Prospect Aspirin PlusC

Aspirin PLUS C   Prospect

Comprimate efervescente

în acest prospect găsiţi:

–    Ce este ASPIRIN PLUS Cşi pentru ce este utilizat?

–    înainte de a utiliza ASPIRIN PLUS C

–    Cum se utilizează ASPIRIN PLUS C

–    Reacţii adverse posibile ale Aspirinei PlusC

–    Cum se păstrează ASPIRIN PLUS C?

–   Citiţi cu atenţie întregul prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament AspirinPlusC

–   Păstraţi acest prospect. Este posibil sa trebuiască să-l recitiţi.

–   Dacă doriţi mai multe informaţii, întrebaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul

–   Acest medicament v-a fost prescris dumnea­voastră personal. Nu-I transmiteţi altor per­soane deoarece le poate face rău chiar dacă au simptome asemănătoare cu ale dumneavo­astră.

Aspirin PlusC
Aspirin PlusC

1 CE ESTE ASPIRIN PI US C Şl PENTRU CE ESTE UTILIZAT?

Compoziţie Aspirin PlusC

Un comprimat efervescent conţine acid acetilsalici- lic 400 mg şi acid ascorbic 240 mg şi excipienţi: citrat monosodic, hidrogenocarbonat de sodiu, car­bonat de sodiu anhidru, acid citric anhidru. Grupa farmacoterapeufcă: alte analgezice şi anti- piretice, acid salicilic şi derivaţi, combinaţii.

Ambalaj

Cutie cu 5 plicuri multi&ratificate din hârtie/PE/Al/ suriin a câte 2 comprimate efervescente. Cutie cu 10 plicuri multistratificate din hârtie/PE/Al/surlin a câte 2 comprimate efervescen­te.

Indicaţii terapeutice Aspirin PlusC

Ca analgezic şi antipiretic: – combaterea durerilor de intensitate slabă sau moderată, în cefalee, mialgii, dureri reumatice

articulare şi periarticulare, nevralgii, dureri dentare, dismenoree;

–   combaterea febrei.

Ca antiinHamator:

–   combaterea fenomenelor inflamatorii în reumatis­mul poliarticular acut;

–   atenuarea inflamaţiei articulare în poliartrita reumatoidă.              .                              

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ al Aspirin PlusC

BAYER S.R.L.

Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Bl. 20, Et. 4, Sect.2,

Bucureşti, România

PRODUCĂTOR

BAYER BITTERFELD GmbH, Germania

2. ÎNAINTE DE A UTILIZA ASPIRIN PLUS C

Nu utilizaţi ASPIRIN PLUS C dacă:

–   ştiţi că sunteţi hipersensibil la acidul acetilsalicilic sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene sau la oricare dintre excipienţii medicamentului;

–   aveţi ulcer gastric sau duodenal activ; aveti tendinţă de sângerare crescută (diateză hemoragica)

–   aveţi antecedente de astm bronşic indus de administrarea salicilatilor sau a substanţelor cu acţiune simlară în special antiinflamatoare

nesteroidiene;

–   sunteţi în ultimul trimestru de sarcină

–   aveţi insuficienţă hepatică gravă;

–   aveţi insuficienţă renală gravă;

–   aveţi insuficienţă cardiacă necompensată;

–   aveţi fenilcetonurie.

Acordaţi atenţie utilizării ASPIRIN PLUS C

Mai jos sunt descrise cazurile în care trebuie să utili­zaţi ASPIRIN PLUS C numai în anumite circum­stanţe şi cu-prudenţă deosebită. Vă fugSfrf să spuneţi medicului sau să utilizaţi acest medicament sub supraveghere medicală dacă prezentaţi sau aţi prezentat vreuna dintre următoarele afecţiuni:

–   hipersensibilitate la alte antiinflamatoare neste­roidiene, la antireumatice şi alţi alergeni;

–   insuficienţă hepatică severă sau afecţiuni renale preexistente;

–   pacienţi cu antecedente de tulburări gastro- intestinaie (antecedente de ulcer gastric sau duodenal, inclusiv ulcer cronic sau recurent sau antecedente de hemoragii gastro-intestinale);

–   dispozitive intrauterine;

–   insuficienţă cardiacă necompensată;

–   deficit congenital de glucozo-6-fosfat-dehidro- genază.

