Prospect Aspirin Plus C efervescente – Febra Analgezic Dureri

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Prospect Aspirin Plus C – Comprimate efervescente

1 Ce este Aspirin Plus C si pentru ce este utilizat?

Indicaţii terapeutice Aspirin Plus C

Ca analgezic şi antipiretic: – combaterea durerilor de intensitate slabă sau moderată, în cefalee, mialgii, dureri reumatice articulare şi periarticulare, nevralgii, dureri dentare, dismenoree;

–   combaterea febrei.

Ca antiinflamator:

–   combaterea fenomenelor inflamatorii în reumatis­mul poliarticular acut;

–   atenuarea inflamaţiei articulare în poliartrita reumatoidă.                    

2. Înainte de a utiliza Aspirin Plus C

Nu utilizaţi Aspirin Plus C dacă:

–   ştiţi că sunteţi hipersensibil la acidul acetilsalicilic sau la alte antiinflamatoare nesteroidiene sau la oricare dintre excipienţii medicamentului;

–   aveţi ulcer gastric sau duodenal activ; aveti tendinţă de sângerare crescută (diateză hemoragica)

–   aveţi antecedente de astm bronşic indus de administrarea salicilatilor sau a substanţelor cu acţiune simlară în special antiinflamatoare nesteroidiene;

–   sunteţi în ultimul trimestru de sarcină

–   aveţi insuficienţă hepatică gravă;

–   aveţi insuficienţă renală gravă;

–   aveţi insuficienţă cardiacă necompensată;

–   aveţi fenilcetonurie.

Acordaţi atenţie utilizării Aspirin Plus C

Mai jos sunt descrise cazurile în care trebuie să utili­zaţi Aspirin Plus C numai în anumite circum­stanţe şi cu-prudenţă deosebită. Vă fugSfrf să spuneţi medicului sau să utilizaţi acest medicament sub supraveghere medicală dacă prezentaţi sau aţi prezentat vreuna dintre următoarele afecţiuni:

–   hipersensibilitate la alte antiinflamatoare neste­roidiene, la antireumatice şi alţi alergeni;

–   insuficienţă hepatică severă sau afecţiuni renale preexistente;

–   pacienţi cu antecedente de tulburări gastro- intestinaie (antecedente de ulcer gastric sau duodenal, inclusiv ulcer cronic sau recurent sau antecedente de hemoragii gastro-intestinale);

–   dispozitive intrauterine;

–   insuficienţă cardiacă necompensată;

–   deficit congenital de glucozo-6-fosfat-dehidro- genază.Ce măsuri de precautie trebuie luate?

  • Pacienţii cu astm bronşic, alergie la polen, rinită alergică, polipi nazali sau infecţii cronice ale aparatului respirator (în special dacă sunt însoţite de stări febrile) sau care sunt hipersensibili la orice tip de analgezice, antiinflamatoare nesteroidiene sau anti­reumatice prezintă risc de atac astmatic (intoleranţă la analgezice/astm indus de analgezice) , aceşti pacienţi trebuie să discute cu medicul înainte de a utiliza acest produs. Acelaşi lucru este valabil pentru pacienţii care pre­zintă reacţii de hipersensibilitate (alergice) şi la alte substanţe sub forma unor reacţii cutanate, prurit sau urticarie.
  • I naintea oricărei intervenţii chirurgicale, medicul sau stomatologul trebuie informat privind utilizarea Aspirin Plus C
  • Medicamentele ce conţin acid acetilsalicilic trebuie să fie utilizate în cazul copiilor şi adolescenţilor cu stări febrile numai după evaluarea atentă a rapor­tului risc potenţial/beneficiu terapeutic, datorită posibilităţii apariţiei sindromului Reye, o afecţiune rară, dar severă.
  • Acidul acetilsalicilic scade excreţia de acid uric putând declanşa criza de gută la pacienţii cu excreţie redusa de acid uric. Datrită conţinutului în acid ascorbic a Aspirin Plus C se recomandă prudenţă la pacienţii cu dia­bet zaharat, deficit de glucozo-6-fosfatdehidroge- nază (G6PD), hemocromatoză, anemie sidero- blastică şi talasemie.
  • Nu trebuie utilizate doze mari de Aspirin Plus C pentru perioade mari de timp fără recomandarea medicului.

Sarcina si Aspirin Plus C

Ce precauţii trebuie să luaţi în timpul sarcinii?

Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră dacă în timpul unei perioade de tratament cu

 Aspirin Plus C rămâneţi gravidă. Aspirin Plus C nu tre­buie utilizat în primul şi al doilea trimestru de sarcină fără să întrebaţi medicul dumneavoastră. Aspirin Plus C nu trebuie utilizat în ultimele trei luni de sarcină, datorită unui risc crescut al complicaţiilor pentru mamă şi făt în timpul naşterii.

Alăptarea si Aspirin Plus C

Ce precauţii trebuie sa luati dacă alăptaţi?

 Mici cantităţi de acid acetilsalicilic şi de metabottţi ai săi trec în laptele matern. Deoarece nu s-au raportat efecte nocive asupra sugarilor, în general, nu este necesar să se oprească alăptarea în cazul utilizării medicamentului pe termen redus, la dozele recomandate pentru dureri sau febră. Totuşi, dacă utilizarea pe termen lung şi/sau în doze mari (mai mult de 6 comprimate efervescente pe zi) a fost prescrisă în cazuri izolate, pacienta trebuie să întrerupă alăptarea.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Aspirin Plus C nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Utilizarea Aspirin Plus C cu alimente şi băuturi

Acest medicament nu trebuie administrat împreună cu alcoolul etilic, datorită riscului crescut de leziuni la nivelul mucoasei gastro-intestinale şi de creştere a timpului de sângerare, datorită efectelor aditive ale acidului acetilsalicilic şi alcoolului.

Informaţii importante privind unii excipienţi conţinuţi de Aspirin Plus C

Aspirin Plus C conţine 933 mg sodiu pe un com­primat efervescent, fapt ce trebuie luat în conside­rare de către pacienţii cu dietă hiposodată.

Utilizarea altor medicamente cu Aspirin Plus C

Ce medicamente influenţează modul de actiune al Aspirin Plus C, respectiv interacţiunile Aspirin Plus C cu alte medicamente?

Vă rugăm să luaţi în considerare că aceste informaţii sunt valabile şi pentru medicamentele utilizate recent.

Acid acetilsalicilic

Asocieri contraindicate cu Aspirin Plus C

Este contraindicată asocierea acidului acetilsalicilic cu metotrexatul utilizat în doze >15 mg/săptămână, datorită creşterii toxicităţii hematologice a meto- trexatului (în generai, antiinflamatoarele scad clearance-ul renal al metotrexatului şi salicilaţiî deplasează metotrexatul de pe locurile de legare de proteinele plasmatice).

(Tn general, antiinflamatoarele scad clearance-ul renal al metotrexatului şi salicilaţii deplasează metotrexatul de pe locurile de legare de pro­teinele plasmatice);

–   anticoagulantele, de exemplu cumarinice, hepa- rine – risc crescut hemoragie datorită inhibării de către acidul acetilsalicilic a funcţiei plachetare, leziunilor mucoasei gastro – duodenale şi deplasării anticoagulantelor orale de pe locurile de legare de proteinele plasmatice;

–   alte antiinflamatoare nesteroidiene în combinaţie cu salicilaţi în doze mari (> 3 g pe zi) – risc crescut de ulcer şi hemoragii gastro – intestinale datorită efectului sinergie;

–   uricozuricele cum sunt benzbromarona, probene- cidul – scăderea efectului uricozuric (competiţie la nivelul eliminării tubulare renale a acidului uric);

–   digoxina – creşterea concentraţiilor plasmatice ale digoxinei datorită scăderii excreţiei renale;

–   antidiabeticele, cum sunt insulina, sulfonilureele – potenţarea efectului de scădere a glicemiei la doze mari de acid acetilsalicilic, datorită acţiunii hipoglicemiante a acidului acetilsalicilic si deplasării sulfonilureei de pe locurile de legare de proteinele plasmatice;

–   sulfamidele şi combinaţiile sulfonamidice, de exemplu sultametoxazol, trimetoprim;

–   tromboliticele sau alte antiplachetare, de exemplu, ticlopidina – risc hemoragie crescut;

–   diureticele – asocierea cu acidul acetilsalicilic în doze > 3 g pe zi scade filtrarea glomerulară dato­rită scăderii sintezei renale de prostaglandine;

–   glucocorticoizii sistemici, cu excepţia hidrocorti- zonului utilizat ca terapie de substituţie în boala Addison – în timpul tratamentului cu glucocorti- coizi scad concentraţiile plasmatice de salicilaţi datorită eliminării crescute a salicilaţilor de către glucocorticoizi, cu risc de supradozaj cu salicilaţi la întreruperea acestui tratament;

scade filtrarea glomerulară datorită inhibării prostaglandinelor vasodilatatoare; în plus, acidul acetilsalicilic scade efectul antihipertensiv;

