Prospect Alspiron 50mg – Hiperaldosteronismului primar

Prospect: Informatii pentru utilizatori

Cuprins

ALSPIRON 50 mg, comprimate filmate

Spironolactonă

Compoziţie

Un comprimat filmat conţine spironolactonă 50 mg şi excipienţi: nucleu- celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, amidon de porumb, polividonă K 30, stearat de magneziu, amidonglicolat de sodiu; film- hipromeloză, dioxid de titan (E 171), macrogol 6000.

Grupa farmacoterapeutică: agenţi care economisesc potasiul; antagonişti ai aldosteronului.

Indicaţii terapeutice

Tratament preoperator de scurtă durată al hiperaldosteronismului primar. Dacă pacientul este inoperabil sau refuză intervenţia chirurgicală, tratamentul poate fi permanent.

Alspiron Prospect
Alspiron Prospect

Edeme de diferite cauze cu hiperaldosteronism secundar: se recomandă asocierea spironolactonei cu

alte diuretice, restricţie de sare şi lichide, eventual, repaus la pat.

Edeme în cadrul insuficienţei cardiace: dacă pacientul nu mai răspunde la alte diuretice şi/sau pentru a

potenţa efectul acestora.

Edeme şi/sau ascită la pacienţii cu ciroză hepatică.

Sindrom nefrotic, dacă tratamentul afecţiunii de bază ori restricţia de sare şi lichide, precum şi

utilizarea altor diuretice se dovedesc ineficace.

Hipertensiune arterială esenţială, în special în caz de hipokaliemie, se asociază cu medicaţia

antihipertensivă.

Hipokaliemie, dacă nu poate fi aplicat alt tratament.

Contraindicaţii

Hipersensibilitate la spironolactonă şi la oricare dintre excipienţi.

Anurie, insuficienţă renală acută, insuficienţă renală cronică severă (clearance al creatininei < 10

ml/min).

Hiperkaliemie.

Insuficienţă hepatică acută sau severă.

Tratament concomitent cu săruri de potasiu şi/sau alte diuretice hiperkaliemiante (triamteren,

amilorid).

Sarcină şi alăptare.

Precauţii

Spironolactona poate provoca dezechilibre electrolitice. La pacienţii cu insuficienţă renală sau la cei

care primesc suplimente de potasiu se poate produce hiperkaliemie cu tulburări importante de ritm

cardiac. Aportul suplimentar de potasiu este contraindicat în condiţiile tratamentului cu

spironolactonă. In caz de hiperkaliemie se întrerupe diureticul, la nevoie se injectează intravenos

glucoză şi insulină normală. La cirotici hiperkaliemia poate fi însoţită de acidoză metabolică

hipercloremică reversibilă.

La diabetici hiperglicemia favorizează creşterea potasemiei.

A fost semnalată, de asemenea, creşterea ureei plasmatice, îndeosebi în caz de insuficienţă renală

preexistentă. De regulă tratamentul cu spironolactonă obligă la supravegherea funcţiei renale şi a

electroliţilor serici.

Spironolactona ca şi alte diuretice este prevăzută în lista substanţelor dopante la sportivi.

Interacţiuni

Spironolactona potenţează efectul altor diuretice sau antihipertensive, atunci când este administrată în

asociere cu acestea. De aceea, este necesară reducerea dozelor acestor medicamente, în special a

simpatoliticelor, atunci când se asociază spironolactonă.

Administrarea concomitentă de diuretice care economisesc potasiul, de inhibitori ai enzimei de

conversie (IEC) sau de indometacină poate determina o hiperkaliemie severă.

Spironolactona micşorează răspunsul vascular la norepinefrină. De aceea, se recomandă prudenţă la

pacienţii supuşi anesteziei regionale sau generale.

Spironolactona prelungeşte timpul de înjumătăţire al digoxinei crescând consecutiv riscurile toxice ale

acesteia. În cazul asocierii spironolactonei, pacientul trebuie supravegheat atent pentru a evita

supradozarea glicozidei cardiace.

Spironolactona nu se asociază cu alte diuretice hiperkaliemiante (triamteren, amilorid), cu sărurile de

potasiu, cu inhibitori ai enzimei de conversie şi cu tacrolimus din cauza riscului mare de hiperkaliemie

marcată, semnalat mai ales la pacienţii cu insuficienţa renală.

Asocierea cu sărurile de litiu poate determina creşterea litemiei cu simptome de supradozaj.

