Toti cautam raspunsuri pe internet. Voteaza cum ti-a folosit sa stie si cel care vine dupa tine si cauta, astfel il ajuti si se va bucura asa cum te bucuri si tu ca ai gasit ceea ce cautai! Lasa si un comentariu daca vrei, precis ii va fi de folos.

Abia ca mi-a folositMi-a folosit putinMi-a folosit indeajunsMi-a folositMi-a folosit foarte mult ( 1 -voturi, Media: 5.00 out of 5)

Loading...

Prospect Symbicort Turbuhaler

Sharing

SYMBICORT  TURBUHALER

pulbere de inhalat

Compoziţie

O doză eliberată (doza care iese prin piesa bucală) conţine budesonidă 160 µg/inhalaţie, fumarat de formoterol dihidrat 4,5 µg/inhalaţie şi lactoză monohidrat (care conţine proteine din lapte).

Symbicort Turbuhaler 160/4,5 µg asigură aceleaşi cantităţi de budesonidă şi formoterol ca şi produsele simple (neasociate) Turbuhaler corespunzătoare, adică budesonidă 200 |ig/inhalaţie (doza măsurată) şi formoterol 6 µg/inhalaţie (doza măsurată), echivalent cu formoterol 4,5 µg/inhalaţie (doza eliberată).

Grupa farmacoterapeutică: adrenergice şi alte medicamente pentru tratamentul bolilor respiratorii obstructive

Indicaţii terapeutice

Astm bronşic

Symbicort Turbuhaler Prospect
Symbicort Turbuhaler Prospect

Symbicort Turbuhaler este indicat în tratamentul regulat al astmului bronşic, în cazurile în care este adecvată utilizarea unei combinaţii (corticosteroid şi agonist beta-adrenergic cu durată lungă de acţiune pe cale inhalatorie):

 • pacienţi care nu sunt controlaţi în mod adecvat cu corticosteroizi inhalatori şi agonişti beta2-adrenergici inhalafori cu durată scurtă de acţiune, în funcţie de necesităţi sau
 • pacienţi care sunt deja controlaţi adecvat prin utilizarea atât a corticosteroizilor cât şi a agoniştilor beta2-adrenergici cu durată lungă de acţiune, inhaiatori.

BPOC- Tratamentul simptomatic al pacienţilor cu BPOC (bronhopneumopatie obstructivă cronică) severă (VEMS<50% din valoarea normală prezisă) şi istoric de exacerbări repetate, care prezintă simptomatologie semnificativă, în pofida terapiei regulate cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acţiune.

Contraindicaţii – Hipersensibilitate la budesonidă, formoterol sau la lactoza monohidrat.

Precauţii – Se recomandă ca dozele să fie scăzute progresiv în cazul întreruperii tratamentului; acesta nu trebuie oprit brusc.. Dacă tratamentul este considerat ineficace de către pacienţi sau implică depăşirea dozei uzuale din combinaţia fixă, trebuie asigurată supraveghere medicală. Utilizarea cu frecvenţă crescândă a bronhodilatatoarelor de urgenţă indică o alterare a afecţiunii şi implică necesitatea reevaluării terapiei antiastmatice. Detencxarea bruscă şt cea progresivă a controlului astmului sau aI BPOC  reprezinta un potenţial pericol vital şi pacientul trebuie supus de urgenţă unei evaluări medicale. în această situaţie, trebuie luată în considerare necesitatea unei terapii mai agresive cu corticosteroizi sau a asocierii terapiei sistemice cu-antinflamatorii, cum este cura cu corticosteroizi pe cale orală sau terapia cu antibiotice în cazul prezenţei unei infecţii.

