Prospect Diazepam 10 mg – linistire Anxietate Sevraj Alcoolic

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Prospect Diazepam  10 mg comprimate

diazepam

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

– Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

– Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

– Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.

– Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct.4.

Ce găsiţi în acest prospect:

1.       Ce este Diazepam  Richter  şi pentru ce se utilizează

2.       Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Diazepam  Richter

3.       Cum să luaţi Diazepam  Richter

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Diazepam  Richter

6.       Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Diazepam ProspectDiazepam Prospect

1.       Ce este Diazepam  Richter  şi pentru ce se utilizează

Diazepam  Richter  conţine o substanţă activă numită diazepam. Aceasta aparţine grupului de medicamente numite benzodiazepine şi are rol de liniştire.

Diazepam  Richter  este recomandat în următoarele afecţiuni:

•          Anxietate – stare prelungită, accentuată şi nejustificată de teamă;

•          Pentru tratarea simptomelor care se asociază cu oprirea consumului de alcool (sevraj alcoolic);

•          Tratamentul şi prevenţia manifestărilor de delirium tremens – afecţiune specifică persoanelor  care consumă abuziv alcool şi care este caracterizată de halucinaţii, tremurături şi convingeri false, care contrazic realitatea (delir).

Nu toate tulburările de anxietate şi stările de tensiune necesită un tratament medical. Anxietatea şi tensiunea, ca urmare a vieţii obişnuite de zi cu zi, nu ar trebui să fie, în mod normal, tratate cu un tranchilizant. Ele trebuie tratate doar dacă afectează semnificativ viaţa cotidiană.

2.              Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Diazepam  Richter
Nu luaţi Diazepam  Richter :

•          dacă sunteţi alergic la diazepam, alte benzodiazepine sau la oricare dintre celelalte componente
ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);

•          dacă aveţi tulburări severe ale respiraţiei (insuficienţă respiratorie severă);

•          dacă aveţi sindrom de apnee în timpul somnului (încetinirea până la oprire a respiraţiei în timpul
somnului);

•          dacă aveţi o afectare severă a ficatului (insuficienţă hepatică severă), există un risc crescut de a
apărea tulburări ale activităţii creierului;

•          dacă aveţi o boală numită miastenia gravis (afectare severă a muşchilor).

Atenţionări şi precauţiiînainte să luaţi Diazepam  Richter , adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Folosirea diazepam pe durate lungi de timp sau în doze mari poate conduce la instalarea fenomenelor
de dependenţă (senzaţie de rău dacă nu este luat medicamentul) sau de toleranţă (senzaţia de lipsă de
eficacitate la dozele uzuale şi necesitatea unor doze din ce în ce mai mari). De aceea, medicul
dumneavoastră vă va recomanda cure scurte de tratament (maxim 8-12 săptămâni) şi doze minime
eficiente.

În unele cazuri pot să apară reacţii paradoxale: agitaţie, agresivitate marcată, uitare, agravarea
insomniei, coşmaruri, agitaţie, nervozitate, iritabilitate, episoade de nervozitate acută, idei delirante,
halucinaţii, imaginarea unor situaţii care nu există în realitate, sindrom psihotic, comportament
inadecvat, alte tulburări de comportament, adică reacţii contrare efectului aşteptat (vezi pct. 4 „Reacţii
adverse posibile”). Acestea impun oprirea tratamentului cu benzodiazepine.

În mod particular spuneţi medicului dumneavoastră dacă vă aflaţi în una dintre următoarele situaţii:

•          aţi fost dependent de alcool sau de alte substanţe;

•          aveţi sau aţi avut depresie sau aţi avut gânduri de autovătămare sau de sinucidere;

•          aveţi o afectare a respiraţiei;

•          aveţi o afectare a funcţiei rinichiului sau ficatului.

Vârstnici

Medicul dumneavoastră vă va administra doze mai mici.

Copii

La copii, diazepam se foloseşte numai în cazuri excepţionale. Durata tratamentului trebuie să fie scurtă
şi raportul risc/beneficiu trebuie evaluat cu atenţie.

Diazepam  Richter  împreună cu alte medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi
orice alte medicamente.

