  Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

  În timpul sarcinii, la femeile cu tuberculoză, se administrează medicamentele antituberculoase esenţiale (deci şi izoniazidă), exceptând streptomicină. Gravidei i se va administra 10-20 mg

  piridoxină pe zi. Instituirea tratamentului antituberculos nu reprezintă o indicaţie pentru avortul terapeutic. Nou-născutului i se va administra în mod profilactic izoniazidă timp de cel puţin trei luni după momentul vindecării mamei. Vaccinarea BCG a nou-născutului trebuie amânată până după terminarea chimioprofilaxiei. Nou-născutului i se va administra piridoxină.

  Izoniazida Atb trece în laptele matern. Alăptarea este permisă, mama neîntrerupând tratamentul antituberculos.

  Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

  Nu s-au raportat cazuri de afectare a capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Cu toate acestea, în cazul apariţiei reacţiilor neurologice trebuie manifestată prudenţă.

  Informaţii importante privind unele componente ale Izoniazidă Atb

  Izoniazidă Atb conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

  1. Cum să utilizaţi Izoniazidă Atb

   Utilizaţi întotdeauna Izoniazidă Atb exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

   Urmaţi tratamentul cu Izoniazidă Atb întreaga perioadă recomandată de medic. Tratamentul şi profilaxia tuberculozei se fac conform Programului Naţional de control al Tuberculozei.

   Un exemplu de dozaj poate fi următorul:

   Tratamentul tuberculozei pulmonare şi extrapulmonare (în asociere cu alte tuberculostatice). Adulţi: 5-10 mg /kg şi zi în regimul continuu şi 10-15 mg/kg şi zi în regimul intermitent.

   Doza maximă (mg) de izoniazidă în funcţie de regimul terapeutic

   7/7

   3/7

   2/7

   300

   900

   900

   Copii: doza recomandată este de 5-10 mg izoniazidă/kg şi zi, la începutul tratamentului, fără a depăşi 300 mg pe zi.

   Regimuri terapeutice

   Forme de boală

   Categoria şi regimul de tratament

   TB pulmonară cu BAAR pozitiv

   TB pulmonară cu BAAR negative, dar cu leziuni parenchimatoase extinse (miliară, opacităţi segmentare/lobare)

   TB extrapulmonară severă (TB diseminată, TB peritoneală,

   TB osteo-articulară, pericardita TB)

   Categoria I

   2 HRZE7/ 4 HR7 sau 3

   (zilnic sau de 3 ori pe săptămână)

   Meningita TB

   Categoria I

   2 HRZS7/6-10HR3

   TB pulmonară cu BAAR –negativă microscopic

   Categoria III*

   2 HRZ7/ 4 HR7 sau 3

   (zilnic sau de 3 ori pe săptămână)

   Insuficienţă hepatică: la pacienții cu insuficienţă hepatică doza trebuie ajustată.

   Insuficienţă renală severă: la pacienții cu insuficienţă renală severă nu trebuie depășită doza de 300 mg izoniazidă pe zi. Se va ţine cont de clearance-ul creatininei:

   Clearance de creatinină ml/min

   Doze

   Frecvenţa

   10-50

   300 mg

   La fiecare 24 de ore

   <10

   200 mg

   La fiecare 24 de ore

   În insuficienţă renală severă, la pacienţii dializaţi, izoniazida trebuie administrată la sfârşitul şedinţei de hemodializă.

   Comprimatele se administrează oral, într-o singură priză, dimineaţa, cu 30 de minute înainte de masă.

   Izoniazida este utilizată şi în chimioprofilaxie. Chimioprofilaxia constă în monoterapie cu izoniazidă, administrată zilnic, în doză de 5 mg/Kg şi zi la adulţi, (maxim 300 mg pe zi) şi 10 mg/kg şi zi sau 200 mg/m2 suprafaţă corporală la copii, timp de cel puţin 6 luni.

   La copil, doza (mg/kg) în funcţie de regimul de administrare este:

   7/7

   3/7

   2/7

   5-10

   15

   10

   Nu trebuie administrată la copii cu vârsta sub 6 ani, datorită formei farmaceutice, decât după sfărâmarea şi dizolvarea comprimatului într-un pahar cu apă; pentru creşterea complianţei, în apă se poate adăuga un îndulcitor.

