Prospect Losartan

Prospect: Informatii pentru utilizatori

 

Losartan, comprimate

 

 

1.                   DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Losartan/Hidrodorotiazidă Tecnimede 100 mg/12,5 mg comprimate filmate

2.                    COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine losartan 100 mg sub formă de sare de potasiu şi hidroclorotiazidă
(HCTZ) 12,5 mg.

Excipient

Fiecare comprimat conţine lactoză monohidrat 296,8 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.               FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

Comprimate filmate albe, oblongi.

Losartan Prospect
Losartan Prospect

4.               DATE CLINICE

4.1          Indicaţii terapeutice

Losartan/hidroclorotiazidă este indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale la
pacienţii la care tensiunea arterială nu este controlată în mod adecvat cu losartan sau cu
hidroclorotiazidă în monoterapie.

4.2           Doze şi mod de administrare

Losartan/hidroclorotiazidă poate fi administrat în asociere cu alte medicamente antihipertensive.
Comprimatele de losartan/hidroclorotiazidă trebuie înghiţite cu un pahar cu apă.
Losartan/hidroclorotiazidă poate fi administrat cu sau fără alimente.

Hipertensiune arterială

Losartanul şi hidroclorotiazida nu sunt destinate utilizării ca tratament iniţial, ci la pacienţii a
căror tensiune arterială nu este controlată în mod adecvat cu losartan potasic sau
hidroclorotiazidă administrate în monoterapie.

Este recomandată ajustarea dozei în ceea ce priveşte componentele individuale (losartan şi
hidroclorotiazidă).

Când situaţia clinică este adecvată, trecerea directă de la monoterapie la administrarea
combinaţiei fixe poate fi luată în considerare în cazul pacienţilor a căror tensiune arterială nu
este controlată adecvat.

Doza uzuală de întreţinere pentru losartan/hidroclorotiazidă este de un comprimat de
losartan/hidroclorotiazidă 50 mg/12,5 mg (losartan 50 mg/HCTZ 12,5 mg) o dată pe zi. În
cazul pacienţilor care nu răspund în mod adecvat la
losartan/hidroclorotiazidă 50 mg/12,5 mg, doza poate fi crescută la un comprimat de
losartan/hidroclorotiazidă 100 mg/25 mg (losartan 100 mg/HCTZ 25 mg) o dată pe zi. Doza
maximă este de un comprimat de losartan/hidroclorotiazidă 100 mg/25 mg o dată pe zi. În
general, efectul antihipertensiv este obţinut în decurs de trei până la patru săptămâni de la
iniţierea tratamentului. Losartan/hidroclorotiazidă 100/12,5

(losartan 100 mg/HCTZ 12,5 mg) este disponibil pentru acei pacienţi utilizând doza de
100 mg de Losartan şi care necesită un control suplimentar al tensiunii arteriale.

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă renală şi pacienţii hemodializaţi

La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (adică clearance al creatininei de 30-50 ml/min) nu
este necesară ajustarea dozei iniţiale. Comprimatele de losartan şi hidroclorotiazidă nu sunt
recomandate pentru pacienţii hemodializaţi. Comprimatele de losartan/HCTZ nu trebuie
utilizate la pacienţii cu insuficienţă renală severă (adică având clearance al creatininei < 30
ml/min) (vezi pct. 4.3).

Utilizarea la pacienţii cu depleţie a volumului intravascular

Depleţia volemicăşi/sau de sodiu trebuie corectate înainte de administrarea comprimatelor de
losartan/HCTZ.

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică

Administrarea losartan/HCTZ este contraindicată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă
(vezi pct. 4.3).

Utilizarea la vârstnici

In mod obişnuit, nu este necesară ajustarea dozei pentru vârstnici.

Utilizarea la copii şi adolescenţi (<18 ani)

Nu există experienţă privind utilizarea la copii şi adolescenţi. Prin urmare,
losartan/hidroclorotiazidă nu trebuie administrat la copii şi adolescenţi.

4.3           Contraindicaţii

   hipersensibilitate la losartan, la substanţe cu structură de sulfonamidă (cum este
hidroclorotiazida) sau la oricare dintre excipienţi

  hipopotasemie sau hipercalcemie rezistentă la tratament

  insuficienţă hepatică severă; colestază şi afecţiuni biliare obstructive

  hiponatremie refractară la tratament

  hiperuricemie/gută simptomatică

  al doilea şi al treilea trimestru de sarcină (vezi pct. 4.4 şi 4.6)

  insuficienţă renală severă (adică clearance al creatininei < 30 ml/min)

  anurie

4.4           Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Losartan

Angioedem

Pacienţii cu angioedem în antecedente (edem al feţei, buzelor, gâtului şi/sau limbii) trebuie să
fie monitorizaţi îndeaproape (vezi pct. 4.8).

Hipotensiune arterială şi depleţie a volumului intravascular

Hipotensiunea arterială simptomatică, în special după prima doză, poate apărea la pacienţii care
prezintă depleţie de volum şi/sau sodiu ca urmare a unui tratament susţinut cu diuretice, a unei
diete cu restricţie la consumul de sare, a diareei sau a vărsăturilor. Asemenea probleme trebuie
corectate înainte de administrarea comprimatelor losartan/hidroclorotiazidă (vezi pct. 4.2 şi 4.3).

Dezechilibrele electrolitice

Dezechilibrele electrolitice sunt frecvente la pacienţii cu insuficienţă renală, cu sau fără diabet
zaharat şi trebuie corectate. De aceea, valorile concentraţiilor plasmatice ale potasiului şi
valorile clearance-ului creatininei trebuie monitorizate cu atenţie; în special pacienţii cu
insuficienţă cardiacă şi cu un clearance al creatininei între 30-50 ml/min trebuie monitorizaţi cu
atenţie.

Acum se mai citeste