În special spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi:

– medicamente care conţin alcool etilic,

– clozapină – recomandată pentru tratamentul unei boli psihice numită schizofrenie,

– omeprazol şi cimetidină – pentru calmarea acidităţii din stomac,

– rifampicină – pentru tratarea unor infecţii, şi alte medicamente care stimulează activitatea
anumitor enzime din organism,

– fenitoină – recomandată pentru tratamentul epilepsiei,

– antidepresive – medicamente pentru tratarea depresiei,

– antihistaminice sedative- medicamente folosite pentru tratarea alergiilor,

– baclofen – folosit pentru tratarea convulsiilor şi spasmelor musculare,

– barbiturice – folosite pentru tratarea unor afecţiuni psihice,

– anxiolitice – recomandate pentru tratarea stărilor de frică,

– neuroleptice – folosite pentru tratarea unor afecţiuni psihice,

– talidomidă – folosit în tratamentul unei boli de cancer numită mielom multiplu,

– clonidină – pentru tratarea tensiunii arteriale prea mari,

– antialgice opioide – medicamente pentru durere care au în componenţă substanţe de tip opiu,

– antitusive opioide – medicamente pentru tuse care au în componenţă substanţe de tip opiu,

– buspironă – recomandată pentru tratarea stărilor de frică,

– cisapridă- recomandată pentru stimularea mişcărilor intestinale.

Diazepam  Richter  împreună cu alimente, băuturi şi alcool

In timpul tratamentului trebuie să evitaţi consumul băuturilor alcoolice deoarece alcoolul etilic poate
să accentueze efectele acestui medicament.

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă,
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Sarcina

Trebuie să evitaţi utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii, îndeosebi în primul trimestru.
Folosirea în celelalte trimestre de sarcină se face numai la indicaţia strictă a medicului, după evaluarea
raportului beneficiu matern/risc fetal, evitând dozele mari.

Alăptarea

Diazepamul se excretă în laptele matern. Deoarece există riscul efectelor sedative (letargie, scăderea
tonusului muscular) la sugar, trebuie să evitaţi alăptarea în cursul tratamentului cu Diazepam  Richter .

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje în timpul tratamentului cu acest medicament, deoarece
poate să vă provoace somnolenţă şi scăderea reflexelor. Evitaţi consumul băuturilor alcoolice sau
asocierea cu alte medicamente împotriva anxietăţii, deoarece acestea pot creşte considerabil riscul de
accidente.

Diazepam  Richter  conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă
la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3.              Cum să luaţi Diazepam  Richter

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Adulţi

Doza recomandată este în medie de 5-15 mg diazepam pe zi (%-1 comprimate Diazepam  Richter ).
In cazul manifestărilor care însoţesc anxietatea, dozele recomandate sunt de 5-20 mg diazepam (%-2
comprimate Diazepam  Richter  10 mg) pe zi, fracţionat în 2-3 prize, 2/3 din doză seara la culcare şi 1/3
în timpul zilei.

In psihiatrie, pot fi necesare doze de 20-40 mg diazepam (2-4 comprimate Diazepam  Richter ) pe zi.

Utilizarea la copii cu vârsta mai mare de 6 ani

Doza recomandată este de 0,5 mg diazepam/kg şi zi şi se administrează doar în cazuri excepţionale.
Tratamentul se începe cu doze mici, în 3-4 prize zilnice. La nevoie, doza poate fi crescută treptat de
către medicul dumneavoastră, în funcţie de răspunsul terapeutic. In cazul dozelor mici trebuie să
utilizaţi forme farmaceutice adecvate.

Vârstnici, pacienţi cu insuficienţă renală

Medicul dumneavoastră vă va recomanda doze reduse. Poate fi eficace jumătate din doza uzuală.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Dacă suferiţi de o boală severă a ficatului (insuficienţă hepatică severă), utilizarea acestui medicament
este contraindicată (vezi secţiunea „Nu luaţi Diazepam  Richter ”). Dacă funcţia ficatului
dumneavoastră este alterată, medicul dumneavoastră vă va prescrie doze mai mici de diazepam.

Durata tratamentului

Medicul dumneavoastră vă va prescrie acest medicament pentru o perioadă cât mai scurtă (cel mult 8-
12 săptămâni) şi vă va sfătui cum să reduceţi treptat doza.

Nu luaţi mai multe comprimate decât vi s-au prescris şi nici nu prelungiţi durata tratamentului mai
mult decât v-a recomandat medicul.

