Alindor Prospect

Sharing

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

ALINDOR 500 mg comprimate

 

Metamizol sodic

În acest prospect găsiţi:

  1.              Ce este Alindor şi pentru ce se utilizează
  2.               Înainte să utilizaţi Alindor
  3.               Cum să utilizaţi Alindor
  4.               Reacţii adverse posibile
  5.               Cum se păstrează Alindor
  6.               Informaţii suplimentare

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

                 Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

                 Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

          Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

          Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

 

Alindor Prospect
Alindor Prospect

1.              CE ESTE ALINDOR ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Alindor aparţine grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de antiinflamatoare nesteroidiene, pirazolone. Ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră.

Alindor se utilizează în:

-dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici, dureri de cauză tumorală; alte dureri
severe acute sau dureri cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate.

– combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament.

2.               ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALINDOR
Nu utilizaţi Alindor

          dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente
ale.medicamentului

                 dacă aveţi:

                 antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene
(AINS);

                 afecţiuni ale măduvei hematopoietice;

                 antecedente de agranulocitoză;

                 deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfirie hepatică acută.

                 dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Alindor

     dacă suferiţi de: urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică;

      dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut, lăcrimare,
înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui astm la AINS);

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic, de exemplu
agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite) sau şoc.

Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata
tratamentului, în cazul apariţiei febrei şi/sau inflamaţiei amigdalelor şi/sau ulceraţiilor în gură trebuie
să întrerupeţi imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de
urgenţă a unui test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării Alindor creşte riscul de deces.
In cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui
(hemograma).

În cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă
medicul consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în următoarele cazuri:
-alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Alindor împreună cu
aceste medicamente;

-captopril;

-litiu;

-metotrexat;

-triamteren;

-antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); Alindor poate să le modifice efectul;
-ciclosporină; Alindor poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta trebuind verificată
în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente.

 

Utilizarea Alindor cu alimente şi băuturi

Alindor se poate administra concomitent cu lichide.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Nu trebuie să utilizaţi Alindor dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de
sarcină, deoarece poate afecta copilul nenăscut. În trimestrul al doilea de sarcină, puteţi utiliza Alindor
numai la recomandarea medicului dacă acesta consideră tratamentul absolut necesar, în doze cât mai
mici şi pe o perioadă cât mai scurtă.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Administrat în dozele recomandate Alindor nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau
de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Alindor

Acest medicament conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la
unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

Acum se mai citeste