Prospect Tenaxum

 Prospect : Informatii pentru utilizator

TENAXUM Prospect

comprimate, 1 mg                 

Rilmenidină

Compoziţie Tenaxum

Un comprimat conţine 1 mg rilmenidină sub formă de dihidrogenofosfat de rilmenidină şi excipienţi: amidon glicolat de sodiu, celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, parafină 54/56, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, talc, ceară albă de albine.

Grupa farmacoterapeutică 

Antihipertensive, antiadrenergice cu acţiune centrală, agonişti ai receptorilor imidazolinici, codul ATC: C02A C06

Indicaţii terapeutice Tenaxum

Tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale.

 

Contraindicaţii Tenaxum

Acest medicament nu trebuie folosit niciodată în următoarele cazuri:

–  hipersensibilitate cunoscută la rilmenidină sau la oricare dintre excipienţi;

–  depresie severă;

–  insuficienţă renală severă (elearance al creatininei < 15 ml/min), ca o precauţie în absenţa unor date suficiente;

–  în combinaţie cu sultopridă.

Acest medicament nu trebuie folosit în general în combinaţie cu:

–  alcool;

–  beta-blocante utilizate în insuficienţa cardiacă (bisoprolol, carvedilol, metoprolol) (vezi 4.5. Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune).

Tenaxum Prospect
Tenaxum Prospect

Precauţii Tenaxum

La pacienţii cu infarct miocardic sau accident vascular cerebral recent,

administrarea Tenaxum necesită monitorizare medicală periodică.

Jn timpul tratamentului nu se recomandă consumul de băuturi alcoolice.

în caz de insuficienţă renală, dacă clearance-ul creatininei este mai mare de

15 ml/min, nu este necesară modificarea dozei.

în absenţa datelor clinice, nu se recomandă administrarea Tenaxum la copii.

Interacţiuni Tenaxum

Asocieri contraindicate:

–  Sultopirida

Risc crescut de aritmii ventriculare/în special torsada vârfurilor.

Asocieri nerecomandate:

–  Alcool

Alcoolul creşte efectul sedativ al acestor substanţe. Afectarea atenţiei poate face ca şofatul şi folosirea utilajelor să devină periculoase. Băuturile alcoolice şi medicamentele care conţin alcool trebuie evitate.

–  Beta-blocante utilizate în insuficienţa cardiacă (bisoprolol, carvedilol, metoprolol)

Reducerea centrală a tonusului simpatic şi efectul vasodilatator al agenţilor antihipertensivi cu acţiune centrală, pot fi dăunătoare pacienţilor cu insuficienţă cardiacă şi care se află sub tratament cu beta-blocante şi vasodilatatoare.

Asocieri care necesită precauţie în utilizare:

–  Baclofen

Creşte efectul antihipertensiv. Valorile tensiunii arteriale trebuie monitorizate şi dozajul agentului antihipertensiv trebuie ajustat dacă este necesar.

–  Beta-blocante

Creştere marcată a valorilor tensiunii arteriale în cazul întreruperii bruşte a tratamentului cu un agent antihipertensiv central.

Se va evita întreruperea bruscă a tratamentului cu un agent antihipertensiv central. Monitorizarea clinică este necesară.

Medicamente care induc torsada vârfurilor (cu excepţia sultopridei):

–  antiaritmice clasa l-a (chinidină, hidrochinidină, disopiramidă);

–  antiaritmice clasa III (amiodaronă, dofetilidă, ibutilidă sotalol);

–  anumite neuroleptice: fenotiazine (clorpromazină, levopromazină, tioridazină), benzamide (amisulprid, sulprid, tiaprid), butirofenone (droperidol, haloperidol), alte neuroleptice (pimozidă);

–  alte medicamente: bepridil, cisaprid, difemanil, eritromicină IV, halofantrină, mizolastină, moxifloxacină, pentamidină, spiramicină IV, vincamină IV.

Risc crescut de aritmii ventriculare, în special torsada vârfurilor. Monitorizare clinică şi electrocardiografică.

Asocieri care trebuie luate în considerare:

–  Alfa-blocante

Potenţarea efectului hipotensor. Risc crescut de hipotensiune ortostatică.

–  Amifostine

Efect antihipertensiv crescut.

–  Corticosteroizi, tetracosactide leale sistemică) (cu excepţia hidrocortizonului utilizat ca şi terapie de substituţie în boala Addisonj

Efect antihipertensiv redus (retenţie hidro-salină prin corticosteroizi).

–  Neuroleptice, antidepresive imipraminice

Efect antihipertensiv crescut şi risc de hipotensiune ortostatică (efect cumulativ).

–  Alte deprimante ale SNC: derivaţi de morfină (analgetice, agenţi antitusivi şi tratamente de substituţie), benzodiazepine, anxiolitice – altele decât benzodiazepinele, hipnotice, neuroleptice, sedative H1 antagonişti 2

histaminici, sedative antidepresive (amitriptilină, doxepin, mianserină, mirtazapină, trimipramină), alţi agenţi antihipertensivi cu acţiune centrală, baclofen, talidomidă, pizotifen, indoramină. Depresie centrală crescută. Afectarea atenţiei poate face ca şofatul şi folosirea utilajelor să devină periculoase.

Acum se mai citeste

Leave a Reply