vegis.ro

Prospect Aciclovir 200 mg capsule | Herpes VHS Virusi

Prospect Aciclovir 

200 mg capsule

Aciclovir

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

vegis.ro

–             Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

–            Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

–          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

–          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

În acest prospect găsiţi:

  1. Ce este Aciclovir Farmex şi pentru ce se utilizează
  2. Înainte să utilizaţi Aciclovir Farmex
  3. Cum să utilizaţi Aciclovir Farmex
  4. Reacţii adverse posibile
  5. Cum se păstrează Aciclovir Farmex
  6. Informaţii suplimentare
aciclovir prospect
aciclovir prospect

1.                CE ESTE ACICLOVIR FARMEX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Aciclovir Farmex 200 mg este indicat pentru:

–    tratamentul infecţiilor herpetice cutaneo-mucoase (inclusiv cu localizare genitală) primare sau recurente, determinate de virusul herpes simplex (VHS);

–    prevenirea infecţiilor recurente determinate de VHS la pacienţi imunocompetenţi;

–    prevenirea infecţiilor determinate de VHS la pacienţi imunodeprimaţi;

–   tratamentul infecţiilor cu virus varicelo-zosterian (VVZ).

2.                ÎNAINTE SĂ UTILIZATI ACICLOVIR FARMEX Nu utilizaţi Aciclovir Farmex

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la aciclovir, valaciclovir sau la oricare dintre celelalte componente ale Aciclovir Farmex.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Aciclovir Farmex

–    dacă aveţi funcţia renală afectată (în acest caz doza trebuie ajustată în funcţie de clearance-ul creatininei);

–    dacă sunteţi în vârstă, deoarece poate fi necesară scăderea dozei;

–    dacă utilizaţi doze mari (de exemplu pentru infecţia cu herpes zoster), deoarece trebuie să vă hidrataţi corespunzător;

–    dacă aveţi imunitatea foarte scăzută, în cazul în care utilizaţi medicamentul timp îndelungat sau în cure repetate unele tulpini de virus pot deveni rezistente;

–    deoarece utilizarea medicamentului nu scade complicaţiile asociate varicelei, dacă aveţi imunitatea foarte scăzută.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Spuneţi întotdeauna medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi unul din următoarele medicamente împreună cu Aciclovir Farmex:

–  probenecid (poate prelungi eliminarea aciclovirului şi creşte concentraţia lui în sânge);

–  cimetidina sau alte medicamente care pot influenţa eliminarea aciclovirului.

Utilizarea Aciclovir Farmex cu alimente şi bauturi

Aciclovir Farmex poate fi administrat înainte de masă, în timpul sau după masă.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Aciclovir Farmex se poate utiliza în timpul sarcinii şi alăptării numai dacă medicul vă recomandă acest lucru.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

vegis.ro

Nu se cunosc efectele aciclovirului asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Aciclovir Farmex

Aciclovir Farmex 200 mg conţine galben amurg FCF (E 110) şi carmoizină (E 122). Pot provoca reacţii alergice.

3.               CUM SĂ UTILIZATI ACICLOVIR FARMEX

Utilizaţi întotdeauna Aciclovir Farmex exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Pacienţii trataţi cu doze mari de aciclovir trebuie să bea o cantitate suficientă de apă.

Adulţi

Tratamentul infecţiilor determinate de VHS

Doza uzuală este de 200 mg aciclovir, administrat oral de 5 ori pe zi, la intervale de aproximativ 4 ore, cu pauză în timpul nopţii. Durata tratamentului este de 5 zile; în infecţiile severe, tratamentul poate fi prelungit.

In cazul pacienţilor cu imunodeficienţă severă (de exemplu după transplant medular) sau pacienţilor cu malabsorbţie, doza pentru o administrare poate fi crescută până la 400 mg aciclovir sau, alternativ, se poate lua în considerare tratamentul intravenos.

Pentru infecţiile primare tratamentul trebuie început cât mai repede posibil după apariţia infecţiei; în cazul infecţiilor recurente se recomandă iniţierea tratamentului la primele semne sau simptome de infecţie.

