Prospect Thyrozol

 Prospect : Informatii pentru utilizator

Thyrozol Prospect

5 mg, comprimate filmate  

10mg, comprimate filmate

20mg, comprimate filmate

Tiamazol

Citiţi cu atenţie şi în întregime aeest prospect înainte de a  începe să utilizaţi Thyrozol.

–    Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

–    Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dum­neavoastră sau farmacistului.

–   Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

–    Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

în acest prospect găsiţi:

–   Ce este Thyrozol şi pentru ce se utilizează

–   înainte să utilizaţi Thyrozol

–   Cum să utilizaţi Thyrozol

–    Reacţii adverse posibile ale  Thyrozol

–   Cum se păstrează Thyrozol

–    Informaţii suplimentare

–    CE ESTE THYROZOL Şl PENTRU CE SE utilizeaza

Acest medicament conţine tiamazol. El controlează producerea în exces de hormoni tiroidieni, la nivelul glandei tiroide, indiferent de cauză.

Thyrozol este utilizat pentru a trata producerea în exces de hormoni tiroidieni

 • dacă aveţi nevoie să luaţi un medicament pentru tratamentul glandei tiroide care funcţionează în exces, în special dacă aveţi o guşă mică (o umflătură în faţa gatului) sau sau nu aveti gusa.
 • dacă urmează să vi se efectueze o operaţie la glanda tiroidă
 • dacă urmează să vi se efectueze un tratament care utilizează rod ra­dioactiv, în special în cazurile severe de producere în exces de hor­moni tiroidieni
 • după tratamentul cu iod radioactiv, oână când efectul iodului radio­activ s-a stabilizat total.

De asemenea, Thyrozol este; utilizat pentru prevenirea producerii în ex­ces de hormoniti Tiroidieni, înainte de a trebui sa urmaţi o procedură care implică expunerea la iod, cum este o examinare cu substanţe de contrast care conţin iod,

 • dacă aveţi o uşoară producere în exces de hormoni tiroidieni, fără alte simptome suplimentare
 • dacă glanda dumneavoastră tiroidă are anumite zone care produc hormon (adenom autonom)

-dacă aţi avut, mai devreme în cursul vieţii, producere în exces de hormoni tiroidieni.         

thyrozol prospect
thyrozol prospect
 1. ÎNAINTE SA Utilizati Thyrozol

Nu utilizaţi Thyrozol

 • dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la tiamazol, la orice substanţe în­rudite (derivaţi de tioamidă) sau la oricare dintre celelalte componen­te ale Thyrozol (vezi pct6)
 • dacă testele de laborator arată că aveţi o reducere a numărului unor anumite celule din sânge (granulocitopenie)
 • dacă vezicula dumneavoastră biliară este blocată înainte de începe­rea tratamentului cu Thyrozol
 • dacă aţi avut măduva osoasă afectată după tratamentul anterior cu tiamazol sau carbimazol.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Thyrozol

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut înainte reacţii alergice uşoare la tiamazol, cum sunt erupţie trecătoare pe piele sau mâncărimi. Medicul va decide dacă puteţi să utilizaţi Thyrozol.

Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă aveţi o guşa mare (o umflătu­ră în faţa gâtului) care vă produce dificultăţi la respiraţie, deoarece guşa poate creşte în timpul tratamentului cu Thyrozol. Me-dicuî dumneavoas­tră va decide să prescrie Thyrozol doar pentru o perioada limitată şi vă va controla regulat în timpul tratamentului.

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi simptome cum sunt inflamaţia mucoasei bucale, dureri în gât sau febră. Acestea se pot datora unei reduceri marcate a numărului unor anumite celule din sânge (granulocitopenie). Aceasta poate să apară, în special, în primele săptămâni de tratament şi poate conduce la consecinţe grave.

Dacă aveţi o formă severă de producere în exces de hormoni tiroidi­eni, este posibil să utilizaţi doze foarte mari de Thyrozol (mai mult de 120 mg pe zi). în acest caz, medicul dumneavoastră vă va efectua teste din sânge din când în când, deoarece este posibil ca măduva dumnea­voastră osoasă să fie afectată. Dacă se întâmplă aceasta, medicul dum­neavoastră poate decide să oprească tratamentul şi, dacă este necesar, vă va recomanda un alt medicament.

 

Dacă guşa dumneavoastră creşte în timpul tratamentului cu Thyrozol sau dacă glanda dumneavoastră tiroidă funcţionează sub limita nor­mală, medicul dumneavoastră va trebui să vă verifice doza de Thyrozol. Oricum, asemenea situaţii pot, de asemenea, să apară datorită cursului natural al bolii dumneavoastră. Similar, un anumit tip de boală oculară (oftalmopatie endocrină) poate să apară sau se poate agrava, dar nu este legată de tratamentul cu Thyrozol.

Este posibil să creşteţi în greutate în timpul tratamentului cu Thyrozol. Aceasta este o reacţie normală a corpului dumneavoastră. Thyrozol vă influenţează hormonii tiroidieni, care controlează consumul dumnea­voastră de energie.

Utilizarea altor medicamente cu Thyrozol

Cantitatea de iod ingerată de dumneavoastră are un efect asupra mo­dului în care acţionează Thyrozol. Medicul dumneavoastră va decide doza de Thyrozol, în funcţie de cantitatea de iod pe care o ingeraţi şi de funcţia glandei tiroide.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi anticoagulante (medica­mente utilizate pentru prevenirea coagulării sângelui), deoarece nor­malizarea funcţiei tiroidiene determinată de Thyrozol le poate influenţa efectui. Aceiaşi lucru poate fi valabil şi pentru alte medicamente. De aceea, yă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate.fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea  si Thyrozol

în general, sarcina are un efect pozitiv asupra producerii de hormoni tiroidieni. în orice caz, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, deoarece poate fi necesar să continuaţi utilizarea Thyrozol, în special în primele luni de sarcina. Medicul  dumneavoastră poate decide sa vă micşoreze doza de Thyrozol, în scopul evitării oricărui efect dăunător pentru copi­lul dumneavoastră. Aceasta are, în mod special, importanţă dacă aţi luat Thyrozol împreună cu hormoni tiroidieni, deoarece o astfel de asociere nu trebuie utilizată în timpul sarcinii.

Aceleaşi lucruri sunt valabile dacă vreţi sâ alăptaţi. în mod normal, do­zele de până la 10 mg nu au efecte nocive asupra copilului dumnea­voastră. Medicul dumneavoastră va verifica regulat cum funcţionează glanda tiroidă a nou-născutului dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor si Thyrozol

Thyrozol nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Thyrozol

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi o intoleranţă la anumite glucide, deoarece Thyrozol conţine lactoză.

Luaţi întotdeauna Thyrozol exact aşa cum v-a spus medicul dumnea­voastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală a Thyrozol-ului

în funcţie de cât de gravă este boala dumneavoastră, medicul va decide doza dumneavoastră individuală. De obicei, sunt recomandate urmă­toarele doze:

–    Adulţi

Doza iniţială este de 10-40 mg Thyrozol pe zi (sau mai mare la anu­miţi pacienţi), până când funcţia tiroidiană revine la normal. Doza de întreţinere este fie cuprinsă între 5-20 mg Thyrozol (1/2-2 comprima­te) pe zi, în asociere cu hormoni tiroidieni, fie 2,5-10 mg Thyrozol pe zi, fără hormoni tiroidieni*

–    Copii

La copii, doza iniţială este de 0,5 mg Thyrozol pe kg, zilnic. Ulterior, me­dicul dumneavoastră va decide dacă este suficientă o doză de întreţinere mai mică şi dacă este necesară suplimentarea cu hormoni tiroidieni.

Dacă prezentaţi riscul de apariţie a unei produceri în exces de hormonf tiroidieni, după un test diagnostic cu o substanţă de contrast care con­ţine iod, medicul dumneavoastră poate să prescrie 10 – 20 mg Thyrozol pe zi, împreună cu perclorat, pentru aproximativ 10zile (până când substanţa de contrast care conţine iod a fost eliminată din organism).

Pentru doze mici sunt disponibile comprimate filmate a 5 mg. 

Pacienţi cu afecţiuni ale ficatului

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avuţtulburări sau boli ale fi­catului. in acest caz, doza dumneavoastră de Thyrozol va trebui redusă.

Pacienţi cu afecţiuni ale rinichilor

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut tulburări sau boli ale rinichilor. în acest caz, doza dumneavoastră de Thyrozol va trebui re­dusă.

Durata tratamentului cu Thyrozol;

Durata tratamentului poate varia, în funcţie de afecţiunea pentru care utilizaţi Thyrozol. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră cât timp este necesar să utilizaţi acest medicament. De obicei, durata tratamentului este următoarea:

–   Tratamentul producerii în exces de hormoni tiroidieni (fără interven­ţie chirurgicală): 6 luni-2 ani.

–   Tratamentul înainte de intervenţia chirurgicală asupra tiroidei: 3-4 săptămâni înainte de intervenţia chirurgicală.

–   Tratamentul înainte de radioterapia cu iod: pâna cand functia dumneavoastră tiroidiană s-a normalizat

–   Tratamentul după radioterapia cu iod: 4-6 luni, până când se insta­lează efectul radioterapiei cu iod.

 

Mod de administrare a Thyrozol

înghiţiţi comprimatele cu o cantitate suficientă de lichid, cum este o jumătate de pahar cu apă, dimineaţa, după micul dejun. Dacă luaţi mai mult de un comprimat pe zi, puteţi, de asemenea, să le luaţi în câteva prize, ia intervale regulate, pe parcursul zueL.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Thyrozol

Dacă, în mod accidental, aţi luat o doză mai mare decât cea prescri­să, nu va fi nicio problemă. Dacă aţi luat mai des doze mai mari decât cea prescrisă, adresaţi-vă medicului imediat ce aţi constatat acest lu­cru. Poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă modifice doza de Thyrozol sau vă poate prescrie suplimentar hormoni tiroidieni, pentru a evita creşterea guşei.

Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila