vegis.ro

Prospect Lisinoptil 10mg-20mg-40mg

Prospect Lisinopril

 10 mg; 20 mg; 40 mg, comprimate

Lisinopril

Compoziţie

vegis.ro

LISINOPRIL ATB 10 mg

Un comprimat conţine lisinopril 10 mg sub formă de lisinopril dihidrat 11 mg şi excipienţi:
hidrogenofosfat de calciu dihidrat, amidon de porumb pregelatinizat, amidon de porumb, manitol, dioxid
de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.

LISINOPRIL ATB 20 mg

Un comprimat conţine lisinopril 20 mg sub formă de lisinopril dihidrat 21,78 mg şi excipienţi:
hidrogenofosfat de calciu dihidrat, amidon de porumb pregelatinizat, amidon de porumb, manitol, dioxid
de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.

LISINOPRIL ATB 40 mg

Un comprimat conţine lisinopril 40 mg sub formă de lisinopril dihidrat 43,56 mg şi excipienţi:
hidrogenofosfat de calciu dihidrat, amidon de porumb pregelatinizat, amidon de porumb, manitol, dioxid
de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu

Grupa farmacoterapeutică: produse active pe sistemul renină-angiotensină, inhibitori ai enzimei de
conversie a angiotensinei

Indicaţii terapeutice

Hipertensiune arterială

LISINOPRIL ATB este indicat în tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale şi renovasculare. Poate fi
utilizat singur sau în asociaţie cu alţi agenţi antihipertensivi.

Insuficienţa cardiacă congestivă

LISINOPRIL ATB este indicat în tratamentul insuficienţei cardiace congestive, ca tratament adjuvant,
împreună cu diureticele care nu economisesc potasiul şi, când este necesar, cu digitalice. Tratamentul
trebuie iniţiat sub supraveghere medicală strictă.

Infarctul miocardic acut

LISINOPRIL ATB este indicat pentru tratarea pacienţilor cu infarct miocardic acut, echilibraţi
hemodinamic. Pacienţii trebuie să aibă tensiunea arterială sistolică mai mare de 100 mm Hg. LISINOPRIL
ATB trebuie administrat în primele 24 de ore de la infarctul miocardic acut pentru a preveni dezvoltarea
ulterioară a disfuncţiei ventriculare stângi sau a insuficienţei cardiace şi pentru a îmbunătăţi
supravieţuirea. Pacienţii trebuie să primească şi tratamentele standard recomandate, cum sunt
trombolitice, acid acetilsalicilic şi beta-blocante.

Complicaţiile renale ale diabetului zaharat

La pacienţii hipertensivi cu diabet zaharat non-insulino dependent şi nefropatie incipientă, lisinoprilul
scade rata de excreţie urinară a albuminei.

Contraindicaţii

– hipersensibilitate la lisinopril, la alţi IECA sau la oricare dintre excipienţii produsului;

– antecedente de edem angioneurotic legat de tratamente anterioare cu IECA şi angioedem ereditar
sau idiopatic.

– dacă aveţi mai mult de trei luni de sarcină. (Este bine să evitaţi Lisinopril ATB şi în perioada de
început a sarcinii – vezi pct. „Sarcina”).

Precauţii

Edemul angioneurotic

Edemul angioneurotic a fost raportat la IECA, incluzând lisinopril. In aceste cazuri, lisinoprilul trebuie
întrerupt imediat şi pacientul menţinut sub observaţie. Dacă edemul este limitat la faţă, buze şi gură,
afecţiunea se rezolvă de regulă fără alt tratament, deşi antihistaminicele pot fi utile pentru ameliorarea
simptomelor. Aceşti pacienţi trebuie supravegheaţi cu atenţie până la dispariţia edemului. Totuşi,
angioedemul asociat cu edem laringian poate fi letal. Dacă există edem al limbii, glotei sau laringelui,
care poate produce obstrucţie a căilor respiratorii, trebuie iniţiată prompt terapia de urgenţă. Aceasta
poate include administrarea de adrenalină şi/sau menţinerea permeabilităţii căilor respiratorii. Pacientul
trebuie ţinut sub supraveghere medicală atentă până la dispariţia completă şi susţinută a simptomelor.

Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei produc mai frecvent angioedem la rasa neagră decât la
alte rase.

Pacienţii cu antecedente de angioedem nelegat de tratament cu IECA pot avea un risc crescut de
angioedem în timpul administrării unui IECA (de asemenea vezi punctul 4.3).

Aspecte legate de rasă

IECA produc angioedem cu o frecvenţă mai mare la rasa neagră decât la alte rase.

Tuse

Tusea a fost raportată la utilizarea IECA. Caracteristic este neproductivă, persistentă şi dispare la
întreruperea tratamentului. Tusea indusă de IECA trebuie luată în considerare în cadrul diagnosticului
diferenţial al tusei.

Intervenţii chirurgicale/anestezie

La pacienţii care vor suferi intervenţii chirurgicale majore sau în timpul anesteziei cu agenţi care
determină hipotensiune arterială, lisinoprilul blochează formarea angiotensinei II secundar eliberării
compensatorii de renină. Acest lucru poate duce la hipotensiune arterială ce poate fi corectată prin
creşterea volemiei.

Aspecte generale

Lisinoprilul nu trebuie utilizat la pacienţii cu stenoză aortică, cord pulmonar sau obstrucţie a tractului
respirator.

Când lisinoprilul este utilizat ca monoterapie în hipertensiunea arterială, pacienţii de rasă neagră pot
prezenta un răspuns terapeutic redus.

vegis.ro

Interacţiuni

Asocierea cu alţi agenţi antihipertensivi precum beta-blocantele şi diureticele poate creşte eficienţa
antihipertensivă. Lisinoprilul scade apariţia hipopotasemiei şi a hiperuricemiei induse de tiazide.

Indometacinul poate reduce efectul antihipertensiv al lisinoprilului. La unii pacienţi cu funcţie renală
compromisă, care sunt trataţi cu antiinflamatoare nesteroidiene, administrarea simultană a lisinoprilului
poate determina agravarea ulterioară a funcţiei renale.

Inhibitorii ECA pot potenţa efectul hipoglicemiant al insulinei şi al antidiabeticelor orale.

Lisinopril a fost utilizat împreună cu nitraţi, fără interacţiune semnificativă clinic.

Deoarece lisinopril poate scădea eliminarea litiului, concentraţiile plasmatice ale litiului trebuie
monitorizate în cazul administrării sărurilor de litiu.

Potasemia rămâne de regulă în limite normale. Dacă lisinoprilul se administrează împreună cu un diuretic,
posibilitatea de hipopotasemie indusă de diuretic poate fi redusă. Lisinoprilul poate creşte potasemia la
pacienţii cu insuficienţă renală. Suplimentele de potasiu, diureticele ce economisesc potasiu şi sărurile ce
conţin potasiu nu sunt recomandate.

Atenţionări speciale

Evaluarea funcţiei renale

Evaluarea pacientului trebuie să includă evaluarea funcţiei renale înainte de iniţierea terapiei şi în timpul
tratamentului.

Insuficienţă renală

LISINOPRIL ATB trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală, deoarece aceştia pot
necesita reducerea dozei sau administrarea la intervale mai mari. La pacienţii cu insuficienţă renală
trebuie efectuată monitorizarea atentă a funcţiei renale în timpul tratamentului când se consideră necesar.
In majoritatea cazurilor, funcţia renală poate să nu fie afectată sau se îmbunătăţeşte.

Insuficienţa renală a fost raportată în asociere cu IECA, apărând în principal la pacienţii cu insuficienţă
cardiacă congestivă severă sau cu boală renală de fond, incluzând stenoza de arteră renală. Dacă este
diagnosticată prompt şi tratată adecvat, insuficienţa renală este de regulă reversibilă.

La unii pacienţi cu stenoză de arteră renală bilaterală sau stenoză de arteră renală pe rinichi unic, care au
fost trataţi cu IECA, s-a observat creşterea uremiei şi a creatininemiei, de obicei, reversibile la
întreruperea tratamentului. Aceasta este posibil să apară, în special, la pacienţii cu insuficienţă renală.
Dacă este prezentă şi hipertensiunea arterială reno-vasculară, există un risc crescut de hipotensiune
arterială severă şi insuficienţă renală. La aceşti pacienţi tratamentul trebuie început sub supraveghere
medicală strictă, cu doză mică şi creşterea atentă a dozei. Deoarece tratamentul cu diuretice poate fi un
factor ce contribuie la cele de mai sus, acestea trebuie întrerupte, iar funcţia renală trebuie monitorizată în
primele săptămâni de tratament cu lisinopril.

