Prospect Modafen 200mg/300mg Raceala Sinuzita

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Prospect Modafen

200 mg/30mg, comprimate filmate

 1. CE ESTE MODAFEN Şl PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Modafen face parte din grupa medicamentelor decon- gestionante nazale de uz sistemic, simpatomimetice, combinaţii, utilizat în ameliorarea simptomelor neplăcute ale gripei şi răcelii, cum sunt congestia nazală şi sinuzită, durerea de cap, febră, dureri musculare şi articulare. Conţine ibuprofen, care este eficace pentru ameliorarea durerii (medicament analgezic), reducerea inflamaţiei (medicament antiinflamator) şi scăderea temperaturii în caz de febră (medicament antipiretic). Cealaltă substanţă activă, clor- hidratul de pseudoefedrină, scade edemul de la nivelul mucoaselor tractului respirator superior (medicament decongestionant).

Ibuprofen/Clorhidrat de pseudoefedrină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoa­rece el conţine informaţii importante pentru dumnea­voastră.

modafen prospectmodafen prospect

Acest medicament este disponibil fără prescripţie medi­cală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi Modafen cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate.

–    Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-i recitiţi.

–    întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi.

–    Trebuie să vă prezentaţi la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutăţesc sau nu se îmbunătă­ţesc după 3 zile.

–    Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dum­neavoastră sau farmacistului.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI MODAFEN

Nu utilizaţi Modafen

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la ibuprofen, acid acetilsalicilic, alte antiinflamatoare nesteroidiene, clor­hidrat de pseudoefedrină sau la oricare dintre celelal­te componente ale Modafen,
 • dacă aţi avut crize de bronhospasm (senzaţie de con­stricţie toracică, respiraţie şuierătoare şi scurtată), rinită sau urticarie la acid acetilsalicilic sau la alte anti­inflamatoare nesteroidiene,
 • dacă aveţi sau aţi avut ulcer gastric şi duodenal, he­moragii gastro-intestinale, colită ulceroasă (două sau mai multe episoade distincte de ulceraţie sau sânge­rare),
 • dacă aveţi sau aţi avut accident vascular cerebral,
 • dacă aveţi insuficienţă cardiacă severă (capacitate de pompare scăzută),
 • dacă aveţi tensiune arterială crescută sau necontrola­tă terapeutic,
 • dacă aveţi angină pectorală (durere toracică),
 • dacă aveţi o creştere a activităţii glandei tiroide,
 • dacă aveţi diabet zaharat,
 • dacă aveţi feocromocitom,
 • dacă aveţi epilepsie,
 • dacă aveţi o formă de glaucom cu unghi închis,
 • dacă aveţi hiperplazie de prostată,
 • dacă aveţi insuficienţă renală severă,
 • dacă aveţi insuficienţă hepatică severă,
 • dacă aveţi lupus eritematos diseminat,
 • dacă luaţi unele antidepresive (denumite antidepresi­ve triciclice şi inhibitori de monoaminooxidază),
 • dacă aveţi vârsta sub 12 ani,
 • dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Modafen

Medicamente precum Modafen se pot asocia cu un risc uşor crescut de apariţie a atacului de cord („infarct mi­ocardic”) sau a accidentului vascular cerebral. Riscurile de orice tip sunt mai probabile la doze mari şi în cazul tratamentului de lungă durată. Nu depăşiţi doza şi durata recomandate pentru tratament.

Dacă aveţi probleme cardiace, accident vascular ce­rebral în antecedente sau consideraţi că aţi putea fi în situaţie de risc din cauza acestor afecţiuni (de exemplu dacă aveţi hipertensiune arterială, diabet zaharat, valori crescute ale colesterolului sau sunteţi fumător) trebuie să discutaţi despre tratament cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut ulcer gastric sau duodenal sau alte boli digestive (hernie hiatală, hemoragii digestive etc.), insuficienţă cardiacă, renală sau hepatică moderată, astm bronşic, boli alergice sau dacă în timp ce utilizaţi Modafen apar tulburări vizuale, vedere înceţoşată, tulburări ale vederii colorate.

în timpul tratamentului cu ibuprofen pot să apară ulcere sau hemoragii digestive. Riscul este mai mare la pacienţii vârstnici, debilitaţi, cu greutate corporală mică, care consumă băuturi alcoolice sau la pacienţii aflaţi sub tratament cu anticoagulante orale sau antiagreaante plachetare precum şi sub tratament cu alte AINS sau corticosteroizi. în cazul apariţiei ulcerului sau a hemoragiilor digestive se recomandă întreruperea tratamentului.

Ce trebuie să evitaţi când luaţi acest medicament?

