Clorzoxazon

Prospect Clorzoxazona

Sharing

Prospect: Informatii pentru utilizator

 


CLORZOXAZONĂ

 


2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un comprimat conţine clorzoxazonă 250 mg.

 

3.   FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate.

 

4.   DATE CLINICE

 

4.1   Indicaţii terapeutice

Clorzoxazona este indicată în tratamentul spasmelor musculare reactive, reumatice
(lombalgii, torticolis acut, contractură reflexă în artroză, artrite, periartrite) şi post-
traumatice (luxaţii, fracturi, rupturi musculare).

Clorzoxazona poate facilita recuperarea bolnavilor cu sechele neurologice, reumatice
sau traumatice. Eficacitatea este în general mică pentru dozele uzuale, administrate
oral; ea poate fi crescută folosind doze terapeutice mari şi asociind analgezice şi
antiinflamatoare nesteroidiene.

4.2   Doze şi mod de administrare

Adulţi: doza uzuală este de 250 mg clorzoxazonă (un comprimat Clorzoxazonă) de
3-4 ori pe zi. În cazul contracturilor musculare acute, foarte dureroase, se pot folosi
doze de 500-750 mg clorzoxazonă (2-3 comprimate Clorzoxazonă) de 3-4 ori pe zi.

Copii cu vârsta peste 5 ani: doza uzuală este de 20 mg clorzoxazonă/kg, fracţionată
în 3-4 prize, fără a depăşi doza pentru adulţi. La copiii cu vârsta sub 5 ani se
recomandă utilizarea formelor farmaceutice adecvate vârstei.

Clorzoxazon
Clorzoxazon

 

4.3   Contraindicaţii

Hipersensibilitate la clorzoxazonă sau la oricare dintre excipienţii produsului.
Insuficienţă hepatică, insuficienţă renală, miastenia gravis.

 

4.4   Atenţionări şi precauţii speciale

Clorzoxazona nu se recomandă la pacienţii cu intoleranţă la lactoză, deficit de lactază
sau malabsorbţie a glucozei/galactozei.

Se recomandă prudenţă la pacienţii atopici.

În timpul tratamentului cu clorzoxazonă se recomandă monitorizarea funcţiei
hepatice. Dacă în timpul tratamentului apar fenomene de hipersensibilizare sau efecte
hepatotoxice, se impune oprirea tratamentului.

De asemenea, se recomandă evitarea consumului de băuturi alcoolice în timpul
tratamentului cu clorzoxazonă.

În timpul tratamentului cu clorzoxazonă urina se poate colora în roşu-portocaliu.

 

4.5  Interacţiuni cu alte produse medicamentoase, alte interacţiuni

Asocierea cu deprimante ale sistemului nervos central impune prudenţă deosebită,
deoarece clozoxazona creşte efectul acestora.

Hidroxizina scade efectul miorelaxant al clorzoxazonei.

 

4.6   Sarcina şi alăptarea

Deoarece nu există studii controlate la gravide, nu se recomandă administrarea
clorzoxazonei în timpul sarcinii.

Nu se cunoaşte dacă clorzoxazona se excretă în laptele matern. De aceea, la femeile
care alăptează se va lua în considerare fie întreruperea tratamentului, fie întreruperea
alăptării.

 

4.7  Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Datorită somnolenţei şi scăderii activităţii reflexe, clorzoxazona poate afecta
capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 

4.8  Reacţii adverse

9

Clorzoxazona este bine tolerată.

Clorzoxazona determină somnolenţă, pirozis, constipaţie, tulburări de vedere,
nistagmus, cefalee, ataxie, erupţii cutanate, prurit şi colorarea urinii în roşu-
portocaliu.

Foarte rar, poate determina greaţă, vărsături, anorexie, dureri abdominale, ameţeli,
şoc anafilactic, leucopenie.

Au fost raportate câteva cazuri de hepatită citolitică şi hepatită fulminantă, dar relaţia
cu medicamentul nu este certă.

 

4.9   Supradozaj

În caz de supradozaj se recomandă instituirea unui tratament simptomatic şi de
susţinere a funcţiilor vitale.

 

5.  PROPRIETĂTI FARMACOLOGICE

9

5.1  Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: sistem musculo-scheletic, miorelaxante, miorelaxante
centrale, derivaţi de oxazol, tiazine şi triazine.

Cod ATC: M03B B03

Clorzoxazona este un derivat de benzoxazolonă. Are efect miorelaxant datorat
blocării unor căi polisinaptice excitatorii spinale şi supraspinale. Sunt inhibate
caracteristic reflexele medulare polisinaptice, mai puţin cele monosinaptice.

 

5.2  Proprietăţi farmacocinetice

Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică este de 3 ore. Concentraţiile plasmatice
active terapeutic se menţin 3-4 ore. Clorzoxazona este metabolizată hepatic. Se
elimină renal, în principal sub formă de metaboliţi inactivi şi <1% sub formă
nemodificată.

 

5.3  Date preclinice de siguranţă

Nu sunt disponibile.

 

6.  PROPRIETĂTI FARMACEUTICE

9

6.1  Lista excipienţilor

Lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă K30, dioxid de siliciu coloidal
anhidru, laurilsulfat de sodiu, talc, stearat de magneziu.

6.2  Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3  Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4  Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi între 15 – 25oC, în ambalajul original.

6.5  Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon din polietilenă de înaltă densitate a 20 comprimate.

6.6  Instrucţiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării
şi manipularea sa

Nu este cazul.

7.  DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SC. Sintofarm S.A.

Strada Ziduri între Vii Nr.22, Sector 2, Bucureşti, România

8.  NUMĂRUL DIN REGISTRUL PRODUSELOR MEDICAMENTOASE

5181/2005/01

9.  DATA AUTORIZĂRII SAU A ULTIMEI REAUTORIZĂRI

Reautorizare, Martie 2005

10.  DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Februarie 2005

Tratamente Naturiste

1 2 3 4

Diete pentru Adulti si Copii

1 2 3 4

 

Lupta-cu-Cancerul

 

Dieta de detoxifiere

 

Celulita

 

8 cure detoxifiere

 

detox-plan

 

retete cu vlastari

 

germeni

 

Sa radem un pic !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.