Unii pacienţi fără boală renală preexistentă manifestă au prezentat creşterea uremiei şi a creatininemiei
după administrarea concomitentă de lisinopril şi diuretic. Pot fi necesare scăderea dozei de lisinopril
şi/sau întreruperea diureticului. Prin urmare trebuie să se ia în considerare suspiciunea unei stenoze de
arteră renală subiacentă.

Infarct miocardic acut

Tratamentul cu lisinopril nu trebuie iniţiat la pacienţii cu semne de disfuncţie renală (creatininemia peste
177 micromol/l şi/sau proteinurie peste 500 mg/24 ore). Dacă apare disfuncţie renală în timpul
tratamentului cu lisinopril (creatininemia peste 265 micromol/l sau dublarea valorii de dinainte de
tratament), medicul trebuie să ia în considerare întreruperea lisinoprilului.

Pacienţii hemodializaţi

La pacienţii dializaţi la care se folosesc membrane cu flux crescut (de exemplu AN69) a fost raportată o
incidenţă mare a reacţiilor anafilactoide. Prin urmare nu se recomandă această combinaţie.

Hipotensiunea arterială simptomatică

Hipotensiunea arterială simptomatică a fost observată rareori la pacienţii cu hipertensiune arterială
necomplicată. Este mult mai probabil să apară la pacienţii cu depleţie volemică prin terapie diuretică,
regim hiposodat, dializă, diaree sau vărsături. La aceşti pacienţi, prin întreruperea terapiei sau scăderea
dozei de diuretic cu 2-3 zile înainte de începerea tratamentului cu lisinopril, posibilitatea apariţiei
hipotensiunii arteriale simptomatice este redusă.

Hipotensiunea arterială severă a fost raportată la IECA, în special la pacienţii cu insuficienţă cardiacă
severă. Mulţi dintre aceşti pacienţi utilizau doze mari de diuretice de ansă şi unii prezentau hiponatremie
sau insuficienţă funcţională renală. La pacienţii cu risc, iniţierea terapiei şi ajustarea dozei trebuie
monitorizate sub strictă supraveghere medicală.

Dacă apare hipotensiunea arterială, pacientul va fi aşezat în clinostatism. Poate fi necesară reechilibrarea
volemică prin administrarea de lichide pe cale orală sau ser fiziologic intravenos. Poate fi necesară
administrarea atropinei intravenos dacă se asociază bradicardie. Tratamentul cu lisinopril poate fi reluat,
cu creşterea atentă a dozei şi urmărind restabilirea volemică şi a tensiunii arteriale.

De asemenea, în cazul pacienţilor cu boală cardiacă ischemică sau vasculară cerebrală la care
hipotensiunea arterială severă poate duce la infarct miocardic sau accident vascular cerebral se pot aplica
precauţii similare şi supraveghere atentă.

Ca şi alte vasodilatatoare, lisinopriM trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu stenoză aortică sau
cardiomiopatie hipertrofică.

La unii pacienţi cu insuficienţă cardiacă congestivă care au tensiune arterială normală sau scăzută, poate
să apară o scădere suplimentară a tensiunii arteriale în timpul tratamentului cu lisinopril. Dacă această
hipotensiune arterială devine simptomatică, poate fi necesară scăderea dozei sau întreruperea
lisinoprilului.

Apariţia hipotensiunii arteriale după doza iniţială de lisinopril nu exclude adaptarea ulterioară atentă a
dozei după rezolvarea eficientă a hipotensiunii arteriale.

