Prospect Thyrozol 5-10-20mg – Hormoni tiroidieni in exces

Dă Share să știe și altii!!
Shares

 Prospect Thyrozol 

5 mg, comprimate filmate  

10mg, comprimate filmate

20mg, comprimate filmate

Tiamazol

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime aeest prospect înainte de a  începe să utilizaţi Thyrozol.

–    Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

–    Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dum­neavoastră sau farmacistului.

–   Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

–    Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

în acest prospect găsiţi:

–   Ce este Thyrozol şi pentru ce se utilizează

–   înainte să utilizaţi Thyrozol

–   Cum să utilizaţi Thyrozol

–    Reacţii adverse posibile ale  Thyrozol

–   Cum se păstrează Thyrozol

–    Informaţii suplimentare

 

–    CE ESTE THYROZOL Şl PENTRU CE SE utilizeaza

Acest medicament conţine tiamazol. El controlează producerea în exces de hormoni tiroidieni, la nivelul glandei tiroide, indiferent de cauză.

Thyrozol este utilizat pentru a trata producerea în exces de hormoni tiroidieni

 • dacă aveţi nevoie să luaţi un medicament pentru tratamentul glandei tiroide care funcţionează în exces, în special dacă aveţi o guşă mică (o umflătură în faţa gatului) sau sau nu aveti gusa.
 • dacă urmează să vi se efectueze o operaţie la glanda tiroidă
 • dacă urmează să vi se efectueze un tratament care utilizează rod ra­dioactiv, în special în cazurile severe de producere în exces de hor­moni tiroidieni
 • după tratamentul cu iod radioactiv, oână când efectul iodului radio­activ s-a stabilizat total.

De asemenea, Thyrozol este; utilizat pentru prevenirea producerii în ex­ces de hormoniti Tiroidieni, înainte de a trebui sa urmaţi o procedură care implică expunerea la iod, cum este o examinare cu substanţe de contrast care conţin iod,

 • dacă aveţi o uşoară producere în exces de hormoni tiroidieni, fără alte simptome suplimentare
 • dacă glanda dumneavoastră tiroidă are anumite zone care produc hormon (adenom autonom)

-dacă aţi avut, mai devreme în cursul vieţii, producere în exces de hormoni tiroidieni.         

thyrozol prospectthyrozol prospect

 1. ÎNAINTE SA Utilizati Thyrozol

Nu utilizaţi Thyrozol

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la tiamazol, la orice substanţe în­rudite (derivaţi de tioamidă) sau la oricare dintre celelalte componen­te ale Thyrozol (vezi pct6)
 • dacă testele de laborator arată că aveţi o reducere a numărului unor anumite celule din sânge (granulocitopenie)
 • dacă vezicula dumneavoastră biliară este blocată înainte de începe­rea tratamentului cu Thyrozol
 • dacă aţi avut măduva osoasă afectată după tratamentul anterior cu tiamazol sau carbimazol.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Thyrozol

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut înainte reacţii alergice uşoare la tiamazol, cum sunt erupţie trecătoare pe piele sau mâncărimi. Medicul va decide dacă puteţi să utilizaţi Thyrozol.

Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aveţi o guşa mare (o umflătu­ră în faţa gâtului) care vă produce dificultăţi la respiraţie, deoarece guşa poate creşte în timpul tratamentului cu Thyrozol. Me-dicuî dumneavoas­tră va decide să prescrie Thyrozol doar pentru o perioada limitată şi vă va controla regulat în timpul tratamentului. 

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi simptome cum sunt inflamaţia mucoasei bucale, dureri în gât sau febră. Acestea se pot datora unei reduceri marcate a numărului unor anumite celule din sânge (granulocitopenie). Aceasta poate să apară, în special, în primele săptămâni de tratament şi poate conduce la consecinţe grave.

Dacă aveţi o formă severă de producere în exces de hormoni tiroidi­eni, este posibil să utilizaţi doze foarte mari de Thyrozol (mai mult de 120 mg pe zi). în acest caz, medicul dumneavoastră vă va efectua teste din sânge din când în când, deoarece este posibil ca măduva dumnea­voastră osoasă să fie afectată. Dacă se întâmplă aceasta, medicul dum­neavoastră poate decide să oprească tratamentul şi, dacă este necesar, vă va recomanda un alt medicament.

 

Dacă guşa dumneavoastră creşte în timpul tratamentului cu Thyrozol sau dacă glanda dumneavoastră tiroidă funcţionează sub limita nor­mală, medicul dumneavoastră va trebui să vă verifice doza de Thyrozol. Oricum, asemenea situaţii pot, de asemenea, să apară datorită cursului natural al bolii dumneavoastră. Similar, un anumit tip de boală oculară (oftalmopatie endocrină) poate să apară sau se poate agrava, dar nu este legată de tratamentul cu Thyrozol.

Este posibil să creşteţi în greutate în timpul tratamentului cu Thyrozol. Aceasta este o reacţie normală a corpului dumneavoastră. Thyrozol vă influenţează hormonii tiroidieni, care controlează consumul dumnea­voastră de energie.

