Prospect Clorzoxazona

Prospect: Informatii pentru utilizator

 


CLORZOXAZONĂ

 


2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un comprimat conţine clorzoxazonă 250 mg.

 

3.   FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate.

 

4.   DATE CLINICE

 

4.1   Indicaţii terapeutice

Clorzoxazona este indicată în tratamentul spasmelor musculare reactive, reumatice
(lombalgii, torticolis acut, contractură reflexă în artroză, artrite, periartrite) şi post-
traumatice (luxaţii, fracturi, rupturi musculare).

Clorzoxazona poate facilita recuperarea bolnavilor cu sechele neurologice, reumatice
sau traumatice. Eficacitatea este în general mică pentru dozele uzuale, administrate
oral; ea poate fi crescută folosind doze terapeutice mari şi asociind analgezice şi
antiinflamatoare nesteroidiene.

4.2   Doze şi mod de administrare

Adulţi: doza uzuală este de 250 mg clorzoxazonă (un comprimat Clorzoxazonă) de
3-4 ori pe zi. În cazul contracturilor musculare acute, foarte dureroase, se pot folosi
doze de 500-750 mg clorzoxazonă (2-3 comprimate Clorzoxazonă) de 3-4 ori pe zi.

Copii cu vârsta peste 5 ani: doza uzuală este de 20 mg clorzoxazonă/kg, fracţionată
în 3-4 prize, fără a depăşi doza pentru adulţi. La copiii cu vârsta sub 5 ani se
recomandă utilizarea formelor farmaceutice adecvate vârstei.

Clorzoxazon
Clorzoxazon

 

4.3   Contraindicaţii

Hipersensibilitate la clorzoxazonă sau la oricare dintre excipienţii produsului.
Insuficienţă hepatică, insuficienţă renală, miastenia gravis.

 

4.4   Atenţionări şi precauţii speciale

Clorzoxazona nu se recomandă la pacienţii cu intoleranţă la lactoză, deficit de lactază
sau malabsorbţie a glucozei/galactozei.

Se recomandă prudenţă la pacienţii atopici.

În timpul tratamentului cu clorzoxazonă se recomandă monitorizarea funcţiei
hepatice. Dacă în timpul tratamentului apar fenomene de hipersensibilizare sau efecte
hepatotoxice, se impune oprirea tratamentului.

De asemenea, se recomandă evitarea consumului de băuturi alcoolice în timpul
tratamentului cu clorzoxazonă.

În timpul tratamentului cu clorzoxazonă urina se poate colora în roşu-portocaliu.

 

4.5  Interacţiuni cu alte produse medicamentoase, alte interacţiuni

Asocierea cu deprimante ale sistemului nervos central impune prudenţă deosebită,
deoarece clozoxazona creşte efectul acestora.

Hidroxizina scade efectul miorelaxant al clorzoxazonei.

 

4.6   Sarcina şi alăptarea

Deoarece nu există studii controlate la gravide, nu se recomandă administrarea
clorzoxazonei în timpul sarcinii.

Nu se cunoaşte dacă clorzoxazona se excretă în laptele matern. De aceea, la femeile
care alăptează se va lua în considerare fie întreruperea tratamentului, fie întreruperea
alăptării.

 

4.7  Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Datorită somnolenţei şi scăderii activităţii reflexe, clorzoxazona poate afecta
capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 

4.8  Reacţii adverse

9

Clorzoxazona este bine tolerată.

Clorzoxazona determină somnolenţă, pirozis, constipaţie, tulburări de vedere,
nistagmus, cefalee, ataxie, erupţii cutanate, prurit şi colorarea urinii în roşu-
portocaliu.

Foarte rar, poate determina greaţă, vărsături, anorexie, dureri abdominale, ameţeli,
şoc anafilactic, leucopenie.

Au fost raportate câteva cazuri de hepatită citolitică şi hepatită fulminantă, dar relaţia
cu medicamentul nu este certă.

 

4.9   Supradozaj

În caz de supradozaj se recomandă instituirea unui tratament simptomatic şi de
susţinere a funcţiilor vitale.

Acum se mai citeste