Prevenirea infecţiilor recurente cu VHS la pacienţii imunocompetenţi

Doza recomandată este de 200 mg aciclovir administrat oral de 4 ori pe zi, la intervale de aproximativ 6 ore.

Mulţi pacienţi răspund favorabil la un regim de 400 mg aciclovir, administrat oral de 2 ori pe zi, la intervale de aproximativ 12 ore.

Scăderea treptată a dozei la 200 mg aciclovir administrate de 3 ori pe zi, la intervale de aproximativ 8 ore sau chiar de 2 ori pe zi, o dată la 12 ore, poate fi eficace.

Unii pacienţi pot dezvolta infecţii în timpul tratamentului cu doze zilnice de 800 mg aciclovir.

Tratamentul trebuie întrerupt periodic la intervale de 6-12 luni pentru a evalua eventualele modificări ale sensibilităţii virale.

Prevenirea infecţiilor recurente cu VHS la pacienţii imunodeprimaţi

Doza recomandată este de 200 mg aciclovir, administrat oral de 4 ori pe zi, la intervale de aproximativ 6 ore.

In cazul pacienţilor cu imunodeficienţă severă (de exemplu, după transplant medular) sau al celor cu malabsorbţie, doza pentru o administrare poate fi crescută până la 400 mg aciclovir sau, alternativ, poate fi luat în considerare tratamentul intravenos.

Durata tratamentului preventiv se stabileşte în funcţie de perioada în care pacientul este supus riscului de infecţie.

Tratamentul infecţiilor cu virusul varicelo-zosterian (VVZ)

Doza recomandată este de 800 mg aciclovir, administrat oral de 5 ori pe zi, la intervale de 4 ore, cu pauză în timpul nopţii. Durata tratamentului este de 7 zile.

În cazul pacienţilor cu imunodeficienţă severă (de exemplu, după transplant medular) sau al celor cu malabsorbţie, poate fi luat în considerare tratamentul intravenos.

Tratamentul trebuie început cât mai rapid posibil după apariţia infecţiei. Tratamentul are rezultate optime dacă este iniţiat imediat după apariţia erupţiei. Tratamentul varicelei la pacienţii imunocompetenţi trebuie început în decurs de 24 de ore după apariţia erupţiei.

Copii şi adolescenţi

Pentru tratamentul infecţiilor determinate de VHS, precum şi pentru prevenirea acestora la imunodeprimaţi, doza pentru copiii cu vârsta de 2 ani şi peste este egală cu cea recomandată la adulţi, iar pentru copiii cu vârsta sub 2 ani doza recomandată este jumătate din doza pentru adulţi.

evomag.ro

Tratamentul varicelei

Copii cu vârsta peste 6 ani:

800 mg aciclovir pe zi în 4 doze egale

Copii cu vârsta între 2 şi 5 ani:

400 mg aciclovir pe zi în 4 doze egale

Copii cu vârsta sub 2 ani:

200 mg aciclovir pe zi în 4 doze egale

Doza poate fi calculată mai exact în funcţie de greutatea corporală: 20 mg aciclovir/kg (fără a depăşi 800 mg), administrat oral de 4 ori pe zi. Durata tratamentului este de 5 zile.

Nu sunt disponibile date privind tratamentul infecţiilor cu VHS şi al herpesului zoster la copii imunocompetenţi.

Vârstnici

La vârstnici trebuie luată în considerare posibilitatea existenţei insuficienţei renale, iar doza trebuie ajustată corespunzător (vezi “Insuficienţă renală” mai jos).

Insuficienţă renală

Este necesară prudenţă în cazul administrării aciclovirului la pacienţii cu insuficienţă renală. Trebuie asigurată o hidratate adecvată.

Pentru tratamentul şi prevenirea infecţiilor cu VHS la pacienţii cu insuficienţă renală, dozele orale recomandate la pacienţii cu funcţie renală normală nu duc la acumularea aciclovirului peste concentraţia de siguranţă stabilită pentru injectarea intravenoasă. Cu toate acestea, pentru pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 10 ml/min) se recomandă reducerea dozelor la 200 mg aciclovir, administrate oral de două ori pe zi, la intervale de aproximativ 12 ore.