 

Utilizarea altor medicamente cu Thyrozol

Cantitatea de iod ingerată de dumneavoastră are un efect asupra mo­dului în care acţionează Thyrozol. Medicul dumneavoastră va decide doza de Thyrozol, în funcţie de cantitatea de iod pe care o ingeraţi şi de funcţia glandei tiroide.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi anticoagulante (medica­mente utilizate pentru prevenirea coagulării sângelui), deoarece nor­malizarea funcţiei tiroidiene determinată de Thyrozol le poate influenţa efectui. Aceiaşi lucru poate fi valabil şi pentru alte medicamente. De aceea, yă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate.fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea  si Thyrozol

în general, sarcina are un efect pozitiv asupra producerii de hormoni tiroidieni. în orice caz, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, deoarece poate fi necesar să continuaţi utilizarea Thyrozol, în special în primele luni de sarcina. Medicul  dumneavoastră poate decide sa vă micşoreze doza de Thyrozol, în scopul evitării oricărui efect dăunător pentru copi­lul dumneavoastră. Aceasta are, în mod special, importanţă dacă aţi luat Thyrozol împreună cu hormoni tiroidieni, deoarece o astfel de asociere nu trebuie utilizată în timpul sarcinii.

Aceleaşi lucruri sunt valabile dacă vreţi sâ alăptaţi. în mod normal, do­zele de până la 10 mg nu au efecte nocive asupra copilului dumnea­voastră. Medicul dumneavoastră va verifica regulat cum funcţionează glanda tiroidă a nou-născutului dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor si Thyrozol

Thyrozol nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Thyrozol

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi o intoleranţă la anumite glucide, deoarece Thyrozol conţine lactoză.

Luaţi întotdeauna Thyrozol exact aşa cum v-a spus medicul dumnea­voastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.

 

Doza uzuală a Thyrozol-ului

în funcţie de cât de gravă este boala dumneavoastră, medicul va decide doza dumneavoastră individuală. De obicei, sunt recomandate urmă­toarele doze:

–    Adulţi

Doza iniţială este de 10-40 mg Thyrozol pe zi (sau mai mare la anu­miţi pacienţi), până când funcţia tiroidiană revine la normal. Doza de întreţinere este fie cuprinsă între 5-20 mg Thyrozol (1/2-2 comprima­te) pe zi, în asociere cu hormoni tiroidieni, fie 2,5-10 mg Thyrozol pe zi, fără hormoni tiroidieni*

–    Copii

La copii, doza iniţială este de 0,5 mg Thyrozol pe kg, zilnic. Ulterior, me­dicul dumneavoastră va decide dacă este suficientă o doză de întreţinere mai mică şi dacă este necesară suplimentarea cu hormoni tiroidieni.

Dacă prezentaţi riscul de apariţie a unei produceri în exces de hormonf tiroidieni, după un test diagnostic cu o substanţă de contrast care con­ţine iod, medicul dumneavoastră poate să prescrie 10 – 20 mg Thyrozol pe zi, împreună cu perclorat, pentru aproximativ 10zile (până când substanţa de contrast care conţine iod a fost eliminată din organism).

Pentru doze mici sunt disponibile comprimate filmate a 5 mg. 

Pacienţi cu afecţiuni ale ficatului

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avuţtulburări sau boli ale fi­catului. in acest caz, doza dumneavoastră de Thyrozol va trebui redusă.

Pacienţi cu afecţiuni ale rinichilor

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut tulburări sau boli ale rinichilor. în acest caz, doza dumneavoastră de Thyrozol va trebui re­dusă.

Durata tratamentului cu Thyrozol;

Durata tratamentului poate varia, în funcţie de afecţiunea pentru care utilizaţi Thyrozol. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră cât timp este necesar să utilizaţi acest medicament. De obicei, durata tratamentului este următoarea:

–   Tratamentul producerii în exces de hormoni tiroidieni (fără interven­ţie chirurgicală): 6 luni-2 ani.

–   Tratamentul înainte de intervenţia chirurgicală asupra tiroidei: 3-4 săptămâni înainte de intervenţia chirurgicală.

–   Tratamentul înainte de radioterapia cu iod: pâna cand functia dumneavoastră tiroidiană s-a normalizat

–   Tratamentul după radioterapia cu iod: 4-6 luni, până când se insta­lează efectul radioterapiei cu iod.

 

Mod de administrare a Thyrozol

înghiţiţi comprimatele cu o cantitate suficientă de lichid, cum este o jumătate de pahar cu apă, dimineaţa, după micul dejun. Dacă luaţi mai mult de un comprimat pe zi, puteţi, de asemenea, să le luaţi în câteva prize, ia intervale regulate, pe parcursul zueL.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Thyrozol

Dacă, în mod accidental, aţi luat o doză mai mare decât cea prescri­să, nu va fi nicio problemă. Dacă aţi luat mai des doze mai mari decât cea prescrisă, adresaţi-vă medicului imediat ce aţi constatat acest lu­cru. Poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă modifice doza de Thyrozol sau vă poate prescrie suplimentar hormoni tiroidieni, pentru a evita creşterea guşei.