Nu există date disponibile cu privire la utilizarea Symbicort Turbuhaler în tratamentul crizei de astm bronşic. Pacienţii trebuie sfătuiţi să aibă la dispoziţie în orice moment un bronhodilatator cu acţiune rapidă. Pacienţilor trebuie să le fie reamintită recomandarea administrării zilnice a Symbicort Turbuhaler, conform prescripţiei, chiar şi în perioadele asimptomatice. Terapia^nu trebuie iniţiată în cursul unei exacerbări. Ca şi în cazul celorlalte terapii administrate inhalator, este posibilă apariţia bronhospasmului paradoxal, cu intensificarea imediată a wheezina-ului după administrarea dozei. în acest caz, administrarea Symbicort Turbuhaler trebuie întreruptă; tratamentul trebuie reevaluat şi, dacă este necesar, se instituie o terapie alternativă.

Efectele sistemice pot să apară în cazul oricărui corticosteroid administrat pe cale inhalatorie, în special la doze mari prescrise pe perioade lungi de timp. Probabilitatea apariţiei acestor efecte este mult mai mică în cazul terapiei inhalatorii decât în cazul corticosteroizilor administraţi oral. Posibilele efecte sistemice includ supresia funcţiei corticosuprarenalelor, întârzierea creşterii la copii şi adolescenţi, scăderea densităţii minerale osoase, cataracta şi glaucomul. Este recomandat ca înălţimea copiilor care primesc tratament prelungit cu corticosterolzi pe cale inhalatorie să fie monitorizată în mod regulat. în cazul întârzieri Oeşterii, terapia trebuie reevaluată în scopul reducerii dozei de corlicostraa inhalat. Beneficiile terapiei cu corticosteroizi. precum şi riscurile posibile ale întârzierii creşterii trebuie evaluate atent. în plus, trebuie luată în considerare şi trimiterea pacientului la un consult efectuat de un pediatru specializat în boli respiratorii. Datele limitate din studii realizate pe termen lung sugerează faptul că majoritatea copiilor şi adolescenţilor trataţi cu budesonidă pe cale inhalatorie vor atinge în cele din urmă înălţimea corespunzătoare vârstei adulte. Cu toate acestea, a fost observată o reducere iniţială de mică amploare, dar tranzitorie, a creşterii (de aproximativ 1 cm). Acest fenomen— apare în mod obişnuit în decursul primului an de tratament. Efectele potenţiale asupra densităţii osoase trebuie luate în considerare în special la pacienţii trataţi cu doze mari pe perioade lungi de timp şi care prezintă factori de risc coexistenţi pentru osteoporoză. Studiile pe termen lung cu budesonidă administrată pe cale inhalatorie la copii în doze medii zilnice de 400 fjg (doza măsurată) sau la adulţi în doze zilnice de 800 |ig (doza măsurată) nu au demonstrat efecte semnificative asupra densităţii minerale osoase. Nu sunt disponibile informaţii cu privire la efectul Symbicort în doze mai mari.

In intarzierilor  de creştere si in scopul minimalizarii  riscului efectelor sistemice posibile, sunt  importante reevaluarea terapiei şi ajustarea dozei de corticosteroid inhalat la doza minimă la care este menţinut un control eficace. Dacă există vreun motiv de a presupune că funcţia corticosuprarenalei este alterată datorită unor terapii sistemice anterioare cu steroizi, trecerea pacienţilor pe terapia cu Symbicort Turbuhaler trebuie făcută cu prudenţă. Beneficiile terapiei inhalatorii cu budesonidă se reflectă în mod normal în reducerea necesităţii steroizilor orali, însă pacienţii care schimbă tratamentul cu steroizi orali pot rămâne cu riscul alterării rezervei corticosuprarenaliene pentru o perioadă considerabilă de timp. Pacienţii care au necesitat în trecut terapie de urgenţă cu corticosteroizi în doze mari sau tratament prelungit cu doze mari de corticosteroizi inhalatori pot de asemenea, prezenta un risc crescut. în timpul perioadelor de stres sau în cazul intervenţiilor chirurgicale programate, trebuie luată în considerare posibilitatea administrării suplimentare de corticosteroizi pe cale sistemică. Pentru a minimaliza riscul unei infecţii candidozice orofaringiene, pacientul trebuie instruit privind clătirea cu apă a cavităţii bucale după fiecare administrare a dozei. Trebuie evitat tratamentul concomitent cu ketoconazol sau alţi inhibitori puternici ai enzimei CYP3A4 (vezi pct. Interacţiuni). Dacă acest lucru nu este posibil, intervalul de timp dintre administrările medicamentelor care interacţionează trebuie prelungit pe cât posibil.