Hipotensiunea arterială în infarctul miocardic acut

evomag.ro

Tratamentul cu lisinopril nu trebuie administrat pacienţilor cu infarct miocardic acut care au risc de
tulburări hemodinamice ulterioare severe după tratament vasodilatator. Aceştia sunt pacienţii cu tensiune
arterială sistolică < 100 mm Hg sau cu şoc cardiogen. În primele 3 zile de la infarct doza trebuie redusă
dacă tensiunea arterială sistolică este < 120 mmHg. Dozele de întreţinere trebuie reduse la 5 mg lisinopril
sau temporar la 2,5 mg lisinopril, dacă tensiunea sistolică este < 100 mm Hg. Dacă persistă hipotensiunea
arterială (tensiunea arterială sistolică mai mică de 90 mmHg pentru mai mult de o oră), atunci lisinoprilul
trebuie întrerupt.

Copii

Siguranţa şi eficacitatea lisinoprilului la copii nu au fost stabilite.

Sarcina şi alăptarea
Sarcina

Trebuie să anunţaţi medicul în cazul în care credeţi că sunteţi gravidă (sau intenţionaţi să rămâneţi
gravidă). În mod normal, medicul dumneavoastră vă va sfătui să nu mai utilizaţi Lisinopril ATB înainte
de a rămâne gravidă sau de îndată ce aţi aflat că sunteţi gravidă şi vă va recomanda un alt medicament în
loc de Lisinopril ATB. Lisinopril ATB nu este recomandat la începutul sarcinii şi nu trebuie utilizat în
sarcina mai mare de trei luni, deoarece acesta poate produce grave prejudicii copilului dumneavoastră
dacă este utilizat după cea de a treia lună de sarcină.

Alăptarea

Informaţi-vă medicul dacă alăptaţi sau intenţionaţi să începeţi alăptarea. Lisinopril ATB nu este
recomandat mamelor care alăptează iar medicul dumneavoastră trebuie să vă aleagă un alt tratament în
cazul în care doriţi să alăptaţi, mai ales dacă este vorba despre un copil nou-născut sau născut prematur.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu exista studii despre efectul lisinopril asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. In
cazul conducerii vehiculelor si folosirii utilajelor este bine sa se ia in considerare ca pot apare ocazional
ameţeli sau oboseală.

Doze şi mod de administrare

Absorbţia lisinoprilului nu este influenţată de alimente, prin urmare comprimatele pot fi administrate
înainte, în timpul sau după masă. LISINOPRIL ATB trebuie administrat în doză unică zilnic, aproximativ
la aceeaşi oră.

Hipertensiune arterială

Necesitatea de a creşte doza trebuie determinată prin măsurarea tensiunii arteriale imediat înainte de
următoarea doză.

Tratamentul trebuie început cu 2,5 mg lisinopril o dată pe zi şi ajustat pentru a obţine un control optim al
tensiunii arteriale. În cazul hipertensiunii arteriale esenţiale, dacă efectul terapeutic dorit nu se obţine în 2-
4 săptămâni cu o anumită doză, aceasta poate fi crescută. Rareori se obţine răspuns terapeutic cu doza de
2,5 mg lisinopril. De obicei, dozele eficace sunt de 10-20 mg lisinopril o dată pe zi. Doza maximă
recomandată este 40 mg lisinopril o dată pe zi.

Pacienţii sub tratament diuretic

Dacă este posibil, tratamentul cu diuretice trebuie întrerupt sau doza trebuie scăzută, cu 2-3 zile înainte de
a iniţia tratamentul cu lisinopril. Tratamentul cu diuretice poate fi reluat ulterior dacă este nevoie.

Utilizarea la vârstnici

Vârsta nu pare să influenţeze eficacitatea sau siguranţa lisinoprilului. Prin urmare, la pacienţii vârstnici se
va iniţia tratamentul aşa cum este recomandat mai sus.

Insuficienţa cardiacă congestivă

LISINOPRIL ATB poate fi utilizat ca tratament adjuvant, împreună cu diureticele care nu economisesc
potasiu, cu sau fără digitalice.

vitamix.ro

Doza iniţială

Tratamentul trebuie început sub supraveghere medicală strictă. Doza iniţială recomandată este 2,5 mg
lisinopril.

