Prospect EllaOne – Contraceptiv Oral Anticonceptional

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Prospect : Informatii pentru utilizatoare

EllaOne Prospect

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ellaOne 30 mg comprimat

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine ulipristal acetat 30 mg.

Excipienţi: fiecare comprimat conţine lactoză monohidrat 237 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat

Comprimat rotund, convex, de culoare alb[ până la aproape albă, marcat cu codul „ella” pe ambele feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Contracepţie de urgenţă în interval de 120 de ore (5 zile) de la contactul sexual neprotejat sau nefuncţionarea metodei contraceptive utilizate.

ellaOne contraceptiveellaOne contraceptive

4.2 Doze şi mod de administrare

Acest tratament constă într-o comprimat cu administrare orală, ce se va administra cât mai repede cu putinţă, dar nu mai târziu de 120 de ore (5 zile) de la contactul sexual neprotejat sau nefuncţionarea metodei contraceptive utilizate.

Acest comprimat poate fi administrată cu sau fără alimente.

Dacă în decurs de 3 ore de la administrarea ellaOne pacienta vomită, se va administra un nou comprimat.

ellaOne poate fi administrată în orice perioadă a ciclului menstrual. Prezenţa sarcinii trebuie exclusă înainte de a administra ellaOne.

Insuficienţă renală sau hepatică: În absenţa studiilor specifice, nu se pot face recomandări în privinţa dozajului ellaOne.

Insuficienţă hepatică severă: În absenţa studiilor specifice, ellaOne nu este recomandat.

Copii şi adolescenţi: A fost inclus un număr limitat de femei cu vârsta sub 18 ani în studiile clinice cu ellaOne.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Sarcină.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu un contraceptiv de urgenţă care conţine levonorgestrel(vezi pct. 4.5).

Nu se recomandă utilizarea de către femei cu astm bronşic sever, controlat insuficient prin tratament cu glucocorticoid cu administrare orală.

Contracepţia de urgenţă cu ellaOne este o metodă ocazională. În niciun caz nu trebuie să înlocuiască o metodă contraceptivă cu utilizare regulată. În orice caz, femeile trebuie sfătuite să adopte o metodă de contracepţie cu utilizare regulată.

Deşi utilizarea ellaOne nu contraindică continuarea utilizării unei metode contraceptive hormonale regulate, ellaOne poate reduce eficacitatea unui astfel de contraceptiv (vezi pct. 4.5). Prin urmare, după utilizarea metodei contraceptive de urgenţă, este recomandată utilizarea unei metode contraceptive de tip barieră sigure pentru contactele sexuale ce vor avea loc până la următoarea menstruaţie.

Nu este recomandată administrarea repetată a ellaOne în acelaşi ciclu menstrual, deoarece nu a fost studiată siguranţa şi eficacitatea ellaOne la administrare repetată în acelaşi ciclu menstrual.

Metoda contraceptivă de urgenţă ellaOne nu elimină riscul unei sarcini în toate situaţiile. Nu există date referitoare la eficacitatea ellaOne la femei la care actul sexual neprotejat a avut loc cu mai mult de 120 de ore înainte de administrarea ellaOne. În cazul în care există dubii, întârziere cu mai mult de

7 zile a menstruaţiei următoare, sângerare anormală la data aşteptată a menstruaţiei sau simptome de sarcină, suspiciunea privind o eventuală sarcină trebuie exclusă cu ajutorul unui test de sarcină.

Dacă sarcina apare după tratamentul cu ellaOne, ca în cazul tuturor sarcinilor, trebuie luată în considerare posibilitatea unei sarcini extrauterine. Sarcina extrauterină poate continua, în ciuda sângerării uterine.

După administrarea ellaOne, este posibil ca menstruaţia să înceapă uneori cu câteva zile mai devreme sau mai târziu decât data aşteptată. La aproximativ 7% dintre femei, menstruaţia a început cu mai

mult de 7 zile înainte de data aşteptată. În aproximativ 18,5% dintre cazuri, s-a înregistrat o întârziere de mai mult de 7 zile, iar în 4% dintre cazuri, întârzierea a fost de mai mult de 20 de zile.

Acest medicament conţine lactoză monohidrat. Pacientele cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Utilizarea concomitentă a ellaOne cu următoarele substanţe active nu este recomandată din cauza potenţialului de interacţiune: substraturi ale gp-P (de exemplu dabigatran etexilat, digoxină), inductori ai CYP3A4 (de exemplu rifampicină, fenitoină, fenobarbital, carbamazepină, sunătoare/Hypericum perforatum), medicamente care cresc pH-ul gastric (de exemplu inhibitori ai pompei de protoni, antiacide şi antagonişti ai receptorilor H2), utilizarea îndelungată de ritonavir şi preparate

contraceptive de urgenţă care conţin levonorgestrel (vezi pct. 4.5).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

• Potenţialul altor medicamente de a influenţa acţiunea ulipristal acetat:

Nu au fost efectuate studii specifice de interacţiune in vivo.

Ulipristal acetat este metabolizat in vitro pe calea CYP3A4. Substanţele inductoare ale CYP3A4 (de exemplu, rifampicină, fenitoină, fenobarbital, carbamazepină, sunătoare/Hypericum perforatum) pot reduce, prin urmare, concentraţia plasmatică de ulipristal acetat şi îi pot reduce eficacitatea. Prin urmare, nu este recomandată utilizarea concomitentă (vezi pct. 4.4).

Inhibitorul CYP3A4 ritonavir poate avea, de asemenea, un efect inductor asupra CYP3A4 atunci când ritonavir se utilizează o perioadă mai lungă de timp. În astfel de cazuri, ritonavir ar putea reduce concentraţiile plasmatice de ulipristal acetat. Prin urmare, nu este recomandată utilizarea

concomitentă (vezi pct. 4.4). Inducţia enzimatică dispare treptat şi efectele asupra concentraţiei plasmatice de ulipristal acetat se pot înregistra chiar dacă pacienta nu a mai utilizat substanţe inductoare în ultimele 2-3 săptămâni.

Invers, inhibitorii puternici ai CYP3A4 (de exemplu ketoconazol, itraconazol, ritonavir, telitromicină, claritromicină, nefazodonă) pot creşte expunerea la ulipristal acetat. Relevanţa clinică este necunoscută.

Administrarea concomitentă a medicamentelor care cresc valoarea pH-ului gastric (de exemplu, inhibitori ai pompei de protoni, antiacide, antagonişti ai receptorilor H2) poate determina reducerea concentraţiei plasmatice a acetatului de ulipristal şi pot reduce eficacitatea. Prin urmare, nu este recomandată utilizarea concomitentă (vezi pct. 4.4.).

• Potenţialul ulipristal acetat de a influenţa acţiunea altor medicamente:

Transportori ai glicoproteinei-P: Datele in vitro indică faptul că ulipristal poate fi un inhibitor al gp-P la concentraţii clinic relevante. Astfel, în absenţa datelor clinice, administrarea concomitentă de ulipristal acetat şi substraturi ale gp-P (de exemplu dabigatran etexilat, digoxină) nu este recomandată (vezi pct. 4.4).

Deoarece ulipristal acetatul are afinitate mare pentru receptorii de progesteron, poate afecta acţiunea medicamentelor care conţin progestogen:

– Poate fi redusă acţiunea contraceptivelor hormonale combinate şi a celor care conţin doar  progestogen.

– Utilizarea concomitentă a ulipristal acetat şi a contraceptivelor de urgenţă care conţin levonorgestrel nu este recomandată (vezi pct. 4.4).

4.6 Sarcina şi alăptarea

ellaOne este contraindicat în cazul unei sarcini existente sau suspectate (vezi pct. 4.3).

Există informaţii extrem de limitate cu privire la sănătatea fătului/nou-născutului în cazul unei sarcini expuse la ulipristal acetat. Deşi nu a fost observat potenţial teratogen, datele obţinute la animale sunt insuficiente în ceea ce priveşte toxicitatea asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3).

HRA Pharma ţine un registru al sarcinilor pentru a monitoriza rezultatele sarcinilor la femeile expuse la ellaOne. Pacientele şi personalul medical sunt încurajaţi să raporteze orice expunere la ellaOne contactând deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (vezi pct. 7).

Nu se cunoaşte dacă ulipristal acetat se excretă în laptele uman sau animal. Ulipristal acetat este un compus lipofilic şi poate fi, teoretic, eliminat în laptele matern. Nu poate fi exclus un risc la care

poate fi expus nou-născutul alăptat la sân. După administrarea ellaOne, alăptarea nu este recomandată timp de cel puţin 36 de ore.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. ellaOne poate avea influenţă mică sau moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje: după administrarea ellaOne o stare de ameţeală uşoară până la moderată este frecventă, somnolenţa şi vederea înceţoşată sunt reacţii mai puţin frecvente, iar afectarea atenţiei a fost raportată rar.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate au fost cefaleea, greaţa, durerile abdominale şi

dismenoreea.

Siguranţa ulipristal acetat a fost evaluată la 4718 de femei în cadrul programului de dezvoltare clinică.

Reacţiile adverse raportate în programul de fază III, care a inclus 2637 de femei, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Marea majoritate a reacţiilor adverse au fost uşoare sau moderate şi s-au remis spontan.

Reacţiile adverse prezentate mai jos sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, pe aparate, sisteme şi organe. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

MedDRA

Reacţii adverse (frecvenţă)

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

≥ 1/10

Frecvente

≥ 1/100 şi < 1/10

Mai puţin frecvente

≥ 1/1000 şi < 1/100

Rare

≥ 1/10000 şi < 1/1000

Infecţii şi infestări    

Vaginită Nazofaringită Gripă

Infecţie a tractului urinar

Conjunctivită infecţioasă Orgelet

Boala inflamatorie

pelvină

Tulburări metabolice şi de nutriţie    

Tulburări ale apetitului

alimentar

Deshidratare
Tulburări psihice   Tulburări ale dispoziţiei

Tulburări emoţionale

Anxietate Insomnie Tulburare de hiperactivitate Schimbări ale libidoului

Dezorientare

Tulburări ale sistemului

nervos

 

Cefalee

Ameţeli

Somnolenţă

Migrenă

Tremor

Tulburări ale atenţiei

Disgeuzie Calitate slabă a somnului Parosmie Sincopă

Tulburări oculare     Tulburări ale vederii Senzaţii neobişnuite la nivelul ochiului Hiperemie oculară Fotofobie

Tulburări acustice şi

vestibulare

      Vertij
Tulburări vasculare     Bufeuri Hemoragie
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale      

Congestie a căilor respiratorii superioare Tuse

Uscăciune faringiană

Epistaxis

Turburări

gastrointestinale

 

Greaţă Dureri abdominale (NOS)

Dureri la nivelul abdomenului superior Disconfort abdominal Vărsături

Durere la nivelul abdomenului inferior Diaree

Xerostomie Constipaţie Dispepsie Flatulenţă

Boală de reflux

gastroesofagian

Dureri dentare

Afecţiuni cutanate şi

ale ţesutului subcutanat

   

Acnee

Leziuni cutanate

Prurit

Urticarie

Prurit genital

Tulburări musculo- scheletice şi ale ţesutului conjunctiv  

Mialgie

Durere de spate

  Durere la nivelul extremităţilor Artralgie
Tulburări renale şi ale căilor urinare      

Tulburare a căilor urinare Cromaturie

Litiază renală Dureri renale Dureri ale vezicii urinare

Tulburări ale aparatului de reproducere şi ale sânului   Dismenoree Dureri pelviene Sensibilitate a sânilor

Menoragie Secreţii vaginale Tulburări menstruale Metroragie Hemoragii vaginale Bufeuri

Sindrom premenstrual

Prurit genital Hemoragie uterină disfuncţională Dispareunie Ruperea chisturilor ovariene

Durere vulvo- vaginală

Disconfort menstrual

Hipomenoree

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare   Fatigabilitate

Durere Iritabilitate Frisoane

Stare generală de rău

Pirexie

Disconfort în zona toracică anterioară Inflamaţie

Sete

Majoritatea femeilor (74,6%) din cadrul studiilor de fază III au avut următoarea menstruaţie la data aşteptată sau în interval de ± 7 zile, în timp ce 6,8% au avut menstruaţia cu mai mult de 7 zile mai devreme decât data aşteptată şi 18,5% au avut întârziere de mai mult de 7 zile faţă de data aşteptată a menstruaţiei. Întârzierea a fost de mai mult de 20 de zile la 4% dintre femei.