Symbicort Turbuhaler trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu tireotoxicoză, feocromocitom, diabet zaharat, hipokaliemie netratată, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, stenoză aortică subvalvulară idiopatică, hipertensiune arterială gravă, anevrism sau alte afecţiuni cardiovasculare grave, cum este boala cardiacă ischemică, tahiaritmiile sau insuficienţa cardiacă gravă.

Tratamentul pacienţilor cu interval QTc prelungit trebuie făcut cu precauţie. Formoterolul în sine poate induce prelungirea intervalului QTc

Necesitatea, precum şi doza de corticosteroizi inhaiatori trebuie reevaluate la pacienţii cu tuberculoză pulmonară activă sau latentă, precum şi la cei cu infecţii fungice sau virale ale căilor respiratorii.

Hipokaliemia potenţial severă poate să apară ca urmare a administrării de doze mari de agonişti beta2-adrenergici. Tratamentul concomitent cu agonişti beta2-adrenergici şi medicamente ce pot induce hipokaliemie sau pot potenţa un efect hipokaliemiant, de exemplu derivaţi xantinici, steroizi şi diuretice, poate contribui la un posibil efect hipokaliemiant al agonistului beta2-adrenergic. Sunt recomandate precauţii speciale în cazul astmului instabil cu utilizarea în diverse grade a bronhodilatatoarelor de urgenţă, precum şi în cazul astmului sever acut, deoarece riscul asociat poate fi amplificat de către hipoxie şi alte condiţii în care probabilitatea dezvoltării efectelor adverse hipokaliemice este crescută. Se recomandă monitorizarea concentraţiilor plasmatice ale potasiutui în aceste cazuri.

Ca în cazul tuturor agoniştilor betaz-adrenergici, trebuie luate în considerare evaluări suplimentare ale glicemiei la pacienţii diabetici.

Symbicort Turbuhaler conţine lactoză (< 1 mg pe inhalaţie).în mod obişnuit această cantitate nu ridică probleme persoanelor cu intoleranţă la lactoză.

Atenţionare pentru sportivi: produsul conţine principii active care pot determina o reacţie pozitivă la testele de control antidoping.

Interacţiuni

Interacţiuni farmacocinetice

Ketoconazolul în doză de 200 mg o dată pe zi a determinat creşterea concentraţiilor plasmatice ale budesonidei administrată concomitent pe cale orală (doză unică de 3 mg), creştere medie de aproximativ 6 ori. Când ketoconazolul a fost administrat la 12 ore după budesonidă concentraţia acesteia a crescut în medie de trei ori. Informaţiile cu privire la acest tip de interacţiune sunt deficitare în cazul budesonidei administrate pe cale inhalatorie, însă sunt de aşteptat creşteri marcate ale concentraţiilor plasmatice. Deoarece datele referitoare la recomandările asupra dozelor administrate sunt deficitare, asocierea trebuie evitată. Dacă acest lucru nu este posibil, intervalul de timp dintre administrarea ketoconazolului şi cea a budesonidei trebuie prelungit cât mai mult posibil. De asemenea, trebuie luată în considerare reducerea dozei de budesonidă. Alţi inhibitori puternici ai CYP3A4 determină probabil, de asemenea, creşterea marcată a concentraţiilor plasmatice ale budesonidei. Interacţiuni farmacodinamice Blocanţii beta-adrenergici pot reduce sau inhiba efectul formoterolului. Ca urmare, Symbicort Turbuhaler nu trebuie administrat în asociere cu blocanţi beta-adrenergici (inclusiv cei din picăturile oftalmice), cu excepţia cazurilor riguros motivate. Tratamentul concomitent cu chinidină, disopiramidă, procainamidă, fenotiazine, antihistaminice (terfenadină), inhibitori ai monoaminooxidazei şi antidepresive triciclice poate duce la prelungirea intervalului QTc şi la creşterea riscului de aritmii ventriculare.