In tratamentul insuficienţei cardiace congestive severe sau instabile, tratamentul cu LISINOPRIL ATB
trebuie întotdeauna iniţiat în spital, sub supraveghere medicală atentă. Pacienţii care primesc doze mari de
diuretice de ansă (de exemplu > 80 mg furosemid) sau tratament diuretic multiplu, pacienţii care au
hipovolemie, hiponatremie (sodiu plasmatic <130 mEq/l) sau tensiune arterială sistolică < 90 mmHg,
pacienţii care primesc doze mari de vasodilatatoare, pacienţii care au creatininemia > 150 micromol/l sau
care au vârsta peste 70 ani trebuie consideraţi cu risc crescut şi la aceşti pacienţi tratamentul trebuie iniţiat
în spital.

Dacă este posibil, doza de diuretic trebuie scăzută înainte de începerea tratamentului. Tensiunea arterială
şi funcţia renală trebuie monitorizate cu atenţie atât înainte, cât şi în timpul tratamentului, deoarece s-au
raportat cazuri de hipotensiune arterială severă şi, mai rar, insuficienţă renală secundară acesteia la
inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA). Apariţia hipotensiunii arteriale după doza iniţială
de lisinopril nu exclude ajustarea atentă ulterioară a dozei, după tratamentul eficace al hipotensiunii
arteriale.

Doza de întreţinere

Doza trebuie crescută treptat, în funcţie de răspunsul pacientului. Doza de întreţinere uzuală este 5-20 mg
lisinopril. Doza trebuie ajustată la intervale de 4 săptămâni.

Infarctul miocardic acut

Tratamentul cu lisinopril poate fi început în primele 24 ore de la debutul simptomelor. Doza iniţială este
de 5 mg lisinopril, pe cale orală, urmată de 5 mg lisinopril după 24 ore, 10 mg lisinopril după 48 ore şi
apoi 10 mg lisinopril pe zi. Pacienţii cu tensiune arterială sistolică mică (120 mmHg sau mai puţin)
trebuie să primească o doză iniţială mai mică (2,5 mg lisinopril). Dacă apare hipotensiunea arterială
(tensiunea arterială sistolică < 100 mmHg), poate fi administrată o doză de întreţinere de 5 mg lisinopril
pe zi, cu scăderea temporară la 2,5 mg lisinopril dacă este necesar. Dacă apare hipotensiune arterială
prelungită (tensiune arterială sistolică sub 90 mmHg pentru mai mult de 1 oră), LISINOPRIL ATB trebuie
întrerupt.

Tratamentul trebuie continuat 6 săptămâni. Beneficiile par să fie mai mari la pacienţii cu infarcte
miocardice mari şi semne de insuficienţă ventriculară stângă. Pacienţii care dezvoltă simptome de
insuficienţă cardiacă trebuie să continue tratamentul cu LISINOPRIL ATB.

Complicaţiile renale ale diabetului zaharat

Tratamentul trebuie început cu 2,5 mg lisinopril o dată pe zi şi apoi crescut gradat pentru obţinerea dozei
eficace. La pacienţii hipertensivi cu diabet zaharat insulino-dependent, doza este de 10 mg lisinopril o
dată pe zi, putând fi crescută la 20 mg lisinopril pe zi pentru a obţine o tensiune arterială diastolică de
repaus sub 90 mmHg.

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă renală

Lisinoprilul este excretat prin rinichi şi trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală.

Lisinoprilul este dializabil. La pacienţii dializaţi se poate administra doza uzuală de LISINOPRIL ATB în
zilele de dializă. In zilele în care pacienţii nu fac dializă, doza trebuie ajustată în funcţie de răspunsul
tensiunii arteriale.

Utilizarea la copii

Siguranţa şi eficacitatea lisinoprilului la copii nu au fost stabilite.

5

Reacţii adverse

Hipotensiunea arterială a fost raportată în asociere la tratamentul cu lisinopril. Aceasta pare să apară la
anumite subgrupe de pacienţi (vezi punctul Atenţionări speciale).

Rar, s-a raportat edem angioneurotic al feţei, extremităţilor, buzelor, limbii, glotei şi/sau laringelui (vezi
punctul Atenţionări speciale). Au fost raportate şi alte reacţii de hipersensibilitate.

Cele mai frecvente reacţii adverse care mai pot să apară sunt: ameţeli, cefalee, diaree, tuse, greaţă şi
oboseală. Alte reacţii adverse mai puţin frecvente includ erupţiile cutanate şi astenie.

