Prospect Alindor – AINS Dureri Colici

Dă Share să știe și altii!!
Shares

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

ALINDOR 500 mg comprimate

 

Metamizol sodic

În acest prospect găsiţi:

  1.              Ce este Alindor şi pentru ce se utilizează
  2.               Înainte să utilizaţi Alindor
  3.               Cum să utilizaţi Alindor
  4.               Reacţii adverse posibile
  5.               Cum se păstrează Alindor
  6.               Informaţii suplimentare

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

– Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

– Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

– Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

– Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau
farmacistului.

 

 

Alindor ProspectAlindor Prospect

1.              CE ESTE ALINDOR ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Alindor aparţine grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de antiinflamatoare nesteroidiene, pirazolone. Ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră.

Alindor se utilizează în:

-dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici, dureri de cauză tumorală; alte dureri
severe acute sau dureri cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate.

– combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament.

2.               ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALINDOR
Nu utilizaţi Alindor

– dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente
ale.medicamentului

– dacă aveţi:

•                 antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene
(AINS);•                 afecţiuni ale măduvei hematopoietice;

•                 antecedente de agranulocitoză;

•                 deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfirie hepatică acută.

– dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Alindor

•     dacă suferiţi de: urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică;

•      dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut, lăcrimare,
înroşire pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui astm la AINS);

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafilactic, de exemplu
agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite) sau şoc.

Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză şi de durata
tratamentului, în cazul apariţiei febrei şi/sau inflamaţiei amigdalelor şi/sau ulceraţiilor în gură trebuie
să întrerupeţi imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de
urgenţă a unui test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării Alindor creşte riscul de deces.
In cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui
(hemograma).

În cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafilactic, medicamentul se va administra numai dacă
medicul consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în următoarele cazuri:
-alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Alindor împreună cu
aceste medicamente;

-captopril;

-litiu;

-metotrexat;

-triamteren;

-antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); Alindor poate să le modifice efectul;
-ciclosporină; Alindor poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta trebuind verificată
în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente.

 

Utilizarea Alindor cu alimente şi băuturi

Alindor se poate administra concomitent cu lichide.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.

Nu trebuie să utilizaţi Alindor dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de
sarcină, deoarece poate afecta copilul nenăscut. În trimestrul al doilea de sarcină, puteţi utiliza Alindor
numai la recomandarea medicului dacă acesta consideră tratamentul absolut necesar, în doze cât mai
mici şi pe o perioadă cât mai scurtă.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Administrat în dozele recomandate Alindor nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau
de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Alindor

Acest medicament conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la
unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 

3.              CUM SĂ UTILIZAŢI ALINDOR

Comprimatele se înghit întregi, de preferinţă după mese.

Adulţi şi copii cu vârsta peste 15 ani

Doza recomandată este de 1-2 comprimate Alindor (500-1000 mg metamizol sodic) o dată. La nevoie
se poate repeta până la cel mult de 4 ori pe zi. Doza în 24 ore nu trebuie să depăşească 5 g metamizol
sodic (aproximativ 70 mg/kg).

Copii cu vârsta sub 15 ani

La copiii cu vârsta sub 15 ani nu se administrează metamizol sodic sub formă de comprimate.

Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică

Dacă aveţi insuficienţă renală sau hepatică şi utilizaţi Alindor la nevoie, nu trebuie să reduceţi doza.
Nu utilizaţi timp îndelungat Novocalmin.

Vârstnici

La pacienţii vârstnici sau cu stare generală alterată este necesară administrarea celor mai mici doze.
Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Alindor

Dacă aţi utilizat mai mult Alindor decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat
medicului sau mergeţi la departamentul de primire urgenţe al celui mai apropiat spital.

Intoxicaţia acută se manifestă cu tulburări gastro-intestinale (greaţă, dureri abdominale), afectarea
funcţiei renale şi – rar – simptome la nivelul sistemului nervos central (ameţeli, somnolenţă, comă,
convulsii), scăderea tensiunii arteriale până la şoc şi tulburări de ritm (bătăi accelerate ale inimii).
După administrarea de doze foarte mari, eliminarea unui metabolit netoxic (acid rubazonic) poate
determina colorarea în roşu a urinei.

Dacă administrarea de metamizol este recentă se pot încerca măsurile uzuale de scădere a absorbţiei
(lavaj gastric, respectiv administrare de cărbune activat). Metabolitul principal (4-N-
metilaminoantipirina) poate fi îndepărtat prin hemodializă, hemofiltrare, hemoperfuzie sau filtrare
plasmatică. Atât tratamentul intoxicaţiei, cât şi prevenirea complicaţiilor necesită internarea într-o
unitate de terapie intensivă.

Dacă uitaţi să utilizaţi Alindor

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Alindor

Alindor se utilizează numai la nevoie. Puteţi opri tratamentul imediat ce vă simţiţi bine.Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului
dumneavoastră sau farmacistului.

 

4.              REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Alindor poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie:

-foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane);

-frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 persoane);

-mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 persoane);

-rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 persoane);

-foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 persoane);

-cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Rare

Leucopenie (scăderea numărului celulelor albe din sânge)

Reacţii anafilactice – lipsă de aer, chiar oprirea respiraţiei prin spasm al bronhiilor şi edem la nivelul
gâtului, scăderea tensiunii arteriale mergând până la colaps, urticarie; reacţii anafilactoide – lipsa
respiraţiei (prin spasm al bronhiilor şi edem laringian) şi/sau colaps.

Foarte rare

Agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite), trombocitopenie
(scăderea numărului de plachete din sânge). Principalele manifestări în caz de agranulocitoză sunt
febra, durerile faringiene, ulcerele bucale dureroase, ulcerele anale, scăderea răspunsului imun,
predispoziţie la infecţii bacteriene. Hemograma prezintă dispariţia aproape completă a granulocitelor,
în timp ce măduva osoasă hematogenă prezintă blocarea maturării în stadiul promielocitar.

Apariţia acestor manifestări impune întreruperea imediată a tratamentului cu metamizol sodic.
Insuficienţă renală acută (o incapacitate a rinichilor de a funcţiona normal apărută recent) sau nefrită
interstiţială (o inflamaţie a rinichilor), însoţită uneori de un sindrom nefrotic, cu prezenţa în cantitate
anormală a proteinelor în urină.

Cu frecvenţă necunoscută

Apariţia crizelor de astm a fost observată la pacienţii cu astm la AINS.

Pot să apară urticarie, erupţii maculopapuloase şi cazuri izolate de sindrom Lyell (erupţii buloase pe
piele) sau de sindrom Stevens-Johnson (leziuni pe piele sau mucoase).Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.              CUM SE PĂSTREAZĂ ALINDOR

Nu utilizaţi Alindor după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la
ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la
protejarea mediului.

6.              INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Alindor

–                Substanţa activă este metamizolul sodic. Fiecare comprimat conţine metamizol sodic 500 mg.

– Celelalte componente sunt: amidon de porumb, lactoză monohidrat, povidonă K 30, stearat de
magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru

Cum arată Alindor şi conţinutul ambalajului

Alindor se prezintă sub formă de comprimate plate, de formă rotundă, de culoare albă sau alb-gălbuie,
cu diametrul de 12 mm.

Este disponibil în cutii cu două blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

S.C. Laropharm S.R.L.

Şoseaua Alexandriei Nr. 145 A, Bragadiru, Ilfov, România
Acest prospect a fost aprobat în Septembrie 2010

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close