Dacă luaţi mai mult Diazepam  Richter  decât trebuie

Dacă luaţi din acest medicament mai mult decât trebuie, principalul semn care poate să apară este
somnul profund până la comă, în funcţie de cantitatea de medicament luată. În cazurile uşoare pot
apărea confuzie şi letargie, în cele severe – tulburări ale mişcărilor voluntare, moliciune musculară,
scăderea tensiunii arteriale şi afectarea respiratorie.

În cazul în care aţi luat mai mult Diazepam  Richter  decât trebuie, luaţi imediat legătura cu medicul
dumneavoastră sau prezentaţi-vă la cea mai apropiată cameră de primiri urgenţe. Luaţi cu
dumneavoastră şi ambalajul medicamentului pentru ca echipa medicală să poată alege cea mai
eficientă modalitate de tratament.Dacă uitaţi să luaţi Diazepam  Richter

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi-o imediat ce v-aţi amintit. Dacă este aproape timpul pentru
următoarea doză, săriţi-o pe cea uitată şi luaţi-o direct pe aceasta. Nu luaţi o doză dublă pentru a
compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Diazepam  Richter

Nu opriţi brusc administrarea Diazepam  Richter . Medicul dumneavoastră vă va explica cum trebuie să
opriţi administrarea Diazepam  Richter .

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

4.       Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate

persoanele.

Severitatea efectelor adverse este în funcţie de doza administrată şi de reactivitatea individuală.

Contactaţi imediat medicul dumneavoastră şi întrerupeţi tratamentul dacă apar următoarele

reacţii adverse severe:

– reacţii paradoxale, cum sunt agitaţie, agresivitate marcată, automatism amnezic (efectuarea
automată a unor activităţi fără a fi conştient de ele şi fără a le aminti ulterior), agravarea
tulburărilor de somn, coşmaruri, nervozitate, iritabilitate, izbucniri de mânie, convingeri false,
care contrazic realitatea, vederea şi auzirea unor lucruri care nu există în realitate, sindrom
oniroid (o stare asemănătoare somnului, cu manifestări confuzionale şi halucinaţii fantastice),
pierderea capacităţii de testare a realităţii (sindrom psihotic), comportament inadecvat şi alte
tulburări de comportament.

Următoarele reacţii adverse au fost raportate la administrarea diazepam:

– oboseală,

– scăderea vigilenţei,

– somnolenţă,

– senzaţie de beţie,

– tulburare a coordonării mişcărilor,

– tulburarea mişcărilor voluntare,

– moliciune musculară,

– uitare.

Reacţii adverse suplimentare la copii şi vârstnici

– reacţii paradoxale (iritabilitate, agresivitate, agitaţie, tulburări de comportament).

Tratamentul prelungit sau administrarea în doze mari poate determina dezvoltarea toleranţei şi
dependenţei fizice şi psihice, iar la oprirea tratamentului poate apare sindromul de întrerupere sau
fenomene de „rebound” (simptomele care au justificat instituirea tratamentului cu acest medicament
reapar cu intensitate mărită). Simptomele sindromului de întrerupere constau în teamă, agitaţie,
tulburări de somn, iritabilitate, durere de cap, scurte contracţii musculare rapide si repetate,
tremurături, dureri de muşchi, transpiraţii, diaree, stări confuzive, convingeri false, care contrazic
realitatea, alte manifestări psihotice, convulsii.

Raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http: //www .anm .ro/.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa
acestui medicament.

5.              Cum se păstrează Diazepam  Richter

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se
referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6.              Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine Diazepam  Richter

– Substanţa activă este diazepam. Fiecare comprimat conţine diazepam10 mg.

– Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, amidon de cartof, talc,
stearat de magneziu.

Cum arată Diazepam  Richter  şi conţinutul ambalajului

Comprimate rotunde, de culoare albă, cu diametrul de 8 mm, cu linie mediană pe una din feţe.

Este ambalat în cutii cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Gedeon Richter România S.A.

Str. Cuza Vodă nr. 99-105, 540306, Târgu Mureş, România

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

Gedeon Richter România S.A.

Str. Cuza Vodă nr. 99-105, 540306, Târgu Mureş, România
Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2013.

Alte surse de informaţii

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close