Un număr mic de femei (8,7%) au raportat sângerări intermenstruale care au durat în medie 2,4 zile. În majoritatea cazurilor (88,2%) acestea au fost raportate sub formă de pete. Dintre femeile cărora li s-a administrat ellaOne în cadrul studiilor de fază III, doar 5 (0,4%) au raportat sângerare menstruală puternică.

În studiile de fază III, 82 de femei au fost incluse într-un studiu mai mult de o dată şi, prin urmare, li s-a administrat mai mult de o doză de ellaOne (73 dintre femei s-au înrolat de două ori şi 9 femei de trei ori). Nu au existat diferenţe referitoare la siguranţă între acestea în ceea ce priveşte incidenţa şi severitatea reacţiilor adverse, modificări ale volumului şi duratei menstrei sau incidenţa sângerărilor intermenstruale.

4.9 Supradozaj

Experienţa în ceea ce priveşte supradozajul cu ulipristal acetat este limitată. Doze unice de până la

200 mg au fost administrate unui număr limitat de subiecţi şi nu au fost raportate reacţii adverse

severe sau grave.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Hormoni sexuali şi modulatori ai sistemului genital, contraceptive de

urgenţă, codul ATC: G03AD02.

Ulipristal acetat este un modulator selectiv al receptorilor pentru progesteron, obţinut prin sinteză, activ pe cale orală, care acţionează prin legarea cu afinitate mare de receptorul uman pentru progesteron. Mecanismul principal de acţiune se consideră a fi inhibarea sau întârzierea ovulaţiei Datele farmacodinamice arată că şi în cazul administrării imediat înainte de data aşteptată a ovulaţiei, ulipristal acetat este capabil să amâne ruptura foliculară la anumite femei.

Ulipristal acetat are, de asemenea, afinitate ridicată faţă de receptorii pentru glucorticoizi şi in vivo, la animale, s-au observat efecte antiglucocorticoide. Cu toate acestea, la om nu s-au observat astfel de efecte, chiar şi după administrare repetată în doze zilnice de 10 mg. Are afinitate minimă pentru receptorii androgenici şi nu are afinitate pentru receptorii estrogenici sau mineralocorticoizi umani.

Rezultatele din două studii controlate randomizate independente (vezi Tabel) femei care s-au prezentat pentru contracepţie de urgenţă între 0 şi 72 de ore de la contactul sexual neprotejat sau ineficienţa măsurii contraceptive au demonstrat că eficacitatea ulipristal acetat nu este inferioară celei a levonorgestrelului. La combinarea datelor celor două studii prin metaanaliză, riscul sarcinii în cazul ulipristal acetat era semnificativ redus faţă de riscul sarcinii în cazul levonorgestrel (p = 0,046)

Studiu controlat randomizat

Incidenţa sarcinii (%)

în termen de 72 ore de la contactul sexual neprotejat sau

ineficienţa măsurii contraceptive1

Riscul relativ estimat [IÎ 95%]

pentru apariţai sarcinii, ulipristal acetat comparativ cu levonorgestrel1

Ulipristal acetate Levonorgestrel
HRA2914-507

0,91

(7/773)

1,68

(13/773)

0,50 [0,18-1,24]
HRA2914-513

1,78

(15/844)

2,59

(22/852)

0,68 [0,35-1,31]
Metaanaliză

1,36

(22/1617)

2,15

(35/1625)

0,58 [0,33-0,99]

1 – Glasier et al, Lancet 2010

Două studii arată date de eficienţă ale ellaOne administrat la 120 ore de la momentul contactului sexual neprotejat. Într-un studiu clinic deschis, în care s-au înrolat femei care s-au prezentat pentru contracepţie de urgenţă şi au fost tratate cu ulipristal acetat între 48 şi 120 de ore de la momentul contactului sexual neprotejat, incidenţa sarcinii a fost de 2,1% (26/1241). Suplimentar, al doilea studiu comparativ descris mai sus arată date la 100 de femei tratate cu ulipristal acetat după 72-

120 ore de la contactul sexual neprotejat, la care nu s-au observat sarcini.