Pentru tratamentul infecţiilor cu VVZ, precum şi pentru prevenire, la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 10 ml/min), este necesară reducerea dozelor la 800 mg aciclovir, administrate oral de două ori pe zi, la intervale de aproximativ 12 ore. Pentru pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance-ul creatininei între 10-25 ml/min) este necesară reducerea dozelor la 800 mg aciclovir, administrate oral de 3 ori pe zi, la intervale de aproximativ 8 ore.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Aciclovir Farmex

Dacă luaţi accidental mai multe comprimate, puteţi prezenta: greaţă, vărsături, dureri de cap, confuzie. În acest caz, adresaţi-vă imediat medicului sau mergeţi la cel mai apropiat spital.

Dacă uitaţi să luaţi Aciclovir Farmex

Dacă uitaţi să luaţi medicamentul, dar vă amintiţi la scurt timp, luaţi imediat comprimatul uitat. Dacă a trecut mai mult timp, nu mai luaţi doza uitată şi luaţi următoarea doză, conform schemei de administrare. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Aciclovir Farmex poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse frecvente

–                dureri de cap;

vitamix.ro

–                 ameţeli;

–                 greaţă;

–                 vărsături;

–                diaree;

–                 dureri abdominale;

–                 mâncărime;

–                 erupţii trecătoare pe piele (inclusiv fotosensibilizare);

–                 oboseală;

–                 febră.

Reacţii adverse mai puţin frecvente

–                 urticarie;

–                 căderea părului (nu a fost clar dovedită relaţia cu medicamentul).

Reacţii adverse rare

–                 dispnee (dificultate în respiraţie);

–                 creştere reversibilă a bilirubinemiei şi a valorilor serice ale enzimelor hepatice;

–                 creştere a ureei sanguine şi creatininemiei;

–                 anafilaxie (reacţie alergică bruscă de mare amploare care implică întregul organism).

Reacţii adverse foarte rare

–                 anemie (scădere a numărului celulelor roşii);

–                 leucopenie (scădere a numărului celulelor albe);

–                   trombocitopenie (scădere a numărului plachetelor sanguine);

vitalconcept.com

–                 agitaţie;

–                 confuzie;

–                 tremor;

–                 simptome psihotice;

–                 encefalopatie;

–                 halucinaţii (vederea, simţirea sau auzirea unor lucruri care nu există de fapt);

–                 somnolenţă;

–                 convulsii;

–                 comă;

–                 hepatită;

–                 icter (îngălbenire a pielii şi a albului ochilor);

–                 insuficienţă renală acută.

În general, tulburările sistemului nervos şi tulburările psihice sunt reversibile şi au fost raportate, de regulă, la pacienţii cu insuficienţă renală sau care prezentau alţi factori predispozanţi.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.               CUM SE PĂSTREAZĂ ACICLOVIR FARMEX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Aciclovir Farmex după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6.                    INFORMATII SUPLIMENTARE Ce conţine Aciclovir Farmex

viataverdeviu.ro
genetx.eu

–                 Substanţa activă este aciclovir. Un comprimat conţine aciclovir 200 mg

–          Celelalte componente sunt: conţinutul capsulei- amidon de porumb, stearat de magneziu; capsula- dioxid de titan (E 171), carmoizină (E 122), galben amurg FCF (E 110), gelatină.

Cum arată Aciclovir Farmex şi conţinutul ambalajului

Aciclovir Farmex se prezintă sub forma de capsule cu corp alb opac şi capac roşu opac.

Aciclovir Farmex este disponibil în cutii cu 2 blistere a câte 10 capsule.

Deţinătorul autorizaţiei de punere de piaţă şi producătorul

S.C. Farmex Company S.R.L.

Sat Pipera, Str. Drumul Potcoavei nr.30 Voluntari, Jud.Ilfov, România

Producătorul

S.C. Arena Group S.A

B-dul Dunării nr.54

Voluntari, Judetul Ilfov, România

Acest prospect a fost aprobat în Octombrie 2010

Lasati un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close