–   acidul valproic – acidul acetilsalicilic creşte toxicitatea acidului valproic datorită deplasării sale de pe locurile de legare de proteinele plasmatice;

–   triiodotironina, un medicament pentru tratarea hipotiroidiei;

Acid ascorbic

Acidul ascorbic administrat concomitent cu defero- xamina creste toxicitatea tisulară a fierului. Acidul ascorbic influenţează acţiunea celorlalte vitamine. Vitamina A (retinol) şi vitamina C (acidul ascorbic) îşi stimulează reciproc biosinteza; acidul ascorbic şi vitamina E (tocoferol) se protejează reciproc faţă de acţiunea oxidanţilor, exercitându-şi astfel funcţiile lor biologice în condiţii favorabile; vitamina C influenţează favorabil acţiunea vitamine-

Pacienţilor cu deficite în absorbţia vitaminei B12, li se administrează cu prudenţă vitamina C, deoarece reduce conţinutul în vitamina B12 al alimentelor. La pacienţii trataţi cu anticoagulante orale, acidul ascorbic reduce timpul de protrombină. Au fost raportate interacţiuni medicamentoase cu celuloza şi disulfiramul.

Acidul ascorbic în doze mari (mai mult de 2 g/zi) poate modifica testele biologice pentru dozarea creatininei şi glucozei sanguine şi urinare. Ascorbatul nu numai că reduce agenţii care se utili­zează în mod normal pentru testarea conţinutului în substanţe reducătoare, dar inactivează şi gluco- zoxidaza.

Aspirin PlusCcumpara acum3. Cum se utilizează Aspirin Plus C

Aspirin Plus C nu trebuie administrat pentru mai mult de 3-5 zile fără a se consulta medicul.

Adulţi

Pentru efectul analgezic şi antipiretic se adminis­trează 1-2 comprimate efervescente de Aspirin Plus C (în medie 500 mg acid acetilsalicilic) repetând în funcţie de necesităţi la intervale de 4 ore, fără să se depăşească doza zilnică maximă de 8 comprimate efervescente. Pentru efectul antiinflamator se administrează 8-10 comprimate efervescente de Aspirin Plus C (în medie 3-4 g acid acetilsalicilic) pe zi, în admini­strare fracţionată, la intervale de 6 ore, fără să se depăşească doza zilnică maximă de 10 comprimate efervescente.

Copii peste 10 ani

Doza zilnică recomandată de acid acetilsalicilic la copii este de 30-60 mg/kg fracţionată în 4-6 prize. Administrarea pentru efectele analgezice şi antipire- tice din cadrul afecţiunilor virale se face la indicaţia medicului şi sub stricta lui supraveghere. Pentru efectul analgezic şi antipiretic se adminis­trează câte 400 mg acid acetilsalicilic (1 comprimat efervescent ASPIRIN PLUS Q, repetând în funcţie de necesităti lă intervale de 4-8 ore, fără să se depăşeasca doza zilnică maximă de 6 comprimate efervescente.

Pentru efectul antiinflamator în reumatismul poliarti­cular acut se administrează 85-100 mg acid acetil- salicilic/kg şi zi (fără a depăşi 3 g pe zi), fracţionat, la intervale de 4-6 ore, timp de 20-30 zile; în conti­nuare se administrează 2/3 din doza de atac 10-20 zile, apoi 1/2-1/3 alte 30-40 zile. Se recomandă a nu se depăşi doza de 1 g acid ascorbic pe zi, timp îndelungat.

Mod de administrare Aspirin Plus C

Comprimatele efervescente se dizolvă într-un pahar cu apă înainte de administrare.

Dacă utilizaţi mai mult Aspirin Plus C decât trebuie

Ce trebuie făcut în cazul în care se utilizează doze prea mari de Aspirin Plus C (intenţionat sau accidental)?

Ameţeala şi ţiuitul în urechi (tinitusul), în special la copii şi vârstnici, pot indica o intoxicaţie gravă. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă bănuiţi’un supradozaj cu Aspirin Plus C. Medicul va decide asupra măsurilor necesare în funcţie de gravitatea supradozajului (intoxicaţiei).