   Durata tratamentului:

   Durata tratamentului este în funcţie de regimul terapeutic ales, starea clinică a pacientului, răspunsul radiologic, rezultatele obţinute în urma examinării frotiului şi a culturii, precum şi în funcţie de studiile de susceptibilitate la Mycobacterium tuberculosis.

   Tratamentulnu trebuie întrerupt prematur datorită riscului de apariţie a rezistenţei, precum şi a reactivării bolii.

   Dacă aţi utilizat mai mult Izoniazidă Atb decât trebuie

   Dacă utilizaţi Izoniazidă Atb mai mult decât trebuie, apar greaţă, vărsături, vertij, tulburări vizuale, halucinaţii, în intervalul a ½-3 ore. Se poate instala şi comă convulsivă, cu anoxie care poate fi letală. Puteţi avea acidoză metabolică, cetonurie şi hiperglicemie.

   Dacă apar astfel de simptome, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră, sau departamentului de primire urgenţe al celui mai apropiat spital.

   Doza letală maximă este 200 mg/kg.

   Dacă aţi uitat să utilizaţi Izoniazidă Atb

   Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi medicamentul imediat ce vă amintiţi. Totuşi, dacă este timpul pentru urmatoarea doză, luaţi-o doar pe aceasta. Este important să nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

   Dacă încetaţi să utilizaţi Izoniazidă Atb

   Nu întrerupeţi tratamentul cu Izoniazidă Atb decât în cazul în care medicul dumneavoastră vă indică acest lucru.

   Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  2. REACŢII ADVERSE POSIBILE

   Ca toate medicamentele, Izoniazidă Atb poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

   Tulburări ale sistemului nervos: amorţeli, furnicături la nivelul membrelor, inflamaţie a nervilor, slăbiciune musculară, reflexe exagerate, hiperreactivitate, euforie, insomnie, convulsii.

   Tulburări psihice: la pacienţii susceptibili, în special în cazul asocierii de etionamidă, pot să apară accese maniacale, delir acut sau depresie.

   Tulburări hepatobiliare: creşterea valorilor serice ale transaminazelor şi cazuri rare de hepatită acută (cu sau fără icter), unele cazuri chiar severe. Hepatotoxicitatea este crescută în urma asocierii cu rifampicină sau cu pirazinamidă. Şi alte medicamente inductoare enzimatice pot avea acelaşi efect (barbiturice) S-au mai raportat valori serice mari ale bilirubinei, bilirubinurie, îngălbenirea pielii şi a albului ochilor.

   Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: înroşirea pielii, erupţii trecătoare pe piele, acnee. Tulburări endocrine: creşterea în volum a glandei mamare la bărbat.

   Tulburări metabolice şi de nutriţie: valori mari ale zahărului în sânge, acidoză metabolică, deficit de piridoxină.

   Tulburări gastro-intestinale: lipsa poftei de mâncare, greaţă, vărsături, dureri în capul pieptului.

   Tulburări hematologice şi limfatice: scăderea numărului globulelor albe (agranulocitoză), scăderea numărului globulelor roşii, scăderea numărului trombocitelor, creşterea numărului eozinofilelor.

   Tulburări cardiace: palpitaţii, bătăi rapide ale inimii.

   Tulburări vasculare: tensiune arterială mare, inflamaţia vaselor sanguine.

   Tulburări oculare: vedere înceţoşată, scăderea acuităţii vizuale, nevrită şi atrofie optică.

   Alte reacţii: febră, anorexie, dureri musculare, dureri la nivelul articulaţiilor, creşterea în dimensiuni a ganglionilor limfatici, sindrom reumatoid, sindrom umăr-mână, sindrom lupic, constipaţie,urinare dureroasă, iritaţii la nivelul stomacului.

   Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  3. Cum se păstrează Izoniazidă Atb

   A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

   Nu utilizaţi Izoniazidă Atb, după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

   Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

  4. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  Ce conţine Izoniazidă Atb

 • Substanţa activă este izoniazida. Un comprimat conţine izoniazidă 100 mg.

 • Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză pulbere, amidonoglicolat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.

Cum arată Izoniazidă Atb şi conţinutul ambalajului

Izoniazidă Atb se prezintă sub formă de comprimate rotunde, plate, de culoare albă până la alb- gălbuie, lucioase.

Este disponibil în cutii cu 2 respectiv 150 blistere a câte 10 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Antibiotice S.A.Str. Valea Lupului nr.1 707410 Iaşi, România

Acest prospect a fost aprobat în Aprilie 2012

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close