Ce măsuri de precaupe trebuie luate? Pacienţii cu astm bronşic, alergie la polen, rinită alergică, polipi nazali sau infecţii cronice aţe teactM?* lui respirator (în special dacă sunt însoţite de stări febrile) sau care sunt hipersensibili la orice tip de analgezice, antiinflamatoare nesteroidiene sau anti­reumatice prezintă risc de atac astmatic (intoleranţă la analgezice/astm indus de analgezice) dacă utili­zează ASPIRIN PLUS C. Aceşti pacienţi trebuie să discute cu medicul înainte de a utiliza acest produs. Acelaşi lucru este valabil pentru pacienţii care pre­zintă reacţii de hipersensibilitate (alergice) şi la alte substanţe sub forma unor reacţii cutanate, prurit

sau urticarie.__

înaintea oricărei intervenţii chirurgicale, medicul sau stomatologul trebuie informat privind utilizarea ASPIRIN PLUSC

Medicamentele ce conţin acid acetilsalicilic trebuie să fie utilizate în cazul copiilor şi adolescenţilor cu stări febrile numai după evaluarea atentă a rapor­tului risc potenţial/beneficiu terapeutic, datorită posibilităţii apariţiei sindromului Reye, o afecţiune rară, dar severă.

Acidul acetilsalicilic scade excreţia de acid uric putând declanşa criza de gută la pacienţii cu excreţie redusa de acid uric. Datorită conţinutului în acid ascorbic a ASPIRIN PLUS C se recomandă prudenţă la pacienţii cu dia­

bet zaharat, deficit de glucozo-6-fosfatdehidroge- nază (G6PD), hemocromatoză, anemie sidero- blastică şi talasemie.

Nu trebuie utilizate doze mari de ASPIRIN PLUS C pentru perioade mari de timp fără recomandarea medicului.

Sarcina si Aspirin PlusC

Ce precauţii trebuie să luaţi în timpul sarcinii? Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră dacă în timpul unei perioade de tratament cu

 ASPIRIN PLUS C rămâneţi gravidă. ASPIRIN PLUS C nu tre­buie utilizat în primul şi al doilea trimestru de sarcină fără să întrebaţi medicul dumneavoastră. ASPIRIN PLUS C nu trebuie utilizat în ultimele trei luni de sarcină, datorită unui risc crescut al complicaţiilor pentru mamă şi făt în timpul naşterii.

Alăptarea si Aspirin PlusC

Ce precauţii trebuie sâ luap dacă alăptaţi?

 

Mici cantităţi de acid acetilsalicilic şi de metabottţi ai săi trec în laptele matern. Deoarece nu s-au raportat efecte nocive asupra sugarilor, în general, nu este necesar să se oprească alăptarea în cazul utilizării medicamentului pe termen redus, la dozele recomandate pentru dureri sau febră. Totuşi, dacă utilizarea pe termen lung şi/sau în doze mari (mai mult de 6 comprimate efervescente pe zi) a fost prescrisă în cazuri izolate, pacienta trebuie să întrerupă alăptarea.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

ASPIRIN PLUS C nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Utilizarea ASPIRIN PLUS C cu alimente şi băuturi

Acest medicament nu trebuie administrat împreună cu alcoolul etilic, datorită riscului crescut de leziuni la nivelul mucoasei gastro-intestinale şi de creştere a timpului de sângerare, datorită efectelor aditive ale acidului acetilsalicilic şi alcoolului.

Informaţii importante privind unii excipienţi conţinuţi de ASPIRIN PLUS C

ASPIRIN PLUS C conţine 933 mg sodiu pe un com­primat efervescent, fapt ce trebuie luat în conside­rare de către pacienţii cu dietă hiposodată.

Utilizarea altor medicamente

Ce medicamente influenţează modul de acpune al ASPIRIN PLUS C, respectiv interacţiunile ASPIRIN PLUS C cu alte medicamente?

Vă rugăm să luaţi în considerare că aceste informaţii sunt valabile şi pentru medicamentele utilizate recent.

