Prospect Alspiron 50mg

Prospect: Informatii pentru utilizatori

 

ALSPIRON 50 mg, comprimate filmate

 

Spironolactonă

 

Compoziţie

Un comprimat filmat conţine spironolactonă 50 mg şi excipienţi: nucleu- celuloză microcristalină,
lactoză monohidrat, amidon de porumb, polividonă K 30, stearat de magneziu, amidonglicolat de
sodiu; film- hipromeloză, dioxid de titan (E 171), macrogol 6000.

 

Grupa farmacoterapeutică: agenţi care economisesc potasiul; antagonişti ai aldosteronului.

 

Indicaţii terapeutice

Tratament preoperator de scurtă durată al hiperaldosteronismului primar. Dacă pacientul este
inoperabil sau refuză intervenţia chirurgicală, tratamentul poate fi permanent.

Alspiron Prospect
Alspiron Prospect

Edeme de diferite cauze cu hiperaldosteronism secundar: se recomandă asocierea spironolactonei cu
alte diuretice, restricţie de sare şi lichide, eventual, repaus la pat.

Edeme în cadrul insuficienţei cardiace: dacă pacientul nu mai răspunde la alte diuretice şi/sau pentru a
potenţa efectul acestora.

Edeme şi/sau ascită la pacienţii cu ciroză hepatică.

Sindrom nefrotic, dacă tratamentul afecţiunii de bază ori restricţia de sare şi lichide, precum şi
utilizarea altor diuretice se dovedesc ineficace.

Hipertensiune arterială esenţială, în special în caz de hipokaliemie, se asociază cu medicaţia
antihipertensivă.

Hipokaliemie, dacă nu poate fi aplicat alt tratament.

 

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la spironolactonă şi la oricare dintre excipienţi.

Anurie, insuficienţă renală acută, insuficienţă renală cronică severă (clearance al creatininei < 10
ml/min).

Hiperkaliemie.

Insuficienţă hepatică acută sau severă.

Tratament concomitent cu săruri de potasiu şi/sau alte diuretice hiperkaliemiante (triamteren,
amilorid).

Sarcină şi alăptare.

 

Precauţii

Spironolactona poate provoca dezechilibre electrolitice. La pacienţii cu insuficienţă renală sau la cei
care primesc suplimente de potasiu se poate produce hiperkaliemie cu tulburări importante de ritm
cardiac. Aportul suplimentar de potasiu este contraindicat în condiţiile tratamentului cu
spironolactonă. In caz de hiperkaliemie se întrerupe diureticul, la nevoie se injectează intravenos
glucoză şi insulină normală. La cirotici hiperkaliemia poate fi însoţită de acidoză metabolică
hipercloremică reversibilă.

 

La diabetici hiperglicemia favorizează creşterea potasemiei.

A fost semnalată, de asemenea, creşterea ureei plasmatice, îndeosebi în caz de insuficienţă renală
preexistentă. De regulă tratamentul cu spironolactonă obligă la supravegherea funcţiei renale şi a
electroliţilor serici.

Spironolactona ca şi alte diuretice este prevăzută în lista substanţelor dopante la sportivi.

 

Interacţiuni

Spironolactona potenţează efectul altor diuretice sau antihipertensive, atunci când este administrată în
asociere cu acestea. De aceea, este necesară reducerea dozelor acestor medicamente, în special a
simpatoliticelor, atunci când se asociază spironolactonă.

 

Administrarea concomitentă de diuretice care economisesc potasiul, de inhibitori ai enzimei de
conversie (IEC) sau de indometacină poate determina o hiperkaliemie severă.

Spironolactona micşorează răspunsul vascular la norepinefrină. De aceea, se recomandă prudenţă la
pacienţii supuşi anesteziei regionale sau generale.

Spironolactona prelungeşte timpul de înjumătăţire al digoxinei crescând consecutiv riscurile toxice ale
acesteia. În cazul asocierii spironolactonei, pacientul trebuie supravegheat atent pentru a evita
supradozarea glicozidei cardiace.

 

Spironolactona nu se asociază cu alte diuretice hiperkaliemiante (triamteren, amilorid), cu sărurile de
potasiu, cu inhibitori ai enzimei de conversie şi cu tacrolimus din cauza riscului mare de hiperkaliemie
marcată, semnalat mai ales la pacienţii cu insuficienţa renală.

 

Asocierea cu sărurile de litiu poate determina creşterea litemiei cu simptome de supradozaj.

Este necesară prudenţă în cazul asocierii cu: salicilaţi în doze mari şi antiinflamatoare nesteroidiene,
produse de contrast iodate (risc de insuficienţă renală acută în condiţii de deshidratare), baclofen
(creşterea efectului hipotensor), metformină (risc crescut de acidoză lactică, mai ales în prezenţa
insuficienţei renale).

Spironolactona poate interfera dozarea radioimunologică a digoxinei, dar semnificaţia clinică a acestui
fenomen nu este cunoscută.

Acum se mai citeste