Dâcă uitaţi sa utilizaţi Thyrozol                                      

Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată, dar luaţi doza obişnuită, în ziua următoare.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire !a utilizarea Thyrozol, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului?*’

REACŢII ADVERSE POSIBILE ale Thyrozol

Ca toate.medicamenteleThyrpzo provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. în timp ce utilizaţi Thyrozol, puteţi să aveţi una sau mai multe dintre următoarele reacţii adverse, în unele cazuri chiar după câteva luni de tratament:

Foarte frecvente (care afectează mai mult de 1 din 10 persoane)

–   Reacţii pe piele de diferite grade (erupţii trecătoare pe piele, mâncărimi, urticarie). Acestea au mai ales o formă uşoară şi dispar în timpul tratamentului cu Thyrozol.

Frecvente (care afectează mai puţin de 1 din 10 persoane)

–   Dureri articulare (artralgie)

Mai puţin frecvente (care afectează mai puţin de 1 din 100 persoa­ne)

–    Dacă prezentaţi manifestări cum sunt inflamaţia mucoasei bucale, dureri în gât sau febră, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoas­tră. Acestea pot fi semne ale unei reduceri severe a numărului unor anumite celule din sânge (agranulocitoză).

Rare (care afectează mai puţin de 1 din 1000 persoane)

–   Tulburări sau pierderea gustului (disgeuzie, ageuzie)

–   Febră

Foarte rare (care afectează mai puţin de 1 din 10000 persoane)

–   Reducerea numărului de trombocite (trombocitopenie), reducerea numărului tuturor celulelor din sânge (pancitopenie), boalş gangli­onilor limfatici (limfadenopatie generalizată)

–   Tulburare a hormonilor care reglează glicemia, cu scăderea marcată a glicemiei (sindrom autoimun insulinic)–    Inflamaţii sau iritaţii ale nervilor (nevrită,

–    Umflături ale glandelor salivare

–   Disfuncţie sau inflamaţie a ficatului (icter colestatic, hepatită toxică), în general, simptomele dispar după oprirea tratamentului.

–   Reacţii alergice severe pe piele, posibil pe tot corpul, căderea părului, o boală inflamatorie autoimună a pielii şi a ţesutului conjunctiv (lu­pus eritematos).

Dacă vreuna dintre aceste reacţii adversecfevfne gfavă; adresaţi-vă ime­diat medicului dumneavoastră.

Dacă observaţi orice reacţie adversă>nemenţionată în acest prospect vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

A nu se lăsa la îndemâna şî vederea copiilor.

Nu utilizati Thyrozol după dată de expirare înscrisă pe cutie,după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a rezi­duurilor menajere. întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamente­le care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta, la-protejarea mediului.

Ce conţine Thyrozol

 • Substanţa activă este tiamazolul. Fiecare comprimat filmat conţine tiamazol 5 mg, 10 mg sau 20 mg.
 • Celelalte componente sunt:

Nucleul comprimatului: dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, hipromeloză, talc, celuloză pudră, amidon de porumb, lac- toză monohidrat, amidonglicolat de sodiu. Film: dimeticonă 100, macrogol 400, dioxid de titan (E 171), oxid de fer (E 172).

 

Cum arată Thyrozol şi conţinutul ambalajului

Thyrozol 5 mg comprimate filmate sunt rotunde, biconvexe, de culoare

galben deschis, cu o linie mediană pe ambele feţe.

Thyrozol 10 mg comprimate filmate sunt rotunde, biconvexe, de culoare

gri-portocaliu, cu o linie mediană pe ambele feţe.

Thyrozol 20 mg comprimate filmate sunt rotunde, biconvexe, de culoare

brun, cu o linie mediană pe ambele feţe.

Thyrozoi«5 mg şi 10 mg comprimate filmate sunt disponibile în cutii cu 20,30, 50sau WO(comprimate. ‘

Thyrozol 20 mg comprimate filmate sunt disponibile în cutii cu 20, 30 sau 50 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Merck KGaA

Frankfurter StraBe 250, 64293 Darmstadt, GermaniaProducător

Merck KGaA

Frankfurter StraBe 250,64293 Darmstadt, Germania MERCK KGaA EtCo.

Werk Spittal, Hosslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Austria

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Germania: Thyrozol 5mg Thyrozol 10mg Thyrozol 20mg

Bulgaria Thiamazole Merck Thiamazole Merck Thiamazole Merck

Estonia           Thyrozol 5mg

Thyrozol 10mg Thyrozol 20mg

Franţa             Thyrozol 5mg comprime pellicule

Thyrozol 10mg comprime pellicule Thyrozol 20mg comprime pellicule

Letonia            Thyrozol 5mg, apvalkotas tabletes

Thyrozol 10mg apvalkotas tabletes Thyrozol 20mg apvalkotas tabletes

Lituania Thyrozol 5mg, plevele dengtos tabletes

             Thyrozol 10mg plevele dengtos tabletes

               Thyrozol 20mg plevele dengtos tabletes

Acest prospect a fost aprobat în Iunie 2008.

 Data ultimei verificări a prospectului: Iunie 2009

 

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close