Prospect Bisogamma 5

Sharing

Prospect: Informatii pentru utilizator

BIS0GAMMA 5

Comprimate filmate, 5 mg

Compoziţie

Un comprimat filmat conţine bisoprolol fumarat (2:1) 5 mg şi excipienţi: nucleu: crospovidonă, amidon pregelatinizat, celuloză microcristalină, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu ; film: macrogol 6000, dioxid de titan (E 171), talc, oxid galben de fer (E 172), hidroxipropilmetilceluloză.

Grupa farmacoterapeutică:

betablocanţi selectivi

Indicaţii terapeutice

–  hipertensiune arterială esenţială;

–  cardiopatie ischemică (angină pectorală).

Contraindicaţii

 Când nu trebuie să utilizaţi Bisogamma 5

–  insuficienţă cardiacă manifestă clinic;

– şoc cardiogen;

–  bloc atrioventricular de gradul II sau III;

–  boala nodului sinusal;

–  bloc sino-artrial;

–  bradicardie (anterioară tratamentului, frecvenţa cardiacă în repaus mai mică de 50 bătăi pe minut);

– hipotensiune arterială (tensiunea sistolică mai mică de 90 mmHg);

– acidoză;

–  hiperreactivitate bronşică (de exemplu bronhopneumopatie cronică obstructivă, astm bronşic);

– fenomen Raynaud şi afecţiuni arteriale periferice, forme severe;

– administrare concomitentă de inhibitori de monoaminooxidază (IMAO), cu excepţia inhibitorilor de tip MAO-B;

– hipersensibilitate la blocante beta-adrenergice sau la oricare dintre excipienţii produsului;

– copii (nu există experienţă clinică)

–  la pacienţii la care se administrează BisogammsP, administrarea intravenoasă a blocantelor canalelor de calciu de tipul verapamilului şi diltiazemului sau a altor antiaritmice (de exemplu disopiramida, chinidina, amiodarona) este con­traindicată (cu excepţia urgenţelor).

Bisogamma Prospect
Bisogamma Prospect

Precauţii

Când nu trebuie să utilizaţi Bisogamma 5 decât după ce aţi discutat cu medicul?

Blocantele beta-adrenergice pot să potenţeze susceptibilitatea la alergeni, precum şi severitatea reacţiilor anafilacti- ce. De aceea, la pacienţii cu reacţii de hipersensibilitate severe în antecedente şi la pacienţii la care se administrează un tratament de desensibilizare, indicaţia va fi stabilită cu rigurozitate (pot apărea reacţii anafilactice).

în plus, în timpul tratamentului cu BisogammsP s-au raportat cazuri izolate de alopecie, tulburări de auz sau tinitus, creştere ponderală, schimbare totală a stării psihice, pierderi ale memoriei de scurtă durată, rinită alergică sau indu- raţie plastică a penisului (boala Peyronie).

Interacţiuni

Ce medicamente interacţionează cu acţiunea Bisogamma 5?

Trebuie avute în vedere următoarele interacţiuni între acest produs medicamentos şi alte medicamente:

Efectul antihipertensiv al Bisogamma poate fi potenţat de utilizarea altor antihipertensive (cum sunt inhibitorii enzi- mei de conversie a angiotensinei, IECA), diuretice, vasodilatatoare, barbiturice, neuroleptice şi/sau antidepresive tri- ciclice.

Administrarea concomitentă a Bisogamma şi a blocantelor canalelor de calciu de tipul nifedipinei poate determina o scădere marcată a tensiunii arteriale care poate produce în anumite cazuri insuficienţă cardiacă, în cazul administrării concomitente a Bisogamma şi a blocantelor canalelor de calciu de tipul verapamilului sau dilti­azemului şi/sau a altor antiaritmice (cum sunt disopiramida, chinidina, amiodarona), este necesară monitorizarea atentă a pacienţilor, deoarece pot să apară hipotensiune arterială, bradicardie sau alte aritmii cardiace şi/sau insufi­cienţă cardiacă.

La pacienţii la care se administrează Bisogamma, administrarea intravenoasă a blocantelor de calciu de tipul vera­pamilului şi diltiazemului sau a altor antiaritmice (de exemplu disopiramida, chinidina, amiodarona) este contraindicată (cu excepţia urgenţelor, vezi şi pct. 4.3 Contraindicaţii).

Efectul deprimant cardiac al Bisogamma şi al antiaritmicelor poate fi cumulativ.

Administrarea concomitentă a Bisogamma şi a rezerpinei, alfa-metildopa, guanfacinei, clonidinei sau a glicozidelor cardiace poate determina o scădere semnificativă a frecvenţei cardiace sau întârzierea conducerii intracardiace.

în cazul întreruperii bruşte a tratamentului cu clonidină şi a administrării concomitente a BisogammsP, tensiunea arterială poate să crească brusc. De aceea, tratamentul cu clonidină trebuie întrerupt numai după ce tratamentul cu BisogammsP a fost întrerupt cu câteva zile înainte. Ulterior, este posibilă întreruperea treptată a tratamentului cu clo­nidină.