în plus, L-Dopa, L-tiroxina, oxitocina şi etanolul pot altera toleranţa cardiacă faţă de β2-simpatomimetice. Tratamentul concomitent cu inhibitori de monoaminooxidază, inclusiv cu medicamente cu proprietăţi similare, cum sunt furazolidona si procarbazina poate periclita  reacţiile hipertensive.

Există un risc crescut de aritmii la pacienţii care se află concomitentă sub anestezie cu hidrocarburi halogenate.

Utilizarea concomitentă a altor medicamente beta-adrenergice poate avea un efect aditiv potenţial.

Hipokaliemia poate creşte predispoziţia la aritmii la pacienţii care sunt trataţi cu glicozide digitalice.

Nu au fost observate interacţiuni ale budesonidei cu alte medicamente utilizate în tratamentul astmului bronşic.

Atenţionări speciale

Sarcina şi alăptarea

Nu există date clinice disponibile referitoare la expunerea în timpul sarcinii în cazul administrării Symbicort Turbuhaler sau al terapiei concomitente cu formoterol şi budesonidă. Nu au fost realizate studii la animale cu privire la toxicitatea combinaţiei asupra procesului de reproducere.

Nu există date adecvate rezultate din utilizarea formoterolului la femeile însărcinate. în studii privind efectele asupra procesului de reproducere la animale, formoterolul a provocat efecte adverse, la nivele foarte mari ale expunerii sistemice. Date cu privire la aproximativ 2000 de sarcini expuse au indicat absenţa oricărui risc teratogen crescut asociat utilizării budesonidei pe cale inhalatorie. în studiile la animale, gfucocorticoizii s-au dovedit a induce malformaţii congenitale. Acest fapt nu pare a avea relevanţă în cazul dozelor recomandate la om.

De asemenea, studiile la animale au identificat o implicare a excesului prenatal de glucocorticoizi în creşterea riscurilor de întârziere a creşterii intrauterine, de boli cardiovasculare la vârsta adultă şi de modificări permanente ale densităţii receptorilor pentru glucocorticoizi, ale turnover-ului neurotransmiţătorilor şi ale comportamentului, la expuneri inferioare intervalului de doze teratogene. în timpul sarcinii, Symbicort Turbuhaler trebuie utilizat numai în cazul în care beneficiile terapeutice pentru mamă depăşesc riscurile potenţiale fetale. Trebuie utilizată doza minimă eficace de budesonidă necesară menţinerii unui control adecvat al astmului bronşic.

Nu se cunoaşte dacă formoterolul sau budesonidă trec în laptele matern uman. La şobolan, au fost detectate cantităţi mici de formoterol în laptele matern. Administrarea Symbicort Turbuhaler femeilor care alăptează trebuie luată în considerare numai dacă beneficiul potenţial matern este mai mare decât oricare dintre riscurile posibile pentru sugar.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Symbicort Turbuhaler nu are influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare

Astm bronşic

Symbicort Turbuhaler nu este recomandat în tratamentul iniţial al astmului bronşic. Dozajul componentelor produsului Symbicort Turbuhaler este individualizat şi trebuie ajustat în funcţie de severitatea afecţiunii. Acest aspect trebuie luat în considerare nu numai la iniţierea tratamentului cu produse combinate, ci şi în cazul ajustării dozelor. Dacă un anumit pacient necesită o combinaţie a dozelor diferită de cele disponibile în produsele combinate inhalatorii, trebuie prescrise dozele corespunzătoare de agonişti beta-adrenergici şi/sau corticosteroizi în produse inhalatorii separate.

Adulţi (>18 ani): doza uzuală este de 1-2 inhalaţii de două ori pe zi. Unii pacienţi pot necesita până la maximum 4 inhalaţii de două ori pe zi.