Unele medicamente care sunt anticoagulante (acţio­nează împotriva coagulării sângelui) (de exemplu acid acetilsalicilic/aspirină, warfarină, ticlopidină), unele me­dicamente’care acţionează împotriva tensiunii arteriale crescute (inhibitori de enzimă de conversie a angioten- sinei de exemplu captopril, medicamentele blocante ale beta receptorilor, antagoniştii de angiotensină II) şi chiar alte medicamente pot afecta sau pot fi afectate de trata­mentul cu ibuprofen. Prin urmare cereţi sfatul medicului înainte de a utiliza ibuprofen împreună cu alte medica­mente.

Utilizarea altor medicamenteDacă utilizaţi Modafenul împreună cu alte medicamente, efectele lor se pot influenţa reciproc.

Ibuprofenul (similar altor AINS) nu trebuie administrat concomitent cu următoarele medicamente:

–    acid acetilsalicilic sau alte antiinflamatoare nesteroidi­ene (AINS) – creşte riscul de reacţii adverse gastro- intestinale;

–    litiu (medicament utilizat în tratamentul depresiei) şi metotrexat (medicament utilizat în tratamentul cance­rului sau poliartritei reumatoide) – există date clinice care arată că AINS pot creşte concentraţiile plasmati­ce ale acestor două medicamente;

–    zidovudină (medicament utilizat la pacienţii cu HIV)- există date clinice care arată că administrarea conco­mitentă de ibuprofen şi zidovudină prelungeşte timpul de sângerare.

–    glucocorticoizi: risc crescut de hemoragie sau perfora­ţie gastro-intestinală

–    anticoagulante (medicamente care reduc formarea cheagurilor de sânge): AINS pot creşte efectele anti­coagulantelor ca warfarina.

–    medicamente care favorizează eliminarea apei din organism (diuretice de ansă şi tiazide), ciclosporină (medicament utilizat pentru supresia sistemului imu- nitar), trimetoprim (medicament utilizat în tratarea in­fecţiilor), blocanţi ai receptorilor (3-adrenergici şi antihi- pertensive, cum sunt inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei şi beta-blocante – pot inhiba activitatea acestor medicamente.

Pseudoefedrină poate creşte efectele simpatomimeti- celor, de exemplu decongestionante sau medicamente care scad apetitul alimentar.

Pseudoefedrină este contraindicată, în timpul sau în ur­mătoarele două săptămâni după întreruperea terapiei cu inhibitori de MAO, datorită apariţiei hipertensiunii arteria­le paroxistice, uneori letală.

Guanetidina, rezerpina şi metildopa (medicamente uti- _ lizate pentru a reduce tensiunea arterială) pot scădea efectele pseudoefedrinei.

Antidepresivele triciclice pot potenţa sau antagoniza efectele pseudoefedrinei.

Pseudoefedrină poate scădea efectele guanetidinei şi creşte riscul de apariţie a aritmiilor la pacienţii care pri­mesc glicozide digitalice, chinidină sau antidepresive triciclice.

Antiagregantele plachetare şi inhibitorii selectivi de re- captare a serotoninei (ISRS): risc crescut de hemoragie gastro-intestinală.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau far­macistului dacă luaţi sau aţi mai luat recent orice alte me­dicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Modafen cu alimente şi băuturi

Trebuie evitat consumul de băuturi alcoolice pe durata tratamentului cu Modafen.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament în timpul sarcinii.

Nu luaţi Modafen dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Datorită reacţiilor adverse pe care le poate determina (de exemplu: tulburări de vedere, ameţeli), medicamentul poate influenţa capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Modafen

Modafen conţine lactoză monohidrat. Dacă medicul dum­neavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele ca­tegorii de glucide, vă rugăm să-i întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI MODAFEN

Adulţi şi adolescenţi: doza iniţială este de 2 comprimate filmate; ulterior, dacă este cazul, 1-2 comprimate filmate. la fiecare 4-6 ore pe durata simptomatologiei-de obicei, 3-5 zile. Nu trebuie depăşită o doza zilnica de 6 compri­mate filmate.

Se recomandă administrarea comprimatelor filmate cu o cantitate mică de alimente sau cu lapte; comprimatele se înghit întregi, nemestecate.

La vârstnici nu este necesară o reducere specifică a do­zei, cu excepţia cazurilor în care funcţia renală sau he­patică sunt afectate. în cazul unor tulburări hepatice sau renale doza trebuie adaptată în mod individual.

Dacă simptomele se agravează sau persistă mai mult de 3 zile este necesară reevaluarea diagnosticului şi trata­mentului.

Dacă utHizaţi mai mult decât trebuie din Modafen

Dacă dumneavoastră (sau altcineva) aţi luat accidental prea multe comprimate filmate de Modafen, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeţi la cel mai apropiat spital. Luaţi acest prospect cu dumneavoastră şi cutia pentru ca medicul să ştie ce medicament şi câte comprimate filmate aţi luat.

Dacă uitaţi să utilizaţi Modafen

Luaţi următoarea doză când vă amintiţi; nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau far­macistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Modafen poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Medicamente precum Modafen se pot asocia cu un risc uşor crescut de apariţie a atacului de cord („infarct mio­cardic”) sau a accidentului vascular cerebral.

