Prospect Nebido

Prospect: informatii pentru utilizator

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICAMENTOS

Nebido Prospect

1000 mg/4 ml soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un ml soluţie injectabilă conţine testosteron 157,9 mg sub formă de undecanoat de testosteron 250 mg.

Pentru excipienţi, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

Soluţie uleioasă, limpede, gălbuie.

4. DATE CLINICE

4.1. Indicaţii terapeutice

Terapia de substituţie cu testosteron pentru hipogonadismul masculin, după confirmarea deficienţei de testosteron în urma examinării clinice şi testelor biochimice (vezi pct. 4.4

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare).

Nebido Prospect
Nebido Prospect

4.2. Doze şi mod de administrare

Administrare intramusculară.

Bărbaţi adulţi şi vârstnici

Se administrează injectabil o fiolă de Nebido (care corespunde la 1000 mg de undecanoat de testosteron) la fiecare 10 – 14 săptămâni. Această frecvenţă de administrare este eficientă în vederea menţinerii unei concentraţii suficiente de testosteron şi nu produce acumularea medicamentului.

Injecţiile trebuie efectuate foarte lent. Trebuie avut grijă ca injectarea de Nebido să se facă profund, la nivelul muşchiului fesier, respectând precauţiile obişnuite pentru administrarea intramusculară. O atenţie deosebită trebuie acordată pentru evitarea injectării intravasculare. Conţinutul unei fiole se va injecta intramuscular, imediat după deschiderea fiolei.

Iniţierea tratamentului

Concentraţiile plasmatice de testosteron trebuie măsurate înainte de începerea tratamentului şi în timpul iniţierii acestuia. În funcţie de concentraţiile plasmatice de testosteron şi de simptomele clinice, primul interval între administrări poate fi redus la minim 6 săptămâni, faţă de intervalul recomandat pentru tratamentul de întreţinere de 10-

14 săptămâni. Cu această doză de încărcare, vor putea fi atinse mai rapid concentraţii suficiente de testosteron la echilibru.

Tratamentul de întreţinere şi individualizarea acestuia

Intervalul dintre administrări trebuie să se încadreze între valorile recomandate de 10-14 săptămâni. Este necesară monitorizarea cu atenţie a concentraţiilor plasmatice de testosteron pe parcursul tratamentului de întreţinere. Este recomandabilă măsurarea concentraţiilor plasmatice de testosteron în mod regulat. Măsurătorile trebuie efectuate la

sfârşitul intervalului dintre două administrări şi trebuie avute în vedere simptomele clinice. Aceste concentraţii plasmatice trebuie să se încadreze în treimea inferioară a intervalului valorilor normale. Concentraţiile plasmatice mai mici decât valorile normale indică necesitatea reducerii intervalului dintre administrări. În cazul unor concentraţii plasmatice mari, poate fi luată în considerare o mărire a intervalului dintre administrări.

Copii şi adolescenţi

Nu este indicată utilizarea Nebido la copii şi adolescenţi şi nu a fost evaluată clinic administrarea la bărbaţi sub 18 ani.

4.3.Contraindicaţii

Utilizarea Nebido este contraindicată în: carcinoamele androgen-dependente de prostată sau de glandă mamară a bărbatului; tumori hepatice actuale sau în antecedente; hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4.Atenţionări şi precauţii speciale

Nu se recomandă utilizarea Nebido la copii şi adolescenţi.

Nebido trebuie utilizat doar dacă hipogonadismul (hiper- şi hipogonadotrofic) a fost confirmat şi dacă înaintea iniţierii tratamentului s-a exclus altă etiologie care ar putea fi responsabilă de simptomatologie. Insuficienţa testosteronică trebuie diagnosticată pe baza semnelor clinice (regresia caracterelor sexuale secundare, modificări ale aspectului corpului, astenie, scăderea libidoului, disfuncţie erectilă etc.) şi confirmată prin două măsurări separate ale concentraţiilor sanguine de testosteron.

Experienţa administrării Nebido la la pacienţii vârstnici de peste 65 de ani este limitată. În prezent, nu există un consens în privinţa valorilor de referinţă ale testosteronului în funcţie de vârstă. Totuşi, trebuie avut în vedere faptul că, în mod fiziologic, concentraţiile plasmatice de testosteron scad odată cu înaintarea în vârstă.

Acum se mai citeste