Adolescenţi (12-17 ani): doza uzuală este de 1-2 inhalaţii de două ori pe zi.

Pacienţii trebuie reevaluaţi de către medic în mod regulat, astfel încât dozele de Symbicort Turbuhaler să rămână optime. Doza trebuie scăzută treptat până la doza minimă eficace. în căzui menţinerii controlului asupra simptomelor cu doza minimă recomandată, următoarea etapă ar putea include un test de utilizare a unui glucocorticoid inhalator în monoterapie. în practica uzuală, în cazul realizării unui control adecvat al simptomelor prin regimul de administrare de două ori pe zi, scăderea treptată a dozei până la doza minimă eficace ar putea include administrarea Symbicort Turbuhaler o dată pe zi, dacă medicul consideră necesar un bronhodilatator cu durată lungă de acţiune, pentru menţinerea controlului.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 anhpentru această grupă de vârstă este disponibil un produs cu concentraţie mai mică. BPOC

Adulţi: doza uzuală este de 2 inhalaţii de două ori pe zi. Grupe specifice de pacienţi

Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii vârstnici. Nu există date disponibile privind utilizarea Symbicort Turbuhaler la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală. Deoarece mecanismul principal de eliminare al budesonidei şi formoterolului este metabolizarea hepatică, o expunere crescută poate fi de aşteptat în cazul pacienţilor cu ciroză hepatică gravă.

Instrucţiuni de utilizare corectă a dispozitivului Turbuhaler Turbuhaler are un mecanism de conducere în inspir afluxului, ceea ce înseamnă că, în momentul inhalării de către pacient prin piesa bucală, substanţa va urma aerul inspirat până la nivelul căilor respiratorii. Nott

Pacientul trebuie instruit:

 1. să citească cu atenţie instrucţiunile de utilizare specificate în prospect care este ambalat împreună cu fiecare recipient multidoză;
 2. să inspire puternic şi adânc prin piesa bucală pentru a asigura eliberarea unei doze optime către plămâni;
 3. să nu expire niciodată prin piesa bucală;
 4. să îşi clătească gura cu apă după inhalarea dozei prescrise pentru a minimaliza riscul unei candidoze orofaringiene.

Pacientul nu trebuie să guste medicamentul în cazul utilizării Turbuhaler datorită cantităţii mici de medicament eliberate.

Reacţii adverse

Deoarece Symbicort Turbuhaler conţine atât budesonidă cât şi kw muterol, pot să apară acelaşi tip               ca şi cef

raportat în cazul acestor medicamente. Nu a fost observalăo

incidenţă crescută a reacţiilor adverse consecutiv administrării concomitente a celor doi compuşi. Cele mai frecvente reacţii adverse legate de medicament sunt reprezentate de efectele secundare farmacologice previzibile ale terapiei beta2-agoniste, cum sunt tremorul şi palpitaţiile. Acestea tind să fie uşoare şi dispar în mod obişnuit în decurs de câteva zile de tratament. Reacţiile adverse, care au fost asociate budesonidei sau formoterolului, sunt descrise mai jos.

Frecvente (>1/100-<1/10)

Sistem nervos central:  Cefelee

Aparat cardiovascular: Palpitaţii

Sistem| musculoscheletic: Tremor

Tract respirator  :   – Infecţii candidozice la nivelul orofaringelui, iritaţie uşoara la nivelul faringelui, tuse, disfonie

 

Mai puţin frecvente (>1/1000-<1/100)

Sistem cardiovascular: Tahicardie

Sistem musculoscheletic:  Crampe musculare

Sistem nervos central:  Aqitatie, nelinişte, nervozitate, greaţa, ameţeli, tulburări de somn

Tegument : Purpură

 

Rare (>1/10000-<1/1000)

Te gument: Exantem, urticarie. prurit, dermatită, edem angioneurotic

Tract respirator: Bronhospasm

Metabolice: Hipokaliemie

Afectiuni cardiovasculare : Fibrilaţie atrială, ; tahicardii : supraventriculare, | extrasistole

 

Foarte rare(>1/10000)

Metabolice :Hiperglicemie, semne sau simptome determinate de efectele sistemice ale glucocorticoizilor (incluzând hipofuncţia glandei suprarenale)

Afectiuni psihice: Depresie, tulburări de comportament (îndeosebi la copii)

Sistem nervos central :Tulburări ale gustului

Aparat cardiovascular : Angină pectorală, variaţii ale tensiunii arteriale

Ca în cazul oricărei terapi pe cale inhalatorie, foarte rar, poate să apară, bronhospasm paradoxal.