Următoarele reacţii adverse au fost observate în timpul administrării de ibuprofen:

Tulburări gastro-intestinale: dureri abdominale, greaţă, vărsături, tulburări de tranzit intestinal şi dispepsie (di­gestie dificilă). Foarte rar, pot să apară ulcer activ şi he­moragii gastro-intestinale.

Tulburări ale sistemului imunitar

S-au raportat următoarele reacţii de hipersensibilitate

cum sunt:–      reacţii alergice nespecifice şi anafilactice;

–      reacţii la nivelul aparatului respirator cum sunt astm bronşic, astm bronşic agravat, bronhospasm (sen­zaţie de constricţie toracică, respiraţie şuierătoare şi scurtată) sau dispnee (dificultate în respiraţie);

–      diferite tulburări la nivelul pielii, inclusiv erupţii pe piele de diferite tipuri, mâncărime, urticarie, purpură (hemo­ragie spontană la nivelul pielii), edem anaioneurotic (inflamarea pielii şi ulceraţii ale pielii, umflarea feţei, larinaelui, mâinilor, picioarelor şi probleme de respi­raţie) şi mai puţin frecvente dermatoze buloase (inclu­siv necroliză epidermică toxică şi eritem polimorf care sunt erupţii pe piele sau descuamarea pielii care frecvent debutează cu pete roşii, pruriginoase la nivelul feţei, braţelor şi picioarelor asociate cu febră crescută şi dureri articulare).

Tulburări hematologice şi limfatice: trombocitopenie (scă­derea numărului de plachete din sânge), agranulocrtoză (scăderea severă a celulelor albe din sânge), anemie hemolitică (determinată de distrugerea globulelor roşii). Tulburări renale şi ale căilor urinare: oligurie (diminuarea cantităţii de urină], necroză papilară, care poate duce la insuficienţă renala.

Tulburări hepatobiliare: rar disfuncţii hepatice cu creş­terea valorilor concentraţiilor serice ale transaminazelor hepatice.

Infecţii şi infestări: meningită aseptică, în special la paci­enţii cu lupus eritematos diseminat.

Tulburări oculare: perturbări vizuale (vedere anormală sau modificări ale vederii).

Tulburări acustice şi vestibulare: tulburări de auz şi vertij (senzaţia că se învârtesc lucrurile cu tine).

Tulburări ale sistemului nervos: dureri de cap.

Tulburări cardiace: insuficienţă cardiacă (capacitate de pompare scăzută).

Tulburări vasculare: tensiune arterială mare.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: edeme (umflarea picioarelor sau gleznelor).

Reacţiile adverse ale pseudoefedrinei includ: dispepsie (digestie dificilă}, tulburări gastro-intestinale, hemora­gii, greaţă, vărsaturi, diaree, polidipsie (sete excesivă), reacţii alergice, hipersudoraţie, dureri de cap, ameţeli, palpitaţii, tahicardie (bătăi cardiace anormal de rapide), aritmii (ritm cardiac anormal), crize hipertensive, crize de glaucom cu unghi închis, stări de nelinişte, insomnie, probleme urinare (urinare dureroasă şi dificilă până la imposibilitatea de a urina) în special în caz de afecţiuni uretro-prostatice preexistente.

Rar, pot apărea slăbiciune musculară, tremor, anxietate (sentiment de pericol iminent şi nedeterminat, însoţit de o stare de rău şi de agitaţie), halucinaţii (vederea, simţi­rea sau auzirea unor lucruri care nu exista de fapt), trom­bocitopenie (scăderea numărului de plachete din sânge).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumnea­voastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ MODAFEN

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXR Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.Ase păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original. Medicamentele nu trebuie aruncatele calea apei me­najere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt ne­cesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Modafen

–      Substanţele active sunt ibuprofen 200 mg şi clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg.

–      Celelalte componente sunt

 • Nucleu: lactoză monohidrat, amidon de porumb, celu­loză microcristalină,amidon de porumb pregelatinizat, amidonglicolat de sodiu (tip C), laurisulfat  de sodiu, povidonă K25, acid stearic, dioxid de siliciu coloidal anhidru.
  • Film: hipromeloză 2910/3, talc, dioxid de titan (E 171), macrogol 6000, simeticonă emulsie SE4.

Cum arată Modafen şi conţinutul ambalajului

Comprimate filmate, lenticulare, de culoare albă sau aproape albă.

Cutie cu un blister din PVC/Al a 10 comprimate filmate Cutie cu un blister din PVC/Al a 12 comprimate filmate Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 12 comprimate filmate

Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate filmate

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie co­mercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi produ­cătorul

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130, Doini Mecholupy, 102 37, Praga 10, Republica Cehă

Acest prospect a fost aprobat.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close