Prospect Sumamed 250mg – Infectii ale tractului respirator

Dă Share să știe și altii!!
Shares

Prospect Sumamed 250 mg, capsule

Azitromicină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

– Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

– Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

– Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

– Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

Sumamed 250 ProspectSumamed 250 Prospect

În acest prospect găsiţi:

1.       Ce este Sumamed şi pentru ce se utilizează

2.       Înainte să utilizaţi Sumamed

3.       Cum să utilizaţi Sumamed

4.       Reacţii adverse posibile

5.       Cum se păstrează Sumamed

6.       Informaţii suplimentare

1.       CE ESTE SUMAMED ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Sumamed conţine azitromicină, un antibiotic utilizat în următoarele infecţii provocate de germeni

sensibili la azitromicină:

– infecţii ale tractului respirator superior, incluzând inflamaţia faringelui, amigdalelor, sinusurilor
şi inflamaţia urechii;

– infecţii ale tractului respirator inferior, incluzând infecţii ale bronhiilor şi plămânilor;

– infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi, incluzând eritem cronic migrator (primul stadiu al bolii
Lyme), erizipel (inflamaţie a pielii de la nivelul feţei, dar şi la nivelul picioarelor), impetigo
(infecţie a pielii cu pustule care conţin puroi), piodermită secundară (infecţie a pielii cu germeni
care produc supuraţie);

– boli cu transmitere sexuală: infecţii genitourinare necomplicate determinate de Chlamydia
trachomatis;

Trebuie avute în vedere ghidurile terapeutice în vigoare cu privire la utilizarea adecvată a

antibioticelor.

2.       ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI SUMAMED

Nu utilizaţi Sumamed

– dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la azitromicină, la eritromicină, la alte macrolide
antibacteriene sau la oricare dintre celelalte componente ale Sumamed;

– dacă utilizaţi concomitent alcaloizi din secară cornută (dihidroergotamină, ergotamină).Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Sumamed

–                dacă aveţi probleme de sănătate legate de ficat;

–                dacă aveţi probleme cu rinichii;

–                dacă apare diaree sau observaţi apariţia altor semne de infecţie în timpul tratamentului;

–                dacă aveţi o cantitate scăzută de potasiu sau magneziu în sânge;

–                dacă aţi avut tulburări de ritm ale inimii (aritmie ventriculară, bradicardie).

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Antiacidele scad viteza de absorbţie a azitromicinei, de aceea azitromicina trebuie administrată cu cel
puţin 1 oră înainte sau 2 ore după administrarea antiacidelor.

La pacienţii trataţi cu derivaţi de ergot, asocierea macrolidelor poate determina apariţia ergotismului
(intoxicaţie cu alcaloizi de ergot). Nu există dovezi privind posibilitatea unei interacţiuni între derivaţii
de ergot şi azitromicină. Cu toate acestea, datorită posibilităţii teoretice a ergotismului, azitromicina şi
derivaţii de ergot nu trebuie administraţi concomitent.

Se cunoaşte că antibioticele macrolide interacţionează cu digoxină, ciclosporină, astemizol, triazolam,
midazolam şi alfentanil, de aceea se recomandă prudenţă la administrarea concomitentă a acestor
medicamente.

Nu s-au observat efecte ale azitromicinei asupra concentraţiilor plasmatice ale teofilinei, terfenadinei,
warfarinei, carbamazepinei, metilprednisolonului şi cimetidinei. Spre deosebire de majoritatea
macrolidelor, azitromicina nu se leagă de citocromul P450, astfel încât, nu au fost observate interacţiuni
semnificative cu aceste medicamente.

Utilizarea Sumamed cu alimente şi băuturi

Deoarece alimentele scad absorbţia azitromicinei, doza trebuie luată cu cel puţin o oră înainte de masă
sau la 2 ore după masă.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Sumamed nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

3.                    CUM SĂ UTILIZAŢI SUMAMED

Utilizaţi întotdeauna Sumamed exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Adulţi, inclusiv pacienţi vârstnici, adolescenţi şi copii cu greutatea peste 45 kg

In tratamentul infecţiilor căilor respiratorii superioare şi inferioare, infecţiilor cutanate şi ale ţesuturilor
moi (cu excepţia eritemului migrator), doza totală de azitromicină este de 1500 mg, timp de 3 zile (500
mg, o dată pe zi).

În tratamentul eritemului migrator: doza totală recomandată este de 3 g azitromicină, distribuită după
cum urmează: 1 g azitromicină în prima zi (4 capsule într-o singură priză), urmat de 500 mg
azitromicină (2 capsule) din ziua a 2-a până în ziua a 5-a.

În infecţiile cu transmitere sexuală determinate de Chlamydia trachomatis doza recomandată este de
1000 mg azitromicină (4 capsule), administrată în priză unică.

Pacienţi cu afecţiuni ale rinicilor sau ficatului:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi probleme cu rinichii sau cu ficatul deoarece
medicul dumneavoastră ar putea modifica doza normală, dacă este nevoie.

Mod de administrare

Capsulele se administrează în doză zilnică unică. Capsulele se administrează întregi.