Efectele sistemice ale corticosteroizilor administraţi inhalator pot să apară în special în cazul dozelor mari prescrise pentru perioade lungi de timp.

Tratamentul cu agonişn beta2-adrenergici poate avea drept rezultat creşterea valorilor sanguine ale insulinei, acizilor graşi liberi, glicerolului şi corpilor cetonici.

Supradozaj

Supradozajul formoterolului conduce foarte probabil la dezvoltarea unor efecte tipice agoniştilor beta2-adrenergici: tremor, cefalee, palpitaţii. Simptomele raportate în cazuri izolate sunt tahicardia, hiperglicemia, hipokaliemia, prelungirea intervalului QTc, aritmiile, greaţa şi vărsăturile. Poate fi indicat tratament de susţinere şi simptomatic. Doza de 90 pg administrată în decurs de trei ore pacienţilor cu obstrucţie bronşică acută nu a ridicat probleme legate de siguranţa terapeutică.

Supradozajul acut al budesonidei, chiar şi în doze excesive, nu pare a reprezenta o problemă clinică. în cazul utilizării cronice în doze excesive, pot să apară efectele adverse sistemice ale glucocorticoizilor, cum sunt hipercorticismul şi supresia corticosuprarenalei. Dacă terapia cu Symbicort trebuie întreruptă datorită supradozajului componentei formoterolice a medicamentului, trebuie luată în considerare asigurarea unui tratament adecvat cu corticosteroizi pe cale inhaiatorie.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original. Ambalajul trebuie păstrat bine închis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu un recipient multidoză conţinând 60 doze, prevăzut cu dispozitiv de administrare şi dispozitiv indicator al numărului de doze.

Producător

AstraZeneca AB, Suedia

AstraZeneca GmbH, Germania

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

AstraZeneca AB

151 85 Sodertâlje, Suedia

Data ultimei verificări a prospectului

August 2004

 

Instructiuni de utilizare

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de începerea administrării medicamentului dumneavoastră. Turbuhaler reprezintă un dispozitiv pentru inhalare cu doze multiple, cu ajutorul căruia pot fi administrate cantităţi foarte mici de pulbere . In momentul în care inspiraţi prin  dispozitivul Turbuhaler, pulberea este eliberată până la nivelul plămânilor  dumneavoastră. De. aceea, este   important  sa inspirati adanc cu putere prin piesa bucală.

 

Cum pregătiţi de utilizare un dispozitiv nou pentru   inhalare.

Inainte de utilizarea pentru prima dată a Turbuhaler trebuie să pregătiţi dispozitivul inhalator pentru utilizare.

 1. Deşurubaţi şi ridicaţi capacul. în momentul rotirii capacului se poate auzi un zăngănit.
 2. Ţineţi dispozitivul în poziţie verticală, cu mânerul roşu îndreptat în jos . Nu ţineţi de piesa bucală în momentul în care rotiţi mânerul. Rotiţi mânerul cât este maximum posibil, într-o singură direcţie  şi apoi în sens invers. Nu contează sensul iniţial al rotirii. în timpul acestei manevre veţi auzi un clic. Reafizaţi  această operaţiune de două ori.

Dispozitivul este acum pregatit  pentru utilizare, iar dumneavoastră nu trebuie, să mai repetaţi niciodată această  operaţiune. Pentru a vă administra     o doză, vă rugăm să continuaţi în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.