Este necesară prudenţă în cazul asocierii cu: salicilaţi în doze mari şi antiinflamatoare nesteroidiene,

produse de contrast iodate (risc de insuficienţă renală acută în condiţii de deshidratare), baclofen

(creşterea efectului hipotensor), metformină (risc crescut de acidoză lactică, mai ales în prezenţa

insuficienţei renale).

Spironolactona poate interfera dozarea radioimunologică a digoxinei, dar semnificaţia clinică a acestui

fenomen nu este cunoscută.

Atenţionări speciale

In caz de hiperkaliemie se întrerupe diureticul, la nevoie se injectează intravenos glucoză şi insulină

normală. La cirotici hiperkaliemia poate fi însoţită de acidoză metabolică hipercloremică reversibilă.

La diabetici hiperglicemia favorizează creşterea potasemiei.

Sarcina şi alăptarea

Atât spironolactona, cât şi metaboliţii săi traversează bariera placentară.

Spironolactona nu are efecte teratogene la animalele de laborator, dar poate provoca feminizarea fătului de

sex masculin. Acest efect nu a fost descris la om. Folosirea diureticului la femeile însărcinate nu este

recomandată.

Unul dintre metaboliţii spironolactonei, canrenona, se excretă în laptele matern. Dacă administrarea

medicamentului este absolut necesară, alăptarea trebuie întreruptă.

Sportivi

Spironolactona ca şi alte diuretice este prevăzută în lista substanţelor dopante la sportivi.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

La începutul tratamentului, pacienţii trebuie avertizaţi să fie prudenţi dacă desfăşoară activităţi care

necesită atenţie (de exemplu conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor complexe). Ulterior,

măsurile de restricţie vor fi individualizate.

Doze şi mod de administrare

Hiperaldosteronism primar, pentru pregătire preoperatorie: 100 – 400 mg spironolactonă zilnic.

Dacă pacientul este inoperabil, doza iniţială poate fi redusă la fiecare 2 săptămâni până la doza minimă

eficace, care se administrează timp îndelungat.

In cazul tratamentului de lungă durată, se recomandă asocierea cu alte diuretice, pentru reducerea

riscului reacţiilor adverse.

Edeme (insuficienţă cardiacă congestivă, ciroză hepatică, sindrom nefrotic)

Adulţi: iniţial 100 mg spironolactonă/zi, în două prize; doza poate varia între 25 mg şi 200 mg

spironolactonă/ zi.

Pentru doze mai mari, se recomandă asocierea cu alte diuretice, fără a modifica doza de

spironolactonă.

Copii: 3 mg spironolactonă/kg şi zi, în una sau două prize.

Hipertensiune arterială: iniţial 50-100 mg spironolactonă/zi, în două prize, în asociaţie cu alte

antihipertensive. Deoarece efectul este deplin după cel puţin 2 săptămâni, se foloseşte pe această

perioadă doza menţionată, după care eventual tratamentul se continuă şi doza se individualizează.

Hipokaliemie: 25-100 mg spironolactonă, zilnic dacă aportul oral de potasiu sau altă metodă de

economisire a potasiului nu pot fi folosite.

Reacţii adverse

Dozele mari de spironolactonă şi tratamentul îndelungat pot fi cauză de ginecomastie obişnuit

reversibilă.

Alte reacţii adverse, obişnuit rare şi reversibile sunt: impotenţă sexuală, tulburări menstruale,

intoleranţă digestivă, erupţii cutanate, somnolenţă.

Diureticul poate creşte moderat kaliemia. La pacienţii cu insuficienţă renală, atunci când sunt asociate

săruri de potasiu şi la cei sub tratament cu IEC pot să apară creşteri marcate ale kaliemiei. În acest caz

se întrerupe administrarea spironolactonei şi se corectează acest dezechilibru electrolitic.

Au fost semnalate cazuri de carcinom mamar, la pacienţii trataţi cu spironolactonă, dar relaţia cauzală

nu a fost stabilită.

Supradozaj

Simptomele de supradozaj cu spironolactonă sunt: hiperkaliemie, hiponatremie, mai rar acidoză. În

cazul supradozajului, este necesară administrarea diureticelor care elimină potasiul (tiazide,

furosemid), precum şi administrarea parenterală de glucoză şi insulină. În cazurile severe se

recomandă hemodializa.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 2 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate.

Cutie cu 100 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate.

Producător

SC. HELCOR SRL.

Str. Dr Victor Babeş nr. 62, Baia Mare, România

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

SC. HELCOR PHARMA SRL.

Str. Dr Victor Babeş nr. 50, Baia Mare, România

Data ultimei verificări a prospectului

Martie 2007

Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila