Prospect Valdoxan

Prospect: Informaţii pentru pacient


Valdoxan 25 mg comprimate filmate

Agomelatină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

          Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

          Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.

          Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi punctul 4.

Ce găsiţi în acest prospect:

1.       Ce este Valdoxan şi pentru ce se utilizează

2.       Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Valdoxan

3.       Cum să luaţi Valdoxan

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Valdoxan

6.       Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1.       Ce este Valdoxan şi pentru ce se utilizează

Valdoxan conţine substanţa activă agomelatină. Aparţine unui grup de medicamente numite antidepresii
şi v-a fost prescris pentru tratarea depresiei.

Valdoxan se utilizează la adulţi.

Depresia reprezintă o tulburare persistentă a stării de dispoziţie, care interferă cu activitatea zilnică.
Simptomele depresiei variază de la o persoană la alta, dar adesea includ tristeţe profundă, sentimente
de inutilitate, pierderea interesului pentru activităţile preferate, tulburări ale somnului, senzaţii de
încetinire, anxietate, modificări ale greutăţii corporale.

Beneficiile anticipate ale Valdoxan sunt scăderea şi dispariţia treptată a simptomelor legate de
depresia dumneavoastră.

Valdoxan Prospect
Valdoxan Prospect

2.               Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Valdoxan
Nu luaţi Valdoxan

          dacă sunteţi alergic la agomelatină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui
medicament (enumerate la punctul 6),

          dacă ficatul dumneavoastră nu funcţionează normal (insuficienţă hepatică),

          dacă luaţi fluvoxamină (un alt medicament utilizat în tratamentul depresiei) sau ciprofloxacină
(un antibiotic).

Atenţionări şi precauţii

Este posibil ca Valdoxan să nu fie potrivit pentru dumneavoastră din următoarele motive:

          Dacă aveţi tulburare bipolară, dacă aţi avut sau dacă aveţi simptome maniacale (o perioadă de
excitabilitate anormal de crescută şi emotivitate), discutaţi cu medicul dumneavoastră înainte de
a începe să luaţi acest medicament sau înainte de a continua tratamentul (vezi de asemenea şi

Reacţii adverse posibile” la punctul 4).

          Dacă luaţi medicamente cunoscute că afectează ficatul. Cereţi sfatul medicului dumneavoastră
în legătură cu aceste medicamente.

          Dacă sunteţi obez sau supraponderal, cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

          Dacă, aveţi diabet zaharat, cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

          Dacă aveţi valori crescute ale enzimelor hepatice înaintea începerii tratamentului, medicul
dumneavoastră va decide dacă Valdoxan este potrivit pentru dumneavoastră.

          Dacă suferiţi de demenţă, medicul dumneavoastră vă va face o evaluare individuală pentru a
stabili dacă este sigur pentru dumneavoastră să luaţi Valdoxan.

Pe parcursul tratamentului cu Valdoxan:

Posibile reacţii adverse grave la nivelul ficatului:

          La unii pacienţi pot apărea creşteri ale enzimelor hepatice din sânge. De aceea, la începutul
tratamentului şi apoi periodic pe parcursul acestuia, medicul dumneavoastră vă va efectua
analize de laborator pentru a verifica dacă ficatul dumneavoastră funcţionează normal. Pe baza
rezultatelor acestor teste, medicul va decide dacă puteţi lua în continuare Valdoxan sau nu (vezi
şi “Cum să luaţi Valdoxan” la punctul 3).

          Dacă manifestaţi oricare dintre aceste semne şi simptome ale afectării ficatului: urină neobişnuit
de închisă la culoare, scaune decolorate, îngălbenire a pielii sau a albului ochilor, durere în
partea dreaptă superioară a abdomenului, oboseală neobişnuită (mai ales în asociere cu alte
simptome dintre cele enumerate mai sus), întrerupeţi imediat administrarea Valdoxan şi
solicitaţi urgent sfatul unui medic şi spuneţi-i că luaţi acest medicament.

Efectul Valdoxan nu este dovedit la pacienţii cu vârsta de 75 ani sau mai mult. Prin urmare, Valdoxan
nu trebuie utilizat la aceşti pacienţi.

Acum se mai citeste