Cum utilizaţi Symbicort Turbuhaler

Pentru a vă administra o doză, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

 1. Deşurubaţi şi ridicaţi capacul. în momentul rotirii capacului se poate auzi un zăngănit.
 2. Ţineţi dispozitivul în poziţie verticală, cu mânerul roşu îndreptat în jos . Nu ţineţi de piesa bucală în momentul în care rotiţi mânerul. Pentru a încărca dispozitivul cu o doză, rotiţi mânerul cât este maximum posibil, într-o singură direcţie şi apoi în sens invers. Nu contează sensul iniţial al rotirii. în timpul acestei manevre veţi auzi un clic.
 3. Expirati. Nu expirati prin piesa bucala.
 4. Introduceţi uşor piesa bucală între dinţi, strângeţi buzele şi inspiraţi adânc şi cu putere prin piesa bucală . Nu mestecaţi şi nu muşcaţi piesa bucală.
 5. Scoateţi dispozitivul din gură, înainte de a expira.
 6. Dacă s-a prescris mai mult de o singură doză, repetaţi etapele 2-5.
 7. Puneţi capacul la loc prin înşurubare strânsă.
 8. Clătiţi-vă gura cu apă. Nu înghiţiţi.

NOTĂ!

Nu încercaţi să îndepărtaţi piesa bucală deoarece aceasta este fixată de dispozitivul inhalator. Piesa bucală poate fi rotită, dar nu o răsuciţi dacă nu este necesar.

Deoarece cantitatea de pulbere eliberată este foarte mică, este posibil să nu o puteţi simţi după inhalare. Totuşi, puteţi avea încredere în faptul că aţi inhalat doza   corespunzătoare, dacă aţi urmat instrucţiunile descrise anterior.

Dacă din greşeală, efectuaţi procedura de încărcare mai mult de o singura dală înaintea administrării dozei, veţi primi totuşi singură doză. Indicatorul  numărului de doze va înregistra, cu toate acestea, toate dozele încărcate.

Sunetul care se poate auzi în momentul agitării dispozitivului nu este produs de către medicament, ci de către un agent sicativ.

Cum ştiu când trebuie să înlocuiesc dispozitivul pentru inhalare?

Indicatorul numărului de doze vă arată aproximativ câte doze au mai rămas în dispozitiv, începând de la valoarea 60, în momentul iniţial, când dispozitivul este plin. Indicatorul este marcat prin intervale de câte 10 doze. Ca urmare, nu va înregistra încărcarea fiecărei doze individuale. Puteţi să fiţi sigur că Turbuhaler eliberează doza chiar şi în cazul în care nu observaţi vreo modificare a indicatorului numărului de doze.

Indicatorului este roşu. In momentul în care valoarea zero este afişată la jumătatea contorului , este momentul să aruncaţi dispozitivul de inhalare. Vă rugăm să notaţi faptul că încă mai este posibil, chiar şi în cazul în care indicatorul arată cifra zero, să rotiţi mânerul. Totuşi, indicatorul nu se va mai mişca, iar valoarea zero va rămâne înscrisă în contor.

Curăţare şi întreţinere

Curăţaţi marginile piesei bucale în mod regulat (săptămânal), cu un material uscat. Nu folosiţi apă sau lichide pentru curăţarea piesei bucale.

îndepărtare

Asiguraţi-vă întotdeauna de îndepărtarea dispozitivului dumneavoastră Turbuhaler consumat în mod responsabil/în modul recomandat, deoarece o parte din medicament va rămâne în continuare în el. Cereţi sfatul farmacistului dumneavoastră.

Symbicort si Turbuhaler sunt mărci înregistrate ale grupului de companii AstraZeneca. © AstraZeneca 2005


Tratamente Naturiste

1 2 3 4

Diete pentru Adulti si Copii

1 2 3 4

 

Lupta-cu-Cancerul

 

Dieta de detoxifiere

 

Celulita

 

8 cure detoxifiere

 

detox-plan

 

retete cu vlastari

 

germeni

 

Sa radem un pic !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.