Dacă uitaţi să utilizaţi Aspirin Plus C

Ce trebuie făcut dacă nu se administrează suficient Aspirin Plus C sau se omite o doză? Dacă aţi omis o doză, administraţi-o cât mai curând posibil, fără a dubla doza; continuaţi tratamentul aşa cum a fost prezentat mai sus sau aşa cum v-a prescris medicul dumneavoastră.

Ce trebuie făcut dacă dorip să întrerupeţi tratamen­tul sau să opriţi administrarea înainte de perioada indicată de medic?

Vă rugăm să nu întrerupeţi sau să opriţi tratamentul fără să spuneţi medicului dumneavoastră.

4. Reacţii adverse posibile ale Aspirin Plus C

Ce reacţii adverse pot să apară ia administrarea Aspirin Plus C? Acid acetilsalicilic Reacţii gastro-intestinale

–   dureri abdominale, pirozis, greaţă, vărsături;

–   hemoragii gastro-intestinale manifeste (hemate- meză, melenă) sau oculte care pot produce anemie feriprivă; aceste hemoragii sunt mai frecvente la doze mari;–   ulcer gastro-duodenal complicat, în anumite cazuri, cu perforaţie.

S-au descris cazuri izolate de tulburări ale funcţiei hepatice (creşterea transaminazelor), renale şi hipoglicemie.

Efecte asupra sistemului nervos central De obicei, ameţeala si tinitusul reprezintă simptome ale supradozajului.

 Reacţii hematologice

Datorită efectului asupra agregării plachetare, acidul acetilsalicilic poate fi asociat cu un risc crescut de sângerare.

Reacţii de hipersensibilitate

Urticarie, reacţii cutanate, reacţii anafilactice, astm bronşic, edem Quincke.

Acid ascorbic

La doze mari (>1 g), pot să apară tulburări digestive (pirozis şi diaree) sau urinare (precipitarea calculilor de uraţi, cisteina şi/sau oxalaţi).

La pacienţii cu deficit de G6PD, doze mari de acid ascorbic pot provoca hemoliza.

Scorbut de rebound.

Dacă prezentaţi alte reacţii adverse decât cele menţionate în acest prospect Aspirin Plus C, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Ce trebuie făcut dacă apare oricare dintre reacţiile adverse menţionate mai sus?

Dacă apare oricare dintre reacţiile menţionate mai sus nu mai utilizaţi Aspirin Plus C. Spuneţi medicului dumneavoastră, pentru ca acesta să

poată determina gravitatea reacţiilor adverse şi să decidă asupra măsurilor necesare.

Trebuie să întrerupeţi utilizarea Aspirin Plus C la primele semne de hipersensibilitate.

Orice apariţie a scaunelor negre (scaune ca păcura, semn al hemoragiei gastrice) trebuie comunicată imediat medicului.

5. Cum se păstrează Aspirin Plus C?

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.6. Informatii suplimentare Aspirin Plus C – comprimate efervescente

Compoziţie Aspirin Plus C

Un comprimat efervescent conţine acid acetilsalici- lic 400 mg şi acid ascorbic 240 mg şi excipienţi: citrat monosodic, hidrogenocarbonat de sodiu, car­bonat de sodiu anhidru, acid citric anhidru. Grupa farmacoterapeufcă: alte analgezice şi anti- piretice, acid salicilic şi derivaţi, combinaţii.

Ambalaj

Cutie cu 5 plicuri multi&ratificate din hârtie/PE/Al/ suriin a câte 2 comprimate efervescente. Cutie cu 10 plicuri multistratificate din hârtie/PE/Al/surlin a câte 2 comprimate efervescen­te.

Data ultimei verificări a prospectului Aspirin Plus C Martie 2008

–   Citiţi cu atenţie întregul prospect AspirinPlus C înainte de a începe să utilizaţi acest medicament AspirinPlus C

–   Păstraţi acest prospect AspirinPlus C. Este posibil sa trebuiască să-l recitiţi.

–   Dacă doriţi mai multe informaţii, întrebaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul

–   Acest medicament v-a fost prescris dumnea­voastră personal. Nu-l transmiteţi altor per­soane deoarece le poate face rău chiar dacă au simptome asemănătoare cu ale dumneavo­astră.

– Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect AspirinPlus C.

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ al Aspirin Plus C

BAYER S.R.L.

Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Bl. 20, Et. 4, Sect.2,

Bucureşti, România

PRODUCĂTOR

BAYER BITTERFELD GmbH, Germania

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close