Sumamed capsule se administrează cu cel puţin o oră înainte de masă sau la două ore după masă.

La copii sunt disponibile alte forme de administrare în concentraţii corespunzătoare acestei grupe de
vârstă.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Sumamed

Reacţiile adverse apărute la doze mai mari decât cele recomandate au fost similare celor observate la
doze uzuale. Simptomele supradozajului cu macrolide sunt: pierderea reversibilă a auzului, simptome
severe de greaţă, vărsături şi diaree. În caz de supradozaj, adresaţi-vă imediat medicului
dumneavoastră sau departamentului de urgenţă a celui mai apropiat spital.

Dacă uitaţi să utilizaţi Sumamed

Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza omisă. Dacă uitaţi să luaţi o doză, vă rugăm să o
luaţi imediat ce vă amintiţi; luaţi următoarea doză la un interval de 24 de ore. Nu luaţi două doze în
aceeaşi zi.

Dacă încetaţi să utilizaţi Sumamed

Nu întrerupeţi tratamentul pe durata prescrisă de medic, chiar dacă vă simţiţi mai bine. Dacă
întrerupeţi administrarea medicamentului înainte de terminarea tratamentului, bacteriile pot rămâne
active şi pot provoca recidive ale infecţiei.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

4.                   REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Sumamed poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate
persoanele.

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe:

Foarte frecvente:

care afectează mai mult de 1 pacient din 10

Frecvente:

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi

Mai puţin frecvente:

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi

Rare:

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

Foarte rare:

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

Cu frecvenţă necunoscută

care nu poate fi estimată din datele disponibile

Reacţii adverse foarte frecvente:

•                       diaree, dureri abdominale, greaţă, flatulenţă

Reacţii adverse frecvente:

•                       pierderea poftei de mâncare

•                       ameţeli, dureri de cap, furnicături ale pielii, amorţire (parestezii), modificări ale gustului

•                       tulburări de vedere

•                       surditate

•                       vărsături, tulburări digestive

•                       erupţie trecătoare pe piele, mâncărimi

•                       dureri articulare

•                       oboseală

•          număr scăzut de limfocite, număr crescut de eozinofile, scăderea concentraţiei de bicarbonat
în sânge

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

•          candidoză, candidoză orală, infecţii la nivelul vaginului

•          scăderea numărului leucocitelor, scăderea numărului neutrofilelor

•          umflarea feţei, buzelor, gâtului, reacţii de hipersensibilitate

•          nervozitate

•          sensibilitate scăzută, somnolenţă, insomnie•          afectarea auzului, zgomote în urechi

•          palpitaţii

•          gastrită, constipaţie

•          hepatită (inflamare a ficatului)

•          sindrom Stevens-Johnson (afecţiune severă cu febră, apariţia de pete roşii pe piele, dureri
articulare şi/sau infecţii oculare), reacţii de fotosensibilizare, urticarie

•          dureri în piept, acumulare de lichid în ţesuturi, stare generală de rău, astenie

•          valori crescute ale unor rezultate ale analizelor de laborator

Reacţii adverse rare:

•          agitaţie

•          vertij

•          funcţie anormală a ficatului

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută:

•          colită pseudomembranoasă (boală inflamatorie a intestinului gros)

•          scăderea numărului trombocitelor, anemie hemolitică

•          reacţii anafilactice

•          agresiune, anxietate

•          leşin, convulsii, hiperactivitate psihomotorie, pierderea mirosului, pierderea gustului, tulburări
ale mirosului, miastenia gravis (slăbiciune şi oboseală musculară)

•          torsada vârfurilor (ritm cardiac accelerat care poate pune viaţa în pericol), aritmie, incluzând
tahicardia ventriculară (bătăi cardiace anormal de rapide)

•          tensiune arterială mică

•          inflamaţia pancreasului, decolorarea limbii

•          insuficienţă hepatică, hepatită fulminantă, necroză hepatică, icter coleostatic

•          necroza pielii

•          insuficienţă renală acută, nefrită interstiţială (afectare renală cu urină cu urme de sânge, febră
şi dureri)

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.                    CUM SE PĂSTREAZĂ SUMAMEDA nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Nu utilizaţi Sumamed după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă
la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.

6.                   INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Sumamed

– Substanţa activă este azitromicină dihidrat. O capsulă conţine azitromicină 250 mg sub formă de
azitromicină dihidrat.

– Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu,
gelatină, dioxid de titan (E 171), indigotină (E 132), dioxid de sulf (E 220).

Cum arată Sumamed şi conţinutul ambalajului

Sumamed se prezintă sub formă de capsule cu corp de culoare albastru deschis şi capac de culoare
albastră, conţinând o pulbere cristalină de culoare albă sau uşor galbenă.

Medicamentul este ambalat în cutii cu un blister din PVC-PVDC/Al a 6 capsule.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Pliva Ljubljana d.o.o.

Pot k sejmiscu 35, 1231 Ljubljana- Crnuce, Slovenia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Str. Domniţa Ruxandra nr.12, parter, sector 2, Bucureşti
România

Telefon: 021 230 65 24
Fax: 021 230 65 23

Acest prospect a fost aprobat în Mai 2011

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close