Următoarele reacţii adverse au fost raportate rar:

Tulburări hematologice şi limfatice: Au fost raportate supresia măduvei osoase, manifestată prin anemie
şi/sau trombocitopenie şi/sau leucopenie. Rar a fost raportată agranulocitoză.

vitalconcept.com

A apărut şi o uşoară scădere a hemoglobinei şi a hematocritului, rareori cu importanţă clinică dacă nu
coexistă o altă cauză de anemie.

Tulburări ale sistemului nervos: confuzie, modificări ale stării de dispoziţie, parestezii, vertij. Ca şi la alţi
IECA, s-au raportat tulburări ale gustului şi tulburări de somn.

Tulburări cardiace: infarct miocardic şi accident vascular cerebral, probabil secundare hipotensiunii
arteriale marcate la pacienţii cu risc (vezi punctul 4.4 Atenţionări speciale), palpitaţii, tahicardie.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: bronhospasm, rinită, sinuzită.

Tulburări gastro-intestinale: dureri abdominale şi indigestie, xerostomie, hepatită (hepatocitolitică sau
colestatică), icter, pancreatită, vărsături.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: au fost raportate alopecie, diaforeză, urticarie, psoriazis şi
alte afecţiuni severe cutanate incluzând pemfigus, necroliză epidermică toxică, sindrom Stevens-Johnson
şi eritem multiform.

Tulburări renale şi de căi urinare: oligurie/anurie, insuficienţă renală acută, disfuncţie renală, uremie. Au
existat cazuri raportate de anemie hemolitică la pacienţii trataţi cu lisinopril, deşi nu s-a putut stabili o
relaţie cauzală între ele.

Tulburări ale aparatului genital şi sânului:

Impotenţă

Investigaţii diagnostice: s-au raportat creşteri ale uremiei, creatininemiei, a enzimelor hepatice şi a
bilirubinemiei, care sunt de regulă reversibile la întreruperea tratamentului.

Au fost raportate hiperkaliemie şi hiponatremie

Pacienţii care au primit IECA în timpul tratamentului de desensibilizare (de exemplu venin de
Hymenoptera) au prezentat reacţii anafilactoide prelungite. La unii pacienţi aceste reacţii au fost evitate
prin întreruperea temporară a IECA, dar au reapărut la reluarea neadecvată.

A fost raportat un complex de simptome care poate include unul sau mai multe din următoarele: febră,
vasculită, mialgii, artralgii/artrite, test pozitiv pentru AAN (anticorpi antinucleari), VSH accelerat,
eozinofilie şi leucocitoză. Pot să apară erupţii cutanate, fotosensibilizare şi alte manifestări dermatologice

Supradozaj

Simptomele supradozajului pot include hipotensiune arterială severă, tulburări electrolitice şi insuficienţă
renală. După ingestia unei supradoze, pacientul trebuie menţinut sub supraveghere atentă. Măsurile
terapeutice depind de natura şi severitatea simptomelor. Trebuie utilizate metodele de scădere a absorbţiei
şi metodele de accelerare a eliminării. Dacă apare hipotensiune arterială severă, pacientul trebuie plasat în
decubit şi trebuie administrat rapid, intravenos, ser fiziologic. Tratamentul cu angiotensină II (dacă este
disponibilă) poate fi luat în considerare. IECA pot fi îndepărtaţi din circulaţie prin hemodializă. Trebuie
evitată utilizarea membranelor de dializă cu flux crescut, din poliacrilonitril. Electroliţii plasmatici şi
creatinina trebuie monitorizate frecvent.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Ambalaj

LISINOPRIL ATB 10 mg

viataverdeviu.ro
genetx.eu

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate
Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate

LISINOPRIL ATB 20 mg

Cutie cu un blister din PVC/Al a 10 comprimate

Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate

LISINOPRIL ATB 40 mg

Cutie cu un blister din PVC/Al a 10 comprimate

Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate

Producător

S.C. Antibiotice S.A., România
Str. Valea Lupului Nr. 1, Iaşi, România

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

S.C. Antibiotice S.A.,

Str. Valea Lupului Nr. 1, Iaşi, România

Data ultimei verificări a prospectului

Iunie, 2009

Lasati un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close