5.2 Proprietăţi farmacocineticeAbsorbţie

După administrarea orală a unei doze unice de 30 mg, ulipristal acetat este absorbit rapid, cu o concentraţie plasmatică maximă de 176 ± 89 ng/ml după aproximativ 1 oră (0,5–2,0 ore) după administrare şi cu o ASC0-∞ de 556 ± 260 ng•oră/ml.

Administrarea de ulipristal acetat împreună cu un mic dejun bogat în lipide a determinat scăderea cu

aproximativ 45% a Cmax, întârzierea Tmax (de la o valoare mediană de 0,75 ore la 3 ore) şi o creştere cu

25% a mediei ASC0-∞ în comparaţie cu administrarea în condiţii de repaus alimentar. Rezultate

similare au fost obţinute pentru metabolitul activ mono-demetilat.

Absorbţia de ulipristal acetat depinde de pH şi poate fi redusă în situaţii în care pH-ul gastric este

crescut, indiferent care este cauza acestei creşteri. Distribuţie

Ulipristal acetat este legat în proporţie mare (> 98%) de proteinele plasmatice, inclusiv albumină,

alfa-l-acid glicoproteină şi lipoproteina cu densitate mare.

Metabolizare/eliminare

Ulipristal acetat este metabolizat extensiv la metaboliţi mono-demetilat, di-demetilat şi hidroxilaţi. Metabolitul mono-demetilat este activ din punct de vedere farmacologic. Datele in vitro indică că metabolizarea este mediată predominant de către CYP3A4 şi, într-o mai mică măsură, de către CYP1A2 şi CYP2D6. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a ulipristal acetat după administrarea unei doze unice de 30 mg este estimat la 32,4 ± 6,3 ore, cu o medie a clearance-ului oral (CL/F) de 76,8 ± 64,0 l/oră.

Grupe speciale de pacienţi

Nu s-au realizat studii farmacocinetice cu acetat de ulipristal la femei cu insuficienţă renală sau hepatică.

Interacţiuni

Datele in vitro indică faptul că ulipristal acetat şi metabolitul său activ nu inhibă semnificativ CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 şi 3A4 la concentraţii clinic relevante. În urma administrării unei doze unice, este puţin probabilă inducerea activităţii CYP1A2 şi CYP3A4 de către ulipristal sau metabolitul său activ. Astfel, administrarea ulipristal acetat este puţin probabil să modifice

clearance-ul medicamentelor care sunt metabolizate pe calea acestor izoenzime.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitate după doze repetate sau genotoxicitate. Cele mai multe constatări din studiile de toxicitate generală au fost legate de mecanismul de acţiune ca modulator al receptorilor pentru progesteron şi glucocorticoizi, cu activitate antiprogesteronică observată la expunere similară cu cea obţinută în cazul dozelor terapeutice.

Datele referitoare la toxicitatea asupra funcţiei de reproducere sunt insuficiente ca urmare a lipsei datelor de farmacocinetică la om şi animale. Pe baza mecanismului de acţiune ulipristal acetat are efect embrioletal la şobolani, iepuri (la doze repetate mai mari de 1 mg/kg) şi la maimuţe. Profilul de siguranţă pentru embrionul uman este necunoscut. La doze suficient de mici pentru a permite menţinerea gestaţiei la speciile animale, nu s-a observat potenţial teratogen.

Nu au fost efectuate studii pentru a evalua potenţialul cancerigen al ulipristal acetat.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Lactoză monohidrat

Povidonă K30

Croscarmeloză sodicăStearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra blisterul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din aluminiu /PVC-PE-PVdC cu un comprimat.

Cutia conţine un blister cu un comprimat.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Laboratoire HRA Pharma

15 rue Béranger F-75003 Paris Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/522/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

15/05/2009

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close