Administrarea concomitentă a Bisogamma şi a noradrenalinei, adrenalinei sau a altor simpatomimetice (de exemplu, din siropurile pentru tuse sau soluţiile pentru ochi sau nas) poate determina creşterea tensiunii arteriale.

Administrarea concomitentă a derivaţilor de ergotamină şi a Bisogamma poate agrava tulburările circulaţiei periferi­ce.

IMAO nu trebuie administraţi concomitent cu Bisogamma, deoarece această asociere determină hipertensiune arterială (vezi şi pct. Contraindicaţii).

în cazul administrării concomitente a Bisogamma şi a insulinei sau a antidiabeticelor orale, efectul poate fi potenţat, prelungit sau scăzut. Primele semne de hipoglicemie (Tn special tahicardie şi tremor) vor fi mascate sau diminuate. De aceea, este necesară monitorizarea regulată a glicemiei.

Rifampicina poate să scadă efectul antihipertensiv al Bisogamma 5.

Efectele Bisogamma pot fi potenţate de cimetidină, hidralazină şi alcool etilic.

Administrarea concomitentă de Bisogammaşi anestezice halogenate volatile poate determina intensificarea efectului antihipertensiv. Acţiunea inotrop negativă a celor două medicamente menţionate poate fi cumulativă. De aceea, se reco­mandă ca medicul anestezist să fie informat asupra faptului că pacientului i se administrează tratament cu Bisogamma.

în cazul administrării concomitente cu produse de contrast iodat, beta-blocantul diminuă reacţiile compensatorii cardiovasculare.

Asocieri de care trebuie să se ţină cont:

–  antiinflamatoare nesteroidiene: scăderea efectului antihipertensiv;

–  glucocorticoizii, tetracosactid: scăderea efectului antihipertensiv.

Trebuie să ţineţi cont că toate acestea sunt valabile şi în cazul medicamentelor utilizate până recent.

Cum influenţează alimentele şi băuturile tratamentul cu Bisogamma 5?

Efectul hipoglicemiant al Bisogamma 5 poate fi intensificat de consumul de alcool etilic.

Atenţionări speciale

Se impune monitorizarea atentă medicală în caz de:

–  bloc atrioventricular de gradul I;

–  diabet zaharat diagnosticat sau latent (poate determina hipoglicemie severă; simptomele de hipoglicemie pot fi mascate; se impune monitorizarea regulată a glicemiei);

–  post sever şi prelungit şi, de asemenea, efort fizic (datorită posibilităţii de apariţie a hipoglicemiei severe);

–  pacienţi cu feocromocitom (Bisogamma 5 trebuie administrat numai după administrarea de blocante alfa-adre- nergice);

–  angina Prinzmetal.

La pacienţii cu antecedente personale sau heredocolaterale de psoriazis, blocantele beta-adrenergice (de exemplu Bisogamma 5) vor fi prescrise numai după o evaluare atentă a raportului risc-beneficiu. în cazuri izolate, blocantele beta- adrenergice pot determina psoriazis, pot agrava simptomele sau pot determina erupţii psoriaziforme.

Ce trebuie să ştiţi dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi?

Sarcina şi alăptarea

Până în prezent, nu există date disponibile cu privire la administrarea de bisoprolol fumarat la gravide. în timpul sar­cinii şi alăptării trebuie evaluată cu atenţie necesitatea tratamentul cu Bisogamma.

Având în vedere riscul de apariţie al bradicardiei, hipotensiunii arteriale, hipoglicemiei şi deprimării respiratorii (asfixie neonatală) la nou născut, tratamentul cu bisoprolol fumarat trebuie întrerupt cu 48 până la 72 ore înainte de naştere, în cazul în care nu este posibil, nou-născutul va fi monitorizat atent timp de 48 până la 72 ore după naştere. La om, până în prezent, nu a fost studiată excreţia bisoprolol fumarat în laptele matern. Prin urmare, în timpul alăptării nu se recomandă tratamentul cu bisoprolol fumarat.

Ce trebuie să ştiţi despre tratamentul la copii şi vârstnici?

Bisogamma 5 nu trebuie utilizat la copii la copii în lipsa experienţei terapeutice.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Tratamentul cu acest produs medicamentos necesită control medical regulat. Reacţiile adverse care variază individual (tulburări de vedere, vertij, halucinaţii) pot afecta capacitatea de reacţie într-o asemenea măsură încât să afecteze capa­citatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Trebuie acordată o atenţie deosebită, în special la începutul tratamentului, la creşterea dozei, la administrarea altui medi­cament sau în timpul consumului de alcool etilic.

 Doze şi mod de administrare

Dacă medicul nu vă prescrie altfel, Bisogamm 5 trebuie administrat după cum urmează. Indicaţiile trebuie respec­tate cu sticteţe, altfel Bisogamma 5 nu va fi eficient pe deplin.

Acum se mai citeste