PROSPECT CEFACLOR 500 mg capsule – Antibiotic

Dă Share să știe și altii!!
Shares

PROSPECT CEFACLOR 500 mg capsule

Cefaclor

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  În acest prospect găsiţi:

  1. Ce este Cefaclor Arena şi pentru ce se utilizează

  2. Înainte să utilizaţi Cefaclor Arena

  3. Cum să utilizaţi Cefaclor Arena

  4. Reacţii adverse posibile

  5. Cum se păstrează Cefaclor Arena

  6. Informaţii suplimentare

  1. CE ESTE CEFACLOR ARENA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

   Cefaclor Arena conţine cefaclor, un antibiotic beta-lactamic care aparţine grupului cefalosporinelor.

   Cefaclorul este indicat pentru tratamentul infecţiilor acute şi cronice de severitate diferită determinate de microorganisme sensibile la cefaclor şi care pot fi tratate cu terapie orală:

 • infecţii ale tractului respirator inferior: bronşite acute suprainfectate, bronşite cronice acutizate, pneumonii comunitare;

 • infecţii din sfera ORL: otite medii, faringite, amigdalite şi sinuzite;

 • infecţii ale rinichilor şi tractului urinar inferior cu excepţia prostatitei;

 • infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi.

  În timpul administrării Cefaclor Arena trebuie respectare ghidurile oficiale pentru utilizarea adecvată a medicamentelor antimicrobiene.

  1. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CEFACLOR ARENA Nu utilizaţi Cefaclor Arena

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la cefaclor, la alte cefalosporine sau la oricare dintre celelalte componente ale Cefaclor Arena.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Cefaclor Arena

Înaintea iniţierii tratamentului cu cefaclor, trebuie efectuată anamneză completă privind reacţiile anterioare de hipersensibilitate la cefalosporine, peniciline sau alte medicamente.

Cefaclor trebuie administrat cu precauţie la pacienţii alergici la peniciline, deoarece prezintă reactivitate imunologică încrucişată cu cefalosporinele.

Dacă apare o reacţie alergică la cefaclor, administrarea medicamentului trebuie întreruptă imediat.

Dacă este necesară asocierea cefaclorului cu aminoglicozide sau cu diuretice, cum sunt furosemida şi acid etacrinic, se recomandă supravegherea atentă a funcţiei renale.

Similar altor antibiotice cu spectru larg, au fost raportate cazuri de colită pseudomembranoasă.

În cazul apariţiei diareei severe şi persistente în timpul tratamentului cu antibiotice de acest tip, trebuie avută în vedere posibilitatea apariţiei colitei pseudomembranoase (diaree apoasă cu mucus şi striuri de sânge, dureri abdominale difuze sau colicative, febră şi, ocazional, tenesme). În acest caz, administrarea antibioticului trebuie întreruptă şi trebuie instituit tratament specific. Administrarea medicamentelor antiperistaltice este contraindicată.Tratamentul de lungă durată cu cefaclor poate determina dezvoltarea infecţiilor cu microorganisme rezistente sau fungi.

În timpul tratamentului cu cefaclor poate să apară pozitivarea testului Coombs direct.

Pot fi influenţate metodele neenzimatice de determinare a glucozei în urină (rezultate pozitive).

Se recomandă determinarea nivelului glucozei urinare prin metode enzimatice când se administrează Cefaclor Arena.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Se recomandă evitarea asocierii cefaclorului cu aminoglicozide sau cu diuretice cu acţiune intensă (creşte riscul nefrotoxicităţii).

Cefaclor nu trebuie asociat, pe cât posibil, cu medicamente bacteriostatice (de exemplu cloramfenicol, eritromicină, sulfonamide, tetracicline) deoarece a fost observat un efect antagonist raportat la efectul antibacterian.

Au fost raportate cazuri izolate de prelungire a timpului de protrombină, cu sau fără sângerare, la pacienţii care au utilizat cefaclor asociat cu anticoagulante de tip cumarinic.

Administrarea concomitentă de probenecid poate să determine creşterea concentraţiilor plasmatice ale cefaclor, datorită inhibării excreţiei renale a cefaclorului.

Utilizarea Cefaclor Arena cu alimente şi băuturi

Cefaclor Arena poate fi administrat în timpul meselor, deoarece absorbţia sa nu va fi afectată.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

În studiile la animale, cefaclor nu a dovedit efecte teratogene. În clinică nu au fost observate efecte malformative sau fetotoxice în cazul administrării cefaclorului în timpul sarcinii. Prin urmare, cefaclor se poate administra în timpul sarcinii, după evaluarea raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal.