Acid acetilsalicilic

Asocieri contraindicate cu Aspirin PlusC

Este contraindicată asocierea acidului acetilsalicilic cu metotrexatul utilizat în doze >15 mg/săptămână, datorită creşterii toxicităţii hematologice a meto- trexatului (în generai, antiinflamatoarele scad clearance-ul renal al metotrexatului şi salicilaţiî deplasează metotrexatul de pe locurile de legare de proteinele plasmatice).

(Tn general, antiinflamatoarele scad clearance-ul renal al metotrexatului şi salicilaţii deplasează metotrexatul de pe locurile de legare de pro­teinele plasmatice);

–   anticoagulantele, de exemplu cumarinice, hepa- rine – risc crescut hemoragie datorită inhibării de către acidul acetilsalicilic a funcţiei plachetare, leziunilor mucoasei gastro – duodenale şi deplasării anticoagulantelor orale de pe locurile de legare de proteinele plasmatice;

–   alte antiinflamatoare nesteroidiene în combinaţie cu salicilaţi în doze mari (> 3 g pe zi) – risc crescut de ulcer şi hemoragii gastro – intestinale datorită efectului sinergie;

–   uricozuricele cum sunt benzbromarona, probene- cidul – scăderea efectului uricozuric (competiţie la nivelul eliminării tubulare renale a acidului uric);

–   digoxina – creşterea concentraţiilor plasmatice ale digoxinei datorită scăderii excreţiei renale;

–   antidiabeticele, cum sunt insulina, sulfonilureele – potenţarea efectului de scădere a glicemiei la doze mari de acid acetilsalicilic, datorită acţiunii hipoglicemiante a acidului acetilsalicilic si deplasării sulfonilureei de pe locurile de legare de proteinele plasmatice;

–   sulfamidele şi combinaţiile sulfonamidice, de exemplu sultametoxazol, trimetoprim;

–   tromboliticele sau alte antiplachetare, de exemplu, ticlopidina – risc hemoragie crescut;

–   diureticele – asocierea cu acidul acetilsalicilic în doze > 3 g pe zi scade filtrarea glomerulară dato­rită scăderii sintezei renale de prostaglandine;

–   glucocorticoizii sistemici, cu excepţia hidrocorti- zonului utilizat ca terapie de substituţie în boala Addison – în timpul tratamentului cu glucocorti- coizi scad concentraţiile plasmatice de salicilaţi datorită eliminării crescute a salicilaţilor de către glucocorticoizi, cu risc de supradozaj cu salicilaţi la întreruperea acestui tratament;

scade filtrarea glomerulară datorită inhibării prostaglandinelor vasodilatatoare; în plus, acidul acetilsalicilic scade efectul antihipertensiv;

–   acidul valproic – acidul acetilsalicilic creşte toxicitatea acidului valproic datorită deplasării sale de pe locurile de legare de proteinele plasmatice;

–   triiodotironina, un medicament pentru tratarea hipotiroidiei;

Acid ascorbic

Acidul ascorbic administrat concomitent cu defero- xamina creste toxicitatea tisulară a fierului. Acidul ascorbic influenţează acţiunea celorlalte vitamine. Vitamina A (retinol) şi vitamina C (acidul ascorbic) îşi stimulează reciproc biosinteza; acidul ascorbic şi vitamina E (tocoferol) se protejează reciproc faţă de acţiunea oxidanţilor, exercitându-şi astfel funcţiile lor biologice în condiţii favorabile; vitamina C influenţează favorabil acţiunea vitamine-

Pacienţilor cu deficite în absorbţia vitaminei B12, li se administrează cu prudenţă vitamina C, deoarece reduce conţinutul în vitamina B12 al alimentelor. La pacienţii trataţi cu anticoagulante orale, acidul ascorbic reduce timpul de protrombină. Au fost raportate interacţiuni medicamentoase cu celuloza şi disulfiramul.

Voteaza si comenteaza cum ti-a folosit, sa stie toti parerea ta!

Foarte NemultumitNemultumitOKMultumitFoarte Multumit ( 1 -voturi, Media: 5.00 out of 5)

Loading...
Intotdeauna consultati un medic sau farmacist inainte de a lua orice fel de pastila