Cefaclor se excretă în laptele matern în cantităţi mult inferioare dozei terapeutice. Prin urmare, alăptarea este posibilă în timpul tratamentului cu cefaclor. Totuşi, în caz de apariţie la nou-născut a diareei, candidozei sau erupţiilor cutanate se recomandă fie întreruperea alăptării, fie a tratamentului cu cefaclor.Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Cefaclor Arena nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Cefaclor Arena

Deoarece conţine p-hidroxibenzoat de metil şi p-hidroxibenzoat de n-propil, Cefaclor Arena poate determina reacţii alergice, chiar întârziate.

 1. CUM SĂ UTILIZAŢI CEFACLOR ARENA

  Utilizaţi întotdeauna Cefaclor Arena exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

  Adulţi, copii cu vârsta între 10 şi 12 ani, adolescen ţi şi pacienţi vârstnici

  În cazul infecţiilor uşoare (de exemplu în infecţii necomplicate ale tractului urinar inferior), se recomandă o doză de 250 mg cefaclor, administrată de 3 ori pe zi (echivalent cu 1 capsulă de Cefaclor Arena 250 mg de 3 ori pe zi).

  În cazul infecţiilor severe (de exemplu în pneumonii) sau al infecţiilor cu microorganisme mai puţin sensibile, doza poate fi crescută la 500 mg cefaclor (2 capsule Cefaclor Arena 250 mg sau 1 capsulă de Cefaclor Arena 500 mg) de trei ori pe zi.

  Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani : doza uzuală recomandată este de 20 mg cefaclor/kg şi zi, administrată la 8 ore. Pentru infecţii mai severe, în special pentru otite medii şi infecţii determinate de germeni cu sensibilitate intermediară, doza poate fi crescută 40 mg cefaclor/kg şi zi, administrată la

  8 ore. Doza maximă recomandată nu trebuie să depăşească 1 g cefaclor (4 capsule Cefaclor Arena 250 mg sau 2 capsule de Cefaclor Arena 500 mg) pe zi.

  Copii cu vârsta sub 6 ani

  Pentru această categorie de pacienţi se recomandă administrarea altor forme farmaceutice.

  Pacienţii cu insuficienţă renală

  În caz de insuficienţa renală, doza recomandată trebuie ajustată în funcţie de clearance-ul creatininei.

  Clearance-ul creatininei (ml/min şi 1,73 m2)

  Doza zilnică

  20 < Clearance-ul creatininei < 40

  500 mg la 12 ore

  Clearance-ul creatininei < 20

  înjumătăţirea dozelor uzuale recomandate

  Pacienţi hemodializaţi

  Hemodializa scade timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a cefaclor cu 25-30%. La pacienţii hemodializaţi, se recomandă administrarea unei doze de încărcare de 250 mg – 1g cefaclor, înaintea şedinţei de dializă. Doza de întreţinere între două şedinţe de dializă este aceeaşi cu cea menţionată anterior.

  Medicamentul trebuie administrat cu o cantitate suficientă de apă.

  Se recomandă administrarea Cefaclor Arena timp de 7-10 zile şi cel puţin 2-3 zile după ce simptomele bolii scad în intensitate.

  Tratamentul trebuie continuat cel puţin 10 zile când se tratează sinuzite şi infecţii determinate de streptococi beta-hemolitici.

  În cazul tulburărilor severe gastro-intestinale manifestate cu vărsături şi diaree, nu este indicată administrarea orală a Cefaclor Arena, deoarece nu poate fi asigurată o absorbţie adecvată.

  Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Cefaclor Arena

  Dacă aţi luat mai multe doze de Cefaclor Arena decât trebuie, întrerupeţi administrarea şi adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de urgenţă a celui mai apropiat spital.

  Dacă uitaţi să utilizaţi Cefaclor Arena

  Luaţi doza pe care aţi uitat-o imediat ce v-aţi adus aminte. Dacă mai este puţin timp până când trebuie să vă administraţi următoarea doză, nu o mai luaţi pe cea pe care aţi uitat-o, urmându-vă programul obişnuit.

  Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

  Dacă încetaţi să utilizaţi Cefaclor Arena

  Nu întrerupeţi tratamentul şi nu reduceţi doza fără recomandarea medicului, chiar dacă simţiţi o ameliorare a simptomelor.

  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 2. REACŢII ADVERSE POSIBILE

  Ca toate medicamentele, Cefaclor Arena poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

  Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe:

  Foarte frecvente:

  care afectează mai mult de 1 pacient din 10

  Frecvente:

  care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi

  Mai puţin frecvente:

  care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi

  Rare:

  care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

  Foarte rare:

  afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

  Cu frecvenţă necunoscută

  care nu poate fi estimată din datele disponibile

  Tulburări gastro-intestinale: cea mai frecventă reacţie adversă este diareea. Mai pot să apară: greaţă, vărsături, candidoză, glosită, stomatită. Rar, poate să apară colita pseudomembranoasă.

  Tulburări ale sistemului imunitar: au fost observate reacţii alergice cutanate, cum sunt exantem morbiliform, prurit şi urticarie. Aceste reacţii se remit la întreruperea tratamentului.

  Au fost raportate manifestări asemănătoare bolii serului (eritem polimorf, erupţii cutanate tranzitorii sau alte manifestări cutanate însoţite de artrită/artralgie, cu sau fără febră).

  Adenopatia limfatică şi proteinuria apar rar. Nu au fost evidenţiaţi anticorpi circulanţi.

  În general, aceste simptome alergice apar în timpul sau după al doilea ciclu de tratament cu cefaclor, mai frecvent la copii decât la adulţi şi scad în intensitate în câteva zile după oprirea tratamentului.

  Rar, au fost raportate sindrom Stevens-Johnson, necroză epidermică toxică, anafilaxie. Anafilaxia poate să apară mai frecvent la pacienţii cu alergie la peniciline. Evenimente anafilactoide pot deveni manifeste ca edem angioneurotic, astenie, edeme (ale feţei şi membrelor), dispnee, parestezii, sincopă sau vasodilataţie.

  Tulburări hematologice şi limfatice: eozinofilie, test Coombs pozitiv şi rar, trombocitopenie. Tulburări hematologice reversibile: limfocitoză tranzitorie, leucopenie şi rar, anemie hemolitică, anemie aplastică, agranulocitoză şi neutropenie.

  Tulburări hepatobiliare: rar, au fost raportate cazuri de hepatită tranzitorie şi icter colestatic, creşteri uşoare ale valorilor serice ale transaminazelor şi fosfatazei alcaline.

  Tulburări renale şi ale căilor urinare: rar, poate să apară nefropatie interstiţială reversibilă la întreruperea tratamentului, precum şi creşteri ale concentraţiei plasmatice a ureei şi creatininemiei sau valori anormale ale testelor urinare.

  Tulburări ale aparatului genital şi sânului: prurit vaginal sau vaginită, cu sau fără candidoză.

  Tulburări ale sistemului nervos: rar, în special în cazul administrării de doze mari, la pacienţii cu insuficienţă renală au fost raportate tulburări ale stării de conştienţă, hiperactivitate reversibilă, agitaţie, nervozitate, hipertonie, ameţeli, halucinaţii, crize convulsive, insomnie sau somnolenţă.

  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 3. CUM SE PĂSTREAZĂ CEFACLOR ARENA

  Nu utilizaţi Cefaclor Arena după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

  A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

  Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 4. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Cefaclor Arena

-Substanţa activă este cefaclorul. O capsulă conţine 500 mg cefaclor sub formă de cefaclor monohidrat

-Celelalte componente sunt: conţinutul capsulei: celuloză microcristalină PH 101, talc, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru;capsula: dioxid de titan (E 171), eritrozină (E 127), oxid roşu de fer (E 172), gelatină, p-hidroxibenzoat de metil (E 218) şi p-hidroxibenzoat de

n-propil (E 216).

Cum arată Cefaclor Arena şi conţinutul ambalajului

Cefaclor Arena se prezintă sub formă de capsule tari, cu corp şi capac roşu opac Este disponibil în cutii cu unul sau 100 blistere din PVC/Al a câte 10 capsuleDeţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

S.C. Arena Group S.A.

Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31, sector 2, Bucureşti, România

Producătorul

S.C. Arena Group S.A.

B-dul Dunării nr. 54, Voluntari Jud. Ilfov, România

Acest prospect a fost aprobat în ianuarie 2010

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close